Archivum
Korábbi hírek, közlemények

A Magyar Igazság és Élet Pártja sajtótájékoztatója

A közoktatás válsága

A közoktatási reform Magyarországon 1945 óta folyamatosan tart. Több mint hetven év után a Magyar Igazság és Élet Pártja megállapítja: rosszabb helyzetbe kerültünk, mint amikor elkezdődött. Minden egyes reformlépés romlást hozott a megelőzőkhöz képest. Ennek az egyenletes lejtőnek komoly oka van. Talán nem véletlenül vág egybe a globalizmus tervével, amely szerint az átlagember tudásszintjét minél lejjebb kell szorítani ahhoz, hogy a jelenlegi uralmi rend világszerte fönnmaradjon. 2018 őszére új miniszterrel és új Nemzeti Alaptantervvel kezdtük a tanévet. Nemzetközi összehasonlításban van mit változtatnunk. Az Oktatási Világfórum (World Economic Forum) listáján a magyar közoktatás messze elmarad Európa alsóházától, és távoli ázsiai országok, Vietnam és Pakisztán szintjére került.

Fokozza a feszültséget a kormányszóvivő kijelentése: a NAT a jelenleg ismert formájában nem lép életbe. Kérdésünk: milyen formában óhajtják a változtatást? Ha még mindig a kidolgozás idejét éljük, akkor most szólunk: semmi nem jó úgy ahogy van, és az sem jó, ahogyan meg akarják változtatni.

Kásler miniszter úr azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy több ógörög és latinszakos tanárra lenne szükség. Láthatóan nem érti, hogy először magyarra kellene megtanítani a gyerekeket. A gyerek és élményközpontú oktatás feltételei adottak: van rá pénz, vannak jó példák Európában, van felkészült szakmai háttér. Mindezek ellenére folytatódik az elmúlt nyolc év KLIK rendszerének kiépítése, a tanárok önállóságának megtörése, a diákok hamis tudással fertőzése.

Lássuk a tényeket az Oktatási Világfórum (WEF) alapján! A világ 137 oktatási rendszere közül elemi oktatásban Magyarország a 87., Észország az 5 helyen áll. A matematika oktatás minőségét tekintve a 78. helyre csúsztunk vissza, Észország a 8. Az Internet iskolai ellátottságában a 97. helyen állunk, Észország a 7. Oktatási rendszerünk hatékonyság alapján a 111. helyre szorultunk, Észország a 23.

Bármely európai országban egy ilyen helyezés után lemond a kormány, és ha nem teszi meg azonnal, a szülők vasvillával és fáklyákkal tüntetnek a minisztérium előtt. Nálunk semmi nem történik, mert a magyar ember tudja, hogy a parlamenti ellenzék soraiban olyanok ülnek döntően, akik még ennél is rosszabb mutatókra képesek. Mindehhez a világ legrosszabb elvándorlási mutatói társulnak: az elmúlt nyolc év során több mint kétmillió honfitársunk hagyta el Magyarországot. E két adat szorosan összefügg. Azért menekülnek az emberek, mert folyamatosan romlanak a létfeltételek, a megélhetési körülmények, a munkalehetőségek, és a közoktatás még ennél is gyorsabban romlik. Senki ne gondolja, hogy valami rendkívüli hatás, kivédhetetlen külső folyamat áll a háttérben. Tudatosan eltervezett, átgondolt döntések sorozatáról van szó.

A jelenlegi hatalom legbiztosabb támasza a közel hárommilliósra duzzasztott cigányság. Nem véletlenül nevezték az előző emberminisztert cigányszaporítónak. Balog Zoltán után semmi nem maradt, csak a tudatlan, végtelenül lepusztult, afrikai körülmények között tengődő, szaporaságában Afrikát és Ázsiát felülmúló cigányság. A közoktatásban tudatosan rontják le a fehér gyerekek átlagát a közéjük ültetett, több évvel, esetenként évszázaddal elmaradt cigánygyerekekkel. Ezt nevezik a szegregáció felszámolásának. Az eredmény: immáron nemzetközi mércével is a harmadik világ alsó mezőnyéhez tartozó tudásszint. Brutális romlás minden mutatóban.

A Magyar Igazság és Élet Pártja kimondja: nem szegregáció az, ha az egymástól több tanévnyi tudásszintbeli távolságban lévő gyermekeket külön osztályba ültetik. Kerüljön mindenki a maga helyére! Senkinek sem jó az, ha olyan összevont osztályok működnek országszerte, melyek tanulói semmilyen szempontból nem kezelhetőek közösen. A bűvös szó, a szegregáció felszámolása olyan válságot okozott, ami példátlan a magyar közoktatásban. Megszüntették a kisegítő iskolákat, felszámolták a gyógypedagógiai rendszert, és ennek következtében az egész ország oktatása a gyogyó szintjére süllyedt. Mondjuk ki: a közoktatás lezüllesztésével szándékosan hülyéket akarnak nemzedéki szinten gyártani! Ezt a folyamatot meg kell állítanunk. A MIÉP arra szólítja fel a felelősségteljes magyar szülőket, hogy hozzák létre a párhuzamos oktatási rendszert. Ne engedjék az államot egyedüli oktatási szereplőként működni. Tiltakozzanak a kevert tudású iskolai osztályok ellen. Ne féljenek szándékukkal a nyilvánossághoz fordulni. Találják meg azt a fórumot, amely megmutatja gyermekeik valódi helyzetét a nagy-nyilvánosságnak. A tanyák, falvak és városok szülői körei fogjanak össze, és hozzák létre a saját érdekvédelmi és érdekérvényesítési szervezeteit. Az egyházak vasárnapi iskolái, az önként szervezett tanulókörök, házi szakkörök, tudás- és hagyományőrző egyesületek tudnak valamit változtatni ezen a helyzeten addig, amíg politikai megoldás nem születik. A MIÉP az ébredő szülők számára felkínálja a nyilvánosságot, nem mint politikai párt, hanem mint a magyarságért aggódó szülők, nagyszülők, családok és nagycsaládok gyűjtőhelye. Egyúttal felkínáljuk az együttműködést minden nemzeti szellemű párttal, alapítvánnyal, civilszervezettel és polgári kezdeményezéssel.

A most nyilvánosságra került Nemzeti Alaptanterv előre láthatóan semmit nem változtat a helyzeten, mert a leglényegesebb kérdéseket nem érinti. Nem foglalkozik az álszegregációval, a lényegest a lényegtelentől elkülönítő tanári szabadsággal, a nemzetellenes szemléletű tankönyvek kérdésével, és mindenek előtt a gyermekek külön-külön testre szabott egyéni fejlődési lehetőségével. Ugyanakkor a hatalom üldözi és diszkriminálja azokat a pedagógusokat, szülőket és jobbító szándékú magyarokat, akik kimondják az igazságot. Miközben az új Nemzeti Alaptanterv minőségi szintű oktatásról beszél, elfeledkezik arról, hogy olvasási és szövegértési tesztek alapján a diákok nagy része funkcionális analfabéta. Ezen kell először változtatni. A Magyar Igazság és Élet Pártja az analfabétaságot országosan felszámoló programot hirdet. Mivel az állam e kérdésben semmit nem tett az elmúlt hetven év során a szép szavakon túl, a felelősség a polgárokra hárul. A kis magyarokat mentő köröknek létre kell hozniuk a leszakadt alsóbb néposztályok gyermekeit írni-olvasni megtanító köröket. Ám e kettőt nem szabad összekeverni, mert abból - mint láttuk az elmúlt hetven év során - katasztrófa lesz.

A jelenlegi oktatás gátja a társadalmi mobilitásnak. Bebetonozza, vagy még rosszabbá teszi a jelenlegi helyzetet. Nem ad esélyt a hátrányos helyzetű fiataloknak a felemelkedésre. Ebben a kérdéskörben megkerülhetetlen az állami gondozottak helyzete. Ők a legbiztosabb utánpótlásai a szegénység, a nyomor, a bűnözés utánpótlásának. Az állam felelőssége itt mutatkozik meg leginkább. Nincs rosszabb szülő, mint az állam. És ezt a gondolatot kiterjeszthetjük a közoktatásra is: nincs rosszabb nevelő ma, mint az állam. Ezen a helyzeten változtatnunk kell. A szegény, de okos és tehetséges diákoknak bőrszínüktől függetlenül felemelkedési lehetőséget kell nyújtani. A jelenlegi közoktatásban bizonyos, hogy Nyilas Mihály nem kerülhet be a debreceni kollégiumba, mert szüleinek nincs elég pénze hozzá, és ezt az állam közömbösen nézi.

Miközben az állam hivatalosan küzd a szegregáció ellen, ő maga a legnagyobb szegregátor. A kisebbségeket és hátrányos helyzetűek a magyar oktatási rendszerben nem csak lehúzzák a náluk fejlettebbeket, hanem közösen el vannak zárva a korszerű oktatási módszerektől, a fejlett XXI. századi életmodellektől, a kornak megfelelő európai tudásszinttől. Nem véletlen, hogy aki teheti, magániskolába, vagy külföldre íratja be gyermekét, ám ez a rendszer szintű problémán semmit nem javít. Sőt, a megmaradottak még inkább leszakadnak.

Az új Nemzeti Alaptanterv azon sem változtatott, hogy a pedagógusok döntően felesleges ismereteket kényszerítenek a diákokra ahelyett, hogy segítenék tájékozódásukat a természettudományok felé, vagy a nemzet történelmét és irodalmát megismertetve. A fizika, biológia és kémia összevonásával új természettudományos tantárgyat kívánnak létrehozni, amely sem fizikából, sem kémiából, sem biológiából nem nyújt megfelelő alapismereteket. Maga a tanár személye is kétséges, hiszen az új oktatási rendszer nincs összhangban a képzési renddel. Nem képeztek eddig soha sehol Magyarországon "természettudomány tanárokat". Miért kell ismét a gyerekeken kísérletezni? Egy biológia tanár hogyan fogja érthetően elmagyarázni a fizika tudománykörébe tartozó kérdéseket úgy, hogy az ne az átlagember tudásszintjén továbbadott beszélgetés - hogy ne mondjam fecsegés - legyen, hanem tudományosan megalapozott igazi tudás. Ennyi erővel - ha már a fizikát, biológiát, kémiát, földrajzot megszüntetik, akár az összes iskolát át lehetne alakítani. Ha a tanári kart fel akarják számolni, akkor a tanárok helyett lehetne villanypásztort alkalmazni. Bármennyire nevetséges, a közoktatási rendszerünk ebbe az irányba halad. Ezért figyelmeztetjük a magyar társadalmat: nagyon nagy a veszély! Senki nem maradhat tétlen! Nemzeti összefogásra van szükség az önfelszámolás megállításához.

Az oktatáson belül az összevonással felszámolt természettudományos tárgyak mellett a hamis tényekre, adatokra épülő történelemtanítás is súlyos helyzetben van. A Szegedi Egyetem Antropológiai Tanszékének kutatásai bebizonyították, hogy genetikusan a magyarságnak semmi köze nincs a finnugor népekhez. Ezt a tudományos eredményt, amit Dr. Neparáczky Endre és társai kutatásai jelentenek, Kásler Miklós professzor is támogatta, amikor még nem állt az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén. A Magyar Igazság és Élet Pártja azt kéri a miniszter úrtól, hogy a nagy-nyilvánosság előtt mondja ki, és a Magyar Tudományos Akadémia tévtanokat követő nyelvi és történeti tagozatával szemben is vállalja fel az általa támogatott kutatási eredmények nyilvánossá tételét. Egyúttal a hamis tudást terjesztő történelem és magyar nyelvtan könyveket vonják vissza, és minél gyorsabban készítsék el a valóságot bemutató oktatási hátteret. Ebbe a pedagógusok átképzése, a szülők és a köznyilvánosság tájékoztatása is beletartozik.

A jelenlegi botrányos közoktatási helyzeten változtatnunk kötelesség, mert ott tartunk, hogy maga a közoktatási rendszer az oka az elmaradásnak. A világban körültekintve a finn, és az észt példát említhetjük. A finneké hosszú évtizedek alatt kidolgozott, bevált, jó európai minta. Az észtek tíz évvel ezelőtt - a szovjet modell következtében - rosszabb helyzetben voltak, mint mi. Mindent megváltoztattak, létrehozták a szabad és független iskolák rendszerét, amely önálló gondolkodásra nevel, figyelembe veszi az egyéni képességeket, lehetőségeket, és az esélykiegyenlítést nem csak hirdeti, hanem meg is valósítja. A decentralizáció, az oktatási rendszer egy központúságát a legkisebb falu világszintre emelésével változtatta meg. Van tehát példa, a követendő modellt nem azoknak kell kitalálniuk, akik az elmúlt évtizedekben nagyon jól megéltek az oktatási rendszer lezüllesztéséből. Mindent új alapokra kell helyeznünk! Ez a MIÉP programja, ám ez nem pártprogram, hanem a nemzeti felemelkedés egyetlen lehetséges útja.

Tiszaeszlár, 2018. szeptember 27.


KÖZLEMÉNY

A MIÉP XXI. ORSZÁGOS GYŰLÉSÉRŐL

A Magyar Igazság és Élet Pártja XXI. Országos Gyűlésén Nagy Tibor, a párt elnöke a MIÉP országgyűlési választási eredményeit értékelve megállapította: a MIÉP hosszú évek és több politikai ciklus után először tudta növelni támogatói számát és gyarapította választótáborát. A küldöttgyűlés elfogadta az elnöki beszámolót, és megerősítette Nagy Tibort pártelnöki tisztségében. A kongresszus tisztújításról és személyi kérdésekről is döntött. Több tisztségviselő munkáját értékelve visszahívásukat kezdeményezte, és helyükre új tisztségviselőket választott. A Magyar Igazság és Élet Pártja újonnan megválasztott Elnöksége országjáró körútra indul a párt szövetségi rendszerének bővítése érdekében.


M E G H Í V Ó

A Magyar Igazság és Élet Pártja

XXI. Országos Gyűlésére,

melynek

Ideje: 2018. szeptember 15. szombat 10 00 órától,

Helye: Tiszaeszlár Művelődési Ház nagyterme

( 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 95. )

Napirendi pontok:

1. A 2018. évi Országgyűlési választások értékelése.

2. Az azóta eltelt időszak történései, tisztújítás, és az ezekkel kapcsolatos tennivalók.

3. Egyebek.

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt!

Nagy Tibor

MIÉP elnök2018. Újévi Köszöntő

Kedves Bajtársaim és Barátaim!

Igaz, jó magyarok mindenütt a Kárpát-hazában és azon túl a Nagyvilágban!

