Ifjúsági Tagozat
Mi vagyunk a jövő!


Sajtóközlemény a visszatartott diplomákról

A Magyar Igazság és Élet Pártjának Elnöksége és a MIÉP Ifjúsági Tagozata a legfőbb közjogi méltóságokhoz, Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Áder János köztársasági elnökhöz és Kövér László országgyűlési elnökhöz fordul a felsőoktatásban kialakult botrány miatt. A magyar diákok diplomáját mondvacsinált ürügyekkel visszatartják, és ezzel a diákokat vagy végzettségüknél lényegesen alacsonyabb szintű pályakezdő munkavégzésre kényszerítik, vagy egyenesen elüldözik őket Magyarországról. Statisztikai felmérések szerint a középiskolás diákság több mint 82 százaléka idegen országban képzeli el jövőjét, mert élete másfél évtizedes tapasztalata alapján Magyarországon felülről érkező intézkedésekkel lehetetlenítik el a diákságot. Még a Károli Gáspár Református Egyetemen is pénzért adták a nyelvvizsgát, bármiféle tudás nélkül.

Miközben a pénzért megszerezhető hamis nyelvvizsgák ügyében nem csak középiskolák, hanem egyetemek is érintettek, és ezeket az ügyeket teljességgel eltussolja az ügyészség, a bíróság és a média, és mindenek előtt a miniszter hiányában fejetlenné vált közoktatási rendszer, a törvényalkotás legnagyobb erejével folyik a diplomás fiatalok elüldözése. Nyelvvizsga hiányára hivatkozva diplomájuk visszatartásával törvénytelenül avatkozik életükbe az állam, hiszen ezeket a feltételeket korábban nem közölték az egyetemi felvételik idején, és ha később tudhattak is róla, nem alakították át a közoktatás rendszerét úgy, hogy természetes módon, és a főváros-vidék közötti esélyegyenlőtlenséget megszüntetve jussanak a hallgatók a nyelvvizsgák birtokába.

Az elmúlt évben több mint 11.000 magyar egyetemi hallgató - noha minden szakmai vizsgát, kollokviumot, szigorlatot, diplomamunkát és záróvizsgát sikeresen letett - nem kaphatta meg a diplomáját, nyelvvizsga hiányára hivatkozva. A korábbi években egyetemi záróvizsgát szerzettek között tavaly 14.000 hallgató meg tudta ugyan szerezni a nyelvvizsgát, de az ő diplomájuk is évekig vissza volt tartva. A képzésük során az állam olyan módon változtatta meg a feltételeket, hogy arról a tanulmányok megkezdésekor az érintettek nem értesülhettek, így nem tudtak az évek során felkészülni, és közvetlenül a diploma előtt értesültek arról, hogy a kormányzat miként manipulálja a megszerzett diplomák kiadását. A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége és Ifjúsági Tagozata felszólítja a legmagasabb közjogi méltóságokat, hogy oktatási minisztérium hiányában vállalják a felelősséget, és indítsák el a fiatalok kárpótlási folyamatát. Mindazon évekre amikor érvényes diplomájukat már megszerezték, ám azt mondvacsinált eszközökkel visszatartották, nyújtson az állam visszamenőleges keresetkiegyenlítést a megkárosított ifjúságnak.

Magyarországon idősnek lenni egyenlő az életfogytig tartó munkavállalással. A nyugdíjrendszert úgy alakították ki, hogy a pártállamot és annak jelenkori utódállamát kiszolgálók több százezer, vagy akár több millió forintos nyugdíját a legszélesebb tömegek létminimum alatti uzsoranyugdíjából vonják e. A nyugdíjasok többsége mindössze annyit kap, amiből legfeljebb egy-két napig, vagy legfeljebb egy-két hétig tud elélni. A további időszakban lemond megélhetésük megteremtéséről az állam, pedig többségük több mint négy évtizeden keresztül reggeltől estig kemény munkában töltötte az életét. Hasonlóképpen magára hagyott a középnemzedék, mert a mérhetetlen munkanélküliséget a statisztikák torzításával, és a közmunka éhbérével kozmetikázza az állam. Mindezek ellenére a fiatalok vannak a legnehezebb helyzetben, mert ők saját élettapasztalatuk alapján nem érthetik meg a diktatúra évtizedeinek kegyetlenségét, ép ésszel nem foghatják föl a többsebességes Európai Unió igazságtalanul kasztosító rendszerét, és természetes igazságérzetüknél fogva nem érthetik, hogy az idegen megszállás alatt működő államgépezet miért nem számol velük. Még munkába állásuk előtt megtapasztalják az állam irántuk való gonosz szándékát, amiért most a Magyar Igazság és Élet Pártjának Ifjúsági Tagozata az egész országból gyűjtött adatok és tapasztalatok alapján emel szót.. A fiatalság legkiválóbb rétege, az évtizedekig az iskolapadban becsületesen és szorgalmasan tanuló diákság a felnőttkor küszöbén tapasztalja meg a sorsrontó állam valódi természetét, amit egyetlen percig tűrni is súlyos mulasztás.

