Riportok

"Ez az ország Izraelnek van kinézve" - a MIÉP elnökének előadása a nemzeti radikalizmus Bartók Béla úti bölcsőjében 


A Budapest, Bartók Béla út 96. szám alatti iroda bejárati ajtaja fölött először a Magyar Igazság és Élet (MIÉP) főnixmadaras, farkasfogas, majd a Jobbik kettős keresztes lobogóját fújták a valamikor fényesebb szelek, míg néhány hónapja a Mi Hazánk zöld-fehér színű pártzászlója hirdeti az őrségváltást. Az iroda jelenleg Dúró Dúra képviselőirodájaként működik. Február 20-án este Nagy Tibor, Tiszaeszlár polgármestere, a MIÉP országos elnöke előadására ismét majdnem megtelt a pártiroda előadóterme. Az est házigazdája, levezetője Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke volt. Novák Előd és Nagy Tibor a Bartók Béla úti pártirodában Novák Előd a megjelent hallgatóság köszöntése után elmondta: az aznap délután a MIÉP és a Mi Hazánk Mozgalom közt aláírt nemzeti összefogási megállapodás, értékalapú együttműködés vezérelvéül Szabó Dezső mondása szolgál: "Minden magyar felelős minden magyarért." 

Hering József - Kuruc.info


A Mi Hazánk alelnöke szerint már a közelgő európai parlamenti választásra megvalósulhat a nemzeti összefogás, amely remélhetőleg azután is megmarad. A hazai politika liberális oldala egészen elképesztő módon egyesült az elmúlt hónapokban, s ezért a nemzeti oldalon is szükség volt az értékalapú összefogásra. Fel kellett mutatnunk a nemzeti alternatívát ennek a liberális tömbnek és a jelenlegi kormányzatnak, mert amint a mostani jelszavunk is hirdeti, mi se Gyurcsányt, se Orbánt nem tartjuk támogathatónak - jelentette ki bevezetőjében Novák Előd. Nagy Tibor, a MIÉP országos elnöke, Tiszaeszlár polgármestere szociológus végzettségű, s ezért budapesti előadása során főleg a mai magyar népességi és egyéb társadalmi gondokkal, megoldási javaslatokkal foglalkozott. Csurka István gondolatai ma is időszerűek, még akkor is, ha némi korrekciókat végre kell hajtani rajtuk. De a hosszú évekkel ezelőtt általa megfogalmazott legalapvetőbb gondok, így például a demográfiai probléma, vagy a magyar-cigány együttélés viszontagságai ma is, még inkább időszerűek, jelentette ki elöljáróban az előadó. 


A mindannyiunk által ismert gondot akkor érezzük igazán, amikor például a mellettünk levő lakás vagy ház kiüresedik, s a lakásunktól nem messze olyan család költözik be, akivel probléma lehet. Az országban igen nagy a gond ezen a téren. Ne azt higgyék, amit a hivatalos személyek, a hírközlők mondanak, figyelmeztetett az előadó. A magyar népesség 1981-től kezdve rohamosan fogy, mondta Nagy Tibor, majd egy, úgynevezett korfarajzot fölmutatva érzékeltette a drámai népességfogyást. Mintegy hárommillió nyugdíjas van a jelenlegi Magyarországon s a gond az, hogy amiképpen a korábbi években, az idén is úgy 38-40 ezer lélekkel leszünk kevesebben. A kormány által nemrégen bejelentett népességmegtartó program semmit nem fog megoldani, ez csak egy kampányfogás. A programban foglaltaknál ugyanis sokkal több kellene. Szeretik hangsúlyozni, hogy Nyugat-Európa lakossága ugyanúgy elöregszik, mint nálunk, egy-egy országban az eredeti lakosság ott sem képes belakni azokat a területeket, amelyek korábban sűrűn lakottak voltak. Igen ám, de Nyugat-Európában azért más a helyzet, mert amíg tőlünk folyamatos a kivándorlás, addig oda bevándorolnak a mi életerős fiataljaink, mutatott rá az előadó. Igaz, hogy a migránsokat, afrikaiakat és más kontinensek migránsait is beengedik Nyugat-Európába. De hozzánk nem azért nem engedik be a migránsokat, amiről beszélnek, hanem azért, mert ez az ország Izraelnek van kinézve. S a jelenlegi kormány tagjai azért tehetik ezt meg, mert félévente egymás vállát veregetik Binjámin Netanjáhuval. 


A Sorossal való ijesztgetés pedig csak komédia, mert jelenleg nem ő a főellenség, legalábbis nekünk nem az, mondta Nagy Tibor. Ezután szólt arról, miért nem tartja elegendőnek a kormány népesség megtartásra irányuló intézkedéseit: a népességfogyás megállításához, a magyarság szaporodásához elsősorban nyugalom, lét-, jog- és közbiztonság kell, illetve bizonyos iránymutatás és biztonságérzet arra vonatkozólag, hogy holnapután is fölnevelhetem a gyermeket. Ma már nem az ötven évvel ezelőtti föltételrendszerek biztosítására van szükség, hanem ennél sokkal többre. Ahhoz, hogy most bejelentett intézkedések jóvoltából több gyermek szülessen, legalább tíz éven keresztül tartó nyugalom, kiszámíthatóság, állandóság is szükséges, s nem pedig az, hogy délelőtt még ez a törvény hatályos, míg délután már egy egészen másik. A különféle haszontalanságokra, korrupcióra, stadionokra, kisvasutakra eltékozolt milliárdoknak csak a töredékét kellene fölhasználni, s e mellett tisztességes, többkulcsos adórendszer bevezetése is ösztönözné a gyermekszületéseket. 


Elfogadhatatlan, hogy a havi 200 ezer forintos fizetés manapság ugyanúgy 15 százalékos adókulccsal van adóztatva, mint a havi nyolcmillió forintos fizetés. Novák Előd ismerteti a Nemzeti Összefogás dokumentumát Nem gondolják, hogy Papolczy Gizella kellene Nagy Tibor előadásának második részében a hallgatóság által föltett kérdésekre válaszolt. Elsőként Merényi Sándor, a MIÉP-es időszak XI. kerületi alelnöke, asztalosmesterként a Bartók Béla úti pártiroda bebútorozója első kérdése az volt, hogy miként működik a jelenlegi MIÉP, s hány tagja van. Régi motoros vagyok, hiszen 1993-ban a Magyar Igazság Pártja néven induló pártnak már én is tagja voltam, amely Torgyán József névlevédése következtében lett később Magyar Igazság és Élet Pártja - kezdte a válaszadást Nagy Tibor. A budai SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban voltak a Magyar Út Körök Mozgalom összejövetelei, amelyeken én is jelen voltam. Ezután dr. Olajos Árpáddal hosszú éveken keresztül vezettük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetét. 2010-ben a MIÉP már nem indult az országgyűlési választásokon, s 2012-ben dr. Fenyvesi Zoltánnal, a MIÉP megmentőjével fölvettem a kapcsolatot, a Képviselői Irodaházban tartottunk egy sajtótájékoztatót, s elhatároztuk, hogy a történtek ellenére a lángot továbbvisszük. Dr. Fenyvesi Zoltán 2017-ben azt javasolta, hogy ne induljunk egyedül a következő választásokon, hanem inkább álljunk ki továbbra is a Fidesz mellett. Mi meg már akkor is láttuk, hogy a Fidesz kormányzása idején az ország nem abba az irányba halad, amerre kellene, s ekkor átvettem a párt vezetését. 


Ötvennyolc jelöltünk volt a 2018-as választásokon, s párt országos vezetését csak 2017 közepe táján vettem át, megszólalási lehetőségünk pedig szinte nem volt. Merényi Sándor második kérdése az volt, hogy a mindnyájunk emlékeiben élénken élő Papolczy Gizellának, Csurka István élettársának van-e valamilyen köze a továbbélő MIÉP-hez, mert szerinte olyan személyről van, aki, ha nem lett volna, nem lett volna Jobbik, de még a Mi Hazánk sem, mert manapság a MIÉP lenne a kormányzópárt Magyarországon. Nagy Tibor erre a kérdésre röviden ezt válaszolta: a régiek közül még Horváth Lajossal, Csurka István társelnökével is tartom a kapcsolatot. Papolczy Gizellával azonban semmiféle kapcsolatunk nincs, de nem is gondoljuk azt, hogy nekünk ő kellene - mondta az előadó. Hallgatóság a többször pártot váltó iroda előadótermében A gyökerekhez nyúlnak vissza Novák Előd hallgatói kérésre fölolvasta az aznap délután a Mi Hazánk és a MIÉP közti Nemzeti Radikális Megállapodás szövegét, amelynek kicsengése az, hogy a felek a pártérdek helyett - Szabó Dezső fentebb említett mondásának szellemében - a magyar érdek képviselete érdekében értékelvű megállapodást kötöttek. 


