Korrupcióellenes Liga


Sajtóközlemény


A Magyar Igazság és Élet Pártja alapításától fogva tiltakozik a korrupció minden formája ellen. Jó okunk van erre, mert amit örököltünk a pártállamtól, az a rendszerváltás során még súlyosabb lett. Az elmúlt két ciklusban állami monopóliummá vált a korrupció.A miniszterelnök Fejlesztési Kabinetet állított föl, és abban egy személyben dönt sokmilliárdos középítési pályázatokról. Eddig is hozzá futottak a szálak, ám az nem volt a rendszer része. Mondhatom úgy is, hogy Magyarország a Fejlesztési Kabinettel Orbán-uradalommá vált, ahol ő hozza a törvényeket és ő dönt azokra hivatkozva saját köre gazdagodásáról.Az ország sorsát befolyásoló adócsomagban konkrét emberekre szabják az adókedvezményt, ahol az átlagembertől mindent elvonnak, a kiválasztottak mindent visznek. Ez azt jelenti: Magyarországon megszűnt a jogállam! Mindent a Keresztapa dönt el, cserébe a szerencsések úgynevezett TAO-t utalnak Felcsútra stadion és vasút építésre, szállodára, és más Orbán-családi célokra. A pályázatok elbírálásánál a versenyképesség európai normái semmit nem számítanak. A nyugaton elfogadott árak többszöröséért épít a nyertes, akinek személyéről minden esetben Orbán Viktor dönt. Visszasüllyedtünk a középkorba, az adófizetők csak nyírandó és levágandó birkaként jelennek meg a hatalom gondolkodásmódjában. Az emberek alapvető jogai nem sérülnek, hanem megszűntek.Nincs igazságszolgáltatás, a bírók lázadoznak Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal vezetője ellen, aki Szájer József fideszes európai képviselő feleségeként magánbirodalommá szervezte a bíróságokat. A bírók egy része majdnem nyíltan hord narancsos vagy szegfűs pártjelvényt. Aki nem áll be a sorba, azt kizárják, eltiltják. Szepesházi Pétert a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját Handó Tünde hivatalvezető asszony személyesen tiltotta le a média nyilatkozattól, mert egy ízben azt mondta:"Handó Tünde nagyon tehetséges ember, bíró, vezető, de az a centralizáció és önkény, amit megvalósított, minden erényét, és kezdeti eredményét lerombolta."Ez bizony nagyon enyhe észrevétel, de még ennyit sem lehet kimondani. Szepesházi bíró úr helyett a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében mondom ki az igazságot: Magyarországon a törvényes rend része lett, hogy vannak első, másod és harmadosztályú állampolgárok.Az első osztály a miniszterelnök családja és közvetlen üzleti köre.A másod osztály a Fidesz támogatói, akik az állami állások révén vannak lefizetve.A harmadosztályhoz tartozik több mint kilencmillió ember: ők a páriák, a kitaszítottak, akiknek ha látástól vakulásig dolgoznak, akkor sem jut annyi, hogy megéljenek. Jelentős részük külföldre menekül, vagy belerokkan a reménytelenségbe. Az Európai Unióban a Magyarországról menekültek nagyobb számban vannak jelen, mint az iszlám bevándorlók, de erről senki nem beszél. Nincs az Európai Unióban még egy ország, amely ekkora GDP termelés mellett afrikai szintű életminőséget nyújtana a többségnek.Nincs ügyészség, mert az is gebinbe került az állampárti vérügyészségen egykoron tevékenykedő Polt apuka és Péter fiacskája révén. Az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ág helyett a Pintér-maffiózó rendőrséggel együtt az elnyomó hatalom részévé vált. Ugyanúgy mint az állampárti diktatúrában. Miközben a törvénygyárrá süllyesztett Országgyűlés közel kétharmados felhatalmazással átláthatatlan és egymásnak ellentmondó törvénycsomagok ezreit gyártja, a jog, az erkölcs és a jó ízlés megszűnt mértékadó lenni Magyarországon. Nem lennénk Csurka István alapítónk szellemi örökösei, ha csak a bajokat leltároznánk és nem adnánk megoldási javaslatot.Javasoljuk: három ciklus után senki ne indulhasson országgyűlési választáson, és ne tölthessen be vezető állami tisztséget, ne lehessen miniszterelnök, miniszter, és országyűlési képviselő sem. Ennek érdekében a Magyar Igazság és Élet Pártja a nyilvánossághoz fordul, miután az Országyűlésben ülők saját érdekükben érdekszövetségbe tömörültek Gyurcsánytól Orbánig és mindenki aki közöttük van, ebben az erőtérben mozog. Mindannyian, kivétel nélkül. Semmit nem tesznek azért, hogy a korrupció valóban megszűnjön. A MIÉP társadalmi összefogást javasol:Kezdeményezzük valamennyi parlamenten kívüli párt és civil szervezet egyeztetését a korrupció rendszerének felszámolására. Hozzuk létre a Korrupcióellenes Ligát! A résztvevők önmagukra kötelezően vállalják, hogy három ciklusnál nem tölthetnek többet a legmagasabb szintű köztisztségben, és ezt a jelenlegi vezetőktől is megköveteljük. Amint lehetőség lesz rá, törvénybe foglaljuk és érvényesítjük azokkal szemben akik ma szembe mennek a népakarattal. A Korrupcióellenes Liga bojkottálja a korrupciót tevőlegesen vagy tétlenséggel életben tartó valamennyi parlamenti pártot! A Korrupcióellenes Liga támogatói közül senki ne szavazzon rájuk! A felelősökbe minden eddigi állami vezető, minden jelenlegi országgyűlési képviselő beletartozik, és a kör koránt sem teljes: a támogatókat és haszonélvezőket néven kell neveznünk Simicskától Csintalan Sándorig, valamennyi politikai szélkakast egészen a tájékozatlan szavazóig, aki haszonszerzésből vagy tudatlanságból segít életbentartani a korrupció rendszerét. Elszámoltatjuk az offshore fejlesztési maffiát! Előre figyelmeztetjük az államszervezetbe épült maffiózókat: minden a Fejlesztési Kabinetben hozott versenyt kizáró közpénzmosó döntés, a letelepedési kötvény üzlettől a Magyarországról idegen országba vezetett pénzmozgásig érvénytelen, és azt el fogjuk számoltatni! A Korrupcióellenes Liga ma is az ország legnépesebb pártjára épül, megtestesíti a parlamenti rendszerből kiábrándultak legnagyobb tömegét, a közakaratot. Állítsuk bíróság elé azokat akik kialakították, fenntartják és működtetik a korrupció rendszerét! A feladatát betölteni nem képes államhatalommal párhuzamosan állítsunk jelölteket az Országos Bírói Hivatal, a Belügyminisztérium és az Országos Főügyészség élére. Állítsuk helyre a demokráciát! A MIÉP országjárásba kezd a Korrupcióellenes Liga megszervezésére és a kompromisszumos alternatív jelöltek kiválasztására.