Gyors, valódi és hathatós intézkedés helyett az állam vezető hivatalnokai eredménynek tartják, ha a visszatartott több tízezernyi diplomának a száma évente ezerrel csökken. Ez nem eredmény, hanem szégyen! A diákok megszenvedett diplomáját semmilyen eszközzel nem szabad titkos széfekben zárolni! A nyelvoktatást nem szabad terrorral megvalósítani. A XX. század totális diktatúráinak módszerei nem élhetnek tovább a XXI. században! A magyar embernek szüksége van általános műveltségre, szakmai tudásra és magas szintű nyelvtudásra, ám azt nem a félelem és terror eszközeivel kell kivívni, hanem a gondoskodó, segítő és tehervállaló államot kell felépítenünk. Az egyetemi és főiskolai hallgatók többsége anyagi okokból nem tudott az elmúlt évek során nyelvvizsgát szerezni, mert kevés és rosszul képzett a nyelvtanár, és a nyelvtanítás rendszere nem épült be megfelelően a közoktatás rendszerébe. Valójában a középiskolákban ha a nyelvoktatás ugyanolyan szinten állna, mint a matematika, az irodalom, a fizika, kémia és a többi tárgy oktatása, akkor ez a kérdés föl sem merülne. Rendszerszerűen minden diáknak lenne használható nyelvtudása és azt igazoló érettségi vagy egyéb bizonyítványa, és nem lenne ürügy arra, hogy a végzettek diplomáját visszatartsák. A diákságot terrorizáló állam saját mulasztását az ifjúság nyakába varrja, és úgy tesz, mintha semmiféle felelősség nem illetné.

Közben pedig zajlik az állami szintű pazarlás, a politikai holdudvar maffiaszintű kistafírozása a közvagyonból. A felcsúti gázszerelő Mészáros Lőrinc és társai két-három év alatt a leggazdagabbak közé emelkedtek a miniszterelnök baráti segítsége, azaz az állami közvagyon korrupt magánosztogatása révén. A pénzkihelyezéses csalássorozat eheti példája, hogy immáron Iránnak is autóbuszgyárat ajándékozunk 50 milliárdos keretösszegben, miközben Magyarországnak nincs autóbuszgyára. Ebből a nyilvánvalóan elherdált összegből a nyelvvizsga kérdését úgy lehetne rendezni, hogy minden érintett diplomás munkába állva megkapná az őt megillető beosztást és jövedelmet, majd pedig az állam segítségével díjmentesen szerezné meg nyelvvizsgáját, hiszen annak hiánya nem saját mulasztása, hanem a közoktatás teljes rendszerének a hibája, amiért a legfőbb felelősséget a politikai elit és annak vezetői viselik. Mindehhez tehát nem pénz kell az állam részéről, hanem a meglévő pazarlás leállítása, a költségvetés ésszerű átcsoportosítása az ifjúság érdekében, azaz a jelenlegi rendszer teljes átalakítása. Az eddigi adatok mutatják, hogy a mostani megnehezített feltételek ellenére a bentragadt diplomák tulajdonosainak többsége egy-két éven belül leteszi a nyelvvizsgát, még akkor is, ha nem egy, hanem két nyelvvizsga a követelmény, és abból az egyik a legmagasabb szintű szakmai nyelvvizsga. Statisztikák szerint mindez a főváros és néhány nagyváros diákságára jellemző, mert ott a nyelvi tapasztalatok és a nyelvoktatás-nyelvtanulási lehetőség sokkal szélesebbek.

Ezzel ellentétben a vidéki, és különösen a kistelepüléseken élő ifjúság helyzete igazságtalanul nehéz, mert velük szemben ugyanolyan magas szintű követelményeket támasztanak, miközben semmiféle elfogadható szintű nyelvtanulási lehetőséget számukra az állam nem adott. A megtorló terrorintézkedést is mindenféle ellentételezés, oktatási könnyítés nélkül vezették be.