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Igazság és Élet Pártja nevében kívánok mindenkinek boldog új esztendőt! Engedjék meg, hogy ebben a percben ne csak a hatalom ideiglenes birtokosaitól megszokott pátosszal teli, de alapvetően tényeket elhallgató, tehát hamis gondolatokat mondjak, hanem érintsem nemzetünk sorsának legfontosabb kérdéseit. Az Úr 2018. éve megrendítő pillanatban érkezik hozzánk, Magyarország a világban folyó nagy változások előhírnökeként súlyos változásokon esett át az elmúlt évben ugyanúgy mint az azt megelőző elmúlt nyolc évben. Mindez folytatása a pártállami titkosszolgálati rendszerváltás három évtizedének, azaz egyenes meghosszabbítása a második világháború nemzetrombolása és az 1956 utáni szovjet megtorlás gerinctörő korszakának. Ilyen időkben, ilyen erőkkel szemben magyarnak maradni a legnagyobb feladat! A koronként meghasonló, magyarul beszélő, de nemzetünk alapértékeivel sokszorosan szembeforduló statisztikai többség számára majdhogynem teljesíthetetlen teher az, amit mi miépesek vállalunk: kitartunk a honalapító atyák, Álmos, Árpád és a Turul-nemzetség szándéka, a nemzetromboló világerőkkel szemben immáron félévezrede tartó szabadságküzdelmeink hithősei mellett. A Hunyadiak, Zrínyiek, Bocskaiak, Báthoryak, Bethlenek, Rákócziak, Kossuth Lajos, Széchenyi István és Petőfi Sándor, később a bolsevizmus ellen fellépő Horthy Miklós és a szovjet Vörös Hadsereget legyőző 1956-os magyar hősök, és azok jelenkori követői, Csurka István alapítónk, valamint a Magyar Igazság és Élet Pártja valamennyi volt, jelenlegi és jövendőbeli tagja számára kényszerítő parancs: hűség a Nemzethez, hőség a Hazához, hűség a Világteremtőhöz. E névsorhoz tartozni büszke gyönyörűség! Ez a mi üzenetünk minden magyar embernek, azokhoz is, akik saját hasznuk, vagy puszta létezésük érdekében idegen érdeket szolgáló párt vagy civilnek látszó szervezet zsoldjába szegődtek: térjetek meg! Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, álljatok közénk és váljatok büszke, gerinces magyarrá, mert szabadságunkat csak közösen vívhatjuk ki. Nemzetünk legnagyobb tragédiája nem a pusztító erők farkasfogának gyógyíthatatlan sebe mindannyiunk lelkén, hanem a nemzeti egység végzetes hiánya. A legkivételesebb pillanatokban kisebb-nagyobb ideig volt nemzeti összetartás, ám a végveszedelem látszólagos csökkenése, a békeévek szükségszerűen a megosztás erőinek diadalát és ebből következően a nemzet legyengülését hozták, egészen a mostani végóráig, amikor többségbe kerültek az úttévesztettek, akik nélkül nem képzelhető el a nemzeti megújulás.

AZ OROSZ KÁRTYA

A mögöttünk lévő esztendő sorsdöntő ebből a szempontból. Ki kell mondanom: 2017 a nemzet kiszolgáltatása volt, a most kezdődő 2018-as új esztendő pedig a nemzet zsákutcába jutása lesz, ha nem történik alapvető fordulat. Jól tudjuk, zsákutcából kijutni legalább ugyanannyi ideig tart, mint abban előre haladni, ezért előre szólok: eddig, és ne tovább! Ahhoz, hogy megértsük a félrevezetésünk alapvető okait, tudatosítanunk kell a mögöttünk lévő esztendő három legnagyobb hibáját. Kezdetben volt 2014 májusában a paksi hitelmegállapodásról szóló törvény, amely szerint az orosz fél tízmilliárd eurós hitelt nyújt Paks II bővítéséhez. Tavaly februárban módosult Putyin javaslata: "Tájékoztattam Orbán miniszterelnök urat a további lehetőségekről is, akár a száz százalékát is készek vagyunk az atomerőmű bővítésnek meghitelezni, de akkor természetesen módosítani kell a megállapodás tételeit." A nyilvánosság semmi érdemit nem tud minden idők legnagyobb magyarországi beruházásának piaci, nemzetgazdasági és politikai háttér-megállapodásairól. Putyin kommunikációjában három éve még úgy beszélt a 12 milliárd dolláros beruházásról, hogy "annak 80 százalékát, azaz tízmilliárd dollárt orosz hitelből szándékozunk biztosítani", most pedig azt a látszatot keltik, mintha nekünk magyaroknak ajándékként hullana az ölünkbe az orosz fél ajánlata, amivel semmi dolgunk nincs, csak el kell fogadnunk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a világban Csernobil és Fukushima után, több száz hasonló de nem ennyire elhirhedett atombaleset tapasztalatával a hátunk mögött atomerőművet építeni a legnagyobb őrültség. Az emberiség már tudja, hogy az atomenergia olyan nukleáris folyamat, ami a jelenkori technikai szinten csak ideig-óráig lehet kézben tartani, és amikor a fenevad elszabadul, akkor észveszejtő a pusztítása. Az Országgyűlésben ülő és gombokat vezényszóra nyomogató felelőtlen politikusok mindegyike némán hallgat, amikor a biztonsági kockázat kérdése felmerül. Pakson a láncreakció 2003-ban hajszál híján beindult, és azóta is számos hasonló vészhelyzet történt, kockáztatva az emberi élet 24.000 évre történő teljes kipusztítását a Kárpát-medencében. Ilyen háttér tudatában lehet olyan felelős politikus, aki Paks II bővítését támogatja? Kimondom nem csak pártom, hanem a magyarság és az összes európai ember, rajtuk keresztül pedig az emberiség nevében: a paksi bővítés a legfelelőtlenebb dolog, amit Magyarországon valaha is elkövettek. Pusztító ereje felülmúlja történelmünk utóbbi ezer esztendejének valamennyi háborús veszteségét, a járványok és ínségek áldozatainak teljes számát. A Magyar Igazság és Élet Pártja felszólít minden jóakaratú magyar embert, hogy minden erejével tiltakozzon és álljon ki az ésszerűtlen beruházás azonnali leállítása mellett. Aki ebben a kérdésben a kompromisszum, a technika korszerű módszereibe vetett bizalom oldalán áll, az nemzetünk belső ellenségeként a sátáni pusztító erővel szövetkezik, ezért ártó kezét addig kell lefogni, amíg ez lehetséges.

A ZSIDÓ KÁRTYA

Az elmúlt év második nagy csapása az Izraellel kötött paktum, Netanjahu látogatása során. Lényege: Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot hatalmon maradni 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemre vált, és abban a helytartóság látványosan tevékeny lesz. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai következményei, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint Magyarország alkalmas újabb félmillió zsidó beköltözésére, ám ennek sikeréhez a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét. Egymillió magyar ember elüldözésének megvalósult terve most tovább növeli a nemzeti katasztrófát: a gyarmattartónak semmi nem elég, 2018-tól újabb egymillió magyar ember szülőföldjéről való elűzését tűzte ki célul! Mindezt azonnal meg kell állítanunk! A Magyar Igazság és Élet Pártja minden józan gondolkodású magyar ember nevében követeli az Országgyűlésben megbúvó izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkező képviselők és kormánytagok néven nevezését, tevékenységük felfüggesztését és a nemzetárulók felelősségre vonását! A Netanjahu-Orbán paktum e legsúlyosabb kérdésében nem ismerünk kompromisszumot, azokat is felelősségre kell vonni - és ebből a szempontból minden országgyűlési képviselő felelős -, akik korábban e kérdésben szót emeltek, de most néma halként tátogni sem mernek, ugyanúgy, mint maguk a kettős állampolgársággal rendelkező idegen ügynökök. A Soros György ellen folyó választási kampány kapcsán továbbra is fenntartjuk: ha a kormányzat komolyan gondolja azt, és nem csupán politikai árnyékbokszolást folytat a választási gyűlöletkampány szinten tartása végett, akkor azonnal zárja be a CEU-t és a Soros alapítvány támogatásával működő álcivil szervezeteket Budapest szívében és országszerte. Követeljük: a kormányzat mondja föl a Netanjahu-Orbán paktumot, állítsa le a magyar exodust, hívja haza az elűzött egymilliónál több magyart, és ne adjon se állampolgárságot, se nemzeti vagyont magyarul beszélni nem tudó idegeneknek! A magyar családok számára a gyermekvállalás ösztönzése, a megélhetési feltételek kialakítása az a minimális követelmény, amiből nem engedhetünk. Mindaz amit ez ügyben eddig tett a kormányzat, helyes és támogatandó, de messze nem elegendő a nemzetfogyás megállításához. A MIÉP által meghirdetett újrakezdés alapfeltétele az elszámoltatás megkezdése, a pártállami vezetők cinkos bújtatóinak, például Biszku Béla perének politikai és igazságszolgáltatási felelősei néven nevezése és felelősségre vonása a legmagasabb szinttel bezárólag.

A KÍNAI KÁRTYA

Csurka István alapító elnökünket követve kimondom: Magyarországot nem csak a New York - Tel Aviv tengely sújtja, hanem a Budapest - Peking tengely is. A legszörnyűbb kommunista időkre borított fátylat a kormányzat, amikor vendégül látta Li Ko-csiangot, Kína első számú politikai vezetőjét. E fátyol alól vér csorog: a világ ma létező legnagyobb és legkegyetlenebb diktatúrája miközben rivalizál a nyugattal, valójában annak a világszerte működő rabszolgatartó rendszernek a legfontosabb eleme, amely a keleti ország nyomortelepeinek és nyomor-metropoliszainak másfél milliárdnyi népével gyártatja le a legnagyobb globális cégek, az Adidas, a Volvo és társaik termékeit. Kína és a nyugat ugyanannak a globális elnyomó rendszernek a két végpontja, amely az emberiség történelmének legnagyobb tömeggyilkosságaiért, népirtásaiért felelős. A globalizmus bukása szükségszerűen e liberális-kommunista tengely megszűnését és az emberiség felszabadulását hozza, amiért az alávetett nemzetek hű fiainak a legtöbbet kell tenniük. Széchenyi István gróf példáját követve nekünk nem Budapestről Belgrádba kellene vasutat építenünk, hanem először a Budapest-Bécs-Róma-Párizs-Berlin és London útvonalakat kellene rendbe tennünk ahhoz, hogy valóban európai polgárként élhessünk Európa mértani középpontján, Magyarországon. Az álságos vasútépítés tulajdonképpen azt leplezi, hogy milliónyi kínai betelepítéséről született egyezmény, amit azonnal föl kell mondanunk. A letelepedési kötvény üzletre ráfizető magyar állam vezetői és egyes hivatalnokai mérhetetlen gazdagodást könyvelhetnek el amit azonnal meg kell állítanunk. A kínai kapcsolat bizalomvesztés miatti szavazatpótló és vagyonmentő szándékát leleplezve követeljük a távol-keleti offshore cégek nyilvánosságra hozatalát és a felelősök azonnali elzárását, elszámoltatását. Magyarországnak a keleti-nyugati, északi és déli kapcsolatok arányos fejlesztése az érdeke, mindez nem történhet egy oldal aránytalan túlértékelésével.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 2018-as választásokra a legjobb szakértők bevonásával készül. Igyekszünk a legtöbb körzetben jelöltet állítani és olyan szövetséget kötni, amikor a nemzetvesztőkkel szemben a megtartókat támogatjuk. A nemzet belénk vetett bizalma esetén programunk készen áll az azonnali vagyonfelmérésre, az eddig központi utasításra meghamisított statisztikák nyilvánosságra hozatalára, a nemzetvesztők félreállítására. Mindez alapfeltétele annak, hogy 2018 ne az útvesztés újabb éve, hanem a kezdet legyen, amikor a legfájdalmasabb valóság megismerése után elkezdhetjük a romeltakarítást, az újjáépítést. Megmaradni, gyarapodni és visszavenni! Ez a programunk, ehhez várunk minden jóakaratú magyar embert, akiknek áldott, boldog 2018. Új Évet kívánok magam és pártom minden egyes tagja nevében!

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja

országos elnöke


Nagy Tibor, a MIÉP elnöke ünnepi beszéde

Tisztelt Ünneplők! Kedves Barátaim!

Augusztus 20. a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Az év derekán az aratás után jövünk össze ünnepelni Magyarországot, a magyar népet és nemzetet. A sikeres aratás, az új kenyér ünnepe augusztus 20. Velünk ünnepel minden magyar a Kárpát-medencében! Minden magyar tudja, hogy ha tíz országra vagyunk szabdalva, akkor is összetartozunk. A Kárpát-haza egy természeti egység, melyben ma is legnagyobb nemzetalkotó nép a magyar. Pedig két súlyos világháború, öt forradalmi változás van mögöttünk csak az elmúlt évszázadban. Más nép ezt nem bírta volna ki. Mi magyarok minden csapás elviselésére készen állunk. A Jóisten azt veri, akit szeret. Bennünket nagyon szeret. Megpróbál sorscsapásokkal, megpróbál nemzetvesztőkkel, megpróbál a szétszórattatással. Csak az utóbbi években több mint egymillió magyart űzött el idegenbe az idegenszívű hatalom a maradék Magyarországról. Számukra keserű az új kenyér, számukra nem munkaszüneti nap augusztus 20. A szívükben, a lelkükben ott vagyunk, és némán együtt ünnepelünk. Nem jókedvükből távoztak idegenbe, hanem azért, mert a jelenlegi rendszerben nincs számukra megélhetés. A Kádár-rendszer rabságánál rosszabb helyzetbe kerültek, amikor a kenyerüket is elvették.

A miniszterelnök kitartottja, Mészáros Lőrinc, a felcsúti kétbalkezes gázszerelő naponta 1200 millió forintot keres csak az EU-pályázati pénzekből. Tudják mekkora pénz ez? Ötvenezer embernek a megélhetése. Cegléd az a város, aminek a teljes jövedelmét bezsebeli a korrupt rendszer strómanja, és nincs aki megállítsa. Keserű ünnep a mai, mert miközben a hatalom kitartottjai mérhetetlenül gazdagodnak, a magyar társadalom mérhetetlenül szegényedik. Nincs ki meghallgassa Tiborc panaszát. Mégsem pusztába kiáltott szó a Magyar Igazság és Élet Pártja hangja, mert a 2018-as választások eredménye alapján tízszer többen támogatnak bennünket, mint négy évvel korábban. Ez az eredmény messze elmarad a 2000-es évek környékének százezres gyűléseitől a Hősök terén, messze elmarad a parlamenti küszöb átlépéséhez szükséges 5 százaléktól, mégis elmondhatjuk, hogy megállítottuk a zuhanást. Nosztalgiapártból a parlamenten kívüli radikális ellenzék legerősebb pártjává váltunk. Sok riválisunk van, akik nálunk lényegesen gyengébb eredménnyel a nemzeti oldal élére kívánnak állni. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a magyarságot szirénhangokkal áltatók nem tudnak tartós eredményt elérni. Egykor nálunk politizálók új pártot alapítottak, amely a nemzeti radikalizmus céljainak felvállalásával sikeresebbé vált nálunk. Igen ám, de míg mi megmaradtunk elveinknél, és azokból egy jottányit sem engedtünk, a pénz és a hatalom érdekében ők elkezdtek néppártosodni. Karácsonykor lemondtak a kettős kereszt állításról, és inkább hanuka-üdvözletet küldtek éppen azoknak, akik leginkább velünk szemben állnak. Mi lett a következmény? Se radikalizmus, se néppártiság. Két szék között a pad alá ültek, és most zajlik a marakodás a megmaradt koncért. Ebből mi nem kérünk. Az a csöndes építkezés, amit elkezdtünk, folytatódni fog, amíg én állok e párt élén, és befolyásom van a dolgok alakítására.