"A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy létrejöhessen a harmadik út az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-komarendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezső-i gondolat mentén: Minden magyar felelős minden magyarért" - olvasható többi között a megállapodásban. Szó van a megállapodásban ezen kívül arról is, hogy "A politikailag korrekt közbeszéd és a média által a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kishitű és megalkuvó politikusok helyett őszinte, tabudöntő és paradigmaváltó politikával készül a két párt a nemzetépítő állam programja mentén", áll a megállapodás szövegében. Továbbá kinyilatkoztatja a két párt azt is, hogy az utóbbi időben elárult nemzeti gondolatot és radikalizmust szeretné továbbvinni, s ezért a gyökerekhez nyúl vissza a Mi Hazánk Mozgalom, amikor elsőként a MIÉP-pel köt együttműködési szerződést. 

Hering József - Kuruc.info


A közönség soraiból az a kérdés is elhangzott, hogy miként lehet Toroczkai László egy nemzeti radikális párt elnöke, amikor a családjában volt egy kommunista vérbíró. A kérdésre válaszolva Novák Előd elöljáróban elmondta, hogy annak idején Toroczkai László önéletrajzi könyvében kiállt a nagyközönség elé, és őszintén föltárta a Tutsek Gusztáv Vazul nevű egyik dédapjához, egykori vérbíróhoz fűződő családi kapcsolatát. Arról az időközben elhunyt dédnagyapjáról van szó, akit soha nem látott, s akiről ugyanúgy vélekedik, mint minden jó érzésű magyar ember. Arról senki nem tehet, hogy ki volt a dédapja, főleg abban az esetben, ha a családja egyáltalán nem tartotta vele a kapcsolatot. Toroczkai Lászlónak semmiféle előnye nem származott abból, hogy Tutsek volt a dédapja. A kommunista diktatúra örököse, például Apró Piroska s rajta keresztül Gyurcsány Ferenc, de nem Toroczkai László, válaszolta Novák Előd. Hogyan lehetne nagyobb sikerrel beilleszteni a cigányokat a magyar társadalomba? - tette föl a kérdést egy másik hallgató. Nem lehet őket szocializálni, ezért munkára kellene őket kötelezni - kezdte a válaszadást Nagy Tibor, majd így folytatta: ha eltelik negyven év munkában, akkor a munkára kötelezett gyereke már azt fogja látni, hogy apuka reggel elmegy dolgozni, s ez a gyerek már ebben a helyzetben nő föl. S ha a törvényileg munkára kötelezett személy rendesen eljár dolgozni, akkor már nem lesz kilenc gyereke, hanem csak kettő vagy három. 


"A Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk" Nagy Tibor a MIÉP pártszíneiben 2006 óta, már 13 esztendeje Tiszaeszlár polgármestere, korábban alpolgármestere és képviselője, jelenleg a MIÉP országos elnöke. Tiszalökön született 1966-ban, szociológus végzettségű, három leány édesapja, hat unokája van. Nagy Tibor, a MIÉP elnöke Nagy Tiborral a budapesti előadása után villáminterjút készítettünk: 

- Hogyan sikerült életben tartania a MIÉP-et, miután a párt még Csurka István életében szinte darabjaira hullott? -


A MIÉP-et valósággal újra kellett építeni. Egyrészt úgy, hogy mindenkit megkeresünk, illetve minket is felkeresnek azok a régi harcostársaink, akik valamilyen úton-módon tudomást szereznek róla, hogy vagyunk és létezünk. A párt újraépítését szinte az alapoktól kezdtük újra. Szinte naponta keresnek meg, s érdeklődnek a párt után. Tegnap például Kalocsáról hívtak föl telefonon, amikor megtudták, hogy Budapesten aláírjuk a MIÉP és a Mi Hazánk közti nemzeti összefogási megállapodást. Közben az országot is rendszeresen újrajárjuk. 

- A mostani MIÉP követi-e, folytatja-e Csurka István Fidesz melletti kiállását? -


Magyarországon igazi nemzeti politikai vonal követesére van szükség. Márpedig a Fidesz messze nem azt teszi, mint amit mond, tehát a Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk. Ismétlem, Magyarországnak valódi nemzeti politizálásra van szüksége. Azt hiszem, ezzel megmondtam mindent. - Mit vár a Mi Hazánk és a MIÉP közti együttműködéstől? - Mindannyian azt várjuk, hogy együtt erősebbek leszünk, többet érhetünk el, mint külön-külön, jobban megmutathatjuk magunkat. Folytatjuk az együttműködést a legközelebbi önkormányzati választásokon, vagy talán még ezután is. Az együttműködéstől mindenképpen azt reméljük, hogy még erősebbek leszünk, s ezért minden nemzeti erővel szívesen lépünk szövetségre. 

Hering József - Kuruc.info

A VOLT GÁRDISTÁK A MIÉP MÖGÉ ÁLLTAK

ÜRES SZÉKSOROK FOGADTÁK VONA GÁBORT A KAMPÁNYRENDEZVÉNYEIN

Jurák Katalin cikke

- A MIÉP-et támogatja a Magyar Gárda - mondta Silip Norbert, a Magyar Gárda országos elhárításának egykori parancsnoka a Magyar Időknek. A gárda volt vezetője szerint a Jobbik totálisan lejáratta magát, és nem tekinthető nemzeti pártnak.

Silip Norbert lapunknak arról is beszélt, hogy véleményük szerint jelenleg nincsen igazi nemzeti ellenzék a parlamentben. Hozzátette: döntésükben nem kapott szerepet személyes sértettség, és nem is arról van szó, hogy Vona Gábor cserbenhagyta a gárdistákat. Azt nem tartják elfogadhatónak, hogy Vonáék egyetlen célja mindenáron kormányra kerülni.

Silip Norbert kijelentette, már semmit sem hisznek el a jelenlegi elnöknek
- A Betyársereg is a MIÉP mögé állt, olyan emberek, akiknek helyén van a szívük, ők valóban a nemzeti oldalt képviselő kardinális figurák, így egyértelmű volt számunkra, hogy mi is csatlakozunk a MIÉP támogatóihoz - fogalmazott Silip Norbert Az egykori gárdakapitány kifejtette: azt sem tekintik jó célnak, hogy a Jobbik csak a Fideszt akarja leváltani, nem pedig a nemzeti érdeket képviselni, ez pedig Silip szavai szerint "óriási csalódás" minden gárdistának.

Hangsúlyozta: már semmit sem hisznek el Vona Gábornak, a "mindenáron kormányozni akarás érdekében megkötött szövetség mindenféle pártokkal" pedig a totális reményvesztettségre utal a Jobbik részéről - fogalmazott.

Információnk szerint Vona Gábor támogatottságának csökkenését kétségbeejtőnek tartják a Jobbik bizalmi emberei is, főként azután, hogy a pártelnök megdöbbentő érdektelenség mellett tartott kampányfórumokat, többek között saját választókerületének egy fontos városában, Pétervásárán. A Kékesonline beszámolója szerint Vona Gábor kampányrendezvényén a százfős teremben alig tíz ember volt kíváncsi a Jobbik elnökére.

Pincérország?

Beszélgetés Balla Tamással

 • Mi hozott ide?

 • Először is Nagy Tibornak, az elnöknek az elszántsága, mert hihetetlen, hogy mit művel a párt megmaradásáért. A másik meg, hogy a Fideszben ahogy nagyon sokan, én is nagyon csalódtam, mert kétszer rájuk szavaztam, de most harmadszor már nem fogok, mert egészen más van, mint amit ígértek. Az emberek nehezebben élnek, bármilyen adatot hoz ki a Statisztikai Hivatal, az ellenkezőjét tapasztalom. A Gyurcsányi rablás tovább folytatódik, csak Fidesz részről; milliárdosok lesznek itt a Fidesz közeli emberek, aki nem tartozik a csapatba, azt legázolják. A Jobbik akart itt tetszelegni ilyen nemzeti pártként, de látjuk, hogy mi lett belőle. Amit elnök Úr, Csurka István Elnök Úr megmondott, az be is következett a Jobbiknál is.

 • Most ez érdekes dolog, hiszen Csurka István annak idején elmondta a teljes forgatókönyvet, és most szóról szóra megvalósul. Senki nem gondolta volna, valahogy azt hihettük akkoriban, hogy valamiféle sértettség van benne, merthogy a Jobbik fiatalokból áll, sikeres, és egy idő után ezt a pártszövetséget félrelökte, és lehet, hogy az az oka. De amikor Csurka István akár emberekről, akár a mozgalomnak a hátteréről, a pénzügyi mozgatóiról, nyilatkozott akkor teljesen hihetetlen volt és most pedig úgy tűnik, hogy minden szava igazság.

 • Igen. Gondoljunk csak arra, hogy Soros Györgyöt még az országban senki nem merte még említeni sem, mert rossz értelemben Elnök Úr már akkor megmondta, hogy mire készül, és hogy milyen ember ez. Vagy épp most a napokban olvastam az interneten a Pillhát Gyurinak egy írását erről a Magyarország elnemzetiesedéséről, illetve, hogy tele lesz külföldiekkel, hogy lesz vagy hét millió magyar, vagy öt millió cigány, és az összes többi a világ minden pontjáról be fog érkezni ide. És akkor ezt mindenki elutasította, és mindenki azt mondta, hogy milyen hülyeséget beszél a Csurka, szegény Elnök Úr, és most bekövetkezett. Azt tapasztaljuk, hogy teljes mértékben, és nemcsak hazánkban, hanem egész Európában bekövetkezett Elnök Úrnak a jóslata.