A Magyar Igazság és Élet Pártja Ifjúsági Tagozata oktatási minisztérium, és felelős oktatási miniszter hiányában kénytelen Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Áder János köztársasági elnökhöz fordulni annak érdekében, hogy az áldatlan helyzet megváltozzon. A vidéktől elvont mérhetetlen vagyonok, és a vidéki ifjúság esélyegyenlőségének teljes hiánya vezetett ehhez a helyzethez, amit nem lehet sem oktatási terrorintézkedésekkel, sem a diplomák elzárásával, vagy a törvényesen megszerzett végzettség el nem fogadásával kezelni. Szükséges a nyelvi esélyegyenlőség, aminek első lépéseként a Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége és Ifjúsági Tagozata felszólítja az Országgyűlést, hogy sok ezernyi átláthatatlan törvény után a jövő nemzedék érdekében hozzanak törvényt a fiatal diplomások teljesen ingyenes nyelvi képzése és a kárvallottak nyelvi kárpótlása érdekében. Követeljük a nyelvtanulási terrortörvény azonnali teljes eltörlését!

Az oktatási rendszer ellen tüntetésre hívjuk a fiatalokat 2018. január 19-én az Országház elé!

Tiszaeszlár, 2017. december 15.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke és a MIÉP Ifjúsági Tagozata  A Magyar Igazság és Élet Pártja és Ifjúsági Tagozata közleménye

Ne menj suliba január 19-én!


Immáron nyolcadik éve nincs Oktatásügyi Minisztérium Magyarországon, ez mutatja ifjúságunk alárendelt szerepét. A kormányzat a korábbi poszt-szocialista és liberális körök szellemiségét tovább élteti, és végzetesen elhanyagolja a nemzet jövőjét. Jóhiszemű feltételezés a hanyagság, mert a valóságban e téren is kimutatható a tudatos nemzetrombolás és a fiatalok szándékos elűzése szülőföldjükről. Ezért szervez a MIÉP Ifjúsági Tagozata tüntetést január 19-ére a Parlament elé.

A diákjóléti index óriási romlást mutat: a 19-29 éves fiatalok körében a külföldön tervezett munkavállalás a korábbi 20 százalékról 36 százalékra ugrott. Ez több mint 80 százalékos negatívum, amit nem lehet megérteni a körülmények elemzése nélkül. Tragikus változás, hogy a fiúk több mint 50 százaléka külföldön tervezi a jövőjét. Ez az ország mesterséges kiürítését, jövőnk elherdálását jelenti, miközben a kormányzat tétlen. Az ügy kormányzati felelőse az a Balogh Zoltán, aki korábban lelkészként megosztó és szakmailag erősen megkérdőjelezhető előéletet élt, és a politikai káderek szokásos életpályáját követve sodródott a politikába, ahol előfeltétel a szakmai alkalmatlanság és a gumigerinc. Minisztériuma nemzetépítés helyett látszattevékenységet folytat miközben kitartja a hajdani SZDSZ származási alapon szervezett magyarellenes nómenklatúráját. A diktatúrából örökölt és liberalizmussal sújtott oktatási rendszer mérhetetlen csalódás a fiataloknak.

Tovább romlik a diákjóléti index

Egy évvel korábban még 34 százalék volt az elégedettségük, ám az elmúlt évben 10 százalékos zuhanás történt, amire a kormányzat semmiféle választ nem adott. Különösen szembetűnő a főváros és a vidék közötti szakadék. A budapesti diákok 47 százaléka joggal lehet elégedett, mert számukra messze átlag fölötti a minőség, miközben vidéken ez az arány alig éri el a 15 százalékot. Nagyon nagy a baj! Rendszer szintűvé vált az ország kiürítése. A munkavállaló réteg milliós nagyságrendű elűzése után most a jövő nemzedék gerincének a megroppantása zajlik. A diákjóléti index figyelmeztető adata, hogy az elmúlt egy évben a fiatalok többsége érzékelte, hogy nehezebbé vált számára a továbbtanulás, és mindössze 14 százalék gondolja, hogy könnyebb lett a diplomához vezető út. A diploma utáni elhelyezkedés azért válik egyre könnyebbé, mert immáron lasszóval fogják a fiatal munkavállalókat, sokkal kevesebb van belőlük, mint a betöltetlen munkahely. Kiürült az ország, miközben a kormányzat titkolja a valós adatokat. A Statisztikai Hivatal vezetői szakmai szempontok helyett politikai alapon vannak kiválasztva, így nem csoda, hogy a legfontosabb adatokat eltitkolják, kozmetikázzák. Az itt bemutatott adatok sem tőlük származnak, pedig tudvalevő, hogy az ország legnagyobb adatbázisának birtokában tökéletesen rálátnak a nemzetpusztító folyamatra.