Pontosan egy éve járt Netanjahu izraeli miniszterelnök Magyarországon. Senki nem merte megírni az igazságot, a média a protokoll részletekkel fárasztotta a közönséget, milyen ruha volt rajta, mennyire volt elégedett a magyarországi zsidóság helyzetével, hány zsinagógát adtak át a találkozó időpontjáig... Egyedül mi tettük közzé a titkos paktumot, mely szerint Izrael megengedi egy újabb Orbán-kormány hatalomra jutását a 2018-as választásokon, ha az ország kiürítése nagyobb tempóban folytatódik, és újabb félmillió izraeli állampolgár kaphat magyar állampolgárságot. Miközben elszakított székely testvéreinknek esetenként tíz évet kellett várniuk honosításukért, oklevelekkel, anyakönyvi kivonatokkal kellett igazolniuk magyar származásukat, és megalázó állampolgársági vizsgákon kellett felelniük, az Izraelben élőknek elég volt egy szóbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy felmenőik Magyarországról származnak, és már meg is kapták az állampolgárságot. Az a papír nem olyan jelképes volt, mint a jelenlegi kettős állampolgárságot igazoló okirat, ami a választási csalásban való szereplésen túl leginkább érzelmi értékkel bír, hanem konkrét vagyontárgyak, részvények, földek, nemzeti vagyontárgyakból kiragadott kárpótlási tételek megszerzését tette lehetővé izraeli magánszemélyeknek. Ma is folyik az ország kiárusítása, erről szólt a Netanjahu-Orbán paktum. További feltétel volt a hatalomba segítésnek a devizahitel-csalássorozat folytatása, a magyar otthonok harmad-negyed értéken történő felvásárlása, az egészségügyi ellátás leépítése, az oktatás liberalizációja, a köznyomor növelése.

Mondjuk ki 2018. augusztus 20-án: Magyarországon lakosságcsere zajlik! A kormányzat büszkén emlegeti az egymillió új magyar állampolgárt, ám megfeledkezik az egymillió elűzöttről. Ismerős ez nekünk. A második világháború után a győztesek közé átállt Csehszlovákia kárpótlást és lakosságcserét kényszerített ki Magyarországtól. A felvidéki magyar gazdákat százezer számra telepítették át a Dunán, és örülhettek, ha nem jutottak a Pozsony melletti Ligetfalu haláltáborába, ahol tömegesen irtották a magyarokat csecsemőtől az aggastyánig. Ezekről a kérdésekről nem illendő beszélni, hetven év alatt egy politikus egyetlen szót sem pazarolt rá, ezért kell most önöknek elmondanom. A szlovák állam magyar vérben született, amit ma is elhallgatnak, és ez körkörösen minden szomszédunkról elmondható. Magyarország az egyetlen a világon, amely körkörösen önmagával határos, és ezt az elképesztően gonosz döntést, a trianoni, majd 1947-es párizsi békediktátumot azoknak köszönhetjük, akik fegyverbarátnak és szövetségesnek neveznek bennünket az Európai Unióban és a NATO-ban. Az Európai Unió jobban kifosztott bennünket, mint a hajdani Szovjetunió. Az Európai Unió életben tartja a Benes-dekrétumokat, amelyek szerint a ma született csecsemő háborús bűnös Magyarországon! Ez hallatlan! Ez tarthatatlan! Ezt hozta ránk az Európai Unió! Vagy az unió változik meg, amire esély nyílik a jövő évi uniós választáson, vagy mi változunk meg. Ki kell mondanunk: nekünk nem szövetségesünk egyetlen magyarirtó ország sem addig, amíg nem rendezik a trianoni kérdés, aminek a századik évfordulójára készülünk! A magyar nemzetgazdaság nem létezik, mert a nemzeti össztermékünk 95 százalékát olyan globális cégek állítják elő, amelyeknek semmiféle kötődésük nincs a magyar állam, a magyar nemzeti érdekek felé. A megtermelt busás hasznot azonnal kiviszik az országból, ezért azt nem is szabadna nemzeti össztermékünkhöz számolnunk. A Tesco-pénztáros most is ötször-tízszer kevesebbet keres nyugati társánál, és ez nagyban növeli a kivándorlási hajlandóságot. Az Országgyűlésben egyhangú döntés született kormányzat és ellenzék között saját juttatásaik brutális megemeléséről, miközben az átlagember továbbra is a lét-nemlét határán billeg. Soha nem volt ekkor különbség ember és ember között Magyarországon. Az Európai Unió nem hogy tűri, de egyenesen támogatja ezt a folyamatot. Orbán Viktor stadionépítési mániája a korrupció melegágya, amiből eddig egyetlen fillért sem mentettek meg hasznos célra, viszont örömmel látják, hogy azokból a pénzekből semmi nem jutott a nemzet javára: egészségügyre, oktatásra, gazdasági fejlesztésre.

Elképesztő anyagi, lelki és szellemi lepusztultságban van az ország, és mégis van okunk az ünneplésre. A szkíta-hun-magyar népnek mindig nehéz sorsot szabott a történelem. A kipusztult népek száma a világban több ezerszeres nagyságrendben felülmúlja annak a 200 bejegyzett országnak a számát, amelyről ma világszerte beszélhetünk. Nekünk magyaroknak a végpusztulásunkról értekeztek már évszázadokkal ezelőtt, hivatkozva a tatár, török, német, orosz pusztításokra. És mégis élünk! Ez a lényeg, ez az, amit nem tudnak megmagyarázni azok, akik mindent megtettek a kipusztításunkért. Nincs fontosabb feladat a megmaradásnál, ennek mindent alá kell rendelnünk. A népességfogyás megállítása, az országrablásból és segélyrendszerből túlszaporodott népcsoportok visszaszorítása a legnagyobb feladat. Ennek teljesítéséhez tudati változásra van szükség. Az átlagembernek meg kell értenie, hogy történelmi feladat ma egy magyar családnak szülőföldjén megmaradnia, lélekszámban gyarapodnia.

Ez az az út, amelyen egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártja halad következetesen. Mi nem politizálunk, hanem mentjük a nemzetet. Ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy a megkezdett támogatottság-növekedés folytatódjon, szükség van soraink rendezésére. A választási rendszer visszássága okozza, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik az országgyűlési jelöltséget nem az országért hozandó áldozatvállalásra, hanem a választásokon nyerhető közpénzek hazahordására használták. A MIÉP az országgyűlési listaállítás nyomán háromszáz millió forint közpénzhez jutott, amit a választási küszöb el nem érése miatt maradéktalanul, kamatos kamattal visszafizettünk. Ugyanígy az egyéni képviselők által felvehető egymillió forintos keretet is visszaadtuk, mert törvényes formában nem tarthattuk meg. Akadt viszont közöttünk olyan, aki a pénz felvétele után lakcíme megváltoztatásával és más manipulációkkal a pénz megtartása érdekében tett lépéseket, és máig nem adta vissza. Számukra üzenjük, hogy az ilyen eljárás ellentétes az alapcéljainkkal, a tisztességes, becsületes politizálással. Hogyan akarja nemzetét felemelni az, aki saját életében sem képes tisztességesen eljárni? Üzenjük megtévedt tagtársainknak, hogy legkésőbb nyár végéig rendezzék ezt a kérdést, mert utána elkerülhetetlen az etikai eljárás, a tagság felfüggesztése és a pártból való kizárás. Mi nem tehetjük meg, hogy egy követ fújjunk a közpénz-tolvajokkal, mert ha magunk is így tennénk, elvesztenénk minden jogunkat a bírálatra, a nemzeti alapérdekek képviseletére, a választók bizalmára.

Eredményről számolhatok be akkor, amikor a MIÉP követelésére a kormányzat megszünteti a Soros-egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem gender szakát. Ez az a képzés, ahol áltudományos érvrendszerrel magyarázzák meg, hogy a kisfiúból bármikor lehet kislány, és fordítva. Az ilyen átalakítást nevezik társadalmi nemnek, és most kapaszkodjanak meg: a nem átalakító műtétet a TB támogatja! Miközben nem fizetik az életmentő műtétek sorát, lemondanak az ötven éven felüli betegekről, helyhiányra hivatkozva elhalasztják a legfontosabb műtéteket! Mi ez, ha nem a magyarság módszeres pusztítása? A természet megerőszakolása az, amit a nemzetrontók ránk erőltetnek. A magyar nép akaratát mondjuk ki, amikor nem elégszünk meg ennyivel. Vesszen Soros György egyeteme, vesszen a marxista-leninista-genderista oktatás minden formája. Térjünk vissza a természetes alapértékeinkhez, ne engedjük, hogy az Isten-haza-család hármas szentségét bármiféle támadás érje.

Végül szólnom kell arról, hogy az elszámoltatás kérdésében semmit nem felejtettünk el, és semmit nem engedünk. Magyarországon akkor kezdődik majd el a rendszerváltozás, amikor az állami vagyon elrablóit tisztségre és pártállásra való tekintet nélkül bíróság elé állítják, és a közvagyont akkor is visszaszerzik tőlük, ha az külföldre került. Ez a magyar igazság, ennek kell teljesülnie!

Tisztességes bért követelünk az ország legsúlyosabb helyzetben lévő munkavállalói rétegének: a közmunkásoknak! Követeljük a magyar munkás megbecsülését, az európaihoz közelítő bért! Követeljük az önkormányzati dolgozók megfizetését az ugyanolyan munkát végző állami hivatalnokokkal egyenrangúan! Követeljük az orvosok, pedagógusok megbecsülését, létfeltételeik javítását, hogy ne hagyják el a pályát, ne menjenek idegenbe! Minden magyar ember nevében követeljük nemzeti vagyonunk, a köztulajdonból ellopott gyárak, földek, épületek visszavételét! Mindent Vissza! Visszaköveteljük az elorzott, privatizált nemzeti vagyont! Visszaköveteljük az idegen kézre játszott szent magyar anyaföldet! Visszaköveteljük elszakított országrészeinket!

Barátaim!

Egy közös nagy cél lebegjen a szemünk előtt! Az a Haza, amit Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, a szentként tisztelt II. András, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Báthory, Bocskai, Bethlen, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Horthy Miklós és Csurka István megálmodott, és ránk hagyott.

Isten áldja Magyarországot!


MIÉP Felkészítő a devizahitel csalássorozatról

Budapest, Krisztina Hotel

(képek)


A MIÉP Elnöksége közleménye Putyin látogatására


A Magyar Igazság és Élet Pártja megdöbbenve tapasztalta, hogy a média semmit nem tett közzé arról, ami Vladimir Putyin legutóbbi látogatásán történt. 

A pártelnökség a rendelkezésére álló hazai és külföldi hírforrások továbbá Kreml-közlemények alapján felfejtette a háttérmozgásokat, és azt közleményében nyilvánosságra hozza.KÖZLEMÉNY


Putyin újabb látogatása az MTI közleménye szerint említésre sem méltó, meg sem nevezte őt sem a kormányközlemény, sem a távirati iroda: "Orbán Viktor miniszterelnök a cselgáncs-világbajnokságra érkező állami- és sportvezetőkkel találkozik a következő napokban Budapesten." Ennyi a közlemény, nem több és nem kevesebb. A világ legnagyobb országa, amely nem mellesleg a világ legtöbb atomfegyverét raktározza, és ezzel szövetségi rendszerünk, a NATO első számú ellensége, első számú vezetőjét úgy küldi Magyarországra, mintha csak a piacra küldené János bácsit a felesége hagymáért, aki ha már ott van, beugrik a cselgáncs világbajnokságra kicsit nézelődni. Putyin elhallgatásánál sokkal kevesebbért is alkalmatlannak bizonyul a szerkesztő, akiért felelősséget a hírügynökség vezetője vállal. Ilyet önmagától egy kezdő sem tenne, a parancs felülről érkezik. Legfelülről. Óriási játszma zajlik a szemünk előtt. A háttérben: csel és gáncs minden oldalon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatát az orosz RIA állami hírügynökség délután öt óra előtt két perccel adta ki. A hírversenyben egyetlen másodperc is olyan vereség, mint az úszásban, vagy bármely más sportágban, csak sokkal súlyosabb következményekkel. A versenysportban elképzelhetetlen, hogy négy órát késsen a rivális. Az egész világon már háromszor körbefutott, végül levették és archiválták a magyar miniszter nyilatkozatát, mire az MTI kiadta. A késedelem oka egyszerű, a pórázon tartott közintézmény gazdája nem adott rá engedélyt, az intézmény önállóságába pedig nem tartozik bele az, hogy akár egyetlen mondatot is szabadon közzétegyen e kényes kérdésben. Mindent engedélyeztetni kell. A külgazdasági minisztériumnak vétójoga van az MTI fölött, a miniszterelnöknek vétójoga van a minisztérium fölött. A közlemény bejárta az államapparátus útvesztőjét, átment az ügykezelőtől az osztályvezető, főosztályvezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter láncolatán, onnan átkerült a miniszterelnöki kabinethez ahol szintén hosszadalmasan utazott, végig mozgásban volt. Sok bíráló szem, sok hírkapuőr, sok-sok cenzor ellenőrizte, hiszen Putyin látogatása világhír, egyben a magyar nemzetgazdaság történetének legfontosabb döntése. Titkos, persze, hogy titkos. De nem ennyire, hogy akár csak egy másodpercig is titokban lehetne tartani. A gazda hazament, lepihent, összedörzsölte tenyerét, majd aludni nem tudván felhívta strómanját, Mészáros Lőrincet, hogy megnyugtassa, bárhol is éljen a jövőben a világban, néhány évszázadig nem lesznek anyagi gondjaik. Sikerült. Sikerült!

SIKERÜLT?

Amint Orbán Viktor átgondolta a sorsfordító nap történéseit és örömét számos barátjával, politikus- és üzlettársával megosztotta, átnézte a Putyin-látogatás külföldi visszhangját, udvariasan tolakodva kabinetfőnöke jelezte, hogy a vétójog miatt egyetlen hír sem lett kiadva az eseményről, négyórás késésben vagyunk, és legalább egy veszélytelen közleményt engedélyeznie kellene a miniszterelnöknek. Este kilenc után engedélyezte. Nem önmagáról, hanem a külügyminiszter sporttársáról, akinek szintén nincs semmibe beleszólási joga, csak lebonyolítja a főnök döntéseit. A kommunikáció négyórás blokkolása azért történt, hogy a Putyin-látogatás valódi tartalma ne kerüljön napvilágra. Minden korábbi utalás azt a látszatot keltette, mintha Oroszország vezetője kizárólag sport iránti rajongásból utazgatna Magyarországra, elvégre szereti és gyakorolja a cselgáncsot, sportvezető és szakíró, hazája legfőbb tekintélye e sportágnak. (Is.) Az egyeztetés tökéletlen volt, mert bármekkora sportrajongók vagyunk is mi hétmilliárdan mindnyájan e Földön, a teljes magyar tiltás ellenére az orosz RIA-hírügynökség négy nappal korábban közzétette, hogy a magyar miniszterelnök Putyin meghívója, az esemény állami látogatás, és a találkozón négyszemközti beszélgetésre és megállapodásra is sor kerül majd.

RIA-közlemény

2017. augusztus 24. 18 óra

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke meghívására 2017. augusztus 28-án orosz állami látogatás lesz Budapesten, a 31. Judo-világbajnokság megnyitója alkalmából. A tervek között szerepel egy külön találkozó Vladimir Putyin és Orbán Viktor között.

Az nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a cselgáncs a világ nyilvánosságát kevésbé érdekli, mint az amit a cselgáncs mint metafora, a csel és a gáncs tudományaként és művészeteként rejt. Az elkövetők a képtudósítások szerint remekül szórakoztak, heherésztek és hahotáztak cseles ármányukon, ami úgy titkos, hogy mindenki láthatja, úgy megállapodás, hogy senki nem értheti, úgy kötelező érvényű minden élő és a jövőben megszülető magyar állampolgárra, hogy senki nem tudhatja. Putyin jött is, meg - az MTI szerint - nem is, hozott is - ingyenes atomerőmű építési megállapodást - meg nem is, megállapodott Orbán Viktorral, meg nem is, győzött is, meg nem is. Ennek a játszmának nem lehet két győztese: vagy Magyarország, vagy Oroszország nyerhet rajta. A kettő együtt sehogy sem, miután ellenérdekelt felekről van szó.