 • Igen. A politikában vannak szerencsevadászok, pillanatnyi haszonkeresők, és vannak olyanok, akik hosszú távra előre látnak, és a nemzetben gondolkodnak. Az ilyenből van a legnagyobb hiány.

 • Sajnos ez így van. 
  Még visszatérnék arra, hogy mi hozott ide. Az hozott ide, hogy nincs jelen pillanatban olyan párt, vagy szervezet, amelyre szavazni tudnék a szavazóhelyiségben, mert a Fideszre már nem fogok, a Jobbikra természetesen nem fogok, a velünk ellentétes oldalon állókra természetesen nem fogok. Akkor kire? Akkor csak ez az egy párt van, amelyik azt mondom, hogy követi a régi csurkai gondolkodást, és a Csurka úrnak a mindenféle jóslatát amit - nem is tudok olyat mondani, amit Elnök Úr mondott, hogy az ne következett volna be rövidebb, vagy hosszabb időn belül.

 • Nagyon nagy az emberekben a kiábrándultság, azt gondolják, hogy minden pártban csalódtak, hiszen ha a Jobbik ezt meg tudta tenni, hogy a radikálisok szavazatával bemegy, most pedig egy teljesen más vonalat akar vinni, akkor tulajdonképpen senkiben nem lehet bízni.

 • Nem lehet bízni, és ne is csodálkozz rajta, te is ott voltál a MIÉP-nél a kezdeti, majd a későbbi időkben, és azt, amit tapasztaltunk a MIÉP-esekkel szemben, azt az elutasítottságot, hogy egyszerűen televíziókban, újságokban szegény Elnök Úrnak még most sem szabad megemlíteni a nevét jó értelemben a Pillár Gyuri megemlítette, már azonnal támadták. Ezzel szemben a Vona Gábor, meg a Jobbiknak a tagjai az ATV támogatásával... Én még ilyet életemben... Egy nemzeti párt az ATV támogatásával, meg a Népszava támogatásával jut előrébb, előrébb...

 • Ez azt jelenti, hogy most már tisztán kell lásson az is, akinek illúziója volt. Azért évekkel ezelőtt már az Álmos Király Televízióban jeleztük, hogy nagy a baj, és lépésről lépésre jeleztük, hogy még nagyobb a baj. Azt hittük, hogy csak egy emberrel, mondjuk Szegedi Csanáddal van baj, aztán kiderült, hogy nem; fejétől büdösödik a hal, az egész feje, és ebben a fejben benne van az országgyűlésben lévő jobbik frakció minden tagja, mert ugyan van közöttük olyan, aki jobb sorsra lenne érdemes, de lapít a fűben. Nem szólal meg, nem mer megszólalni. Nem tudjuk, hogy a baksis a havi bevétel, vagy valami más ilyen jövőbeli képviselői remények, és az lehet az oka. Mindenesetre valahogy ez az ügy nagyon félrecsúszott. Namost a Jobbikosok azért jelentős részben hajdani MIÉP-eseből lettek, tehát van egy áramlás a MIÉP-ből a Jobbikba, most pedig a Jobbikból a MIÉP-be vissza.

 • Nagyon remélem, hogy ez be fog következni, és azok a párttársaink, akik annak idején átmentek a Jobbikhoz, hogy ott majd mi lesz, vagy nem tudom én. Bár Elnök Úr óvva intett mindenkit tőle, már akkor sorolta a KG Bélától kezdve a Vonán át az összes többit. Most nézzünk végig azon a képviselő csoporton. Mondjuk szerintem a MIÉP-nél közülük senki nem fért volna oda be. Elnök Úr talán senkit nem engedett - talán egy-két kivétel van.

 • Mindig van kivétel. De azoktól a kivételektől elvárnánk, hogy nyissák ki a szájukat, ne csak a folyosón, vagy telefonban, négyszemközt mondják el.

 • Mondják el ott is a véleményüket, mi sajnos nem fog bekövetkezni, de azt mindenkinek látni kell, és ezért biztatom a régi MIÉP-eseket, hogy legalább most figyeljenek fel, hogy milyen pártba léptek be, és most nézzék meg, hogy hol tart ez a párt. Nem az a probléma, hogy üdvözlik a Szivárvány menet -ezeknek a homoszexuálisoknak a felvonulását nem az a baj.

 • Az is baj.

 • Igen, de előtte azt mondták, hogy tűzzel, vassal irtani fogják. Most meg azt mondják, hogy milyen jó, hogy van.

 • Most a MIÉP-nél volt egyfajta hiteltelenedés, akkor, amikor Gizella átvette ezt a pártot, és tulajdonképpen az Elnök Úr megelégedett azzal, hogy ő megírja a stratégiai tanulmányokat, de a napi adminisztratív ügyeket nem vitte, és az bizony nagyon félrecsúszott.

 • Hát félrecsúszott minden, és nagyon sok mindenbe beleszólt, amibe nem kellett volna beleszólnia, amibe nem lett volna szabad. Én a mai napig a te példáddal példálózom mindig, ha beszélgetek valakivel, hogy mit művelt veled, és az országgyűlésben.

 • Az én esetemben egyszerű volt a dolog. Én nem voltam tagja a pártnak, hanem szakértője voltam. És amikor Gizella elkezdett velem cirkuszolni, elmentem egy mikrobusszal délvidékre, és a mikrobuszt én vezettem, mert a sofőr az láncdohányos volt. Mondtam neki, hogy vagy ő, vagy én. Gizella pedig azt találta ki, hogy én valami egészen más ok miatt mentem. És amikor láttam, hogy ez a nő ez hisztérikus, és kifejezetten azt akarja, hogy konfliktust gerjesszen, akkor leraktam a tollat, kisétáltam. Másnap, vagy egy hét múlva telefonáltak, hogy itt vannak a könyveid, itt vannak az irataid, vidd. Mondtam, hogy nem kell, dobjátok ki a szemétbe, nem kell tőletek semmi. És ez nem személyes ellentét. Itt azért egy súlyosabb beágyazottság az, ami megtörtént Szörényi Leventétől kezdve Nagy Ferón át sokakkal, olyan ikonikus emberekkel, akik odaadták magukat a MIÉP-hez, és utána meghurcolták őket.

 • Hát ez az. Nekem az egyik legnagyobb fájdalmam például a Pannon Rádió. Hogy azzal mi történt, a Pannon Rádióval, hiszen egyszer, mikor mentünk vidékre Elnök Úrral valahova Zala megyébe, és megszólalt a rádióban, vagy talán magnókazettán hallgattuk: lesz még nekünk szép életünk, lesz még magyar nyelv. Azt mondta, élete legboldogabb napja lesz, ha ezt rádióban fogja hallani. És bekövetkezett szegénynek életében, de ami történt utána ezzel a rádióval, az gyalázat.

 • Mi történt?

 • Legelsősorban az történt, hogy a Gidófalvi Attilától teljes mértékben, és most nem akarok személyeskedni, bár meg tudnám mondani, hogy ki volt, teljes mértékben el akarta venni a rádiónak az egész működtetését Elnök Úr tudtán kívül, és mindent elkövetett, hogy ne legyen. Volt például egy-két kis részvényes, akinek 1%-a volt, egyszerűen kizavarta a stúdióból.

 • Gizella?

 • Igen.

 • Na, most ez egy ilyen személyes dolog lehet, hogy ő lelkileg ilyen alkat, vagy pedig ez volt a feladata?

 • Ezt én nem tudom megmondani. Én ezen sokat gondolkodtam. Szerintem személyiségzavar van nála. Hiszen Elnök Urat akarta mindenben lekövetni, utánozni, vagy pótolni, de hát ezt nem lehet.

 • Ez a jóhiszemű feltételezés, de tulajdonképpen teljesen mindegy, mert a MIÉP a nullára le lett küzdve, és még nem is akkor, hanem majd utána, akkor amikor ilyen pártszövetségben nulla egész százalékot sikerült elérni, meg nem tudom hány millió forint adósságot, és most a semmiről kell, hogy új elnökkel elinduljon, és azt látjuk, hogy van változás. Tehát azok a régi MIÉP-esek, akiknek tulajdonképpen nem a MIÉP a mindenük, hanem a nemzet.