Diákelégedetlenség

A magyar diákság hivatalosan többet tölt a tanintézményben, mint saját szüleik, akik a sok munkától nem tudnak gyermekeikkel megfelelően törődni. A középiskolákban rendszer-szintű a napi 8 vagy 9 tanóra, ami után a másnapi hasonló számú órára lehetetlen felkészülni. Programozva van a diákok teljesítményének lerontása, amit a Pisa-felmérések visszaigazolnak. "Elegünk van, hogy a 19. századi egyetemes anyagot olyan részletezve tanuljuk, mintha tegnap történt volna és, hogy ezt 7, 8 vagy 9 órában kell megoldani. Igenis fontos tanulni a múltat, de ahogy telik az idő, bővülnek az ismeretek, velük együtt a tananyag, és ez egy idő után borzalmasan felhalmozódik. A fiatalságunk siralmasan nagy része telik a felesleges anyagok túlrészletezésével, miközben tanulhatnánk ugyanezeket az ismereteket lényegre törően, miközben egy tantárgyi óra különböző összefüggésekre is rámutat a modern világgal kapcsolatban" - panaszkodnak azok a fiatalok, akik Facebook eseményként szervezik az Országház előtti tüntetést.

Nem csak bírálunk, hanem megoldási javaslatot is adunk: a finn és számos nyugat-európai oktatási rendszerben fele ennyi tanítási idő alatt kétszer jobb eredményt érnek el. A diákok jobban tudnak koncentrálni, nem lehet felesleges és érdektelen tananyaggal folyamatos bukás-közeli stresszben tartani őket.

Céljaink

Diáktüntetésünk célja a fiatalok felvilágosítása az oktatási rendszerről, és a megoldás felvázolása. Élhetőbb és a gyerekekre szabott oktatást akarunk a jelenlegi hivatalosan teljesített, a valóságban elszabotált hamis oktatási rendszer helyett. Követeljük a valós magyar történelem és irodalom tanítását, mert jelenleg az ország korábbi és újabb megszállóinak a szempontjai érvényesülnek. A nyelvoktatás rendszer-szintű átalakításával minden középiskolát végzett diák számára elérhető legyen az egyetemi tanulmányokhoz szükséges valamennyi nyelvvizsga. A minden diákra kiterjedő szabad számítógép használat mellett a felállítandó Oktatási Minisztérium napra kész és magyar szellemiségű tananyagot helyezzen fel az Internetre. Legyen átlátható az oktatás, legyen nyilvános és a világ bármely részéről az Interneten elérhető a tananyag, a segéd-tankönyvek és a vizsgakérdések. Az egész ország népessége számára legyen elérhető az elhallgatott ismeretek rendszere, így növelve az általános műveltséget és elvárható tájékozottságot.

Kérelem

Tüntetésünk során kérjük a bennünket támogató idősebb nemzedék távolmaradását annak érdekében, hogy ügyünk tisztaságát megőrizzük. Jelezzük, hogy a Soros György által kitartott álcivil szervezetek erre a demonstrációra is rászerveznek, azt a látszatot keltve, mintha az általuk képviselt, elkényeztetett és túltenyésztett belvárosi sokadalom azonos lenne a magyar fiatalsággal. Elhatárolódunk minden politikai haszonszerzőtől, különösen a pártállamból visszamaradt és manapság liberálisként feltűnő szerveződésektől. Kérjük, hogy a magyar fiatalok jogos elégedetlenségére egyetlen haszonleső se szervezzen magyarellenes és ifjúságellenes politikai akciót.