TARTOZIK és KÖVETEL

Putyin máris nyert, mert a világ előtt demonstrálta, hogy abban az Európában ahol mindenütt ellenségként kezelik és kerülik, mégis betette a lábát immáron sokadszor. És mellesleg az egyenlő felek látszata mögött Oroszország mérhetetlen gazdasági és katonai fölényét érvényesítve ismét térdre kényszerítette Magyarországot anélkül, hogy bocsánatot kért volna és jóvátételt indítana az 1849-es, 1919-es, 1944-es és 1956-os invázióért. A gyarmatosítás folytatódik, sőt: minden korábbi háborús veszteségnél nagyobb tétel az a megállapodás, amelyet zsebében tudva vidáman a gépre szállt. Kezdetben volt 2014 májusában a paksi hitelmegállapodásról szóló törvény, amely szerint az orosz fél tízmilliárd eurós hitelt nyújt Paks II bővítéséhez. Idén februárban módosult Putyin javaslata: "Tájékoztattam Orbán miniszterelnök urat a további lehetőségekről is, akár a száz százalékát is készek vagyunk az atomerőmű bővítésnek meghitelezni, de akkor természetesen módosítani kell a megállapodás tételeit." A nyilvánosság semmit nem tud a módosítás feltételeiről, minden idők legnagyobb magyarországi beruházásának piaci, nemzetgazdasági és politikai háttér-megállapodásairól. Mindössze annyi történt, hogy Putyin kommunikációjában három éve még úgy beszélt a 12 milliárd dolláros beruházásról, hogy "annak 80 százalékát, azaz tízmilliárd dollárt orosz hitelből szándékozunk biztosítani." Csakhogy. Tizenkét milliárdnak a nyolcvan százalékát az általános iskola harmadik osztályában 9,6 milliárdra számolják, azaz a politikusi négyszázmillió dolláros pontatlanság nem a legnagyobb ebben a kérdésben. Az elmúlt évek devizahitel tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a tízmilliárd dolláros hitel beláthatatlan következményekkel jár Magyarországra. Ugyanolyan államadósság csapda, mint a nyolcvanas években fölvett egymilliárd dollár, ami mai százmilliárdos tételében is visszafizethetetlen. Évről évre a kamatok fizetéséért növekszik újabb és újabb tételekkel, eladósítva gyermekeink, unokáink, dédunokáink, ükunokáink és szépunokáink egyre fogyatkozó nemzedékét. Ha a magyar nemzetgazdaság képtelen volt ötven év alatt egymilliárd dolláros adósságot kigazdálkodni, és csak a fizetőképessége megőrzése, az államcsőd elkerülése érdekében azt a százszorosára hagyta növekedni, akkor mit mondjunk a tízmilliárdosról, amit ráadásul Putyin még meg is fejelt, mert újabban már tizenkét milliárdos orosz kölcsönt emleget, azaz a teljes beruházást az orosz fél előlegezi meg. A MIÉP Elnöksége levonta a következtetést:

ELADTAK BENNÜNKET!

Putyin azt is kijelentette, hogy 2018 elején elkezdődnek a munkálatok. A magyar fél ezt a gondolatot Szijjártó Péter nyomán felkapta, és a média ezt szajkózta két álló napon keresztül az előre látható következmények nélkül. Számtalan háttérműsor jól fizetett szakértői elhallgatják a tényt: ha valaki egy milliárdot nem képes kezelni, akkor tizenkét milliárddal bármit meg lehet tenni vele. Putyin nem ostoba ember, pontosan tudja, hogy Magyarország az életben nem fogja visszafizetni Paks II bővítését. Nem is a pénzre van szüksége, hanem a feladatra, az orosz atomenergia ipar működtetésére, a gigaberuházás marketing- és médiakampányának hozadékára, befolyási övezete növelésére a NATO kárára. Oroszország vezetője Orbán Viktoron keresztül örök időkre vazallusává tette Magyarországot. A pénztartozás helyett kérhető gazdasági és politikai engedmények sokkal nagyobb értéket jelentenek 12 milliárd dollárnál. És akkor még szót sem ejthettünk a nemzetbiztonsági kockázatról. Egy orosz atomerőmű Magyarország közepén háború esetén sokkal erősebb fegyver, mint a térség összes hadserege együtt. Bármikor felrobbantható, amivel több mint húszezer évre megszűnik az élet minden lehetősége a Kárpát-medencében. Elsősorban ezért nem köthet magyar ember ilyen szerződést, és akkor hagyjuk a gazdasági, hitelszámítási, államadóssági hátterét a kérdésnek. Nézzük meg inkább az atomenergia természetét. Amikor az atomenergia néhány évtizeddel ezelőtt növekvő energiaforrás-iparrá változott, akkor azt állították, hogy olcsó, tiszta és biztonságos. Mára ezek az érvek az ellenkezőjükre fordultak. Nem véletlen, hogy Németország, Svájc, Ausztria és számos más ország után újabban az atomnagyhatalom Franciaország is az atomenergia leépítéséről és belátható időn belüli teljes felszámolásáról döntött, ahogyan az Egyesült Államokban is komolyan fontolgatják az atomenergia teljes felszámolását. A nyugati szemétlerakó ipart és a környezetszennyező, valamint nagy kockázattal járó beruházásokat a fejlett Nyugat igyekszik keletre tolni, így a mi atomerőmű beruházásunkkal is látszólag türelmesek, mert abban a gondolkodásbeli különbségek igazolását látják, és egyben a maguk hasznát is megtalálják. Ebben a manőverben az is igazolható, hogy Paks bővítésére nem nekünk magyaroknak, hanem annak a Nyugat-Európának van szüksége, amely ilyen módon a mi kárunkra "olcsó, tiszta és biztonságos" energiához jut.

A TISZTASÁG ILLÚZIÓJA

Az atomenergiát szokás a fosszilis energiával úgy összehasonlítani a jól megfizetett propagandisták körében, hogy a szén-, perlit- olaj- és bármely egyéb erőművel ellentétben nincs kormos füstje, nem bocsát ki széndioxidot, a kémények láthatóan tiszták. Valóban ez a látszat, ám az atomszennyezés az energiatermelés után keletkezik, és évezredekig tart, amit a bérencek rendre elhallgatnak, a közgazdászok a számításokból "kifelejtenek". Az uránbányászat körülményeit és élettani hatásait sem szokás vizsgálni, mert a rabszolgaországok ma még olcsón állítják elő az ipari uránt, ám nyilvánvaló, hogy egyre kevesebb lesz, az ára egyre növekszik, és a piaci beszerzése függőséget okoz gazdasági és politikai téren egyaránt. A világ első atomerőművét Oroszország építette 1951-ben, ma már világszerte 430 atomerőmű működik. Miközben az atomerőmű leépítések és bezárások rohamosan növekednek, ma már új erőművek a megszűnőknél lényegesen alacsonyabb arányban épülnek. Az atomipar leépülőben van, miközben a megújuló energia aránya a világ legfejlettebb országaiban ugrásszerűen növekszik.

AZ OLCSÓSÁG ILLÚZIÓJA

A világon nincs egységes számítás az atomenergia költségeire vonatkozóan. A mesterségesen fenntartott állapot olyan időkben, amikor egy korszerű autó fogyasztását menet közben is kijelzi a mérőműszer, semmi másra nem vezethető vissza, mint a propagandára. A számításokból rendre kihagyják az uránbányászat és az elhasznált urán tárolásának gigantikus, és a jövőben beláthatatlanul megugró költségeit, a biztonsági és bizonytalansági összefüggéseket. A megújuló energia egyértelműen a legolcsóbb, ezért a propagandisták nem ahhoz, hanem a fosszilis energiához viszonyítva teszik közzé hamis adataikat. Amit a jóléti társadalomban nem lehet eladni, azt Magyarországon még át lehet erőltetni, és ez bennünket egyértelműen a fejletlen országok táborába terel. Miközben Afrika legelmaradottabb országai úgy döntenek, hogy nem létező energiaiparukat egyenesen a legfejlettebb energiaforrásokra változtatják, mi az Isten szerepében megbukott ember képében tűnünk föl.

ATOMSEB

A nukleáris technológiák az illegális fegyveripar érdeklődését kiváltják, hiszen a békés atomerőmű vállalkozásszerű működtetése során jutnak a banditaországok és terrorszervezetek azokhoz a technológiákhoz, melyeket tömegpusztításra fordítanak. Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom proliferációnak, és nem kell mondanom, mennyire értjük ennek a hátterét olyan időkben, amikor Észak-Korea rakétát lőtt ki Japán fölött, és az Egyesült Államokkal szított ellentétével minden érintett fenyegeti a világbékét. Maga a Paksi Atomerőmű mindig is nemzetbiztonsági kockázatot jelentett, annak idején Ceaușescu is megfenyegette Magyarországot a felrobbantásával, és a hajdani kis-antant országok fojtogató gyűrűjét kibővíti a nagy-antant Franciaországon és Nagy-Britannián túl immáron a kontinensnyi Oroszország. Nekünk minél többen parancsolnak, annál jobban zsugorodik a nemzeti önállóságunk. A biztonsági szakemberek gyakori érve, hogy minden várható természeti- és egyéb csapásra biztosított a Paksi Atomerőmű. A hiba ott van, hogy az elemi- és egyéb csapások nem a várható és előrelátható, hanem váratlan és ki nem számítható szinten szoktak fellépni. Nem említettük eddig Csernobil és Fukushima példáját, pedig a világ számos helyén van folytatása, és senki nem képes teljes garanciát adni arra, hogy Pakson nem ismétlődik meg. Ami megtörténhet, az meg is fog történni, ezért a megoldás nem a biztonság növelése, hanem a kockázat megszüntetése. Nem szokás az atomsebekről beszélni, pedig az atomerőmű megszüntetése után is olyan sok évezredes begyógyíthatatlan sebet ejt a Földön, ami megakadályozza a mezőgazdasági termelést és az emberi életet a sugárzó körzetben. Paks nem most, a betontenger védelmében válik igazán veszélyessé, hanem akkor, amikor majd a betonfal megreped és a sugárzás korlátozhatatlanul megugrik a Kárpát-medencében. Azok az elhallgatott kutatások, amelyek bizonyítják, hogy a tüdőrák és a leukémiás megbetegedések ugrásszerű növekedésében a világ 430 atomerőműve a legfőbb felelős, nem juthatnak el az átlag nézőhöz, olvasóhoz. Ezért közöljük, hogy a világ 268 országára kiterjedő kutatás szerint az atomerőmű 80 kilométeres körzetében - Budapestet is ideértve - legalább 10 százalékkal megugrott a súlyos megbetegedések aránya. Magyarországon ennél lényegesen nagyobb adatokat is mértek, ám ezeket nem hozzák nyilvánosságra, nehogy csorbát szenvedjen a Putyin-Orbán biznisz.

TITKOS PÁRBESZÉD

Putyin érkezésekor a következő párbeszéd zajlott le a Kreml szerint:

V.P.: Köszönöm a meghívást! Ez persze nem futball, de ugyancsak jó sport.

O.V.: Próbálom megtanulni. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást!

V.P.: Majd elmondom az elméletét.

O.V.: Számunkra ez is nagy megtiszteltetés. Ez az egész sportvilág, de különösen a cselgáncs számára egy fontos esemény.

V.P.: Egy nagyon népszerű sport egyébként...

O.V.: Tudom, hogy Magyarországon is vannak erről szóló könyvek, amiben gyakran idézik Önt, hogy mit tanulhatunk a cselgáncsból, és így tovább.

V.P.: Én vagyok az egyik társszerzője ennek a könyvnek; csak gyerekeknek szól.

Mindezek alapján Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke megállapította: "Tény, hogy Putyin gyermeknek nézi Orbán Viktort és az egész magyar népet. Látja, hogy a beszállítói haszonfelhajtó sikeres a saját üzleti körében, még vérszemet is kap a szerződésben szereplő nulláktól, és csöppet sem bántja, hogy Magyarországgal kufárkodik. A KGB titkos iratait jól ismerő és a cél érdekében fel is használó orosz vezető jól tudja, hogy ezen a sakktáblán ezt a parasztot leüthetné, de nem teszi. Kivár. Taktikázik. Egy sportlátogatás így változtatja meg Magyarország jövőjét. Megoldás a Paksi Atomerőmű teljes bezárása, a jóvátétel és rendezés sok évszázados folyamatának elkezdése."

A nap-, szél- és vízerőművek kora mindenhol elkezdődött. Nálunk sem lehet másként. A magyar Nemzet ébredésére van szükség ennek az őrültségnek a megakadályozásához. Ma még nem késő. A MIÉP készen áll a magyar emberek képviseletére. 

Nagy Tibor elnök, és a MIÉP Elnöksége 


ELSZÁMOLTATÁS NÉLKÜL

Beszélgetés Szilágyi Sándorral

 • Szilágyi Sándor Mezőcsátról érkezett. Milyen az élet arra felé?

 • Mint máshol. El vagyunk szegényedve, ki vagyunk rabolva, nem nagyon sokat lehet róla mondani.

 • Ez a magyar sors.

 • Sajnos.

 • Mindig is ez volt?

 • Igen. Nekem különösen az volt, mert apám ugyan arra nevelt, hogy magyar legyek, míg élek, és tisztességes. Nagyon nehéz tisztességesen élni, de nagyon jó.

 • Nincs más út.

 • Nincs más. A Donkanyarban is harcolt Horthy Miklós katonájaként, és őt üldözték végig. Nekem olyan gyerekkorom volt - állandóan kommunistázott, gyűlölte őket; és sokszor bekopogtattak hozzánk éjszaka.

 • Ávósok? Pribékek?

 • Igen, hogy otthon van - e apám. Annyira féltek még tőle. Ez is lett a veszte, hogy állandóan kommunistázott. Mert ' 72-ben azért sikerült kivégezni.

 • Hogyhogy?

 • Agyonverték Miskolcon a rendőrök.

 • '72-ben már azt mondták, hogy a megtorlásokon régen túl van a Kádár - rendszer, és, hogy akkor már jószerével semmiféle ilyesmi nem történik. Hogy történt?

 • Hazudtak. Ő ízig - vérig magyar ember volt, és gyűlölte a kommunistákat, a kommunista rendőröket, mert állandóan csak zaklatták az egész családot. És Miskolcon dolgozott a tejiparnál, én másodéves ipari tanuló voltam Pesten, s egyszer jött a távirat, hogy gyere haza, Apád meghalt. Nem tudtam elképzelni, mi történt. Aztán mondta Anyám, hogy pénteken várta volna haza este, és szombaton éjszaka ment hozzá egy nyomozó, hogy a férje meghalt, ez történt. De nem azt mondta, hogy agyonverték, csak az árokba esett, és a koponyáját beverte a betonba. Megtudtam a volt kollegáitól - nem nagyon akartak nyilatkozni - már akkor le is szereltem, amikor találkoztam az egyikkel, és mondta, hogy kikezdett a rendőrökkel, és bizony ez történt.

 • A Kádár - rendszerről azt szokták mondani, hogy a legvidámabb barakk és gulyáskommunizmus, és valójában nem egy kemény diktatúra volt. De ez azt igazolja, hogy nagyon kemény diktatúra.

 • Főleg rendőri módon. Ez így van. És meg kell állapítani azt is, hogy voltak egyes dolgok a kommunizmusban. Mondjuk az ipari tanulóknak megvolt mindene. Volt szakmai felkészülés, ösztöndíj, sőt harmadévben az ipari tanulók teljesítménybérbe már dolgozhattak. Ez jó dolog volt. De csak elnyomó rendszer volt, én megmondom őszintén, ma is az van. Egy elnyomó rendszer. Amit ez a Fidesz most csinál, az már nem állapot a magyarság számára.