 • Igen. Hát Elnök Úr halála után én azt mondtam, hogy én soha semmilyen pártba nem fogok már belépni, és a MIÉP-et, ha újjáélesztik, akkor sem fogok a MIÉP tagja sem lenni, de Nagy Tibornak az elszántsága, és ez a hite, és ahogy azt látom, hogy egyre többen jönnek vissza a Jobbikból, és most ezen a gyűlésen is ezt tapasztalom, hogy olyanok szólalnak fel, akik azt mondják, hogy annak idején elmentek a Jobbikba, de aztán látták, hogy nagyon rossz lóra tettek, és újra itt kötöttek ki a MIÉP-nél. És a Tibinek ez az elszántsága. Épp kérdeztem, ugye már három cikluson keresztül Tiszaeszlár polgármestere azt hiszem, és kérdeztem tőle, épp az imént, hogy elindul -e újra a polgármester választáson? Azt mondta, hogy kénytelen vagyok elindulni. Meg kell tennem. Ő magánvállalkozó volt, de feláldozza a teljes egész életét annak, hogy ott Tiszaeszláron jobb sorsuk legyen az embereknek. Feláldoz. Rengeteget áldoz a MIÉP-re, hogy ujjá élessze, és mondom az elszántsága. Csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy hallgassa meg a Tibit, beszélgessen vele, és akkor rájön, hogy így kell egy igazi nemzeti párt elnökének - ha szabad ilyet Csurka István után mondani - viselkednie, és tennie.

VILÁGHATALMI BŰNBANDA
Beszélgetés Budaházy Áronnal
Régi tagja vagy a MIÉP - nek? Hogy volt ez Áron?
Annyira régi tagja nem vagyok, mert alig több, mint egy éve vagyok tag, de talán mióta MIÉP van, azóta vagyok szimpatizáns.
Ez az. Láttalak én mindenféle rendezvényen.
Így van. Valójában, amikor még a nagy tömeg rendezvények mentek még Csurka István idejében, ott majdnem mindegyiken jelen voltam, többször indultam a MIÉP színeiben képviselő - jelöltként, nem túl nagy sikerrel sajnos.
Akkor a párt sem volt sikeres. Ugye?
Hát valójában Szigetszentmiklóson indultam el, ami egy eléggé liberális központ, tehát ott nem is nagyon sok esélye volt annak, hogy az ember labdába rúgjon. Ott, ahol Kunczét juttatták be minden választáson, ahol ő csak elindult, de azért jelen kellett lenni.
Igen, az egy Kuncze környék, és ott az SZDSZ volt erős. De hol van már az SZDSZ?
Hát sehol. Illetve SZDSZ-ként nincsen, de tovább él, mert az SZDSZ nem vész el, csak átalakul. Ezt tudjuk.
Na mivé?
LMP-vé, Momentummá, és egyéb ilyen követő szervezetekké.
Most hogy van az, hogy a minapi fáklyás tüntetésen az úgynevezett radikális párttal együtt tüntettek az SZDSZ - csökevény utódpártok?
Hát ezt elég nehéz megmondani. Valószínű, hogy egy tányérból csipegetnek. De ez csak a saját véleményem.
Kinek a tányérja ez?
Hát a nem létező háttér irányító hatalom.
Sakkozzuk ki, hogy ki az. Mert az, hogy háttérirányító hatalom, az egy olyan személytelen valaminek tűnik. De hogyha egy kicsit megnézzük, hogy mi van itt. Világhatalom, meg... Ott van a Soros, ott van a Rotschild. Melyik banda állhat e mögött az ügy mögött?
Szerintem a két banda, akit felsoroltál, az ugyanaz. Olyan nagy különbség nincsen. Név szerint úgysem fogjuk tán soha megtudni, hogy kik ezek, de a működését azt egyértelműen látjuk, mert azért, ha visszaemlékszünk, a jobbik még úgy indult, mint a MIÉP - nek egy ifjabb generációs, hozzácsapódó csapata. Még a Dávidos időszakban. Aztán ugye lett ez a Vonás verzió, amin már egyértelműen látszik, hogy egész más, hiszen megjelentek a pénzek a pártok mögött, ami mondjuk a MIÉP-nél sose volt jelen.
Sokan még most sem látják. Azt mondják, hogy nemzeti radikalizmus, hűség, ki kell tartani minden körülmények között. Na most kik mellett?
Nem tudom értelmezni sem ezt a fajta hűséget, hiszen Vona Gábor saját magához nem hűséges. Tehát, ha megnézzük az egy évvel ezelőtti Vona Gábort, ne a négy, öt, vagy tíz évvel ezelőtti jobbikot nézzük meg, csak az egy évvel ezelőttit. Egészen mást mondd, mint akkor. Igazából érthetetlen.
Milyen pályát jelent ez a MIÉP-nek? Hiszen tudjuk azt, hogy a jobbikosok csalódva kilépnek, vagy egy részük azt mondja, hogy nem akarok politikával foglalkozni, és van, aki azt mondja, hogy MIÉP-ből lettem, MIÉP-es leszek.
Most mi a kérdés valójában?
Az, hogy ebbe a folyamatba hogy tudod beilleszteni azt, amit tapasztalsz?
Már a MIÉP - nek a szerepét?
Igen.
A jobb oldalon valójában Csurka István halála óta van egy óriási politikai vákum. Hiszen ál - jobboldali pártokról beszélgethetünk a MIÉP - en kívül. A Fidesz az nyilván. Ő ki is mondta, hogy elnéppártosodott, de én valójában soha nem tartottam egy valódi jobboldali erőnek. A jobbik jött a szuper radikális arcával, ami eltűnt, ami csak egy arc volt. Tehát itt a MIÉP-nek a helye mindenképpen megvan. Itt a hatalmas különbség az az, hogy a jobbik mögött állnak olyan pénzek, amik a MIÉP mögött nincsenek, és áll ugye a sajtó is a jobbik mögött. Hiszen, ha megnézzük, amikor a MIÉP volt még 15-20 % - os erejű párt, akár a vidéken, akár a főváros egyes kerületeiben, akkor sem szólt a MIÉP-ről egyetlen híradás sem. Ezzel szemben, amikor a Jobbik még sehol sem volt, 1-2 %-kal szerepelt, vagy még csak szerepelni akart, akkor ugye már napi szinten jelent meg a sajtóban. Ugyanúgy, ahogy ma a kis Momentum, meg a többi ilyen kis szatellit SZDSZ - csökevény.
Mit jelent ez, mondjuk a nemzetben gondolkodók számára? És hagyjuk a pártokat.
Fogalmazzuk újra ezt a kérdést...
A párt az mindig - ugye maga a szó, hogy párt, részt jelent - mindig egy rész érdek. És ez a rész érdek az a hatalom. Namost a pártokban lehet csalódni, látjuk, hogy indult az MDF onnan, ahonnan, lett belőle Bokros Lajos elnökletével valami egészen más. Ezt elmondhatom a KDNP-re, a Kisgazdákra, és most már a Jobbikra is. A MIÉP esetében egyetlen esély van, hogyha ez a folyamat nem történik meg. Mi a garancia arra, hogy a MIÉP a nemzet mellett kitart?
A MIÉP, mióta van nem változtatott még szerintem az álláspontján, tehát ha saját magunkra lehet hivatkozni, akkor ez szerintem garanciát jelenthet. Voltunk mi már nagyon kicsik, voltunk parlamenti párt, most elvileg a mérhetetlen kategóriában vagyunk, valójában ezt nem tudhatjuk, hogy igazából mennyi, de az alap tézisek nem változtak szerintem ennyi idő alatt. Hiszen amire a mai napig hivatkoznak, ugye a Csurka - tanulmány például gyönyörűen végigkísérik a MIÉP történetét, mint hivatkozási alap, csak most már szeretik mások is, mert már érdemes fölvenni ezt a gúnyát.

Szívvel, lélekkel

 • Erdei Józsefet sokan ismerik versmondásáról, MIÉP-es rendezvényeken gyakran szerepelsz. Miért?

 • Először is tennék egy közbevetést. Ugyanis azért is ismernek nagyon sokan, mert nálam a jobboldaliság nem csak a MIÉP - nél kezdődik, nemcsak a MIÉP-nél kezdődött, hanem én azt tartom fontosnak, hogy a jobboldali érzelmű embereket szólítsuk meg, és ez valamikor a Csurka István által vezetett MIÉP - nél kristályozódott ki. És napjainkban, mikor látjuk, hogy a radikalizmus, illetve a népi, nemzeti elveket zászlajára tűző radikális párt elhagyta azt a zászlót, elhajította azt a zászlót; most is a MIÉP - nél kellett kikötni, és most is itt kellett lehorgonyozni. És talán azért lehet azt mondani, hogy a MIÉP rendezvényeiről ismernek nagyon sokan, mert akik valamikor a MIÉP - nél kezdtek, most újra a MIÉP - hez találnak vissza.

 • Igen akkor a - csak azért, ha valaki nem értette volna tökéletesen - jobbik rendezvényeken is nyilván feltűntél, és nem egy pártnak vagy az elkötelezettje, hanem a magyar nemzetnek, a magyar nemzet ügyét, pedig úgy tűnik, hogy most a MIÉP magára maradva kell, hogy képviselje, pedig milyen jó lenne, hogy ha lenne még sok - sok párt, és civil szervezet. Mint ahogy lesz is.