Hadüzenet Magyarországnak

A kormányzat látványosan befagyasztott oktatási tevékenysége mellett az intézményvezetők és tanárok újabb fárasztásos adminisztratív többletfeladatot kaptak: el kell készíteniük a honvédelmi intézkedési tervet, amit HIT-nek rövidítenek. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormányzat több tagja személyesen érintett a HIT Gyülekezetében és annak történelmi egyházakkal egyenlő rangra emelésében, követeljük a szektásítás megállítását. Egyetlen szekta se kaphasson oktatási intézményben tulajdonjogot, vagy felügyeleti jogot. A HIT Gyülekezete a Zsigmond Király Egyetemet felvásárolta, majd rövid úton megbízóik parancsát teljesítve annak nevét egy ismeretlen New York-i zsidó után Milton Friedman Egyetemmé változtatta. Ezek szerint bármely magyargyűlölő előnyösebb megítélés alá esik a jelenlegi kormányzat alatt, mint bármely magyar király. Az ilyen szélsőséges visszaélések a Balogh Zoltán vezette emberminisztériumot minősítik. Követeljük a rend helyreállítását, az idegen honfoglalás megállítását, és eddigi szerzeményeik állami tulajdonba vételét. Az oktatásban túlreprezentált HIT Gyülekezete miatt elvárjuk, hogy a honvédelmi intézkedési tervet vizsgálja felül a kormányzat, ne adjon annak kétértelmű megnevezést, és ne fokozza le a honvédelem kérdését másodlagos oktatási témává. Egy olyan országban, ahol a hadsereg a volt kommunista haderő századánál kisebb létszámmal álságosan működik, a határőrség lőfegyver nélkül látja el feladatát, ott először az alapokat kell helyreállítani. Amit Balogh Zoltán az elmúlt években a közoktatásban tett, az felér egy hadüzenettel a magyarság számára. Felvesszük a kesztyűt: a Magyar Igazság és Élet Pártja, valamint Ifjúsági Tagozata követeli Balogh Zoltán azonnali eltávolítását, az általa okozott károk felmérését és a felelősök elszámoltatását.

Minden fiatalt felszólítunk: január 19-én pénteken ne menj suliba! Délután 4-kor tüntessünk közösen a Parlament előtt az oktatási rendszer igazságtalansága ellen! Tüntetésünkön őrizzük meg az ügy tisztaságát, jelezzük az Interneten szerveződő és várhatóan közénk küldendő Soros-provokátorokat. A magyar ifjúság megváltoztatta a haza sorsát 1848-ban, 1921-ben és 1956-ban. Legyen így 2018-ban is!

Budapest, 2018. január 13-án.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

és a MIÉP Ifjúsági Tagozata


Közlemény a diáktüntetésről

A Magyar Igazság és Élet Pártja sikeres diáktüntetést tartott január 19-én az Országház előtt. A MIÉP által a múlt évben meghirdetett megmozdulásra ugyan rászerveztek Soros György provokátorai, a DK, MSZP és más magyarellenes pártok, ám így sem tudták megzavarni a magyar diákság rendezvényét. A MIÉP Ifjúsági Tagozata a rendezvény első kezdeményezőjeként még 2017-es sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a Balogh Zoltán uralta közoktatásban a fiatalság szülőföldről való elűzése állami programmá vált.

Súlyos válságba jutott az ország, és ennek legnagyobb szenvedői a fiatalok. Immáron nyolc éve nincs Magyarországon oktatási minisztérium. Emberi erőforrásnak nevezni a jövő letéteményeseit önmagában embertelen, minden diák számára sértő kifejezés. Ami mögötte van, azt alaposan megismerhettük: a diákjóléti index több mint 80 százalékos romlást mutat a külföldön tervezett munkavállalás tekintetében, azaz a magyar fiatalok tömegesen menekülnek. A rendszerváltás összes kormánya felelős a mára kialakult több milliós roncstársadalomért, és az idegenbe üldözésért. A magyar történelem legnagyobb exodusa zajlik, ami ellen a magyar ifjúság egyöntetűen tiltakozik párthovatartozástól függetlenül. Az ország kiürítése párhuzamosan zajlik az idegenek beköltöztetésével, az etnikai arányok mesterséges megváltoztatásával. A MIÉP Ifjúsági Tagozata és a párt Elnöksége közösen tiltakozik az általános elégedetlenség politikai vegyértékkel való utólagos ellátásáért. A kormányzat azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha a parlamenti ellenzék szélsőséges liberálisai állnának elsősorban a diáktüntetés mögött, pedig valójában a magyar fiatalok minden rétege súlyosan érintett.

Balog mondjon le!

A tüntető ifjúság soraiban a MIÉP fiataljai követelték elsőként Balog Zoltán, megosztó lelkészből lett botcsinálta miniszter távozását. Szakmai dilettantizmusa következménye a közoktatás elhanyagolása és a hajdani SZDSZ aktivisták kistafírozása a minisztérium közpénz-forrásain keresztül. A jelenlegi szélsőséges közoktatásban elhanyagolják nemzeti történelmünk, irodalmunk, népi kultúránk alapjainak oktatását. A fővárosi Arany János Gimnáziumban és más intézményekben tevékenykedő magyar tanárnak álcázott politikai aktivisták azon fáradoznak, hogy a kötelező olvasmányok közül kivegyék Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán és Jókai Mór műveit, és helyettük a ponyvairodalom jelenkori percműveit olvastassák a diákokkal. A magyar ifjúság számára ma is az Egri csillagok a legnépszerűbb olvasmány, amelyből erőt meríthetünk a Kalergi-féle kényszerített fajkeveredés megállításához, az iszlám terror érvényesüléséhez.