 • A parlamentben melyik párt jöhet szóba a Fidesz leváltójaként?

 • Véleményem szerint most jelenleg egyik sem.

 • Miért?

 • Mert nagyon liberalizálódik az ellenzék, tehát amikor úgymondva egy Jobbik, egy radikálisnak mondott párt összeszövetkezik a Momentummal, a Kétfarkú kutyával, meg ilyen - olyan liberális párttal, az már nem magyar érdek.

 • Ezek Soros kutyái, Soros kitartottjai.

 • Ez így van.

 • És hogyha valaki egy tálból eszik velük, akkor ő is kutyává válik.

 • Pontosan. Én megmondom őszintén, a Fidesz kormánytól a politikából csak a migráns politikája tetszik. Egyenlőre. De azt még nem tudjuk meddig.

 • De ez az a szalmaszál, amibe kapaszkodnak.

 • Pontosan. Tetszik ez a népnek, a magyar népnek, mert ugye el voltunk mi igázva, már a töröktől, a tatártól, meg mindentől, tehát mi félünk az iszlámtól.

 • Világos. A Soros - kutyák viszont tágra nyitnák a kaput, és beengednék az iszlámot. Tehát most akkor az országgyűlésen belül nincs megoldás, mert az ellenzék ha helyet cserél...

 • Nincs.

 • Akkor mi a megoldás?

 • Hát az, hogy a Magyar Igazság, és Élet Pártját tegyék oda, ahova való, mert az igaz szó nagyon hiányzik a parlamentből. És a MIÉP mindig igazat mondott. Amíg bent volt négy évig a parlamentben, akkor is, és nem verte át a szavazóit, nem csapta be, az mindig a szavazói érdekeit, és a nép érdekeit képviselte.

 • Most 400 párt van a parlamenten kívül.

 • Igen, de a 400- ból körülbelül 395 az csak nevileg van.

 • Hoppá. Tehát azok nem is működő pártok?

 • Nem. Véleményem szerint nem. Nem is tudnak létezni.

 • Akkor mit üzenünk annak a 400 pártnak?

 • Hogy sorakozzanak be a hátunk mögé, kössünk egyezséget, és így esetleg le lehet váltani Orbán Viktor pártját.   Minden a médián múlik...

Beszélgetés Gyepes Jánossal


 • Mi a teendő a MIÉP mostani állapotában kívülről, nem párttagként nézve?

 • Hát meg kellene szervezni a tagságot, valamilyen médiafelületet kellene, hogy kapjanak, mert a mai fiatalok, és az emberek java része a médiából értesül mindenről. Tehát a média az egyik legnagyobb hatalom. Abból kell valahogyan egy szeletet valahogy kihasítani, ami nem lesz egyszerű, mert a magyarországi médiáknak a 90 százaléka az tömegpusztító fegyver.

 • Valójában a nemzeti oldalon alig tudunk olyan televíziót, és csak kis televíziókat tudunk, amelyek elmondhatják azt, amit a 116 nagy, globális televízió nem mond el, pedig azok magyarul beszélnének, de a lényeget nem mondják el.

 • Mi például a Fix tévén az Enigmát szoktuk nézni, mert a Drávich Jánost egy rendes magyar embernek tartjuk. Tehát az ő meglátása a pénzügyi háttérhatalomról, amelyik tulajdonképpen már több száz éve a világot irányítja, az szerintem helyén való.

 • És milyen médiumot ajánlasz még?

 • Hát a te televíziódat szoktuk rendszeresen nézni - az Álmos Király internetes televíziót. Azon túlmenően Russia Today-t ajánlom, aki angolul tud, mert például tegnap meglepve tapasztaltuk azt, hogy a Monsanto-nak a Roundup nevű rákkeltő növényvédő szerét, vagy gyomirtóját azt jóvá hagyta az Európai Unió, és miután a Bayer cég megvásárolta Monsanto - t, itt egy német pénzügyi érdek érvényesült a szavazásban. annak ellenére, hogy többen tiltakoztak, mert ez kifejezetten karcinogén. Azon kívül a szaporodását az élővilágnak is akadályozza, tehát mi láttunk pont olyan filmet a Russia Today-en, hogy német farmer használta a Roundup-ot - gyomirtót, és a malacállomány nem 12 - t ellett, hanem hármat, abból egy halott volt. És ahogy elhagyta, onnan kezdve visszaállt a normális szaporodási arány az élővilágban. Tehát az élőlényeknél. Ez is bizonyított.

 • Ezt nem fogják elmondani a nagy nyilvánosságban a fősodratú médiában, pedig életünk legfontosabb kérdései ezek.

 • Biztosan. És a Monsanto Magyarország itt van 1997 óta. És ugyanúgy ezeket a génmanipulált magvakat, ugyanúgy ilyen mintagazdaságba tulajdonképpen termeli, és a kereszt pollenáció miatt Magyarországot nem lehet GMO mentesnek nevezni.

 • Miközben az Európai Unió azt terjeszti, hogy semmiféle génmanipulált növényt nem engednek, és ez meglehet, hogy bizonyos körben igaz, de például ott van a párizsi, ami egy felvágott, egy tömeg élelmiszer...

 • Vörös hús áruk.

 • És abban benne van az a szója, ami génmanipulált szója, az Európai Unió tud róla, de azt mondja, hogy a tiltás az a földből növő növényre vonatkozik, és a különböző élelmiszer alapanyagok vagy készítmények már tartalmazhatnak ilyet, tehát fából vaskarika.

 • Dél - Amerikában a monokultúrák óriási monokultúrában termelik a génmódosított szóját. Amit, mit tudom én... béka gén - láncból ültettek be valamit. Ezek már olyan őrült elgondolások, és abszolút nincsen hosszú távon kipróbálva ennek a hatása. Tehát. A normális ember azt mondja, hogy ha van egy kockázat, akkor azt nem kell használni. Márpedig kockázat van. Mert egy skót - magyar kutatót ugye csúnyán meghurcoltak, mert a burgonyában kimutatta, hogy hólyagrákot okoztak ezek. A génmódosított burgonyával etetett patkányoknál föllépett ilyen, de ugye vele aláírattak egy titoktartási szerződést, és ő nem beszélhet a dolgokról. Jó, lehet, hogy elbocsátották.

 • Igen. A nemzeti oldalon, ahol 400 párt van, és a 400 párt mindegyike azt gondolja, hogy az összes többi álljon be mögé. Maga ez a 400, ez azt jelenti, hogy egyik sem fog bejutni a parlamentbe, nem tudnak hozzászólni a közügyekhez. Mit javasolnál számukra?

 • Hát én azt javasolnám, hogy ne legyen 400 párt, ezek mind pénzügyi vállalkozások. Főleg ezek a kis pártok. 7 ember összeáll, vagy nem tudom én mennyi, utána fölveszik a hibásan létrehozott törvények alapján azt a pénzt, amit aztán röhögve elköltenek, nem jutnak be, és megkárosították a magyar közösséget. Ez ilyen egyszerű. Ezt nem is szabadna engedni. Szerintem ez egy elhibázott dolog.

 • Ugyanakkor azt mondják, hogy a demokráciában mindenki szabadon a politikai akaratát tudja érvényesíteni. Mit lehet üzenni azoknak a pártvezetőknek, akik éppen most akarnak bejegyeztetni egy újabb és újabb pártot, miközben azért van itt olyan alakulat, amely már bizonyított, és egyenlőre nem látjuk azt, hogy mondjuk arra a szintre a 400 közül bármelyik is fel tudna emelkedni, mint hajdanán volt a MIÉP. Miközben a MIÉP-nek is meg kellene haladnia egykori önmagát.

 • Szerintem a választási rendszerünk az bizony nem jó. Nem beszélve arról, hogy maga ez az úgynevezett képviseleti demokrácia, hogy úgy mondjam ez az egyik legrosszabb. Ez valóban egy burkolt diktatúra, ennek semmi köze a demokráciához, de vissza kellene térni az ókori filozófusoknak az állam meghatározásához. Ott a demokrácia a legutolsó... illetve a harmadik hátulról, mert ugye a legrosszabb a türannosz, tehát a zsarnokság. Utána az anarchia, és utána pedig a demokrácia, amelyik a csőcseléknek az uralma. Azon kívül több szakirodalomban lehet olvasni, például van a Botond Gyulának a Média mágia című elhanyagolt könyve, amit érdemes elolvasni, ő azt mondja, hogy a demokrácia lefele nivellál. A lehető legrosszabb. Mert nem fölemeli a nemzetet, vagy azt a bizonyos népet, hanem miután a közösségnek mi az akarata? Hát a közösség bulizni akar, feladatokat nem akar, tehát lefele akar menni. Ugye kenyér, cirkusz, egyebek, és hogyha ez motiválja a közösséget, a demokráciát, akkor ez lefele nivellál. Lefele megy minden. Tehát én a demokráciát nagyon rossznak tartom.

 • Mi a jobb? Arisztotelész mondta ezt...

 • A legjobb a jóindulatú uralkodó. Szakrális uralkodó.

 • Milyen államforma az?

 • Ez egy szakrális állam, ahol van egy Isten, vagy fölsőbb hatalmak által kijelölt uralkodó, aki például egy király, vagy egy császár, és az a nép érdekében, a saját népe érdekében cselekszik. Az a legjobb. Ez vitán felül van. Mindenki tudja ezt, aki kicsit utána nézett a dolognak, hogy a jó szándékú uralkodónál ... Ilyenkor mindig jönnek, hogy eleve a diktatúrát, pejoratívan használják, tehát a diktatúra egy rossz dolog, holott semmi rossz dolog nincs benne, mert az annyit jelent, hogy egy uralmi rendszer, ahol valaki egy irányba viszi, de tulajdonképpen a Talmudot ha elolvassa az ember ...

 • De nem olvasta el.

 • Az ellenséget meg kell ismerni. Dehogynem. A Talmudban benne van az, hogy ha egy szekér elé befognak 100 lovat, akkor az 100 felé fogja húzni a szekeret. Tehát ez a demokrácia, ugye ahol mindenki mást akar, ahol mindenkinek más az érdeke. Mit mondanak? Egy irányba kell befogni a lovakat, és abba az irányba halad a rendszer, és halad a kocsi.

 • Talmudista gondolkodásban, aki nem tartozik a kiválasztott néphez, az nem ember. És tulajdonképpen ezt a fajta felsőbbrendű ember gondolatot fordította meg Hitler, és jelenleg egy állam van, Izrael állam, amely ugyanezt igyekszik állami szinten megvalósítani, de azért a befolyását már kiterjesztette az Egyesült Államokra, és az Egyesült Államokban is látunk egy ilyen "mi vagyunk a világ első számú országa", "mi vagyunk hivatottak arra, hogy vezessük a világot, és aki velünk szembeszáll, és aki másképp gondolkodik, arról nekünk jogunk van dönteni". És ez odáig fajul, hogy adott esetben a drónokkal való kivégzés sem távoli gondolat, mint ahogy láttuk, hogy a legnagyobb tömegpusztító fegyverét is bevetették 1945-ben az európai háború vége után. Tehát valamiféle olyan felsőbbrendűséget éreznek, ami az alapvető emberi jogokat, az egyetemes emberi jogok nyilatkozatát sérti.

 • Az Egyesült Államok is tulajdonképpen egyfajta ilyen elkötelezettséget, és elhivatottságot érez, hogy ők viszik el a demokráciát mindenhova. Szerintem a demokrácia egyrészt nem jó, hiába mondta Churchill , hogy ő tudja, hogy a demokrácia rossz, de nincs jobb. Számtalan rendszer jobb. Úgyhogy ez így nem igaz. Ez, az ilyen beteges elhivatottság, hogy mi megmondjuk majd a világ többi népének, hogy mi a jó, ez rendkívül kártékony, főleg azoknak a számára, akik ezt elhiszik. Hogy ők a jó letéteményesei, és ők biztos, hogy tudják tuti módon, hogy például Bangladesben milyen rendszer kell az embereknek. Ez egy borzasztó nagy hiba.

 • Magyarországon mi lenne az előre lépés a mostani patt helyzetből, amikor az úgynevezett nemzeti oldal is bajban van, bár én a Fideszt, meg a Jobbikot én már rég nem sorolnám oda. És a bal oldal pedig szintén romokban hever.

 • Az a helyzet, hogy ha - legalábbis nekem amennyi gyakorlatom, vagy tapasztalatom van - mindegyik párt, amelyik hatalomra kerül, az korrumpálódik. A hatalom maga korrumpál. Tehát itt ez az alap helyzet, hogy a hatalom az korrumpál. A Fidesznek az első hatalmi ciklusban - '98 - 2002-ig - még szimpatikus volt. Még azt lehetett mondani, ezek a fiúk nem vettek részt ÁVH-s körömletépésekben, ezeknek nincsenek ilyen fajta bűneik, és még a lopást sem észlelte az ember. De mikor már a második, harmadik ciklusnak a végén tartanak, itt egyszerűen kiépítették a lopó hálózatukat, és egyre magabiztosabbak, és önteltebbek, pökhendibbek, és szemlátomást degeszre lopták magukat. Ilyenkor már megérettek arra, hogy lecseréljék. Szerintem a háttérhatalom, amelyik valójában irányítja a világot, és magyar országot, valószínűleg számolnak azzal, hogy a Fideszt neki le kell építeni, és majd valakit a helyébe akar ültetni.

 • Pillanatnyilag a Jobbik a második legerősebb párt.

 • Ők a jelöltek.

 • És mint változik a magyar ember sorsa, ha nem Fidesz, hanem Jobbik?

 • Szerintem a Jobbik, amióta ilyen cukis kampányba kezdett, ő azokat az elveit már régen föladta, amik szimpatikusak voltak a hazafiak számára. Már eltűnt.

 • A magyar ember számára mi a megoldás?

 • Azt nem tudom, hogy mi a megoldás. A mi számunkra, valószínűleg, ha a MIÉP-re lehet szavazni, akkor megpróbáljuk a MIÉP-et szavazatunkkal erősíteni.
Nagy Tibor elnöki beszéde

Október 23-án


Hölgyeim és Uraim!

Kedves Barátaim!

Mi, a Magyar Igazság és Élet Pártja tagjai, támogatói és szimpatizánsai ünnepelni jöttünk össze ma, 2017. október 23-án. Ünnepünk lényegét három szóban foglalhatom össze: heroizmus, radikalizmus és tragikum. E három szónak az értelmét magunkkal kell vinnünk nem csak a mai napon, hanem egész életünk során. A heroizmusnak a magyar történelemben komoly hagyományai vannak, gondoljunk a nemrég megszólalt déli harangszóra, ami bennünket a Corvin-közben tartott megemlékezésünkön ért. Körbe jártuk a várost és minden szent helyen a Corvin-köztől a Széna térig leróttuk kegyeletünket a hősök és mártírok előtt. A déli harangszó emlékeztet bennünket 1456 diadalára a török ellen. Nincs ennél időszerűbb üzenet akkor, amikor az iszlám ismét támad, és előőrsei megérkeztek Magyarországra. Az 1456-os diadal közvetlen kapcsolatban van 1956-tal, hiszen Hunyadi János testi és szellemi ereje mellett Kapisztrán János jelentette a lelki erőt, és ő pontosan ezen a napon, október 23-án halt meg 1456-ban. Átadta a stafétát az 500 évvel később érkező forradalmároknak. Az a félezer év nem telt nyomtalanul, hiszen szabadságharcaink során Bocskai István, Báthory István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Horthy Miklós neve fémjelezte nemzetünk olthatatlan szabadságvágyát. Ellenségeink azt szokták mondani, hogy a magyarok minden szabadságharcukat elveszítették, de én azt mondom: minden szabadságharcunkat megnyertük annyiban, hogy eleink hősies küzdelméből erőt merítettünk, mint ahogy ma is azt tesszük, és biztosak lehetünk abban, hogy a magyar nép addig nem nyugszik amíg ki nem vívja szabadságát. Társaink ebben a katalánok, baszkok, írek, skótok, dél-tiroliak, és részeseink a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyarok, akikkel együtt kell kivívnunk a magyar nemzet teljes szabadságát.