 • Így van. A Fidesztől az MDF-en, a KDNP-n, a Jobbikon át a MIÉP-ig, a Kisgazdákon keresztül én minden rendezvényen megjelentem, immáron huszonegynéhány éve. Nem csináltam abból problémát, hogy kinek a zászlaja alatt zengem az ő zászlóját, az volt a lényeg mindig, hogy a nemzet ügyében, a nemzet sorsával kapcsolatban tudjunk valamit előre mozdítani, és mint ahogy mondtad is, sajnos ma már egyedül maradt a MIÉP. Egyedüliként, őszinteként, és magyarként ebben a mai szomorú, politikai palettán.

 • És nagyon sokan kiábrándultak lesznek. Mert azt látják, hogy ha a pártnak nem megy, akkor nyilván nekik sem megy. És akkor nem is érdemes csinálni semmit. Szóval, hogy lehet ezen a mérhetetlen, felülről sugalmazott egykedvűségen, és reménytelenségen felülemelkedni? Hiszen a magyar sors mindig is ez volt, teljesen mindegy, hogy pártokkal, vagy más hatalmi szervekkel, de igyekeztek a magyar embert reménytelenségbe taszítani.

 • A legnagyobb probléma itt az, hogy a politika, a politikum, tehát a polisznak, a közösségnek a dolgaival való foglalatoskodás napjainkra kimerül abban, hogy hogyan lehet hasznot húzni a közösséggel való foglalatoskodásból. S az emberek ezért fordulnak el a politikától, és azért gondolják az emberek azt, hogy politizálni csak annak lehet, aki éppen hatalmon van. A mai ellenzéket, hogyha megnézzük. Igazán nem is ellenzék. Illyés Gyula mondta nagyszerűen az Egy mondat a zsarnokságról című versében: "Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban; belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy; vakondként napsütésben így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában; mert ahol zsarnokság van, minden hiában".

A tegnapi nap volt egy tüntetés Budapesten. Összefogott a legliberálisabb SZDSZ - utód Momentumtól kezdve a mostanra már középre betámolygó jobbikon át a most feléledő Kisgazdákig, együtt PM-ig, LMP-n keresztül kétfarkú kutyapártig. Ezer embert tudtak összeszedni Budapesten. Az az érdekes, hogy ezelőtt tíz évvel - már akkor a MIÉP rég nem volt a parlamentben - , egy október 23.-án, március 15.-én, augusztus 20.-án 30, 40, 50 ezer ember előtt mondott Csurka István beszédet, és mondhattam én is verset akár Dörner Györggyel, Jászai Lacival, Csurka Laci bácsival, és elintézték a sajtóban, hogy a MIÉP néhány ezres tüntetést, néhány ezres naggyűlést tartott. A tegnapi ezer fős demonstrációt pedig felfújták egy akkora lufivá bizonyos médiumokban, amely legalább akkora nagy hazugság a Hír Tv-ben, mint amilyen nagy hazugság az M1-esen, a királyi televízión, hogy meg sem említették ezt a rendezvényt. Tehát ezért kell itt a MIÉP - nek valamit kezdeni. Mert mind a két oldalt egy - egy szélsőség van. Valamikor a MIÉP - re mondták azt, hogy szélsőséges, és most már mindenki Csurka Istvánra hivatkozik, mert hát ugye a halott oroszlánra már lehet hivatkozni. A halott oroszlánt már nem lehet felkelteni. Lehet húzogatni a bajuszát. Én úgy gondolom, hogy Csurka István szellemisége, és Csurka István gondolatai nem a Fideszes honatyáknak a felemlegetésével él tovább, hanem abban kell, hogy tovább éljen, hogy a MIÉP - et újra kell szervezni, és egy hiteles nemzeti, népi, nemzeti radikális erőt kell újra bevinni a közéletbe.

A fiatalság megszólítása

Beszélgetés Ferenczy Lászlóval

 • Köszöntöm Ferenczy Lászlót. Miért jött el a MIÉP rendezvényére?

 • Én is csalódott vagyok a parlamenti jobboldalban. A MIÉP-ben bíznék. Mondhatom, hogy már történelme van a MIÉP-nek a rendszerváltás óta, és talán tényleg az egyetlen, számomra hiteles párt, amely mögött tényleg olyan értelmiségieket látok, akik valóban nemzeti oldalról tudják az országot irányítani.

 • Nagyon nagy volt itt a hitelvesztés a radikális oldalon. Mi lehet az oka? Nem a MIÉP-re gondolok, hanem az egész országra.

 • Jobbikos voltam, tehát az utolsó két választáson rájuk szavaztam. A jobbik vezetője, Vona Gábor tett, és mondott olyan dolgokat, ami tőlem nagyon távol áll.

 • Például?

 • Vallási kérdésben, nyitottságban olyan dolgokat is mondott, amitől korábban elzárkózott. Ez a nyíltság, ez a nyitottság iszlámmal kapcsolatban is...

 • Mit mondott ezzel kapcsolatban?

 • Pontosan én sem tudom.

 • Azt mondta, hogy az iszlám a jövő reménysége.

 • Valami ilyesmi volt, igen.

 • A kérdés az, hogy milyen jövő az, ahol az iszlámban reménykedünk? Mert a magyar jövő, az Hunyadi Jánosnak a jövője, Dobó Istvánnak a jövője. Zrínyi Miklósnak a jövője. Magyarok vagyunk, az iszlám az ellenségünk, és nem csak egyszerűen egy vallás, hanem egy terrorszervezet.

 • Így van. Vallási kérdésekben azért annyira nem vagyok ott. Történelemben talán egy picit jobban. Ugye az iszlám, ha a törököket nézzük Hunyadi János az elsők között van az én értékrendemben, akire tényleg büszke lehetek, mint magyarra. Vallási téren én inkább elzárkóznék, nem is mennék bele, nem is szeretnék vele foglalkozni. Engem az ország építése érdekelne, hogy a családokat újra lehessen egyesíteni. Ugye most már szétverték a családokat, hogy minél jobban ki tudják használni az embereket, az egyéneket. És a közösség. A közösség nagyon fontos. A közösség építi fel a nemzetet, az országot. Ha ezt megszüntették, mert megszüntették, eltaposták, létjogosultság ugye nincsen. Ha egy kicsit erősebb egy szervezet, akkor már a mai hatalmak ezek ellen fellépnek. S ezért ugye a családok is megszűntek, a közösségek is megszűntek. Most talán úgy látom, hogy az elkeseredett nemzeti oldal az próbál erőre kapni, csak én ott látom a bajt, hogy szanaszéjjel vagyunk. Ha ezek az erők tudnának egyesülni, akkor én látnék ebben reális lehetőséget. Most egyenlőre keserűség van a szívemben, de remény is van a szívemben. Bízok benne, hogy ez a nemzet, ez az ország azért valahová még el fog jutni abból amiben most tart - van - jelenleg. Bízom, hogy lesz még Hunyadi Jánosunk, Horthy Miklósunk. Én ezért vagyok itt.

 • 400 párt készül arra, hogy majd 2018-ban labdába rúg. Nem kell mondjam, hogy a 400, és ennek jelentős része pont azért lett létrehozva, hogy semmi ne legyen, hogy megossza a nemzetet. Így biztos nem tud elérni egyetlen parlamenten kívüli párt sem semmit. Mi a megoldás?

 • A nemzeti oldalt egyesíteni. A valódi nemzeti oldalt egyesíteni. Nekem van több szimpatikus párt is, illetve mozgalom a látókörömben, de ha nem fognak egyesülni ezek az oldalak, akkor csak veszítünk. Mindenki veszít.

 • Soroljunk fel néhányat, amelyeknek a szövetsége elképzelhető.

 • Elsősorban, mint vezető párt, én a MIÉP-ben, mert számomra most már egy történelmi párt, nem maradtak hűtlenek a kezdetekhez. Én nagyon szeretném még a Berta Szilvia féle oldalt is itt megnyerni, és igenis a radikális oldalt, mint fiatalságot, mint ütőképes lendületet, én ezeket a szervezeteket, mint például a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom. László Attilát én nagyon tisztelem - a MÖM-nek a vezetője - a munkássága... egyszerűen felérni nem tudom, hogy emberek hogy tudnak ennyi energiát belevinni, és csodálom is ezért ezeket az embereket. De hát vannak betiltott szervezetek, illetve föld alatti szervezetek, akikről nincsen úgy nyilvánosság, nem aktivizálják magukat facebook oldalakon, meg ilyeneken. Ezeket mind össze kéne valakinek fogni. Kéne egy embernek lenni, vagy kettőnek, vagy egy erősebb csoportnak, aki ezeket összerántja. És én őbennük reménykedem, bízom.

 • A MIÉP alkalmas arra, hogy megújult formájában, új elnökével élére álljon ennek a folyamatnak?

 • Bízom benne. Máskülönben nem lennék itt. Nagyon fontos a fiatalság és az erő mellett az a bölcsesség, amivel a MIÉP rendelkezik.

