A népesedési katasztrófa majálisa

A Magyar Igazság és Élet Pártja

közleménye:

A NÉPESEDÉSI KATASZTRÓFA MAJÁLISA

A Magyar Igazság és Élet Pártja értelmezésében május elseje a munkás ember ünnepeként sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint ahogy a tömegmédia igyekszik velünk elhitetni. Munkás Szent József, a munkások védőszentje Jézus nevelőapja, aki a keresztény alapértékeket, a közösségi összetartást, azaz szolidaritást, és minden olyan hagyományt megtestesít, melyet feje tetejére állítottak. Marx, Engels, Lenin úgy tette az őskeresztény értékeket közzé a Jóistentől megfosztva, mintha azok az ő zseniális gondolataik lennének egy elképzelt jövőbeli társadalomról, miközben a gyakorlatban kipróbált és bevált közösségi formák, persze csak akkor, ha van rajtuk áldás. Mára bebizonyosodott, hogy a szocializmusnak és kommunizmusnak nevezett szabadrablásos társadalmak minden álságos hívószó ellenére életképtelenek, még az ezer sebből vérző kapitalizmussal szemben is. Nem hogy a boldog jövőt, de még a középkornál is nyomorúságosabb múltat hozták vissza a XX. század nagy kísérletei során. Amikor zsákutcába jut egy világmodell, akkor addig kell hátrálnunk, amíg az út- és tudatbeszűkülés kezdetéig vissza nem érünk, és onnan kell újra elindulnunk. Így kell most is tennünk, az 1990-ben hivatalosan véget ért szocialista állampárt nyomán. Egyelőre csak befele megyünk a zsákutcába, tehát harminc év alatt nem sikerült leépítenünk és meghaladnunk a diktatúrát. Sőt: a szemünk előtt tovább él és virágzik, minden hibájával együtt. Említhetjük az államadósság felpörgetésétől az olajszőkítésen és privatizáción át egészen a devizahitel-csalássorozatig a legsúlyosabb tételeket, egészen az állampárt besúgó- és titkosszolgálati hálózati jelenéig.

Mindezt súlyosbítja a népesedési helyzet, amely Magyarországot a botrányos európai átlagnál is mélyebbre veti. Mondhatjuk, a beteg kor viszonyaira adott legtermészetesebb válasz az, ha egyre kevesebb gyermek születik, figyelmeztetvén a politikusokat, az ország vezetőit és felelős döntéshozókat, hogy rossz úton járnak. Ám ami Magyarországon manapság folyik, az több, mint mélyrepülés: nemzeti katasztrófa. Az 1956-os forradalom leverői - mintegy a bűnös népnek járó legsúlyosabb büntetésként az akasztások és sortüzek után liberalizálták és a magyar társadalomra szabadították a korlátlanul szabad abortuszt. A magzatgyilkosság az anyaméhben szörnyűbb és kegyetlenebb bármily kivégzésnél, ennek látszólagosan törvényesített formája igazi XX. századi egészségipari módszer, a magyar történelem legnagyobb népirtása. A máig kivégzett, több mint tízmillió magzat messze felülmúlja háborúink, szabadságharcaink és világháborúink emberveszteségét. Mára ez lett a legnagyobb magyar tragédia. Azt hihetnők, felülmúlni lehetetlen! Ám a szellemünkben abortált magzatok aránya ennél sokkal nagyobb. A magyar társadalom mélységesen mély válságának felelősei a szemünk előtt vannak, a tévéhíradókban naponta nemzeti szalag átvágásos rendezvényeken szerepelnek, avatnak és kitüntetnek, nyilatkoznak és páváskodnak a szolgálataikért hűbérül nyert ország vérét szívva. És közben pusztul a magyar. Haláltánc ez a javából.

ILLUMINÁTUSOK

A Magyar Igazság és Élet Pártja emlékeztet arra, hogy a májusfa állítás magyar néphagyománya belesimul a keresztény világ szokásrendjébe, miközben a kereszténység előtti szeretetvallásunk, őshagyománya él benne tovább. Semmi köze nincs Adam Weisshaupt 1776-ban megalapított illuminátus rendjéhez, amely május elsejét, a legszebb természeti ünnepet szemelte ki arra, hogy a világfelforgató szabadkőműves hagyományokat tökéletesítse. Végleg felszámolni kívánják a hagyományos társadalmat néphagyományokkal, népszokásokkal, nyelvvel, vallással, családdal, nemzettel, hazával, Istennel együtt. Amit helyette adnak, az tökéletesen megfelel annak, amit mi magyarok Kun Béla, Rákosi Mátyás és Kádár János társadalomkísérleteiből jól ismerünk.

