Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

Kapcsolat:


Üzenőfal:

Adja meg nevét, majd írja alá üzenetét és nyomja meg az "enter" gombot.


A MIÉP közleménye


A Magyar Igazság és Élet Pártja arra kéri szimpatizánsait, szavazóit, a Mi Hazánk - MIÉP - Független Kisgazdapárt által létrejött nemzeti összefogás részeseiként, hogy 2019. május 26-án a Toroczkai László vezette Mi Hazánkra adják szavazatukat!

Isten áldja Magyarországot!

Tiszaeszlár, 2019. május 22.

Nagy Tibor - Elnök (MIÉP)
Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Törökszentmiklóson


 Kedves jó magyar és kedves jó cigány barátaim!

A cigánybűnözés miatt jöttünk össze, ezért mindenek előtt magát a cigánybűnözés kifejezést kell megvizsgálnunk. Azért kell ezt megtennünk itt és most Törökszentmiklóson, mert a polkorrekt média tagadja ennek a kifejezésnek a puszta létét is. Azt állítják, hogy nincs cigánybűnözés, pedig ők is tudják, hogy van! Van bizony, de nem beszélnek róla. Nem is beszélhetnek róla, mert tiltott szó. Azért tiltják, mert félremagyarázzák az értelmét. Azt mondják, hogy a cigánybűnözés kifejezés használói minden cigányt bűnözőnek tartanak. Ezt itt és most egyértelműen és végérvényesen cáfolom. Nem igaz, hogy minden cigány bűnöző, viszont az igaz, hogy vannak sajátos, csak a cigányságra jellemző bűnözési formák. A bandában elkövetett besurranó lopás, vagy a hesszelő, azaz figyelő közreműködésével elkövetett rablás, akárcsak az "itt a piros, hol a piros" játék beépített játékossal végrehajtott látszólagos pénznyerése mind-mind a cigánybűnözés témakörébe tartozik. Már a csendőrség egykori kézikönyvei is külön fejezetben tárgyalták a cigánybűnözés kérdését, és a Kádár-rendszer rendőrsége is használta ezt a kifejezést. A rendszerváltást követő politikai változások következménye, hogy tiltott szó lett belőle, ám ettől még nem szűnt meg létezni. Sőt! Egyre nagyobb és egyre brutálisabb méreteket öltött. Ma már a cigánybűnözés fogalomköre kiegészült a többségi fehér társadalom ellen elkövetett gyilkosságokkal. Szögi Lajos tanár úr, vagy Marian Cosma értelmetlen halála a cigánybűnözés legszomorúbb példája. A felelősök körébe azok is beletartoznak, akik tiltják e kifejezés használatát, és így cinkosaivá válnak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek. Itt és most ki kell mondanunk, hogy a cigánybűnözés elszabadulásáért felelősség terheli a politikai korrektség kidolgozóit és végrehajtóit, azt a hatalmat, amely nem a bűnözők, hanem a becsületes magyar emberek ellen használja a közhatalmat.

Önök közül sokan tudják, hogy eredendően szociológus vagyok, azaz tudományos alapon közelítem meg ezt a kérdést. Egy 2008 nyarán készült felmérés szerint a társadalom 91 százaléka szerint van cigánybűnözés. Ez bizony azt jelenti, hogy a legnagyobb tiltás ellenére a mai Magyarországon tíz emberből több mint kilenc tisztában van a helyzet súlyosságával, és a legnagyobb tiltás ellenére is ki meri azt mondani. A fennmaradó 9 százalékba nem csak a börtönbüntetésüket töltő cigánybűnözők, és átmenetileg szabad lábon lévő bűntársaik tartoznak bele, hanem azok a hivatalos államhatalmi és államigazgatási szervek is, amelyek felsőbb parancs teljesítése miatt nem látják el feladatukat. 12 éves adat: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei büntetésvégrehajtási intézetekben 90 százalék fölé emelkedett a cigányok aránya. Mára ez az adat még sokkal rosszabb lett, nem utolsó sorban a félreértelmezett adatvédelmi törvény miatt. A bűnözőket ugyanis nem illetheti több jog, mint a becsületes embereket. A bűnözőt a becsületes ember tartja el a börtönben is, ezért a társadalomnak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy nyilvántartsa a bűnelkövetők származást, szociológiai hátterét annak érdekében, hogy hathatósan tudja segíteni a társadalomba aló visszailleszkedésüket, becsületes emberré válásukat. Amikor a szociológia és a kriminalisztika igyekszik tagadni a cigányság körében előforduló bűnözési formák származási okait, akkor éppen azoknak árt a legtöbbet, akiket védeni szándékozik.