Budapest, 2017. november 15-én.

Nagy Tibor

elnök

Magyar Igazság és Élet PártjaA Korrupcióellenes Liga

2018. január 27-én 11 órától

tartott tanácskozást Budapesten

A Korrupcióellenes Liga a kormányzati túlhatalmat ellenző civilszervezetek és pártok részvételével a Magyar Igazság és Élet Pártja elnökének kezdeményezésére alakul a nemzeti oldalon. Az Országgyűlésen kívül lévő 400 párt és ennek többszörösét kitevő civilszervezetek felé tett közös nevezőre hozó gesztus, különös tekintettel a mindent elöntő korrupcióra. A devizahitel csalássorozat ellen az elmúlt években éppen a megosztottság, a párhuzamosan működő rengeteg szervezet miatt nem volt közös fellépés.

Arra kérem Önt, hogy csatlakozását egy kézfogással és nyilatkozat aláírásával erősítse meg, és a továbbiakban saját honlapján, hírlapjában és egyéb médiafelületein vállalja az összetartozást, amely nem politikai, hanem erkölcsi és etikai nézetközösséget takar, továbbá tegyük nyitottá minden újabb érdeklődő felé.


Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

felszólalása a Korrupcióellenes Liga tanácskozásán:


Kedves Barátaim!