A második nagy fogalom a heroizmus után aminek az értelmét ma meg kell világítanom: a radikalizmus. A KGB és a CIA (Szi Áj Éi) évtizedek kutatásával állapította meg a radikalizálódás fokozatait. Ezek a demoralizáció, destabilizáció, válság, zavargások és forradalom. A demoralizáció, azaz az erkölcsi értékvesztés a Rákosi-Kádár rendszer óta folyamatos, gondoljunk az államvallássá tett istentagadásra, vagy a "tiéd a gyár, lopd haza" mozgalomra, amit országunk vezetői és kitartottjaik ma is gyakorolnak. Mindenki ismeri Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Leisztinger Tamás és sok más köztolvaj nevét. Az erkölcsi züllést követő destabilizációban az ország széthull, ennek is tanúi vagyunk. Az emberek nem bízhatnak egymásban, a rosszak még több bűncselekményt követnek el, a jók pedig úgy érzik, magukra maradtak, egyedül vannak. Ezt követi a válság, amiben most nyakig benne vagyunk, nem kell ismertetnem az oktatás, az egészségügy, a népesedés-elvándorlás kérdéseit, melyek megrengették társadalmunkat. Azt is tudjuk, ha nem sikerül megállítanunk ezt a folyamatot, zavargások és akár forradalom is következhet, amire a jelenkori politikai szereplők közül egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártjának van mélyreható elemzése azon egyszerű okból, hogy rajtunk kívül egyetlen radikális párt sem maradt, pedig korábban azt hittük, hogy többen is vagyunk. A magyar embernek lélegzetet vennie is csak radikálisan lehet, más szavakkal azt is mondhatnám, hogy egész történelmünk során ki akartak irtani bennünket, és ez most is így van. Statisztikák, tények és adatok tömege igazolja állításomat: a nemzetpusztító erők 1956-ban és ma is ugyanazok. Nem a külső ellenségre kell elsősorban figyelnünk, hanem a belsőre, amely több mint száz éve megkaparintotta országunk kulcspozícióit. Ezeket az elvtárs-urakat seprűvel és nádpálcával kell kizavarnunk az Országházból, és ha másképp nem megy, székestől kell kicipelnünk őket!

A Szovjetuniónak kapóra jött 1956 nemzeti elégedetlensége, mert éppen előtte egy évvel kellett kivonulnia Ausztriából, és soron volt a magyarországi kivonulásuk is. Az elvtársak olyannyira elvetemültek, hogy már évek óta egymást akasztották föl, ahogyan Rákosi tette Rajk Lászlóval 1949-ben, és arra is emlékezünk, hogy 1956. október 6-án milyen díszes újratemetést rendeztek a kommunista tömeggyilkos Rajk Lászlónak. A nép elégedetlensége egyre nagyobb lett, - akárcsak most - és gyökeres változások váltak elkerülhetetlenné - akárcsak most -, amit az elvtársak nem vettek észre - akár csak most. Az orosz megszállás folytatásához vált elkerülhetetlenné a népelégedetlenség meglovagolása. Hányszor megtörtént a szemünk előtt az elmúlt évtizedekben, hogy a nép jogos elégedetlenségére olyan választ adtak, amivel a népnek még rosszabb lett. Pontosan ez az alapja ma a Kádár-nosztalgiának, mert miközben vallattak és akasztottak, gondosan ügyeltek arra, hogy a népnek munkája és kenyere legyen. Észre kell vennünk, hogy a mostani tolvaj politikai elitnél még a föld-buta Kádár-kommunisták is magasabb szinten álltak, mert ők nem pusztítottak ki országrészeket, nem vitték haza a teljes nemzeti vagyont és nem törekedtek a magyarság teljes kiirtására! Ez persze nem jelenti azt, hogy visszasírnánk őket, sőt: mostani fiaikkal, unokáikkal együtt kell őket elzavarnunk mindet! Lengyelország ebben a kérdésben is előttünk jár, ők az állampárt kiszolgálóinak hatalmas nyugdíját visszavették, és ma már csak átlagnyugdíjat kapnak. Kövessük őket! Kényszerítsük ki a luxusnyugdíjak eltörlését, és adjuk azt a legszegényebb nyugdíjasoknak!

A maival kísértetiesen egyező 1956-os médiában a szovjet tankok rendfenntartóknak voltak nevezve, a Vörös Hadsereget pedig a törvényesség őreinek mondták a rádióban és újságokban. Fasiszta ellenségről beszéltek, ugyanúgy mint ma. 1956 leverői és utódaik manapság bennünket csúfolnak fasisztának, ezért tisztáznunk kell valamit. Nem az számít, hogy mit mondanak, hanem az, hogy ki mondja. Tapasztalatból tudjuk, hogy az igaz jó magyar embereket akkor is és most is fasisztának nevezik, ezért ha tőlük halljuk, le kell fordítanunk: a fasiszta azt jelenti, igaz jó magyar ember, és ettől fogva nem kell szomorkodnunk miatta.

Ejtenünk kell pár szót a Nyugatról is, mert akkor is és most is téves nézetek terjednek róla. Akkor azt mondták, hogy Amerika és Nyugat-Európa szemben áll a Szovjetunióval. Tudnunk kell, hogy a II. világháborúban szövetséges Amerika és Szovjetunió még az '56-os forradalmunk kitörése előtt megegyezett, hogy a szovjet zónán belül Amerika semmilyen módon nem fogja megakadályozni a katonai beavatkozást. Akkor Amerika és Nyugat-Európa elárult bennünket, mert miközben a Szabad Európa Rádión keresztül uszítottak, az amerikai elnök és külügyminisztere naponta biztosította szovjet kollégáit a be nem avatkozásukról. Itt a Hősök terén és a Dózsa György úton pedig a megtévesztett emberek várták az amerikai gépek érkezését, ahogyan a rádióban ígérték. Ne legyenek illúzióink, az amerikai Liberátor azaz felszabadító repülőgépek nem szabadságot, hanem globális rabságot jelentenek számunkra. A Szovjetunió és a Nyugat nem csak háborús szövetségesek voltak Magyarország ellen, hanem számos közös vonást fedezhetünk föl bennük: a hagyományos értékek tisztelete, a hagyományos társadalmak lerombolása és a hagyománytisztelő ember elpusztítása ma is szándékuk. A mai világ középpontjában a fogyasztó áll, és aki nem akarja a génmanipulált élelmiszerüket fogyasztani, aki nem akar a tömegmédia ostobaságainak hitelt adni, aki nem akar az általuk kitalált politikai rend működtetésében részt venni, azt minden eszközzel háttérbe szorítják, megsemmisítik!

Tisztelt Ünneplők!

Azért kell fölvennünk a sárból 1956 lyukas zászlaját, mert mi vagyunk az egyetlen hiteles örökösei 1956-nak! Mi vagyunk a meggyötört, tönkre tett és pusztulásra ítélt magyar nép! Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amely hitelesen tudja felvállalni és tovább tudja vinni az örökséget. Sokan mondják, hogy gyengék vagyunk, hiszen szemben áll velünk egy világuralmi küldetéstudattal rendelkező globális hatalom, mérhetetlen pénz, mérhetetlen távolságok, mérhetetlen hadi és ipari erő, és mérhetetlen nagyságú legyőzött tömeg. Mindettől nem kell megijednünk. Ennek a hónapnak a végén van a reformáció 500. évfordulója, ami a mai napon Luther Márton szavára figyelmeztet bennünket, aki egyedül állt ki a világ minden gonoszságával szemben. "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!" kiáltotta Luther, és nekünk is meg kell értenünk: ha az igazság mellett állunk, nincs szükségünk fegyverre, tömegre, és győzelemre, mert mindaz meglesz, ha van igazságunk! A globális hatalomnak azért kell elbuknia, mert hazugságra épül. Gondoljunk a Szovjetunióra, a világ legnagyobb országa, a világ legerősebb hadserege, a világ leggonoszabb eszmerendszere. És mi lett belőle? Semmivé vált. A mai Oroszország keresztény alapokon ellensúlyt jelent a sátáni mélységekbe zuhant Nyugatnak, megtagadta vörös múltját, és igyekszik menteni az európai értékeket. Azt azért tisztáznunk kell, hogy Oroszországgal a megbékélésnek feltételei vannak. Meg kell kövessenek bennünket az 1849-es szabadságharcunk leverése, az 1919-es és 1945-ös kommunista rendszer behozatala és az 1956-os szabadságharcunk leverése miatt. A szép szavak nem sokat jelentenek, jóvátételre van szükség Magyarország kirablásáért, de nem úgy, ahogy Jelcin idején tették, amikor néhány kommunista felhizlalásával letudták a szovjet tartozásokat. Nem is úgy, ahogyan a jelenlegi rendszer teszi amikor a világon eladhatatlan orosz atomerőmű befogadásával kötelezi el Magyarországot a kezelhetetlen atomenergia mellett. A világhatalmak másképp gondolkodnak mint az európai népek. Mi átlátunk a szitán, észre vesszük ha befolyásolnak, meg akarják változtatni a véleményünket. A magyar ember nem fogékony a propagandára, sem náci, sem kommunista változatában! Elutasítjuk a propaganda jelenkori formáját, a politikai korrektséget, amikor a zsidót nem lehet zsidónak, a cigányt cigánynak neveznünk, ahogyan ezer éven át tettük. Elutasítunk mindenféle tudatipari módszert. Ahogy alapító elnökünk, Csurka István mondta: "Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar!" Ma is ez a jelszavunk, ma is ki merjük mondani, hogy a világ sorsát a Tel Aviv - New York tengely határozza meg, és ma is kimondjuk, hogy ezt a globális terrort ugyanúgy fel fogjuk számolni, ahogyan térdre kényszerítettük 1956-ban a világ legerősebb hatalmát. Nem kellenek évtizedek ahhoz, hogy a globális rend önmagát felszámolja, és ehhez mi itt és most az első koporsószöget beütjük.

Jelképes a hely ahol állunk, itt van mögöttem a Homokóra, melyet hatalmas közpénzen állítottak föl, és amely természetesen nem működik. Megállt az idő Budapesten, és ennek emlékhelyén állunk. Pedig az időt nem lehet visszaforgatni, nem lehet megállítani és nem lehet semmilyen módon befolyásolni, még egy száztonnás monstrummal sem. Ugyanezen a téren állt Sztálin szobra, amit 1956-ban a felkelt nép ledöntött, és ezzel nagyot fordult az idő valódi kereke. Nekünk le kell döntenünk minden akadályt, el kell szakítanunk minden rabláncot, szabaddá kell tennünk Magyarországot! Erre szerződtünk. A heroizmus és a radikalizmus után megmagyarázom a tragikum értelmét. 1956-nak sokkal több áldozata van, mit amit velünk igyekeznek elhitetni. Nem tűnt föl senkinek, hogy ma is ugyanazokat a számokat mondják a kivégzettekről, börtönbe zártakról és a határon túlra üldözöttekről, mint amit a Kádár-rendszer alatt mondtak? Ez nem véletlen. A Kádár-rendszer még nem ért véget, és azt a rendszerváltást nekünk kell elkezdenünk. Emlékezünk arra, hogy az 1989-es Nagy Imre újratemetésnél négy vezető állta körül a koporsót: Szűrös Mátyás, Medgyessy Péter, Pozsgai Imre és Németh Miklós. Most ne beszéljünk arról, hogy Nagy Imre az NKVD besúgója volt Vologya néven, mert ez ma már nem újdonság. De kérdezem 2017-ben, melyikük öröksége vihető tovább? Tovább vitte azt az örökséget Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor és Gyurcsány-Bajnai, meg a többi szélhámos. Értsük meg: egy és ugyanazon rendszerről van szó Rákositól a mai napig, és az vállalhatatlan. A jelenkori államvezetés a 2018-as választások után, július elsején kívánja nyilvánosságra hozni az ügynöklistákat, ami azt jelenti, hogy 2018-ban is ügynökökre, izraeli-magyar kettős állampolgárokra és más besúgókra szavazhatnak mindazok, akik a Parlamentben ülő pártokra szavaznak. A parlamenten kívül pedig 400 pártra van osztva a magyarság ereje annak érdekében, hogy lehetőleg egy se kerüljön be. Történelmi alkut javaslok ennek a 400 pártnak: állítsuk föl az Igazságtételi Közös Listát, jussunk be az Országgyűlésbe és hajtsuk végre a rendszerváltást! Ha nem ezt tesszük, négy évre eltolódik a lehetőség, ám az alatt a négy év alatt a pusztítás visszafordíthatatlanná válik.

1956 tragikumához hozzá tartozik a gyermek hősök, a pesti srácok életáldozata. Mansfeld Péter 1941. március 10-én született, ma is itt lehetne közöttünk, de csak a testvére jöhet el. A forradalom alatt a Széna téri ellenállóknak fegyvert szállított, ő vezette a teherautót amelyen Piros László belügyminiszter villájából lopott fegyvereket vittek a szabadságharcosoknak. Legnagyobb akciója Vekerdi Elek rendőr törzsőrmester lefegyverzése volt, akitől a második kerületi Mártírok útján elloptak egy Pobjeda személyautót, amit egyébként a hatóság korábban egy magánszemélytől foglalt le. Úgy is mondhatnám, hogy Mansfeld Péter visszalopta azt a Pobjedát a hatóságtól. 1958. január 29-én egy év börtönre ítélték, a büntetést három évre felfüggesztve. 15 évesen átlátta a helyzetet amikor bírái szemébe mondta: "Csak egy kis balhét akartam csinálni, hogy a rendőr menjen dolgozni oda ahova való, a gyárba. Azt sem bántam volna, ha a balhé sikerül és a rendőr meghal, mert úgyis minden nap akasztanak."

Domokos József a Legfelsőbb Bíróság elnöke 1957-ben továbbította a Kádár Jánostól és Biszku Bélától kapott parancsot: "Elvtársak! Mi a Magyar népköztársaság bírái vagyunk, a proletárdiktatúra bírái, akiknek kötelességük, hogy a proletariátus államát erősítsék és annak minden ellenségét aki a proletárforradalomra kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük!"

A népi demokratikus államrend elleni szervezkedés miatt Mátsik György ügyész 1958. november 17-én Mansfeld Péterre halálbüntetést kért, amit a bíróság helyben hagyott. Megvárták amíg a gyermek betöltötte 18. évét és akkor végezték ki. Az ítélet-végrehajtáson jelen volt Guidi Béla a tanács elnöke, Balogh János fogalmazó, Doktor János ügyész, Fáber Viktor bírósági orvos, Szabó Ernő börtönorvos, Sárközy Tibor főhadnagy, Csúcs Mátyás ítélet-végrehajtó, Karácsonyi Sándor ítélet-végrehajtó segéd és Fülöp István ítélet-végrehajtó segéd. Mansfeld Pétert 9 óra 22 perckor kezdték el kivégezni. A jelenlévők követelték: "Lassabban! Lassabban!" A hóhérok 13 percig elhúzták a haláltusát. Az ítélet-végrehajtás során felmerült orvosi költséget, 100 forintot kifizették. A felsoroltak a legmagasabb nyugdíjat kapják ma is, aki ágyban és párnák között meghalt közülük, annak utódai örökölték nem kis vagyonukat. Mátsik György vérügyész ellen néhány éve még együtt tüntettünk budai lakóházánál az egyik parlamenti párttal, amely ma már a nevét sem mondja ki, és eltávolodott a nemzeti radikalizmustól. Biszku Béla tömeggyilkos belügyminiszter perét a miniszterelnök utasítására a pártérdek alá rendelt ügyészség és bíróság addig húzta, amíg ágyban és párnák között békésen elszenderült. Ez egyben azt is jelenti, hogy a diktatúra minden gyilkosa, tömeggyilkosa menlevelet kapott.