Az Indiai legalsó kaszt, az érinthetetlenek rétege sok ezer éven át adta tovább, és örökítette azokat a képességeket és gondolkodási pályákat, amelyek a sajátos képességek kialakulásához vezettek. Sajnos, a modern tudomány még nem tart ott, hogy az emberiség fejlődésében kellő figyelmet szentelne a cigánybűnözés társadalomtudományi, genetikai és antropológiai hátterének. Pedig ez a jövő! A cigánybűnözés egy szabad országban nem lehet tiltott szó, hanem tudományos vizsgálatok és kutatások tárgya annak érdekében, hogy a többségi társadalom képessé váljon a védekezésre.

Amikor kimondjuk, hogy a cigánybűnözés nem csupán a cigány származásúak körében terjed, hanem kiegészül a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a politika és a fősodratú média cinkos összekacsintásával, akkor megnevezzük a felelősségi kört. Fejétől büdösödik a hal, kedves barátaim! A cigánybűnözés nem ölthetett volna ekkora méreteket Magyarországon, ha nem lennének a tolvaj, rabló és gyilkos cigányoknak fehérgalléros támogatóik. A liberális eszmerendszer egyik legfőbb jellemzője a kettős mérce. Másképp viszonyul a saját támogatottjai bűneihez, mint a körön kívüliekhez. Mindennek gyökere az apartheid, azaz fajgyűlölő gondolkodás.

A fehér ember a célkereszt közepében van Európában. A színesek által fehér ember ellen elkövetett bűncselekmények sokkal enyhébb elbírálás alá esnek a mai fajgyűlölő rendszerben. A cigánybűnözésre társadalmi felmentést ad a hátrányos helyzet, az elkülönülő, azaz szegregáló többségi magyar társadalom. Ennek a hamis logikának a végeredménye az, hogy a fehérek önmaguk tehetnek arról, hogy bűnözők célpontjai lettek. Na, kedves barátaim, pontosan ez az a hazug gondolkodás, amiről le kell rántanunk a leplet. Való igaz, hogy a törvény előtt nincs cigánybűnözés és nincs magyar bűnözés, csak bűn és bűnhődés van. Ám nem mindegy, hogy a bűnt minden esetben ugyanolyan mértékű bűnhődés követi, vagy faji alapon különbséget tesz a hatalom. Az a hatalom, amely mára átesett a ló túlsó oldalára.

A második világháború alatti faji törvények mára egy különös ellenhatást értek el. A törvényes rend helyreállítása helyett manapság a faji származás felmentést jelenthet a legsúlyosabb bűncselekmények alól. Elegendő az igazságtalanul enyhe ítélethez és akár a felmentéshez is az, ha az elkövető cigány származására utal az ügyvéd, a tanú, vagy maga a vádlott. Ilyen körülmények között elvész az igazság. Mindennek a hátterében pedig azok állnak, akik saját bűneik büntetlensége érdekében maguk előtt tolnak egy elmaradott népcsoportot, a cigányságot. Ugyanaz a gondolkodásmód ez, mint a politika hátsó szándéka, amikor a cigányságot rejtett erőforrásnak nevezi. Rejtett erőforrás, mert a legszegényebbeket a legkönnyebb megvesztegetni lejárt szavatosságú tésztával, konzervvel, vagy mint a legutóbbi választásokon hallottuk: szavazatonként tízezer forinttal. Mindezen változtatnunk kell! Több mint kilenc millió ember nem téved e hazában! A cigánybűnözés igen is létezik, és ez nem jelenti azt, hogy minden cigány bűnöző lenne.

Önök pontosan tudják, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöki teendői mellett gyakorló polgármester vagyok Tiszaeszláron. Egy olyan településen, ahol a cigányság aránya nagyon magas, és bizony a szabolcsi kórházak szülészeti osztályain előfordul, hogy tíz csecsemőből nyolc-kilenc cigánynak születik. Az ő jövőjük érdekében különbséget kell tennünk a becsületes és a bűnöző cigányok között, azaz nem szabad elfogadnunk a hamis politikai beszédmódot. Itt Törökszentmiklóson nem került volna sor a mai demonstrációra, ha nem lenne cigánybűnözés. Néhány elvetemült gazember miatt az egész város, sőt, az egész térség szenved, és ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Akkor sem, ha Pintér Sándor belügyminiszter és munkatársai rossz néven veszik tőlünk az igazság kimondását. Bennünket nem köt semmiféle megfelelési kényszer, mi a többségi magyar társadalom alapvető érdekeit képviseljük.

