Határozat

JEGYZŐKÖNYV

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy nyílt szavazással kíván szavazni a párt egyes vezető tisztségviselőinek visszahívásáról, vagy leváltásáról.

Levezető elnök javasolja, hogy a nyílt szavazással válasszák meg a párt új tisztségviselőit, ezen belül külön tegyenek indítványt a párt elnökhelyettesének, egy alelnökének, elnökségi tagjainak, a becsületbíróság, a számvizsgáló bizottság tagjainak a személyére.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt új elnökhelyettesének Szilágyi Sándort választja meg 2 évi időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt új alelnökének Kohánszky András Bélát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Pércsi Anitát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Kissunyi Istvánt választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság elnökének Tóth Bélát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság tagjának Tóth Norbertet választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Perdiák Jánost választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Orbán Norbertet választja meg 2 év időtartamra.

Ezután a levezető elnök kötetlen beszélgetést kezdeményezett, melyben szóba került, hogy erősítsék meg pozíciójában az elnököt is, erre a küldöttek kifejezetten kérték a levezető elnököt. A levezető elnök kérte a küldöttgyűlést, hogy szavazatukkal tegyék egyértelművé szándékukat, azaz, hogy kívánnak -e jelen küldöttgyűlés keretein belül az MIÉP elnökének személyéről is szavazni.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

6/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy jelen gyűlés keretein belül kíván szavazni a párt elnökének személyéről.

Levezető elnök ezután javasolja, hogy nyílt szavazással döntsön a küldöttgyűlés a MIÉP elnökének személyéről.

Ezt követően a küldöttgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt elnökének Nagy Tibort ( 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 35. ) választja meg 2 év időtartamra.Tisztelt MIÉP-támogatók!

A Magyar Igazság és Élet Pártjának szeptemberi Országos Gyűlése tisztújításról határozott. Néhány tisztségéből visszahívott tagtársunk figyelmen kívül hagyva a döntést, valótlan információkat tett közzé az Interneten. Korábbi tisztségükre hivatkozva azt a látszatot keltették, mintha még mindig tisztségviselők lennének. Miután nincs hivatalos MIÉP-oldal a Facebookon, noha néhányan annak tüntetik föl, ezért mindenkinek jelezzük: az ilyen színben feltüntetett oldalak és híreik hamisítványok. Hivatalos közleményeinket kizárólag itt, a www.miepinfo.hu oldalon jelentetjük meg.

A tisztségéből visszahívott Gy. Balogh Géza, Deli Károly, Andrásfay Sz. Ödön és néhány társa ügyében Becsületbíróságunk eljárást folytat, a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében ez alatt nem nyilatkozhatnak. A fentiekben közöltük a szeptember 15-i Országos Gyűlés jegyzőkönyvének részletét, mely tartalmazza új tisztségviselőinket. Kérjük tisztelt Tagjainkat és Támogatóinkat, hogy a tisztújítás tényét közöljék és terjesszék mindazokkal, akikhez nem jutott el.

MIÉP Országos Elnökség