Számunkra nem meglepő Brüsszel központi parancsokban és tiltásokban megnyilvánuló arroganciája, hiszen a Szovjetunió is ugyanazt tette. Akkor is volt élet, pedig ha néhány magyar összehajolt, hamarosan megjelent az ávó, és a spiclik, besúgók, házmesterek tanúvallomása alapján börtönbe zárták a magyar embert. Örülhetett - vagy szomorkodhatott -, ha nem akasztották fel. Ez a halál kultúrája. Ennek kell most véget vetnünk! Május elsején 1817-ben Robert Owen gyáros - megismerve munkásai sanyarú sorsát - kihirdette a munkás-paradicsomot: nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás! Mi lett belőle? Habókos filantrópnak mondták Owent, így a legtöbb gyáros megmaradt a 10, 14, sőt, 18 órás műszaknál (!), különösen ha asszonyok, vagy gyermekek dolgoztak, és adták életüket gyárosuk jobblétéért. 1856. április 21-én Melbourne-ben a kőművesek és építőmunkások kikövetelték a 3x8-as munkaidőt beosztást, ám mindez nem hozott gyökeres változást. Ma ócska sláger a három nyolcas, mégpedig cinikus felhanggal: napi nyolc óra rabszolgaság - megfejelve a Munka Törvénykönyve évi 400 túlórájával - nem különbözik a gályarabok időbeosztásától. Bizony, rabszolgatartó társadalomban élünk, ezt neveztetik velünk demokráciának, szabadságnak, jogállamiságnak...

HATALOMTECHNIKUSOK

Kövér László, az Országgyűlés elnöke arról nyilatkozik, hogy a bírákat az állam nevezi ki, és ítélkezésük ezért nem lehet független. Ez az igazság! Magyarországon a hatalmi ágak szétválasztása jelképes, valójában minden szál a bábmester Orbán Viktor kezében fut össze, aki ha úgy gondolja, tetszése szerint hoz ítéletet, vagy éppen ment fel tömeggyilkost, ahogyan Biszku Bélával tette. A rendszer tovább él, a rendszert ma is Kádár titkosszolgálata felügyeli. Ezért nincs börtönben Gyurcsány, Orbán, Mészáros Lőrinc, és a többi szélhámos.

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2019 majálisán a magyar néphez fordul: ne elégedjünk meg a hideg virsli, meleg sör párosításával! Követeljük szabadságjogainkat! A négyszáz túlórás rabszolgatörvény eltörlésén túl a munkásjóléti intézmények állami- és magánhálózata, a pihenési-, sportolási- és üdülési lehetőségek állampolgári jogon történő megadása a 13. havi nyugdíjjal együtt semmit nem ér, ha nem párosul európai - mi több: nyugati-európai - átlagbérrel, magas szintű társadalombiztosítási- és nyugdíj ellátással, a globálisan elbutító oktatási rendszer nemzeti átalakításával, a létbiztonság és a közbiztonság magyar hagyományoknak megfelelő rendjével. Mindez kiindulási alap, hogy a magyar gyermek világra jöjjön. Ne népesedési konferenciák, hanem a megvalósult népesedési feltételek érvényesüljenek e hazában.

NYOLC ÓRA MUNKA...

1886. május elsején Chicagóban még mindig teljesítetlen volt a nyolcórás munkanap. A sztrájkoló 350 ezer munkás jogos követelését szocialista-anarchisták lehetetlenítették el, amikor bombát dobtak a kivezényelt rendőrök közé, aminek szükségszerű viszonzása volt a rendőr-sortűz. Intő példa ez arra, hogy ahol a szocialisták megjelennek, ott virulnak az anarchista-terrorista aktivisták, akik ellenkezőjére fordítják a jogos munkás-követelést, és végső soron a leghitványabb emberalatti szintre rángatják le a tömeg igényeit. Tanuljunk a példából! Ne vállaljunk semmiféle közösséget a letűnt állampárt jogutódjával, az MSZP-vel, DK-val és társaikkal, LMP-vel, Momentummal, Jobbikkal és hasonlókkal. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Ezek a pártok kezdettől, vagy éppen pálfordulásuktól fogva disznók kondáivá változtak, a terrorban gyökerező állampárt jogutódaival kötöttek szövetséget, elárulták a munkások, parasztok, a középosztály és az értelmiség természetes szövetségét. A két keze erejéből élő magyar embernek egyszer és mindenkorra meg kell szabadulnia a munkásárulóktól, sztrájktörőktől, a nemzeti gondolat hamis szónokaitól, a beépített ügynököktől, kollaboráns politikusbűnözőktől. Harminc évnyi hamis rendszerváltás után ki kell mondanunk: a jelenkori országgyűlési képviselők döntő többsége semmiben sem különbözik az állampárti társaiktól, mert semmit nem tesznek a népképviseletért, semmit nem tesznek a választóikért, a magyar emberért.