Amikor Csurka István alapító elnökünk jó huszonöt évvel ezelőtt a New York - Tel Aviv tengelyről beszélt, akkor felhördültek azok, akik ma tiltani akarnak minden egészséges szókimondást. Időközben a Trum-Orbán találkozón maga az amerikai elnök kezdett beszélni New York - Tel Aviv - Budapest tengelyről, amin mélyen el kell gondolkoznunk. Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a magyarellenes fajgyűlölet a gondolataink szabad kimondását is tiltja? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol az ártatlanul bántalmazott többségi társadalom fiainak jogos tiltakozását az ügyészség, a bíróság és a rendőrség egymással karöltve tiltja be? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a gyarmattartónak való megfelelés miatt még a gyilkos cigánybűnözőt is több jog illeti meg, mint az őt börtönben és azon kívül is eltartó magyar embert? Mondjuk ki: nem akarunk megfelelni sem a New York-i, sem a Tel Aviv-i, sem a budapesti helytartóságnak! Mi valamennyien a szabad Magyarország polgárai vagyunk.

És most hozzátok fordulok, kedves cigány barátaim. Ti pontosan tudjátok, hogy nálunk Tiszaeszláron nincs kettős mérce. Minden embert a teljesítménye igazol. Senki nem élvez előjogokat bőrszíne, vallása, faji származása alapján. Az ember létének, előmenetelének és társadalmi felemelkedésének alapja a munka. Az eszlári cigányság többségében becsületes, dolgozó emberekből áll. Őket egyáltalán nem sérti a cigánybűnözés kifejezés, mert pontosan tudják, hogy az nem rájuk vonatkozik. Haragudnak a bűnöző cigányokra, és kivetik őket maguk közül, és pontosan tudják, a börtöntöltelékek milyen rossz fényt vetnek rájuk. Azt kérem most az itt Törökszentmiklóson összegyűlt magyaroktól és cigányoktól, hogy ne fogadják el a Fidesz, MSZP, DK és társaik által követendőnek tartott politikai korrekt beszédmódot. Soha többé ne hallgassuk el sem a családban, sem egymás között, sem az utcán, sem a nyilvánosság nagyobb tereiben, a médiában és az Országgyűlésben a cigánybűnözés létezését. Ha tisztán és érthetően beszélünk, akkor nem tudnak bennünket a hazugság új keletű szabályaival elnyomni.

Mondjuk ki nyíltan: a cigánybűnözés ma Magyarország egyik legsúlyosabb problémája. Ebben a kérdésben gyökeres fordulatra van szükség. Az elvtárs-urak fönn nem akarják, vagy talán már nem is képesek megérteni, hogy nekünk egyetlen cigánybűnöző is sok! Nem akarunk cigánybűnözőkkel együtt élni! Sem barna bőrűvel, sem fehérgallérossal. A Magyar Igazság és Élet Pártja azért kötött szövetséget a Mi Hazánk Mozgalommal és a Független Kisgazda és Polgári Párttal, amelyhez - örömmel látom - csatlakozott a Betyárseregen kívül jó néhány társadalmi és politikai szervezet, mert az elhallgatás és a hazugság falait le kell bontanunk! A cigánybűnözés által legfertőzöttebb Észak-Kelet Magyarországot meg kell szabadítanunk a cigánybűnözőktől. Ha nem megy másképp, kerüljenek önfenntartó börtönökbe, akár bér-rabtartással Szibériába, ahogy Toroczkai László elnöktársam mondotta. Ezzel az egy mondattal a Magyar Út Mozgalom többet tesz a Magyar Hazáért, mint a parlamentben bóbiskoló politikus kaszt harminc év alatt. Vesszenek a cigánybűnözők, az őket támogató hivatalnokok és politikusok! Áldja meg a Jóisten mindazokat, akik a cigánybűnözés áldozatait segítik, és törekednek arra, hogy ne legyen Magyarországon több áldozat. Igazságot és életfogytig tartó börtönbüntetést követelünk Szögi Lajos tanár úr és minden más áldozat gyilkosainak. Magyarország legyen újra békés és boldog hona minden jóakaratú magyar embernek!

2019.05.21


A MIÉP-Mi Hazánk-Kisgazdák összefogás közös demonstrációja
2019. május 21.-én, 19 órától!

Tiltakozunk az országban elhatalmasodó cigánybűnözés ellen! A Nádudvari és Törökszentmiklósi esetek a magyar nemzet ellen irányultak, ugyanis cigánybűnözők ártatlan magyarokat bántalmaztak súlyosan. Az ügyészség és a rendőrség mindkét esetben próbálta elsimítani az ügyet, viszont most a MIÉP-MiHazánk-Kisgazdák összefogás, a Betyársereggel karöltve demonstrációt szervez, hogy felhívjuk a figyelmet a cigánybűnözésre Magyarországon.