CÍMKÉK NÉLKÜL AZ IGAZSÁG
Beszélgetés Tóth Bélával
Tóth Béla egy kistelepülésen születve került Miskolcra, és került kapcsolatba a MIÉP-el. Hogyan történt?
2002-ben, az elbukott parlamenti választások után jelentkeztem a MIÉP Ifjúsági Tagozatába, és akkor még Kovács Géza, Esztergomi MIÉP-es - gondolom ismerős a neve - vezette az Ifjúsági Tagozatot, és így kerültem be a MIÉP-be. A húgommal együtt jelentkeztem. Fontos, hogy elbukott választás után, nem egy győztes párthoz.
Melyik év?
2002.
Akkor te még nagyon fiatal voltál.
Nem voltam én annyira fiatal.
Attól függ, hogy honnan nézzük.
Körülbelül 30 éves voltam.
A húgod?
Ő 20 éves volt.
A MIÉP-ben mi volt számotokra vonzó?
Éppen nekem már 1998 - ban is vonzó volt maga a párt, hogy összefogott egy közösséget, de nem hittem volna, és szerintem ott senki más, hogy 2002-ben nem jut be a parlamentbe. Ugye ismerjük ezt a 4,4 %-os eredményt. Mi ekkor léptünk be a MIÉP-be. A húgommal együtt Nyíregyházán mi alapítottuk a MIÉP Ifjúsági Tagozatát. Ez fontos - mondom még egyszer - egy bukott pártba léptünk be, tettük, amit lehetett tenni, és sok mindent el is értünk egyébként.
Akkor a MIÉP nem került be az országgyűlésbe, és tulajdonképpen azóta nem került be, tehát mondhatom, hogy MIÉP-esnek csak azok maradtak meg, akik a leginkább elkötelezettek, és akik biztosak abban... Miért nem lettél jobbikos? Vagy lettél?
Abszolút nem.
Miért nem?
Azt tudni kell, minket is csábítottak a jobbikosok. Ugye közhely, vagy nem tudom, ki mennyire ismeri, mikor a Hősök - terén összegyűltek a MIÉP -esek tíz - százezer ember, akkor egy Triannoni megemlékezés én nagyon határozottan emlékszem, hogy a Hatvannégy vármegyések, és a jobbikosok ott voltak mellettünk, és kiabáltak nekünk, hogy gyertek velünk. Az volt a baj az akkori - nagyon sok barátom van jobbikos, ez fontos - az akkori jobbikosoknak az volt a baja, hogy a MIÉP csak összegyűlik a Hősök terén, és nem csinál semmit. Rengeteg MIÉP - hívőt eltántorítottak a MIÉP - től. Ne aktualizáljuk annyira a kérdést, de mit csinál most a jobbik? Mondjuk az akkori MIÉP-hez képest?
Ha őket kérdeznénk, akkor biztos felsorolnának.
Nem tudnák elmondani. Nekik az volt a bajuk, hogy azt a több százezer embert a MIÉP képes volt összefogni. Én nem hiszek az összeesküvés elméletekben, hogy a MIÉP miért jött létre, vagy a jobbik miért jött létre. Az tény, hogy a magyar nemzeti radikalizmus párt szinten történő összefogása az szerintem kétséget kizáróan kijelenthető, hogy Csurka Istvánnak köszönhető. De ekkor még több százezer emberről beszéltünk. Most meg kell nézni, hogy a magyar nemzeti radikalizmus pártközösség szinten hol tart. Ezért maradtunk mi a MIÉP - be. Azon talán nincs semmiféle vitatkozni való, hogy mind a két pártban jó magyar emberek vannak.
Tagsági szinten.
Így van.
Ez nem kétséges. Vannak most is barátaim a jobbikban.
Itt is, ott is. Ez azt jelenti, hogy semmiféle rivalizálás nincs, hanem itt valami más van.
Szerintem két külön útról is beszélünk.
Éspedig?
Éspedig a jobbik... nem hiszem, hogy a jobbikról valamiféle...
Nem kell elemezni.
Nem is elemezni akarom, csak akinek manapság nem nyilvánvaló a jobbik útja, az vagy vak, vagy nem akar tudomást venni.
Akkor azt a nyilvánvalót mondd el nekem egy mondatban!
Nekem ez a balliberalizmushoz való közeledése ez abszolút nem tetszik. Ezt Csurka Istvánról el nem tudtam volna képzelni, vagy a mostani MIÉP vezetéséről.
A mostani MIÉP vezetéséről el tudod képzelni azt, hogy tovább viszik mindazt, ami a MIÉP -ben hajdanán jó volt?
Senki más nem viheti tovább. Ki, ha nem ők?
Miért?
Hát van a MIÉP párton belül, vagy a MIÉP-en kívül olyan ember, aki a MIÉP útját tovább vihetné? Kizárt dolognak tartom.
A MIÉP útját nem, de most én a nemzet útját mondom.
Hogy erre miért a MIÉP alkalmas?
Igen.
Szerintem például ... nemhogy szerintem. Magyar országon erre párt szinten semmilyen társadalmi szervezet nem alkalmas. A társadalmi szervezetet pártra értem, és nem egyesületre, civil szervezetre, stb.
Értem. Tehát nem agyaggalamb lövészet.
Abszolút nem. Részletkérdés, hogy mennyire hisz az ember a demokráciában, vagy mennyire nem. De ebben élünk. Ha ennek akarunk megfelelni, akkor ezt csak párt szinten lehetséges, ha már itt tartunk, a magyar nemzeti radikalizmust valaki képviselje Magyarországon. Ez ma Magyarországon nincs képviselve. És abba kérlek ne menjünk bele, hogy mi a nemzeti radikalizmus, mert ugye ez közhelyekből áll, és nem akarom ezt most felsorolni,
Egyébként én nem is tartom fontosnak, hogy radikalista nézeteket valljunk, amikor magyarok vagyunk. Egyszerűen magyarok vagyunk.
Erről van szó, igen. De hát ezt manapság sokan nem értik.
Tulajdonképpen azt, hogy radikális, azt már az ellenfeleink szemszögéből ítélve ragasztják ránk.
Igen, de engem ezek a címkék sem bántanak. És én ezzel a radikalizmussal is úgy vagyok - és elnézést kérek a MIÉP-esektől, nekem ez már - de ebben az értelemben - mint címke, semmit nem jelent. Épp így nem jelent semmit az esélyegyenlőség, az integráció, vagy ha azt mondják, hogy fasiszta vagyok, vagy náci, engem ez nem érdekel.
Ezt tisztázzuk. Mit jelent az, ha azt mondja neked, mondjuk a Momentumnak az egyik jeles képviselője, hogy te fasiszta vagy.
Én történelmileg tudom, hogy nem nagyon mondhatná rám, mert ahol fasizmusról beszélünk...
Akkor fordítsuk le. Például Mari néni Tamásbokor tanyán nem érti, hogy mi az a fasiszta, azt mondja, magyarul beszélj már édes fiam.
Egy momentumos képviselő valószínűleg nem érti meg az én gondolkodásomat, az én lelki világomat. Szerintem a momentumos sem tudja egész konkrétan, hogy mit beszél, mikor azt mondja, hogy én fasiszta vagyok.
Igen, de az a szó, hogy fasiszta az ő szájából ... Kikre szokta ezt mondani?
Hát ha a momentumosoknál tartunk, akkor hozzá képest ideológiailag jobbra állóktól már mondja azt rám, hogy fasiszta, vagy náci.
Vagyis egyszerűen magyar emberekre mondja.
A magyar nemzeti érzelmű emberekre mondja, igen.
Akkor a Mari néninek üzenjük Tamásbokor tanyára, hogy a fasiszta azt jelenti, hogy magyar nemzeti érzelmű ember. Jól mondom?
Így van.


ÖSSZEFOGÁS?

 • Takács András az Összefogás vezetőjeként a MIÉP rendezvényére eljött. Miért?