Kedves Barátaim!

1956 tragikuma mindannyiunkat kötelez. Fel kell állítanunk a forradalom és szabadságharc valódi tényeit, adatait feltáró intézetet és nyilvánosságra kell hoznunk az áldozatok valódi számát! Véget kell vetnünk ennek a velejéig romlott rendszernek amit 1956 leverői és bosszúállói működtetnek. Három szóról beszéltem, 1956 heroizmusáról, radikalizmusáról és tragikumáról. Mindhárom kötelez bennünket, hogy megfogyatkozva és megtörve, de az igazságot föl nem adva folytassuk a küzdelmet! Ha Isten velünk, ki ellenünk?! Győzni fogunk! A Magyar Igazság és Élet Pártja a Parlamentbe kerülés küszöbén áll. Egyedül nekünk van történelmi programunk. Egyedül mi ajánlunk minden tisztességes pártnak történelmi szövetséget. Egyedül mi tudjuk kimozdítani a történelem megállított időkerekét. Adjátok tovább ezt a hírt és küzdjünk együtt a végsőkig!

Se nem jobb, se nem bal! Keresztény és magyar!

Köszönöm a figyelmüket!  


Nagy Tibor elnöki beszéde augusztus 20-án

Tisztelt Ünneplők! Kedves Barátaim!

Augusztus huszadika a legnagyobb múltra tekint vissza hivatalos állami ünnepeink sorában. A nyugati kereszténységhez tartozó Magyar Állam megalapítását megelőzte az őskeresztény Álmos és Árpád által alapított Magyarország. Azt megelőzően Attila nagykirály birodalmában éltek ősatyáink, a hunok előtt pedig a szkíták lakták be hazánkat. Sok tízezer évre tekinthetünk vissza, őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében. Van mit ünnepelnünk, és ezt a magyarságot gyarmatosítók is érzik, ezért megpróbálják kiforgatni szent ünnepünket. A szovjet birodalomhoz csatolt maradék országban alkotmányt ünnepeltettek velünk. Nem a sok ezer éves Történeti Alkotmányt, hanem a szovjet diktatúra alkotmányának tükörfordítását, amit 1949. augusztus 20-án Rákosi Mátyás vezetett be Magyarországon. Nem kell mondjam, hogy annak az álságos törvénynek a jegyében hány millió magyart fosztottak ki, nyomorítottak és gyilkoltak meg. Ma itt vagyunk a romokon. Ahogy a tatárjárás, a törökdúlás, a labanc fosztogatás és a szovjet zabrálás után, úgy most is e romokból kell fölépítenünk Magyarországot.

A rendszerváltásnak nevezett kommunista hatalomátmentéstől ma is nyög a haza, noha nem szocialistának, hanem nemzetinek, liberálisnak, vagy ha ahhoz van kedve, illiberálisnak vallja magát a mostani hatalom. Ez csak szófacsarás, valójában ugyanarról a Kun Bélát 1919-ben hatalomra segítő idegenekről és a csőcselékről van szó. Ha megnézzük a mai országvezetők családi hátterét, hamar kiderül, hogy MSZMP-s párttitkárok, 1919-es és 1945-ös kommunisták és 1956 leverői állnak a háttérben. Az ő gyermekeik és unokáik rejtett hálózatokon keresztül uralják ma az országot. Önmagukat szakértőnek álcázzák. Ezért nem jutunk semmire.

Az 1990-es rendszerváltás sem hozott semmiféle komoly változást, átfestették a cégért, hogy a lebuj tovább működhessen, és ha már ennél a ronda hasonlatnál vagyunk, a lányok (hogy más szóval ne mondjam), és a madám is megmaradt a stricikkel együtt. Bűnös diktatúrában élünk, miközben demokráciától hangos a média. A rendszerváltást olajszőkítő és privatizáló politikusbűnözők uralták, és uralják ma is. A törvényeket úgy csűrték-csavarták, hogy ők mindig jól járjanak. Az utóbbi évek egyik legnagyobb botránya a deviza hitelcsalás. Először beetették a tömeget. Ugyanaz az Országgyűlés, amely törvényével kezelhető árfolyam ingadozást garantált a hitelfelvevőknek, a bankok parancsára eltörölte a svájci frankban számolt, de svájci frankot soha nem látott hitelek árfolyam korlátját. Elszabadult a pokol: a törvénymódosítás után az Országgyűlésre hivatkozva az ügyészségek, bíróságok és végrehajtó irodák iparszerűen tették földönfutóvá a magyarság százezreit. Több mint egymillió embert űztek el 2010 után a maradék hazából. London ma a második legnagyobb város, de Ausztriában, Németországban, Svédországban, Svájcban és minden fel nem sorolt országban találunk magyarokat. Ők valójában nem egyszerű munkavállalók, hanem menekültek. Európán belül olyan népmozgások vannak, amelyek felülmúlják az afrikai és ázsiai migrációt.

Ez utóbbi is óriási gond, meg kell védenünk Európát az idegen kontinensek szerencsevadászaitól, és segítenünk kell a valódi menekülteket. De nem Európában kell őket munkához és lakáshoz juttatnunk őket, hanem a szülőföldjükön kell számukra segítséget nyújtaniuk azoknak az államoknak, amelyek a háború kirobbantói. Az Egyesült Államok és a NATO nyugat-európai tagországai évszázadok óta kegyetlenül kifosztották ezeket az országokat, így a migránsválságot is nekik kell megoldaniuk. Ők a felelősök! Nekünk magyaroknak soha nem volt gyarmatunk, egyetlen fillért sem raboltunk Afrikától és Ázsiától, tehát nekünk nem az a felelősségünk, hogy az ő gondjaikat megoldjuk. Van nekünk elég bajunk, lényegében ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint a migránsválság országai. Nálunk is migránsválság van! Keresztény felebaráti szeretettel rámutatunk a kifosztóra, és követeljük: adja vissza a rablott holmit, azaz nyújtson azonnali és hathatós segítséget Szíriának, Afganisztánnak és minden más térségbeli országnak, amelyet amerikai és francia vagy brit csizma taposott, de mindenek előtt a Trianonban feldarabolt Magyarországnak! Magyarország szintén gyarmatosított ország, ezért magunknak is jogokat és szabadságot követelünk, amit az Európai Unió eddig csak ígért, de soha nem hozott el. Sőt! Még jobban kifosztott bennünket, mint a szovjet birodalom.

Augusztus 20-án ki kell mondanunk: hazánk függetlenségénél nincs ma fontosabb kérdés! Ha az Európai Unió továbbra is két és háromsebességes terveket sző, akkor nekünk nincs keresnivalónk ebben az unióban. Az előző unió koporsójába is mi vertük a legnagyobb szöget, össze is roskadt 1956 után. Nem lesz ez másként most sem. Ha az Európai Unió nem változtatja meg alapvetően a kifosztó és kifosztott országok közötti viszonyt, akkor boldoguljon nélkülünk. A britek kilépése dominószerűen végighullámzik a következő években, és ebből nekünk jól kell kikerülnünk. Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, II. András, Mátyás király II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos példájából le kell vonnunk a következtetést: Magyarország egyetlen világbirodalomnak sem lehet a csatlósa! Hazánk akkor virágzott, amikor egyenlő távolságot tartottunk az orosztól, némettől,görögtől, töröktől, brittől, franciától és amerikaitól.

Legnagyobb gondunk a megélhetés nyomorúsága, a nemzetgazdaság idegen kézre kerülése miatt van, az ebből következő kivándorlás, demokrácia korlátozás és falurombolás mind a következő kormányokra szakad, mert a mostani semmit nem oldott meg. A Magyar Igazság és Élet Pártjának alapító elnöke, Csurka István 1993-ban kimondta az igazságot, és az mai napig érvényes. A MIÉP az elmúlt negyedszázadban nem változtatta meg álláspontját, nem tévesztette meg a szavazóit. Mi nemzeti radikálisok voltunk és maradunk, akár parlamentbe kerültünk, akár nem. Nem fogjuk a nemzeti igazságot rövid távon hasznos hazugságra cserélni csak azért, hogy egyik-másik nemzeti vagyont rabló oligarchának a kegyeit elnyerjük. Nekünk nem kell rablott pénz!

Ma is ugyanazt mondjuk: a rendszerváltozás első feltétele az elszámoltatás! Utána jöhet a kárfelmérés, azaz a nemzeti vagyonleltár, majd a nemzeti vagyon visszavétele. Az idegen cégek nem kaphatnak kedvezőbb feltételeket nálunk, mint a hazai vállalkozó! Sőt! A magyar embernek saját hazájában minden idegennel szemben előnyt kell biztosítani! Ehhez nyilvánossá kell tenni az ügynöklistákat. A jelenlegi kormány gondosan ügyel arra, hogy csak a választások után, 2018. július 1-jén tudhassuk meg részlegesen, hogy ki ügynök a közéletben. Az országgyűlési képviselők többes állampolgársága továbbra is tabutéma, még beszélni sem lehet róla. Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatásakor szivárgott ki, és egyedül a MIÉP tette közzé: a zsidó miniszterelnök Magyarországon a közélet legfontosabb szereplőivel, azaz hitsorsosaival tárgyalt! Ha semmi nem változik, a magyar választó 2018 után sem tudhatja meg, kik az izraeli-magyar kettős állampolgárok. Ezen változtatnunk kell! Nem magunkért, hanem a magyar igazságért és a magyar életért kell bekerülnünk az Országgyűlésbe!

A Magyar Igazság és Élet Pártja ha hatalomra kerül, nyilvánosságra hozza és visszamenőleg is elszámoltatja a kettős állampolgárokat és az ügynököket. Amikor Soros György egyik bandája árnyékharcot vív a másikkal, akkor nekünk ki kell mondanunk: közéletünk megtisztítása, az államadósság felülvizsgálata, a törvényes rend és közbiztonság helyreállítása előfeltétele sorsunk jobbra fordulásának. Ehhez támogatókra, sokkal több támogatóra van szükségünk. Ahhoz viszont, hogy csatlakozzanak hozzánk, megvilágosodásra van szükség. Tulajdonképpen a megvilágosodás pillanatán múlik a változás. Az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték néhány pillanatra ma is megvilágosítja a sötét éjszakát, ám nekünk folyamatos világosságra, a nemzet öntudatra ébredésére van szükségünk.

A nemzeti szalaggal átkötött ropogós új kenyér illata őseink parancsára emlékeztet bennünket: küzdenünk kell a nemzetért mindhalálig! A kenyérkérdésnél nincs fontosabb ma, amikor az ország nagyobb fele nyomorog. De tudnunk kell, hogy a kenyérkérdés nem oldható meg addig, amíg az ország erkölcsi válságban van. Az értékvesztés megállítására egyetlen út van: őseink rendíthetetlen hite.

Ahogyan Vörösmarty Mihály mondja:


Mert hiszen ha már az ember
Szépszerint jóllakni sem mer
Már ha szűken él kenyérrel
Éljen isten igéjével
Így legalább árva lelkünk
Az imádság tartja bennünk.


Orando et laborando - áll a Debreceni Kollégium falán: Dolgozz és imádkozz!
Ez mentett meg minket régen és ez ment meg ma is, és teszem hozzá, kedves barátaim: az sem baj, ha szárazon tartjuk a puskaport.

Köszönöm, hogy meghallgattak!   


Nagy Tibor elnök beszéde

Horthy Miklós szobrának avatásán

A XX. század legnagyobb magyar politikusa az otrantói csatában szerezte azt az ismertséget amivel Magyarországon túl az egész világon megtanulták a nevét. Sebesülten is győzelemre vitte a csatát, egyetlen hadihajó elvesztése nélkül tucatszámra süllyesztette el az angol, francia és olasz hajókat. Az angol tengeri flottaparancsnok évekkel a világháború után mondott köszönetet egykori ellenségének, nagybányai Horthy Miklós kormányzónak, aki a tengeri csatában legyőzött angol katonákat kimentette a tengerből.
A Nemzeti Hadsereg fővezéreként a világ második proletárdiktatúrájának, a Tanácsköztársaságnak népirtásai után kemény kézzel rendet teremtett és helyreállította a Magyar Királyságot. A félezer éven át hazánkat gyarmati sorba taszító Habsburgokat megfosztotta a tróntól 1921-ben, követve Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos példáját. Akkor vette át kormányzóként az ország irányítását, amikor Trianon miatt a legnehezebb helyzetben voltunk. Az országdaraboló világerőkkel szembeszállva visszaszerezte Észak-Erdélyt, Dél-Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket.
Magyarország református vezetőjeként a legjobb kuruc hagyományokat vitte tovább. Az ország északkeletei része, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye évszázadok óta szenvedett a Habsburg elnyomástól és a kurucoknak járó büntetéstől, az életszínvonal mesterséges mélyen tartásától, az iparosítás, kereskedelem és közlekedés sorvasztásától, amit ma is megszenved ez az országrész.
Ugyanakkor a földből előkerülő leleteink - a tiszaeszlári hajfonatkorong, a tiszabezdédi keresztény keresztes tarsolylemez és hasonló leletek sokasága bizonyítja, hogy őseink kezdettől fogva ezen a vidéken éltek, nagyállat-tartó pusztai életmódjukat itt tudták a legjobban gyakorolni. A magyarság ősiségének és megújulásának záloga ez a vidék, ahonnan Horthy Miklós is származik. Büszke vagyok rá, hogy Tiszaeszlár polgármestereként és a MIÉP elnökeként leróhatom tiszteletemet a Kormányzó Úr szobránál.
Bejelentem: Tiszaeszlár is szobrot fog állítani vitéz nagybányai Horthy Miklósnak. Egyben felszólítom polgármester és képviselő társaimat, hogy országszerte indítsunk mozgalmat, nevezzünk el utcákat, tereket, civilszervezeteket, intézményeket és iskolákat vitéz nagybányai Horthy Miklósról.  

Soros botrány

 

A Simicska-Jobbik plakátkampányra válaszolva a kormányzat Soros György arcával plakátolta tele az országot, jelezve, hogy törés van a három évtizedes Soros Györgyhöz fűződő viszonyban, és jelezve Simicskának, hogy nélküle is képes a Fidesz totális óriásplakáttal befolyásolni a választókat. A Magyar Igazság és Élet Pártja szerint mindkét oligarcha csoport visszaélt a választási törvénnyel, és megsértette a hatályos jogszabályokat.