Minden magyar ember devizahiteles, függetlenül attól, hogy van hitele, vagy nincs. Ezt az egyetlen mondatot ha társadalmi szinten megértjük, akkor nem lesz akadálya annak, hogy a különböző társadalmi szervezetek összefogjanak. A hamis pártállami rendszerváltás során először a nemzeti közvagyonunkat verték dobra, majd a lakosság kifosztásába kezdtek, mert kiderült, hogy Magyarország legnagyobb egy tömbben lévő vagyona az az ingatlan-állomány. Azért kellett a kölcsön-rendszert úgy alakítani az állam és a bankok szövetségével, hogy visszafizethetetlenig emelkedjenek a törlesztő részletek. Ausztriában és több nyugat-európai országban devizahitel bűncselekmény miatt bankárok és politikusok kerültek börtönbe, így ott sokkal nagyobb a visszatartó erő. Nálunk viszont annak sincs következménye, ha emberek százezreit, immáron millióit taszítják szolgasorba. A több száz százalékkal megemelkedő tőketartozás önmagában törvénytelen, hiszen a tőkének a hitelfizetés során egyetlen fillérrel sem szabadna növekednie. Ehhez képest felszorozzák és a tőketartozáshoz írják a kezelési költséget, az eljárási költséget, a kimutatási költséget, a polstaköltséget és minden egyéb tételt.

A magyar nép rabságban él, a Kárpát-haza maradék 93 ezer négyzetkilométerén lágerországot működtetnek. Ebben a rendszerben a parlamenti politikusok egyszerre játsszák a fegyőr és a pojáca szerepét. Féken tartják saját becsapott választóikat, és közben mulattatják is őket az egymással folytatott bal-jobb ellentétekkel, vagy ami ennél ádázabb: az úgynevezett jobboldalon kibékíthetetlen ellentét mutatkozik két parlamenti párt között, mely közül egyiknek sincs köze a történelmi magyar nemzethez. Rabtartóink a Kárpát-medence kiürítésére törekednek, e folyamatnak része a pártokrácia uralma.

A 2018-as országgyűlési választásokon törvény gondoskodik arról, hogy III/III-as ügynökökre, spiclikre, besúgókra, izraeli állampolgárokra úgy szavazzanak a választók, hogy semmit nem tudnak a jelöltek valódi múltjáról. Ez a feltétele a devizahitel csalássorozat folytatásának. A Korrupcióellenes Liga számára javaslom, hogy fogalmazzuk meg a nemzeti minimumot érdekeink közös képviselete érdekében. Ebben ne csak az legyen benne, hogy minden devizahiteles szervezet, párt és civiltömörülés, vagy csatlakozó magánszemély vállalja a közös fellépést a deviza-csalássorozat törvénytelenségének kimondásában, hanem azt is tegyük hozzá, hogy az országgyűlési képviselőknél megszokott ügynökmúltat és idegen állampolgárságot elutasítjuk.

Nekem a Magyar Igazság és Élet Pártja elnökeként egyébként is vállalásom az, hogy csak tisztességes magyar emberek jelölését támogatom, így nem esik nehezemre, ha ezt a követelményt a devizahiteles szervezetek számára is tárgyalási alappá tesszük. Az elmúlt hónapokban igyekeztem tájékozódni devizahiteles körökben, és döbbenten tapasztaltam, hogy a legtöbb belső ellentét, ami akadályozza az összefogást és a közös fellépést, éppen abból ered, hogy a különböző szervezetek vezetői más-más politikai érdekkör mentén szerveződnek, és nem tartják magukra nézve alapfeltételnek a tisztességes emberi múlt követelményét.