A Magyar Igazság és Élet Pártja számára május elseje nemzeti gyásznap. E napra esik 1711-ben a magyar történelem leghosszabb küzdelmének, a Rákóczi szabadságharcnak véget vető szatmári békekötés. 1463-ban e napon kötött rossz emlékű házasságot Mátyás király Podjebrád Katalinnal, mely frigyből a halva született trónörökös és a gyorsan utána haló királyné jelzi balsorsunkat, miből máig nem tudtunk kilábalni. E napon halt meg 1900-ban a legnagyobb romantikus festőnk, Munkácsy Mihály, és e napon léptettek be bennünket 2004-ben az Európai Unióba. Mi mást kérhetünk a majálisra kivonuló támogatóinktól, szavazóinktól és szimpatizánsainktól, mint hogy hajtsanak fejet, emlékezzenek nemzetünk tragédiájára, miközben az ellenérdekeltek közpénzen rendezett csinnadrattával bódítanak, részegítenek. Emlékezzünk a munkásünnepen arra, hogy úttévesztéseink soha nem feleslegesek, ha jön olyan nemzedék, mely felelősséggel mérleget von erényeink és hibáink tengerében.

NÉMETORSZÁGI MAGYAR MEGYE

Országunk vezető politikusainak legnagyobb hibája, hogy miközben a bevándorlással naponta 3x8 órában koptatják az átlagpolgár tűrőképességét, a jogos félelmet kizárólag azért keltik oly aránytalan mértékben, hogy ne kelljen beszélniük a még nagyobb bajokról. Bevándorlás! Bevándorlás! Bevándorlás! Miközben a kivándorlás a jelenlegi kormányzat legnagyobb bűne. Nem ejtenek szót arról, hogy milliónál több idegenbe szakadt munkavállaló feleséget és gyermekeket visz magával, ami által már több millió a veszteség. Sokan kifejezetten azért vándorolnak ki, hogy gyermekük ne a nyomorúságos hazai körülmények között jöjjön a világra. Ott tartunk, hogy Németországban több magyar születik, mint számos magyar megyében. 2018 végén a német statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint több mint 210 ezer magyar élt, és ezek a nyilvántartott adatok lényegesen kevesebbet mutatnak a valóságosnál, mivel sokan a szürke- és fekete gazdaságban kényszerülnek megélhetést találni. A Nagy-Britanniába és Nyugat-Európába emigrált magyarok lassan nagyobb életerőt, bátorságot és tettrekészséget jelentenek, mint az itthon maradottak.

IDEI ADATOK

A nemzeti katasztrófa ezzel beteljesedett, ám a legsúlyosabb csapás még hátra van. Idén a születések és halálozások terén újabb csapás érte a nemzetet. Az elmúlt év hasonló időszakához képest öt százalékkal kevesebb gyermek született, és tizenegy százalékkal többen haltak meg. Mindezt a központi kormányzat hírgépezet influenza-járvánnyal és hasonlókkal magyarázza, miközben sokkal mélyebb összefüggések feltárására, nyilvánosságra hozatalára és módszeres kezelésére van szükség ahhoz, hogy a nemzetpusztító folyamat megforduljon. A KSH adatai szerint a száz éve még 250 ezerre tehető élve születések száma az elmúlt években 80 ezerre csökkent. Száz éve a természetes szaporodás évi 80.000-re volt tehető, manapság 40.000 fővel fogy (!) évente a magyar. Egy-egy vidéki nagyvárost törölhetünk le a térképről Cegléd, vagy Békéscsaba nagyságrendjében.

FERTŐZÖTTSÉG

Mindezek mellett a cigányság által leginkább fertőzött észak-keleti megyéinkben a megszülető gyermekek 80-90 százaléka olyan családokba születik, ahol többségükben a családfők nem ismerik a munkába járást, nem kapnak rendszeres fizetést. Nemzedékek sora nő úgy föl, hogy nem tanul becsületet, igazságot és emberi jóságot, csak haszonlesést, segélyvárást, lopást-csalást, bűnözést. Mindez oda vezet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád megyében immáron egy cigány tartomány kikiáltását készítik elő annak ellenére, hogy e legszegényebb területen ma is többségben vannak a dolgos magyar emberek, azaz antidemokratikus és államellenes kezdeményezésről van szó. Ennél kevesebbért súlyos börtönbüntetés jár.

2019. május elsején a Magyar Igazság és Élet Pártjának a KSH elhallgatott információival figyelmeztetnünk kell a magyar embereket: társadalmi katasztrófa érte Magyarországot! Ennek megállítására nem elegendő a jelenleg semmittevő Országgyűlés teszetoszasága. Új vérre, nemzeti megújulásra, friss parlamenti pártokra van szükség ahhoz, hogy e gyászos folyamat lassuljon, megálljon, megforduljon, és Magyarország ismét emelkedő pályára kerüljön. Ezért szorgalmazzuk a MIÉP, a Mi Hazánk, a Kisgazdák és a többi párt és civilszervezet nemzeti összefogását. A Magyar Út sikerre van ítélve! A Jóisten segítsen bennünket, és adjon erőt, hogy mindezt meg tudjuk valósítani!

Tiszaeszlár, 2019. május 1-én.


Nagy Tibor

a MIÉP elnöke