Parlamenti botrány

A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a parlamenti botrányról

A Magyar Igazság és Élet Pártja döbbenten tapasztalja a Parlamentben történteket. A kormányoldal elveszítette mértéktartását. A Fidesz törvénytelen körülmények közepette igyekszik a törvénygyártó gépezetet működtetni, az ellenzék megtervezett provokációja, a parlamenti munka sorfallal történő fizikai megakadályozása nyomán. A MIÉP az április 8-i országgyűlési választáson történt számítógép-rendszer manipuláció és az eredmények bizonyított meghekkelése után egyedüli pártként fordult az ENSZ-hez, EBESZ-hez és a Biztonsági Tanácshoz, mert már akkor tapasztaltuk, hogy a fékevesztett hatalom bármire képes. Mindez megismétlődött december 12-én, amikor az országgyűlési botrányt úgy igyekeztek kezelni, hogy kikapcsolták a képviselők kártyás jelenléti rendszerét, és így működtették a szavazatszámláló rendszert. Ezzel bebizonyosodott, hogy a képviselők jelenléte nélkül is működik a gépezet, és ha akarják, bármilyen eredményt képesek kihozni. A parlamentarizmus megcsúfolása és az ország szavazóinak arculcsapása az állva, kártya nélkül, az ellenzék jelenléte nélkül lefolytatott mű-szavazás! A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a december 12-én hozott valamennyi szavazás eredményét érvénytelenítsék, az Országgyűlés hívjon össze rendkívüli bizottságot, amely dönt az új, immáron törvényes szavazás időpontjáról és körülményeiről.

Ezen a napon kiderült, hogy mindkét oldal méltatlan és alkalmatlan az ország bizalmára. Azok a szocialisták és liberálisok, akik megcsappant szavazótáboruk helyreállítását már csak idegenektől várhatják, megszavazták az ENSZ migrációs vízumát, ami Európa elárasztását jelenti afrikai és ázsiai hordákkal. Az Amerikai Egyesült Államok példája mutatja, hogy az eltérő faji és kulturális hátterű népcsoportok együttélése évszázadok alatt sem valósítható meg nagy tömegben. Az Európába millió-számra szállított migránsok a kontinens megszállását, feszültség, zavargás és polgárháború kirobbantását célozzák. A strasbourgi merénylet háttere ugyanolyan zűrzavaros, mint a párizsi és egyéb merényleteké, amikor bebizonyosodott, hogy az elkövető szerepelt a veszélyes iszlám-terroristák listáján, és mégis át tudott jutni a legerősebben felfegyverzett védelmi rendszeren. Nyugat-Európa biztonsági és titkosszolgálati rendszerei az izraeli Moszad és az Iszlám Állam terrorszervezetek felügyelete alatt működnek. Az Európai Uniónak nincs határőrsége, nincs hadserege, és nincs terrorelhárítása, ezért egyre inkább a Föld bizonytalan térségévé válunk. Ha nem sikerül a 2019-es európai választásokon leváltani a jelenlegi kontinens-vesztő vezetést, úgy ebből az Unióból ki kell lépnünk. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza az összefogást az európai nemzetállamok felelősséggel gondolkodó pártjaival, civilszervezeteivel a kontinens, és mindenek előtt Magyarország megmentésére.

Az, ami december 12-én a Parlamentben történt, nem példa nélkül való, hiszen 1904. november 18-én az úgynevezett zsebkendős szavazás nyomán már történtek hasonló dolgok. Akkor Perczel Dezső házelnök a zsebkendőjét lengette meg, és halkan, a többség számára érthetetlenül mondta, hogy szavazásra bocsátja Tisza István kortesbeszédét. A képviselők, akik nem értették a házelnök szavait, felálltak és közelebb hajoltak, ám a házelnök ezt szavazásként értékelte, mert száz évvel ezelőtt még nem volt szavazógépezet, hanem a felállás volt az igen. Amikor az ellenzék rájött, hogy csőbe húzták, először a mostanihoz hasonló hangoskodással, rendbontással igyekeztek az ülés folytatását megakadályozni, majd felálltak a padokra, onnan ordítoztak, szétrúgták a padokat, felfeszítették a deszkákat, és azokkal a kormányoldalra, majd az őket kivezetni akaró teremőrségre támadtak. Ahogyan a 114 éve történt botrány kísértetiesen megismétlődött, úgy emlékeztetnünk kell arra, hogy a parlamenti oldalak közötti kibékíthetetlen ellentét világháborúhoz, forradalmakhoz és országvesztéshez vezetett.

A jelenlegi helyzetben a Magyar Igazság és Élet Pártja egyetlen parlamenti oldalt sem tart alkalmasnak az ország vezetésére. A kormányoldal a rendszer szintű csalásokkal, a mérhetetlen korrupcióval és az önkormányzatiság felszámolásával, a demokrácia felfüggesztésével vált méltatlanná. Az ellenzék a Rothschild-érdekkör képviseletével, nemzetellenes gondolkodásával és cselekedeteivel bizonyította be, hogy nem képes a megújulásra. A Soros-féle terrorista képző szervezetek működésének és parlamenti képviseletének megakadályozására a Magyar Igazság és Élet Pártja javasolja a deviáns képviselők és a mögöttük álló - egyelőre szerény, de jól fizetett - tömeg megrendszabályozását a közügyektől való eltiltás szabályozásával. Az a magyar állampolgár, aki nyíltan kiáll Magyarország idegen megszállása, a migráns-vízumkártya és hasonló intézkedések mellett, automatikusan veszítse el a közügyek gyakorlásához való jogát 1, 3, vagy akár 5 évre. Az országgyűlési képviselők kiadatása és törvény elé állítása lehetővé tenné a nemzetellenes erők féken tartását. A jelenlegi szabályozás, a Fidesz kétszínű Soros-ellenessége egyértelműen az ország liberalizálásához, a magyar nemzetállam felszámolásához vezet. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza a parlamenti botrány ellen tiltakozó nemzeti erők, pártok és civilek összefogását annak érdekében, hogy méltó emberek méltó módon képviseljék a nemzet ügyét.

Tiszaeszlár, 2018. december 13-án.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja országos elnöke