Kérek mindenkit: utasítsuk el közösen az újonnan alakuló választási pártok törekvéseit. Ezek a szervezetek a devizahitelesek nyomorát és népes táborát saját céljaikra kívánják kihasználni. Nem létező táboruk helyett devizahitelesek tömegeit mutatják föl tagságként, ám érdemben semmit nem tesznek. 2018-ra a devizahitel csalássorozat a legfőbb oka lett a magyar történelem legsúlyosabb kivándorlás-hullámának. Immáron több mint egymillió magyart űztek el szülőföldjéről, és ha a jelenlegi kormányzat vagy annak ellenzéke marad hatalmon, a következő ciklusban ez a szám megkétszereződhet. Ne fogadjuk el a program- és múltnélküli új pártok jelentkezését, ne higyjünk kölcsönvett gondolataiknak. Nincs mögöttük meggyőződés, csak hatalomvágy. Legjobban akkor képes egy párt bizonyítani alkalmasságát, ha nem önérdekét helyezi az első helyre, hanem a nemzet érdekét. A nemzetnek az az érdeke, hogy a parlamenti elit mindenestől üzenetet kapjon: Ez így tovább nem mehet! Az üzenet csak kívülről érkezhet, de nem egy párttól, és nem egy civil szervezettől, hanem 400 párt és több ezer szervezet összefogásával. Ezért javaslom a devizahiteles szervezeteknek, hogy tegyék félre az egymáss közötti ellentéteket, a személyes meggyőződésből, esetenként szektás összetartásból eredő elkülönülést. A MIÉP nem kíván vezető szerepet betölteni ebben a szerveződésben, csak ugyanolyan jogokat kér, mint amit közülünk a legkisebbnek is megadunk. Az egyenlő jog a Korrupciós Liga élére közösen választott vezetőt jelent, aki képes mindannyiunk nevében a média nyilvánossága előtt megjeleníteni alapérdekeinket. Ehhez tisztáznunk kell, mi a legfontosabb kérdés és követelés.

Látszólag az utolsó percben vagyunk, alig nyolcvan nappal a választások előtt, amikor a nemzet sorsa újabb négy évre eldől. Szeretném emlékeztetni a tisztelt egybegyűlteket arra, hogy a mai kommunikációs lehetőségekkel akár egy Interneten elindított mozgalom is képes komoly ellenfelet támasztani a kormányzatnak. Miért ne lehetne ilyen a devizahitelesek összefogása a nem devizahitelesekkel, akiknek többsége már érti, hogy ez a csalássorozat mindannyiunk kifosztására történt. Akinek ma nincs hiteltartozása, az holnapra akár egy befizetetlen számla, vagy adminisztratív tévedés miatt is kerülhet hasonló helyzetbe. A rab ország minden polgára rab, függetlenül attól, hogy milyen ítéletet róttak ki rá.

Javaslom, hogy először állapítsuk meg bajaink közös forrását, azaz állítsunk föl diagnózist, de ne százoldalas tanulmányban, hanem néhány szavas tömörséggel. Utána jöhet a terápia, a megoldási javaslat. Fontos alap a közös nevező: ki kell mondanunk, a devizahitelek mögött nem volt érdemi devizamozgás, tehát döntően deviza-elszámolású hitelekről beszélünk. Ha a banki termék mögött nem volt devizamozgás, akkor az egész csak egy elszámolási csalás, ami miatt a sok ezer öngyilkos, a sok százezer megbetegedés és elvett otthon, a több millió sérült magyar ember túlságosan nagy ár. Ha mindezt nem mondjuk ki, folytatódik a csalás, és a mi összejöveteleink is a kifosztóink érdekeit fogják szolgálni. Ezért azt javaslom, kezdeményezzünk közösen büntető-feljelentést az elkövetők ellen. Nem volt deviza, nincs minek az árfolyamát kifizetni, mégis milliárdokat loptak el a magyar emberektől. Bűnszövetségben, megtévesztéssel, előre megfontoltan, állami segédlettel történt mindez. Az első számú felelősök a politikusok, akiknek a közreműködésével, a cinkos hallgatásával mindez megtörténhetett. Mondjuk ki: a devizahitel csalássorozat tömeggyilkosságként működik a mai napig, és áldozatainak számát senki nem tudja pontosan megbecsülni. Az állam minden információ birtokában elhallgatja és meghamisítja a tényeket.

Köreinkben ismert tény, hogy a Magyar Nemzeti Bank a forintosítás napján 8 milliárd eurót adott el a kereskedelmi bankoknak, azaz nem devizahitelek forintosítása, hanem a forinthitelek devizásítása történt azon a napon. Az Európai Központi Banknak alárendelt Magyar Nemzeti Bank nem a mi érdekeinket védte, hanem kiszolgáltatta a magyar népet a gyarmatosítóknak, és közben még jól meg is gazdagodva saját családi és baráti körét stafírozta ki a devizahitelesektől elcsalt milliárdokkal. Mindezért személyi felelősség terheli Matolcsy György bankelnököt és a vele együttműködő állami vezetőket.