 • Először is örömmel vettem, hogy a MIÉP újra éledezik, mert sajnos azt kell mondani, ha megnézzük a magyar belpolitikai helyzetet a pártok vonatkozásában, akkor a magyar politikában jelenleg egyedül a MIÉP nevezhető nemzetinek, és radikálisnak. És épp ez a helyzet teszi esélyessé arra a MIÉP-et, hogy bekerülhessen a parlamentbe. Ehhez 106 jelölt kell neki. Én úgy gondolom, hogy azt, amit meghirdetett a MIÉP, hogy összefogásra van szükség, és ők vállalják a zászlóvivő szerepet, ezt minden tisztességes nemzetben gondolkodó személynek, és szervezetnek figyelembe kell vennie. Lássuk be. A magyar politikai közéletbe az ismeretlenségből bekerülni a közéletbe csak a balliberális oldal illetve a kormányzati oldal segítségével lehetséges. Na de egy nemzeti radikális párt sem a polgári, sem a nemzetközi nagytőkének a liberális baloldali szárnyával nem kokettálhat. Ezért van az, hogy itt is most az interneten keresztül történnek a híradások, amik tudósítanak arról, hogy a MIÉP elindult. Én hiszem azt, hogy a MIÉP-nek esélye van. Esélye van, mert olyan hiányt tud pótolni, amit a jelenlegi politikai közéletben egy sem. Főleg azzal, hogy lightosodott a Jobbik, és sok olyan butaságot csinál, amely hiteltelenné teszi. És főleg itt az elnökéről beszélek. Én nagyon sok Jobbikost ismerek, akik tisztességes magyar emberek, és nemzeti elkötelezettségűek. De hát ez van. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a MIÉP egy nagyon markáns, de kivitelezhető programban gondolkodik, akkor van esélye. Csak az én meglátásom szerint ma magyar országon egy nemzeti radikális pártnak 3 ciklusban minimum gondolkodnia kell. Egy hosszú távú programot kell neki felállítani és az én megítélésem szerint az igazi rendszerváltás, és annak a csúcspontja a harmadik stációban lehet, amikor a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát helyre állítjuk. Én Szent Koronás vagyok. Az első stáció az, hogy be kell kerülni a parlamentbe. Mert a parlamentben való szószólás az, amire odafigyel a politika és azt nem törölhetik ki. A második stáció, kormányra kell kerülnie. És ehhez olyan nemzetmentő programra van szükség, és annyira koncentrált erőre van szükség, ami lehetővé is teszi. És ekkor jön a harmadik stáció, hogy visszaállítani Magyarország tekintélyét. És ez másképp nem megy. Sajnos azt kell látnunk, hogy a magyar politikában a parlamenti pártok mindig négy ciklusban gondolkodnak. Hatalomban maradni minden áron. Na most ezt látjuk a Fidesz részéről, ezt látjuk a bal liberálisról, mindent meg akarnak tenni ahhoz, hogy le tudják váltani a kormányt. Egy pártnak nem lehet az a fő programja, hogy leváltani a kormányt, ha nem teszi mellé, hogy mit akar helyette. Tehát nekünk, amikor arról beszélünk, nemzetieknek egy nemzeti jövőképet kell felvázolni. Ez a nemzeti jövőkép ott kezdődik, hogy a gyerekeink. Mert ezt négy ciklusban nem lehet végig vinni. Kezdjük ott, hogy az oktatás az katasztrofális. Teljesen elbutítják a gyermekeinket, a nemzeti öntudatra nem is nevelik. Megnézzük a Magyar Tudományos Akadémiát, magyarellenes, nemzetellenes, magyar tudatot ki akarja iktatni a közgondolkozásból. Ha megnézzük a médiát, az egyperces hír és sztárságra alapozza. Egyszerűen magyar kultúra, hacsak ilyen elrejtett módon jelenik meg a közmédiában. Sokkal nagyobb a baj ma magyar országon, mint amit az emberek észrevesznek. Ez a migráns kérdés eltakar mindent. Én nem azt mondom, hogy én támogatom azt, hogy a migránsok jöjjenek be. Nem támogatom, de annál sokkal nagyobb bajok vannak ebben az országban. Az én víziómban egy vállalkozó állam az, ami megoldást adhat magyar országnak. Az a buta, hazug, liberális eszme, hogy a legrosszabb tulajdonos az állam, az akkora ordenáré hazugság, amit a magyar társadalom elfogadott. És mit csinál most a jelenlegi kormány? Nem azt, hogy vállalkozna, és azt mondaná: itt van kérem szépen fölmérem a magyar potenciát, mi az a szellemi, erkölcsi, anyagi alap, amire alapozhatnék egy új nemzetstratégiát, felépíteni, és egy új alternatívát felállítani. A jelenlegi külföldi kereskedelemmel, cégekkel kapcsolatban. Nem. Minél több idegen tőke jöjjön be. Minél több idegen vállalkozás, ami azt jelenti, hogy ott bérrabszolgaságban foglalkoztatják a magyar munkavállalókat. Azt a munkakultúrát, ami eddig Magyarországot híressé tette, mert a magyar közoktatásban, még a szocializmusban is sokkal több nemzeti és racionalitás volt. Én műszaki ember vagyok. Én 80-100 ember építésvezetőjeként dolgoztam. Nagyon jól láttam azt, hogy vannak olyan melósok, akik tényleg csak arra jók, hogy ide culágerkedjen. De vannak olyan szakmunkások, akik 4-5 szakmában vannak otthon, és Jolly Jocer-ként lehet használni. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy személyben benne van az az összpontosított kreativitás, az adott probléma megoldására, amivel a részfoglalkoztatásban nem tudja kiélni magát, és nem is fogja élvezni a munkát. Mert az igazi magyar melós soha nem csak a kézzel dolgozott. Először szívvel, ésszel, és utána kézzel.

 • 2006-ban a Gyurcsány - kormány hazugságainak leleplezése idején nagy volt a felbuzdulás a Kossuth tériek szervezkedése, és te ebben vezető szerepet vittél. Hol tartanak most azok a szervezetek, amelyek szükségszerűen megszenvedték az elmúlt éveknek a reménytelenségét, és azt az általános apátiát, amelyben a baloldal, jobb oldal egyaránt leledzik?

 • Először is. 2006 volt a magyar társadalom szempontjából az a fellángolás, ami lehetőséget adott volna arra, hogy rendezzük sorainkat. Csak az volt a baj, hogy a Kossuth tériek, és az ország több 78 helyi tüntetése magára maradt. A politika nem támogatta. Egyedül Csurka István jött ki a Kossuth térre, és szónokolt még az első napon. Esőben. De a többi párt egyik sem. Megkerestük a jobbikosokat is. A jobbikosoknak az volt az üzenete, Vona Gábornak, hogy a Kossuth tériekről szó se essék. Szóval a Kossuth tér egy nagy lehetőség lett volna arra, hogyha a hivatalos politika bármelyik része azt mondja, hogy a Kossuth térieknek igaza van. Csak egy gond volt minden pártnak. amikor azt mondtuk, hogy magyar ország felemelkedésének a záloga a Szent Korona. Ettől kezdve nem volt politikai támogatásunk. Volt egy beszélgetés, amikor október 23.- ára készült a kormány, és a Parlament Caffe-ban az egyik Fideszes politikussal találkoztunk, és elmondtam neki, hogy ha győzni akartok, ha azt akarjátok, hogy rendbe tegyük az országot, itt van a lehetőség. Álljatok mögénk. Mi leszünk az a vídia, ami áttöri azt a betonfalat, amit a balliberális hazaárulók felépítettek a nemzet számára, mi áttörjük, de támogassatok minket. Nem pénz kell nekünk, hanem az az erkölcsi, politikai támogatás, ami megerősít bennünket. Ennyiben maradt a dolog. Ez az ember Rogán Antal volt. Tehát a Fidesz nem vette. És ha emlékszünk 2006. október 6.-ra, amikor Orbán Viktor a parlament lépcsőjéről beszélt, és arról beszélt, hogy szakértői kormányra van szükség. Mit jelent a szakértői kormány? Nagy koalíciót. Na most, aki Gyurcsánnyal akar koalícióra lépni, az már nem a nemzet része. Az már nem a nemzet része. Én ott be is szóltam a Fideszeseknek a színpadról. Meg is sértődtek, nem is nagyon kedvelnek engem, de hát lelkük rajta.

 • Csurka Istvánnak az igazságát hogy lehet tovább vinni?