Az akció szervezettségét mutatja, hogy csütörtök éjfélre Orbán Viktor kiadta a parancsot: minden Soros-plakátot el kell távolítani! Ennek oka, hogy Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatását és a vízes vb pénteki nyitónapját ne árnyékolja be egy Soros György által is antiszemitának minősített plakátkampány. Noha a zsidó miniszterelnök cáfolta, hogy Soros bírálata antiszemitizmus lenne, hiszen a világ legnagyobb nemzetközi szélhámosa Izraelben sem szívesen látott vendég, ahogyan Csehországból, Horvátországból, Oroszországból és számos helyéről a világnak ki van tiltva. A kilencvenes években világméretűvé vált csalássorozata, amikor a brit fontot vagy a távol-keleti tőzsdéket megingatta, nem kívánatos személlyé tette őt. Azért került Magyarországra, mert itt szabályosan felvásárolta a politikai elitet, párthovatartozástól függetlenül. A mostani kakaskodás ellenére a magyar kormány kétszínű politikát folytat, mert a választók számára - akik nagy tömegükben egyértelműen elutasítják a tőzsdespekuláns befolyását - egyértelművé tette Orbán Viktor a szembenállást. Ugyanakkor semmilyen komoly lépés nem történt Soros György megállítására. Változatlanul működnek a terrorizmust segítő civilnek álcázott NGO-szervezetek Magyarországon, és változatlanul képezi a terrorizmust segítő aktivistákat a főváros szívében a Nádor utcában a Soros-egyetem, amelyről kiderült ugyan, hogy nem egyetem, mert nem folytat alapképzést, csak posztgraduális tanfolyamai vannak diplomások számára néhány, a tisztességes világban felesleges témakörben, mint gender-képzés, nemek és társadalmi rétegek közötti ellentétek szítása, szélsőséges liberális közgazdaság és hasonlók. Már Csurka István és Antall József is kimondta, hogy Soros György intézménye nem egyetem, csupán egy alapítvány, mégsem történt kormányzati szintű lépés ebben a kérdésben, noha az elmúlt évek bomlasztó tüntetései és pártalapításai - pl. Momentum és társai - mögött kimutathatóan ez a szűk csoport áll. Soros "egyetemén 66 magyar és 400 külföldi "diák" tanul, akiknek többsége törvénytelen tevékenységekben érintett.

Nagy Tibor a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kimondta az igazságot: a kormányzat akkor lenne egyenes, őszinte és becsületes, ha vizsgálatot indítana az álcivil és áloktatási intézmények ellen, és annak lezárásáig Soros György egyetemét még ezen a héten bezárná.

Tiszaeszlár, 2017. július 13.

A MIÉP Elnöksége
Levél Le Pen asszonynak

Igen Tisztelt Marine Le Pen Asszony!

A magyarországi Magyar Igazság és Élet Pártja nevében fogadja minden elismerésem a választásokon elért kimagasló eredményéért. A Nemzeti Front elnökeként Önnek különösen nehéz helyzete volt a médiában, és hogy ezzel az erővel meg tudott birkózni, azt nem csupán kivételes képességeinek, hanem a nemzeti gondolatra fogékony milliók tömegeinek köszönhetjük.

Európa megváltozott a franciaországi választások nyomán, mert kiderült, hogy nem lehet 500 millió embert félrevezetni és kiszolgáltatni a pénzhatalomnak. A francia emberek hallatják hangjukat ugyanúgy, mint a magyarok, németek, olaszok, románok, csehek, horvátok, görögök és albánok, Európa minden kis és nagy nemzete. Többé nem lehet elhallgattatni bennünket, az igazság egyre inkább megjelenik még abban a médiában is, amelynek urai, tulajdonosai és véleményirányítói szájkosarat kívántak helyezni minden polgárra.

Kérem, juttassa el üzenetünket választópolgárainak: együtt dobog minden igaz európai ember szíve azért, hogy történelmi örökségünket ne tudják globalizmussal, bevándoroltatással, gazdasági válsággal és pénzügyi spekulációkkal tönkre tenni.

Az Önök párt- és választási programja egybevág a miénkkel, hiszen együtt szorgalmazzuk a

nyugdíjak és a legalacsonyabb fizetések emelését, a tömeges bevándorlás megállítását, és azt, hogy minden ország államalkotó adófizető polgárai élvezzenek elsőbbséget a munkaerőpiacon, a szociális juttatások terén. A közbiztonság erősítésében, a közerkölcs javításában, tökéletesen egyetértünk, mint ahogy abban is, hogy vissza kell adnunk minden nemzetnek a döntéshozatalhoz való jogát népszavazás útján. A hatékonyan működő közszolgálat megszervezése, minőségi egészségügyi ellátás minden európai polgár számára nélkülözhetetlen, pedig ebben hiányt szenvedünk. Tudásorientált oktatási intézményekre van szükség, az iskolákban helyre kell állítani a fegyelmet és a teljesítmény, a tudás, szorgalom alapján történő érdemi elbírálást. Fel kell lendíteni a hazai ipari termelést ésszerű vámkorlátozások bevezetésével. Meg kell szüntetni a nemzetközi pénzpiacoktól való függőséget, hogy ki lehessen lépni az adósságspirálból. Újra kell tárgyalni az uniós szerződéseket a nemzeti szuverenitás visszaszerzése érdekében. Európa minden országának, különösen Franciaországnak és Magyarországnak a diplomáciai és katonai függetlenségét vissza kell szereznie.

Az Ön neve mostantól világpolitikai szinten ismertté vált, ezért különösen fontosnak tartom, hogy a trianoni békeszerződések 100. évfordulójához közeledve a Magyarország ellen elkövetett végtelenül igazságtalan békediktátum nem maradjon ismeretlen Európa egyetlen nemzete előtt sem, és közösen egyeztetett álláspontunk alapján kezdődjön el a jóvátételi folyamat.

Pártunk alapítója, Csurka István nagyra becsülte és barátjaként tisztelte, vendégül is látta Magyarországon Jean-Marie Le Pent, az Ön édesapját, majd elismerően szólt az Ön elnökségéről, és mint annyi mindent váteszként jelzett, biztos volt az Ön növekvő népszerűségében és politikai sikereiben, melyeknek a mai választáson elért eredménye csak a kezdőpontot jelölte ki.

Kedves Marine! Tisztelt Le Pen Asszony!

Örökébe lépve én sem mondhatok mást: Európa legsikeresebb nemzeti politikusaként példásnak tartom az Ön eredményét, egyben szorgalmazom személyes és pártkapcsolataink elmélyítését. Szívesen látnám Önt Magyarországon, hogy megossza velünk tapasztalatait és egységesíteni tudjuk a hazafias pártjaink együttműködését Európa minden országában.

Tisztelettel, barátsággal és szeretettel:

Nagy Tibor
elnök
Magyar Igazság és Élet Pártja


Marine Le Pen (Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Franciaország, 1968. augusztus 5. -) francia ügyvéd, politikus. A szélsőjobboldali Nemzeti Front elnöke 2017. április 24-ig az Európai Parlament képviselője, Pas-de-Calais megyében Hénin-Beaumont városi tanácsának tagja, Jean-Marie Le Pen legfiatalabb lánya.

 • 1. Tanulmányai

 • 2. Politikai pályafutása

 • 3. Írásai

 • 4. Jegyzetek

 • 5. Források

 • 6. További információk

Tanulmányai

Saint-Cloud-ban érettségizett, Párizsban a Panthéon-Assas Egyetemen szerzett jogász diplomát 1990-ben, azután büntetőjogi szakvizsgát tett. Az 1990 februárjában megalakult, és a Nemzeti Fronthoz közel álló CNEP (Párizsi Diákok Nemzeti Köre) vezetőségének tagja volt, és egy ideig tiszteletbeli elnöke is. 1992-ben megkapta az ügyvédi pályaalkalmassági engedélyt és Párizsi Alsófokú Bíróságon lett védőügyvéd, elsősorban gyorsított eljárási ügyekben. Franciaországban illegálisan tartózkodó külföldieket is védett. 1998-ban hagyta abba az ügyvédi tevékenységét.

Politikai pályafutása

Marine Le Pen 1986-ban csatlakozott a Nemzeti Fronthoz. Az 1993-as helyhatósági választásokon Párizs 17. kerületében a NF jelöltjeként a szavazatok 11,10%-át tudta csak megszerezni.

1998-ban a párt jogi szekciójának lett a vezetője, s ezt a tisztséget 2003-ig töltötte be. 1998-ban szerezte meg első politikai mandátumát, amikor bekerült a Nord-Pas-de-Calais megye regionális tanácsába, s ahol 2004-ig működött.

A 90-es évek végén a NF belső válságon ment keresztül, s amikor 2000-ben Marine lépett a Génération Le Pen élére, azon dolgozott, hogy "szalonképesebbé" tegye a pártot.

2002-ben újra beválasztották Nord-Pas-de-Calais regionális tanácsába, 2004-ben pedig az Île-de-France képviselőjeként bekerült az Európai Parlamentbe. 2005-ben az európai alkotmány létrehozása, a Római szerződés (2004) ellen kampányolt.

Marine befolyása egyre nőtt a párton belül. Jacques Bompard-t, Orange polgármesterét kizárták a párt politikai bizottságából, mert bírálta a helyzetet. Bompard sztálinista módszerek alkalmazásával vádolta Jean-Marie Le Pent és kilépett a pártból.

A Nemzeti Front bordeaux-i kongresszusán 2007-ben a szavazók 75,76%-a tartotta alkalmasnak Marine-t a pártelnöki posztra, az apa döntési jogkörrel rendelkező elnökhelyettessé nevezte ki leányát a kongresszuson.

A 2007-es franciaországi elnökválasztáson Jean-Marie Le Pen választási kampányának stratégiai igazgatója volt. Sikerült rávennie apját, hogy tovább javítsák, finomítsák a párt imázsát.[7] Egyik választási plakátjuk a bevándorlás problémájára hívta fel a figyelmet egy Magrebből származó francia lány képével, aki lefelé fordított hüvelykujjal mutatott a kampány egyik jelmondatára: állampolgárság-beolvadás-társadalmi felemelkedés-laicitás. a jobb/bal mindent elrontott. Marine Le Pen szerint a franciaországi pártok egyike sem tudott megoldást találni a felvetett kérdésekre, viszont a külföldről bevándorolt franciák egy része válaszra vár.

2007-ben Hénin-Beaumont-ba költözött, Pas-de-Calais megyébe. Ellenfelei politikai ejtőernyőzést vetettek szemére. Le Pen azzal utasította vissza a vádakat, hogy már 1998-ban beválasztották Nord-Pas-de-Calais regionális tanácsába. Azért választotta ezt a bányászkörzetet, mert Franciaország legfőbb problémái, a munkanélküliség, üzemek, gyárak, bányák bezárása és delokalizációja valamint a létbizonytalanság Hénin-Beaumont-ban mind megtalálhatók.

2011. január 16-án a tours-i kongresszus a párt elnökévé választotta Marine-t. Az amerikai Time magazin 2011-ben A világ 100 legbefolyásosabb személyisége közé sorolta.

A 2012-es franciaországi elnökválasztás első fordulóján a szavazatok 17,90%-át szerezte meg. Választási ígéreteit 12 pontban foglalta össze:

 • A nyugdíjak és a legalacsonyabb fizetések emelése.

 • A tömeges bevándorlás megállítása, a francia állampolgárok élvezzenek elsőbbséget a munkaerőpiacon, a szociális juttatások (lakás) terén.

 • A közbiztonság erősítése.

 • A közerkölcs javítása, vissza kell adni a francia népnek a döntéshozatalhoz való jogát népszavazás útján.

 • Hatékonyan működő közszolgálat megszervezése, minőségi egészségügyi ellátás minden francia állampolgár számára.

 • A gyermeküket egyedül nevelő, vagy főállású anyák pénzügyi támogatása.

 • Tudásorientált oktatási intézményekre van szükség, az iskolákban helyre kell állítani a fegyelmet és a teljesítmény, a tudás, szorgalom alapján történő érdemi elbírálást.

 • Fel kell lendíteni a hazai ipari termelést észszerű vámkorlátozások bevezetésével.

 • Meg kell szüntetni a nemzetközi pénzpiacoktól való függőséget, hogy ki lehessen lépni az adósságspirálból.

 • Újra kell tárgyalni az uniós szerződéseket a nemzeti szuverenitás visszaszerzése érdekében.

 • Érvényesíteni kell a köztársasági laicitást a politikai-vallási követelések ellenében.

 • Franciaország diplomáciai és katonai függetlenségének visszaszerzése.

A Nemzeti Front alapító tagja volt a Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének. 2013 őszén Marine Le Pen elnöksége alatt a párt kilépett a szövetségből.


Egy levél az Elnöknek


Tisztelt MIÉP vezetés Tisztelt Elnök Úr!

A magán szektor mellett szükség lenne állami földekre állami gazdaságokra kincstári felügyelettel mely gazdaságok megtermelnék a kenyérnekvalót a lakosság húsigényét az exportálható mennyiség megteremtésével együtt. A falvak hajdani legelőit lehetőség szerint újra legeltetési közösségbe kívántatna venni. A földtulajdon nélkülieknek ha lehetőségük lenne istállójukban az állami gazdaságokból látnák el növekedésre szánt jószágokkal takarmánnyal. Az értékesítés felvásárlás az Állam feladata lenne. Aki a jószágot munkájával felneveli bérbeli juttatásban részesülne minden szempontot figyelembe véve. Mindent amit a lakosság előállít szintén az Állam vásárolná fel mint állítólag az USA-ban történik. A Nemzeti parkok földjei igazságosan osztásra kerüljön a jószágtartás igényeit is figyelembe véve. Ipar területén amit Magyarországon gyártottak a kommunizmus előtt és utána a szocializmus idején míg gyárainkat Amerika és haverjai a globalizmus ránk erőltetésével le nem építette elkezdve majd folyamatosan gyártani kell külpiacok felkutatásával. A volt KGST lehetőségeit is alkalmazni szükséges. Atomerőmű helyett vízi erőműveket . A globalizmust minden területen ha lehet kerülni szükséges módszer. Ha valami hasznosítható a leírtakból váljon mindenki hasznára országunk javára. Kedves Nagy Tibor mostantól tegeződjünk előző fejtegetésemnél nem voltam biztos hogy ezen ajánlás mellett már egymással kezet fogtunk. Folytatva illetve a leírtakban felsorolt meglátások mellett természetesen a mezőgazdasági feldolgozó ipart amit szétloptak megszüntettek újra működésbe hozni állami célfontosságú feladat. Az Államot jelentheti egy egy város település önkormányzata az EU-t kikerülve törvényes módszerrel. Falvainkban az idős beteg emberek portáin kertjeiben termelni közhasznú munkával mint ahol már ezt cselekszik általános követelmény legyen minden településen. A gyógynövény ipar kiszolgálását lehetne biztosítani keresett exportcikk előállításaként. A gyermekes családok akik mezőgazdasági tevékenységet folytatnak termék előállítással egybekötve magasabb családi pótlékot kapnának. A nem termelő réteg eleve kevesebb pótlékot kapna hogy próbáljon iparkodni .Aki másodállású kiegészítő tevékenységet tudna folytatni az ebből származó jövedelmet adóval TB-vel sújtani nem kellene. A feldogozott termék értékesítéséből a termék előállítója részesedjen. A települési magánpénzzel lehetne vásárolni a hazai termékek boltjában a vidéki áru felvásárlását értékesítését kereskedelmét ösztönözve a munkanélküliség csökkentése érdekében. A TSZ rendszerben nagyon sok földet beerdősítettek hasznavehetetlen fenyővel.60 év alatt mennyi gabona vagy jószág nőtt volna rajta és hazudják a termőföld védelmét hogy egyre kevesebb van belőle. Hőerőműben A Gagarinban ami már német erőmű több ezer köbméter nemes fát égetnek el de falun hőközpontokra nem telik. Bocsánat Tibor de most abbahagyom mert a szemem fárad.

Üdvözölve erőt egészséget kívánok és vezető munkatársaidnak:

Katona Szilveszter


A MIÉP 2018-as választási plakátja.