Orbán Viktor miniszterelnök kettős szerepet játszik, amikor az Európai Unióban mindent megszavaz, miközben itthon látványosan EU-ellenes kampányt folytat. Ebbe a körbe tartozik a migráns-kérdés kezelése, hiszen a hazai családsegítő szolgálatoktól a terrorelhárítókig minden szervezet titkosan működik közre a betelepítésben. Sokkal nagyobb arányról van szó, mint ami egy elejtett államtitkári félmondat nyomán több mint 1200 iszlám titkos befogadásáról szól. Valójában a migráns invázió milliós nagyságrendjéhez igazodva folyik az előkészület, fogadótáborok, lakások lakókörzetek és lakótelepek felállítására. Minderről a nyilvánosság semmit nem tudhat, ám a jó magyar emberek pontosan tájékoztatnak bennünket. Az Európai Unió pénzeinek lehívása és annak magáncélú felhasználása, a korrupció azért zajlik ilyen nagy ütemben, mert a titkos előkészítés úgy a hatalom megtartása, mint átadása esetén Magyarország őshonos népe számára végveszedelmet jelent. A hatalmon lévő politikusok számára egy migráns szavazata ugyanannyit ér, mint egy magyar emberé, ezért az elűzött, tönkre tett, öngyilkosságba kergetett és szülőföldjén devizahitelezéssel is tömegesen irtott magyarsággal szemben a lakosságcsere üzemi szinten zajlik. Ez az oka az ostoba stadionépítésre fordított milliárdoknak, amit az oktatástól és az egészségügytől vonnak el. Az unió minden olyan programot támogat, ami látványos külsőségek mellett nem a magyarság érdekeit szolgálja. Egy rendkívüli állapot esetén pedig ezek a stadionok laktanyaként, börtönként és akár haláltáborként is szolgálhatnak.

Miközben a nem létező devizahitelezés kérdésével foglalkozunk, a kormányzat a Soros György elleni kampányra teszi föl minden erejét, pénzét, politikai hitelességét. Az a kormányzat teszi ezt, amely önmagában is Soros-tákolmány, hiszen az ő pénzén tanultak, az ő politikai programját vitték egészen eddig, és most sem gondolják azt, hogy be kellene zárni a Budapest szívében működő Soros Egyetemet, és el kellene számoltatni a Soros-aktivistákat működtető civilszervezeteket. Lássuk be, Soros egyik bandája küzd a másik ellen, és ehhez a küzdelemhez a magyar nép közreműködését várják bármely oldalon, hogy a végén demokráciát hirdessenek. Semmi közünk nincs a Soros-aktivistákhoz, a Soros-politikusokhoz, a Soros-terv végrehajtóihoz. A devizahitel csalássorozat önmagában is a Soros-terv része, tehát ha a kormányzat komolyan gondolja, azt onnan fogjuk tudni, hogy érvényteleníti az össze deviza-elszámolású hitelt, és a felvételkori árfolyamon számol el az érintettekkel. Ennek hiányában a Soros-kutyák újabb ugatása minden televíziós választási reklám, minden országúton álló óriásplakát, minden politikai beszéd és nyilatkozat.

Idén ünnepeljük Mátyás király trónra lépésének 560. évfordulóját, és éppen ezen a héten történt, hogy a Duna jegén királlyá választották Hunyadi János kisebb fiát. Mátyás király az igazságért élt, és a sírból hozta vissza Magyarországot. Figyeljünk az évfordulóra, és ebben az évben tegyünk igazságot. Szokás mondani: meghalt Mátyás, oda az igazság! Nekünk az élő Mátyás királyra, az időtlen magyar példaképre kell gondolnunk, amikor nem hagyjuk magunkat megosztani, amikor baráti jobbot nyújtunk minden szenvedő magyar embernek, civilszervezetnek, és politikai pártnak, amennyiben nem önmagáért, hanem nemzetünk megmaradásáért küzd.

Így legyen!

Köszönöm figyelmüket.