Megrontás

A Magyar Igazság és Élet Pártja Ifjúsági Tagozata megdöbbenve tapasztalja, hogy a magyar kultúra országszerte hátrányt szenved. A Víg Színház odáig süllyedt, hogy Shakespeare Hamletjét az érettségin kötelező Arany János fordítása helyett egy bulvárosított és erőszakoltan modernizált, perverziókat megjelenítő ízléstelen változatban tárják a fiatal közönség elé, mintha az a szerző szándéka lenne, miközben az élet-halál kérdések örök üzenetét vulgáris közhelyekkel egyszerűsítik. A fiatalok az Országház előtt a zuhogó esőben tiltakoztak a közoktatás tönkretétele, a kultúra felszámolása, a tömegtársadalom lealacsonyító törekvései ellen. A vidékről a fővárosba utazó fiatalok művelődés helyett csőcselékkultúrát kapnak a színházakban, művelődési házakban és minden kulturális intézményben. A magyar filmgyártás felszámolásával a kormányzat idegen érdekeket szolgálva évente több tucat holokauszt-filmet támogat hatalmas közpénzzel, miközben nincs méltó film Álmosról, Árpádról, Szent Istvánról, Szent Imréről, Szent Lászlóról, Szent Erzsébetről, Szent Margitról, II. Andrásról, IV. Béláról, Hunyadi Jánosról, Hunyadi Mátyásról, Zrínyi Miklósról, Bethlen Gáborról, Báthory Gáborról, Bocskai Istvánról, a Rákócziakról, Kossuthról, Horthyról és az 1956-os hősökről. Óriási szakadék tátong a fővárosi és a vidéki fiatalok között, amit a diákjóléti index kifejez: a budapesti diákok 47 százalékos elégedettségével szemben a vidéki fiatalok 85 százalékos elégedetlensége fejezi ki a valódi közállapotainkat.

Követelések

Élhetőbb és a gyerekekre szabott oktatást akarunk a jelenlegi hivatalosan teljesített, a valóságban elszabotált hamis rendszer helyett. Követeljük a természettudományos tárgyak korábbi évtizedekre jellemző magas szintű oktatását, a valós magyar történelem és irodalom élményszerű megismertetését, mert jelenleg az ország korábbi és újabb megszállóinak a szempontjai érvényesülnek. A nyelvoktatás rendszer-szintű átalakításával minden középiskolát végzett diák számára elérhető legyen az egyetemi tanulmányokhoz szükséges valamennyi nyelvvizsga. A minden diákra kiterjedő szabad számítógép használat mellett a felállítandó Oktatási Minisztérium napra kész és magyar szellemiségű tananyagot helyezzen fel az Internetre. Legyen átlátható az oktatás, legyen nyilvános és a világ bármely részéről az Interneten elérhető a tananyag, a segéd-tankönyvek és a vizsgakérdések. Az egész ország népessége számára legyen elérhető az elhallgatott ismeretek rendszere, így növelve az általános műveltséget és elvárható tájékozottságot.

A Soros György által kitartott álcivil szervezetek a demonstrációnkra rászerveztek, azt a látszatot keltve, mintha az általuk képviselt, elkényeztetett és túltenyésztett belvárosi sokadalom azonos lenne a magyar fiatalsággal. Elhatárolódunk minden politikai haszonszerzőtől, különösen a pártállamból visszamaradt és manapság liberálisként feltűnő szerveződésektől.