 • A jelenlegi helyzet sokkal rosszabb, mint amikor Csurka még élt. Sokkal rosszabb. Egyrészt azért, mert a jelenlegi kormány, és a polgári szövetség nemzeti köntösbe bújtatja magát, és úgy tetszeleg, mintha ő mentené meg a balliberális oldaltól a hazát. Holott nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy ha megnézzük a Fidesz kormánynak az intézkedéseit, és ami a társadalom szociális állapotát tudná javítani, akkor nem egykulcsos áfát vezetne be. Akkor az oktatással kezdte volna a reformot. És a Bolognai tervet kisöpörni az országból. Abba, ami a nemzeti öntudatot növelné, abban a Fidesz iszonyú nagy mínuszban van. Ettől kezdve nem mondhatja magát nemzetinek. Ettől kezdve nem. Mert az a kormány, amelyiknek nincs nemzetstratégiája nyilvánosan, ami húsz, harminc, vagy ötven évre, az számomra nem létezik. Azért nem létezik, mert simán megélhetésű politikusokból áll. A másik része a dolognak. A legnagyobb tragédia a magyar nemzeti oldal számára, hogy nem tudott még kinevelni egy olyan miniszterelnök személyiséget, aki alternatívája lehetne Orbánnak. Mert ettől kezdve mindenki azt hiszi, hogy az ő kis szemétdombján lehet megcsinálni a nagy rendszerváltást. Nem igaz. Nem igaz. Egyrészt azért, mert nincs meg hozzá a médiánk, nincs meg hozzá a pénzünk, és nincs meg hozzá az a vezéregyéniség, aki mögé oda lehetne állni. Én, jómagam '83 óta ellenzéki vagyok. A Beszélőbe írtam cikket, még '83-ban. Amikor még teljesen más volt a Beszélő gárdájának az arculata. És azóta is ellenzéki vagyok. Azt kell mondanom, hogy most rosszabb. Mert '90-ben volt remény. Volt remény azt mondani, hogy... Igen ám, csakhogy a négy igenes népszavazással kialakult az a helyzet, hogy a népnek nincs joga beleszólni abba, hogy ki legyen a köztársasági elnök, hogy a parlament ilyen választási törvényt fogadott el, hogy egyszerűen mindent, ami ma magyar országon értéket termelhetne, azt elprivatizálta. És itt beleértem a kultúrát, a gazdaságot, a mezőgazdaságot, a művészetet, az oktatást, mindent. És ha megnézik a mai gyerekeknek a tankönyvét, főleg a történelem könyvét, katasztrófa. Nekem 7 unokám van. És ez a 7 unoka, amikor arról beszélek, hogy magyarság, meg 1948, 1956, és mondom mutasd a könyvedet. '48 - Akkora katyvasz van abban a könyvben, hogy nekem kellett előszedni az internetről, nézzük meg kronológiai sorrendben, mi történt 1848-ban. Tehát direkt összezavarják. És a legnagyobb tragédia: a mai fiataloknak nincs nemzettudatuk. Amikor arról beszélek, hogy te magyar vagy, és szereted a hazádat? Rám néz csodálkozva. Miért kéne szeretnem? Igaza is van, mert a mai gyerekeknek nincs jövőképük. Nincs meg az a biztonság, amelyet egy hazának feltétlenül garantálnia kellene az utódoknak. Ez a garancia hiányzik. És amikor azt látják, hogy a szüleik, akik kétkezi munkások - ezekből van a legtöbb ma magyar országon - az egyik napról a másikra él, dolgozik szakadásig, mégsem halad semmire, és meg sem becsülik. És ez a legnagyobb tragédia. És ott van a jövedelemolló, ami már teljesen ki van nyílva, és azt látja, hogy az ország 2 vagy 5 százaléka dőzsöl az ország javaiból, és a lakosság egyharmada - Bogár László már 8 évvel ezelőtt leírta, hogy a lakosság egyharmada partvonalon kívülre került. Akkor lehet itt arról beszélni, hogy nemzeti kormányok? Vagy nemzeti pártok? Hát hallott már valaki a magyar parlamentben egy ilyen mondatot? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Képviselő társaim; én a hazaszeretetem jogán nem szavazom meg ezt a törvényt. A hazaszeretet szó ki van iktatva a magyar politikai szótárból.

 • Mi a megoldás

 • A megoldás a következő. Én most azt látom, hogy azok a pártok, - nem a kamu pártok akik csak a pénzre hajtanak - hanem azok a pártok akik tényleg nemzetinek tartják magukat. És ez nagyon fontos. Szeressék ezt a hazát. És ha kell vállalják a mártíromságot is. Mert nehogy azt higgye bárki is, hogy aki tisztességgel, becsülettel kiáll a politikai porondra, és elmondja közérthetően, világosan, hogy mi a baj, és mi a megoldás, hogy azt nem fogják akár politikai hullává minősíteni, akár lejáratni. Meg fogják tenni. De itt az a kérdés, hogy egyrészt a nemzeti oldal, hajlandó e magának elfogadni egy zászlót. Mert több zászlóval meghalunk. Egy zászló. És én most a MIÉP-et ajánlom. Egyrészt azért, mert van múltja, ismerik még a nevét, másrészt tisztességes, nemzeti érzelmű, radikális emberek tartották fenn a MIÉP nimbuszát. Tehát én óvnám attól akár a MIÉP-et is, és a nemzeti oldalt is, hogy leegyszerűsítsék az ország problémáját etnikai problémává. Mert nem etnikai kérdés, hogy ki a hazaáruló. Mert lehet zsidó is nemzeti, lehet a tót is. A magyar is lehet hazaáruló. Itt nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy a nemzeti oldal össze tudja e ollózni az elmúlt 27 évben készült olyan anyagokat, amit például Halász Józsi, vagy Siklaki István, vagy Csurka István tett, letett az asztalra. Össze kell ollózni. Mert megvan a nemzeti program, csak ezt rendszerbe kell szedni, és nem szabad áltatni az embereket. Nehogy azt higgyük, hogy most a MIÉP, ha bekerül a parlamentbe, le fogja tudni váltani az Orbánt. Nem fogja tudni leváltani. De meg tudja mondani az igazságot, és meg tudja mutatni a parlamentben, hogy mi a megoldás. És nem úgy kell politizálni, ahogy Vona Gábor elkezd személyeskedni a miniszterelnökkel, hanem konkrét dolgokban kell ezeket, az ország sorsát meghatározó sarokpontokat tisztázni. És ez a megoldás. Nem szabad félni, merjünk magyarok lenni - ahogy Teleki Pál mondta - ; mert mit jelent az, hogy magyar vagyok? Egyrészt tudom azt, hogy nekem van egy hazám. Mert senki ne higgye azt, hogy magánemberként, személyként meg tudja érni azt a szabadságot, amit a hazája nem ad meg neki. Nem tud. És ha kimegy külföldre - nagyon sokan kimentek külföldre, és mindegyik mondja, hogy ő haza akar jönni, mert ő ott csak egy jöttment. És akkor is fél pénzért dolgoztatják, ha be vannak jelentve. Nem úgy van ám, hogy ugyanannyit keresnek, mint az ottani őslakosok. A fenét. És milyen munkára keresnek embereket főleg? Vagy nagyon kvalifikált kell, itt a szakmunkásokat is beleértem, vagy az alja munkát végzik el. De akkor sincs meg a becsületük. Van egy barátom, aki 25 évig hellyel - közel folyamatosan német országban dolgozott. Azt mondta, addig amíg ő volt a szerelésvezető, ő ugyanannyi pénzt kapott, mint a segédmunkás. A német segédmunkás. De ez a pénz is jóval több volt, mint amit itt megkeresett volna Magyarországon. Az megint egy másik kérdés, mikor azt mondják, hogy európai béreket kell adni. Ahhoz, hogy európai bérek legyenek, ahhoz egyrészt magyar gazdaság kell, mert a külföldi nem fogja, és a külföldi nem azért jött ide, mert ő európai béreket akar nekünk adni. Ő akar egy jó munkaerőt, olcsó bérért. És ez nem megoldás, amit a Fidesz csinál, az, hogy csinálja a megállapodásokat a különböző multinacionális cégekkel.

 • Utolsó kérdésem: mi a buktatója a MIÉP-nek?

 • A MIÉP-nek az a buktatója, ha nyíltan elkezd rasszistázni. Egyrészt azért, mert a magyar nép nem antiszemita, nem rasszista. És amikor stigmatizálnak egy pártot, hogy cigányozik, vagy zsidózik, attól kezdve a magyar nép eltávolodik tőle.

 • Hogy lehet a cigánykérdésről, és zsidókérdésről úgy beszélni, hogy nem mondjuk hogy cigány, vagy nem mondjuk, hogy zsidó?

 • Nagyon egyszerű. A dolgot kell megjegyezni. Ha azt mondom például - amit a Fidesz meg is próbált, és a balliberális oldal elnyomott, hogy azt mondta, csak akkor van családi pótlék, ha járatod iskolába a gyerekedet. Kész. A másik: nem szabad bedőlni a balliberális kozmopolita újságíróknak, értelmiségnek. Mert azok nagyon szeretnek fasisztázni, leantiszemitázni politikusokat, de amikor arról beszélek, hogy kérem szépen a magyar vállalkozó - és nem egy Mészárosra van szükségünk, hanem sokkal több Mészárosra lenne szükségünk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan típusú vállalkozások, ami csak kormányzati szinten kezelhető, és sikeressé tehető. Mert mi kell? Itt van például a mezőgazdaság. A mezőgazdaságban itt vannak az óriási földterületek, a legegyszerűbb terményeket fogják nagyüzemi módon termelni. Egy traktorral, egy emberel, vagy már az sem kell, mert már műholdról is tudják vezényelni, de mi van akkor, amikor arról van szó, hogy a magyar lakosságnak is magyar élelmiszerre volna szüksége? Nem szójára, vagy kukoricára, vagy búzára, vagy csak árpára, hanem olyan zöldségekre, amit régebben a bolgár kertészek megtermeltek. Ma már azt tapasztaljuk, hogy a vidék nem akar - a vidéki ember nem akar földdel foglalkozni. Ráadásul el is vannak öregedve. Tehát meg kell teremteni - és ezt megint csak kormányzati szinten lehet megcsinálni - azt, hogy vissza kell állítani a "háztályinak" a rendszerét, vissza kell állítani azokat a termelő szövetkezeteket, ami a gazdák tulajdonában van, és nem állami tulajdonban van. Sokféle vállalkozási szinten kell megjeleníteni Magyarországon a termelést. És a mezőgazdaság kulcskérdés. És az megint egy kulcskérdés, hogy megnézzük azt, hogy a magyar társadalom, és a magyar természeti adottságok mire adnak lehetőséget. Én biztos, hogy újra kezdeném a cukorrépa termelést, és kötelező kvótát adnék a nagybirtokosoknak, hogy ennyit neked le kell termelni a haza javára. A szabadpiac az nem jelenthet szabadrablást. És ma Magyarországon a szabadpiac szabadrablást jelent.