Hadüzenet Magyarországnak

A kormányzat látványosan befagyasztott oktatási tevékenysége mellett az intézményvezetők és tanárok újabb fárasztásos adminisztratív többletfeladatot kaptak: el kell készíteniük a honvédelmi intézkedési tervet, amit HIT-nek rövidítenek. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormányzat több tagja személyesen érintett a HIT Gyülekezetében és annak történelmi egyházakkal egyenlő rangra emelésében, követeljük a szektásítás megállítását. Egyetlen szekta se kaphasson oktatási intézményben tulajdonjogot, vagy felügyeleti jogot. A HIT Gyülekezete a Zsigmond Király Egyetemet felvásárolta, majd rövid úton megbízóik parancsát teljesítve annak nevét egy ismeretlen New York-i zsidó után Milton Friedman Egyetemmé változtatta. Ezek szerint bármely magyargyűlölő előnyösebb megítélés alá esik a jelenlegi kormányzat alatt, mint bármely magyar király. Az ilyen szélsőséges visszaélések a Balogh Zoltán vezette emberminisztériumot minősítik. Követeljük a rend helyreállítását, az idegen honfoglalás megállítását, és eddigi szerzeményeik állami tulajdonba vételét. Az oktatásban túlreprezentált HIT Gyülekezete miatt elvárjuk, hogy a honvédelmi intézkedési tervet vizsgálja felül a kormányzat, ne adjon annak kétértelmű megnevezést, és ne fokozza le a honvédelem kérdését másodlagos oktatási témává. Egy olyan országban, ahol a hadsereg a volt kommunista haderő századánál kisebb létszámmal álságosan működik, a határőrség lőfegyver nélkül látja el feladatát, ott először az alapokat kell helyreállítani. Amit Balogh Zoltán az elmúlt években a közoktatásban tett, az felér egy hadüzenettel a magyarság számára. Felvesszük a kesztyűt: a Magyar Igazság és Élet Pártja, valamint Ifjúsági Tagozata követeli Balogh Zoltán azonnali eltávolítását, az általa okozott károk felmérését és a felelősök elszámoltatását.

Budapest, 2018. január 19-én.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

és a MIÉP Ifjúsági Tagozata


PISA-FELMÉRÉSEK
A jövő nemzedék gerincének megroppantására diáktüntetésünket a kormányzat felügyelete alatt lévő gimnáziumokban és egyetemeken szabályosan betiltották, és titkosszolgálati eszközökkel vadásszák a résztvevőket, hogy ők utólag büntetést kapjanak. Büntetéssé vált a közoktatás! Lágerszerű körülmények és kápó felügyelet alatt a magyar diák esetenként 8 vagy 9 tanórát köteles rabként az intézményben eltölteni, többet mint szülei a munkahelyükön. Másnap ugyanennyi tanórán kérik számon a felkészülést, amivel folyamatosan stresszben tartják és bukás-közeli helyzetbe hozzák a tanulók tömegeit. A Pisa-felmérések szerint az elmúlt évek során korábban soha nem látott mértékben romlott a magyar diák teljesítménye. A MIÉP IT a tüntetésen kimondta: mindez mesterségesen jött létre, és a jelenlegi oktatási rendszernek az alapvető céljával megegyezik a magyar ifjúság szellemi teljesítményének a tudatos lerombolása!
A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége követeli: állítsa le a kormányzat a diákság létfeltételeinek felszámolását, azonnal módosítsa a tantervek és az oktatási rend embertelen, rabokra jellemző követelményrendszerét! A külföldi példák, és elsősorban a Pisa-felmérések azt mutatják, hogy azok az országok sikeresek, melyekben a tanítási idő felénél is kevesebb a hazainál, és ahol a diákságnak lehetősége van érdeklődése szerint tanulni. Megfelelő adminisztratív feltételek esetén, melyet a kormányzat egyetlen nap alatt meghozhat, kétszeresére javulhat a diákok teljesítménye. A sikeres diáktüntetés után mindez nem maradhat titokban, így a MIÉP Elnöksége felszólítja a parlamenten kívüli 400 politikai párt és annál jóval több civilszervezet tagjait, hogy kényszerítsük ki együtt a halaszthatatlan kormányzati lépéseket és változtassuk meg közoktatásunk elavult rendszerét.


A fiatalság megszólítása


Beszélgetés Ferenczy Lászlóval

 • Köszöntöm Ferenczy Lászlót. Miért jött el a MIÉP rendezvényére?

 • Én is csalódott vagyok a parlamenti jobboldalban. A MIÉP-ben bíznék. Mondhatom, hogy már történelme van a MIÉP-nek a rendszerváltás óta, és talán tényleg az egyetlen, számomra hiteles párt, amely mögött tényleg olyan értelmiségieket látok, akik valóban nemzeti oldalról tudják az országot irányítani.

 • Nagyon nagy volt itt a hitelvesztés a radikális oldalon. Mi lehet az oka? Nem a MIÉP-re gondolok, hanem az egész országra.

 • Jobbikos voltam, tehát az utolsó két választáson rájuk szavaztam. A jobbik vezetője, Vona Gábor tett, és mondott olyan dolgokat, ami tőlem nagyon távol áll.

 • Például?

 • Vallási kérdésben, nyitottságban olyan dolgokat is mondott, amitől korábban elzárkózott. Ez a nyíltság, ez a nyitottság iszlámmal kapcsolatban is...

 • Mit mondott ezzel kapcsolatban?

 • Pontosan én sem tudom.

 • Azt mondta, hogy az iszlám a jövő reménysége.

 • Valami ilyesmi volt, igen.

 • A kérdés az, hogy milyen jövő az, ahol az iszlámban reménykedünk? Mert a magyar jövő, az Hunyadi Jánosnak a jövője, Dobó Istvánnak a jövője. Zrínyi Miklósnak a jövője. Magyarok vagyunk, az iszlám az ellenségünk, és nem csak egyszerűen egy vallás, hanem egy terrorszervezet.

 • Így van. Vallási kérdésekben azért annyira nem vagyok ott. Történelemben talán egy picit jobban. Ugye az iszlám, ha a törököket nézzük Hunyadi János az elsők között van az én értékrendemben, akire tényleg büszke lehetek, mint magyarra. Vallási téren én inkább elzárkóznék, nem is mennék bele, nem is szeretnék vele foglalkozni. Engem az ország építése érdekelne, hogy a családokat újra lehessen egyesíteni. Ugye most már szétverték a családokat, hogy minél jobban ki tudják használni az embereket, az egyéneket. És a közösség. A közösség nagyon fontos. A közösség építi fel a nemzetet, az országot. Ha ezt megszüntették, mert megszüntették, eltaposták, létjogosultság ugye nincsen. Ha egy kicsit erősebb egy szervezet, akkor már a mai hatalmak ezek ellen fellépnek. S ezért ugye a családok is megszűntek, a közösségek is megszűntek. Most talán úgy látom, hogy az elkeseredett nemzeti oldal az próbál erőre kapni, csak én ott látom a bajt, hogy szanaszéjjel vagyunk. Ha ezek az erők tudnának egyesülni, akkor én látnék ebben reális lehetőséget. Most egyenlőre keserűség van a szívemben, de remény is van a szívemben. Bízok benne, hogy ez a nemzet, ez az ország azért valahová még el fog jutni abból amiben most tart - van - jelenleg. Bízom, hogy lesz még Hunyadi Jánosunk, Horthy Miklósunk. Én ezért vagyok itt.

 • 400 párt készül arra, hogy majd 2018-ban labdába rúg. Nem kell mondjam, hogy a 400, és ennek jelentős része pont azért lett létrehozva, hogy semmi ne legyen, hogy megossza a nemzetet. Így biztos nem tud elérni egyetlen parlamenten kívüli párt sem semmit. Mi a megoldás?

 • A nemzeti oldalt egyesíteni. A valódi nemzeti oldalt egyesíteni. Nekem van több szimpatikus párt is, illetve mozgalom a látókörömben, de ha nem fognak egyesülni ezek az oldalak, akkor csak veszítünk. Mindenki veszít.

 • Soroljunk fel néhányat, amelyeknek a szövetsége elképzelhető.

 • Elsősorban, mint vezető párt, én a MIÉP-ben, mert számomra most már egy történelmi párt, nem maradtak hűtlenek a kezdetekhez. Én nagyon szeretném még a Berta Szilvia féle oldalt is itt megnyerni, és igenis a radikális oldalt, mint fiatalságot, mint ütőképes lendületet, én ezeket a szervezeteket, mint például a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom. László Attilát én nagyon tisztelem - a MÖM-nek a vezetője - a munkássága... egyszerűen felérni nem tudom, hogy emberek hogy tudnak ennyi energiát belevinni, és csodálom is ezért ezeket az embereket. De hát vannak betiltott szervezetek, illetve föld alatti szervezetek, akikről nincsen úgy nyilvánosság, nem aktivizálják magukat facebook oldalakon, meg ilyeneken. Ezeket mind össze kéne valakinek fogni. Kéne egy embernek lenni, vagy kettőnek, vagy egy erősebb csoportnak, aki ezeket összerántja. És én őbennük reménykedem, bízom.

 • A MIÉP alkalmas arra, hogy megújult formájában, új elnökével élére álljon ennek a folyamatnak?

 • Bízom benne. Máskülönben nem lennék itt. Nagyon fontos a fiatalság és az erő mellett az a bölcsesség, amivel a MIÉP rendelkezik.