2019.05.18Magyar Út

MIÉP - Mi Hazánk - FKGP majális a Hajógyári szigeten

2019.05.01


A Magyar Igazság és Élet Pártja

közleménye:

A NÉPESEDÉSI KATASZTRÓFA MAJÁLISA


A Magyar Igazság és Élet Pártja értelmezésében május elseje a munkás ember ünnepeként sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint ahogy a tömegmédia igyekszik velünk elhitetni. Munkás Szent József, a munkások védőszentje Jézus nevelőapja, aki a keresztény alapértékeket, a közösségi összetartást, azaz szolidaritást, és minden olyan hagyományt megtestesít, melyet feje tetejére állítottak. Marx, Engels, Lenin úgy tette az őskeresztény értékeket közzé a Jóistentől megfosztva, mintha azok az ő zseniális gondolataik lennének egy elképzelt jövőbeli társadalomról, miközben a gyakorlatban kipróbált és bevált közösségi formák, persze csak akkor, ha van rajtuk áldás. Mára bebizonyosodott, hogy a szocializmusnak és kommunizmusnak nevezett szabadrablásos társadalmak minden álságos hívószó ellenére életképtelenek, még az ezer sebből vérző kapitalizmussal szemben is. Nem hogy a boldog jövőt, de még a középkornál is nyomorúságosabb múltat hozták vissza a XX. század nagy kísérletei során. Amikor zsákutcába jut egy világmodell, akkor addig kell hátrálnunk, amíg az út- és tudatbeszűkülés kezdetéig vissza nem érünk, és onnan kell újra elindulnunk. Így kell most is tennünk, az 1990-ben hivatalosan véget ért szocialista állampárt nyomán. Egyelőre csak befele megyünk a zsákutcába, tehát harminc év alatt nem sikerült leépítenünk és meghaladnunk a diktatúrát. Sőt: a szemünk előtt tovább él és virágzik, minden hibájával együtt. Említhetjük az államadósság felpörgetésétől az olajszőkítésen és privatizáción át egészen a devizahitel-csalássorozatig a legsúlyosabb tételeket, egészen az állampárt besúgó- és titkosszolgálati hálózati jelenéig.

Mindezt súlyosbítja a népesedési helyzet, amely Magyarországot a botrányos európai átlagnál is mélyebbre veti. Mondhatjuk, a beteg kor viszonyaira adott legtermészetesebb válasz az, ha egyre kevesebb gyermek születik, figyelmeztetvén a politikusokat, az ország vezetőit és felelős döntéshozókat, hogy rossz úton járnak. Ám ami Magyarországon manapság folyik, az több, mint mélyrepülés: nemzeti katasztrófa. Az 1956-os forradalom leverői - mintegy a bűnös népnek járó legsúlyosabb büntetésként az akasztások és sortüzek után liberalizálták és a magyar társadalomra szabadították a korlátlanul szabad abortuszt. A magzatgyilkosság az anyaméhben szörnyűbb és kegyetlenebb bármily kivégzésnél, ennek látszólagosan törvényesített formája igazi XX. századi egészségipari módszer, a magyar történelem legnagyobb népirtása. A máig kivégzett, több mint tízmillió magzat messze felülmúlja háborúink, szabadságharcaink és világháborúink emberveszteségét. Mára ez lett a legnagyobb magyar tragédia. Azt hihetnők, felülmúlni lehetetlen! Ám a szellemünkben abortált magzatok aránya ennél sokkal nagyobb. A magyar társadalom mélységesen mély válságának felelősei a szemünk előtt vannak, a tévéhíradókban naponta nemzeti szalag átvágásos rendezvényeken szerepelnek, avatnak és kitüntetnek, nyilatkoznak és páváskodnak a szolgálataikért hűbérül nyert ország vérét szívva. És közben pusztul a magyar. Haláltánc ez a javából.

ILLUMINÁTUSOK

A Magyar Igazság és Élet Pártja emlékeztet arra, hogy a májusfa állítás magyar néphagyománya belesimul a keresztény világ szokásrendjébe, miközben a kereszténység előtti szeretetvallásunk, őshagyománya él benne tovább. Semmi köze nincs Adam Weisshaupt 1776-ban megalapított illuminátus rendjéhez, amely május elsejét, a legszebb természeti ünnepet szemelte ki arra, hogy a világfelforgató szabadkőműves hagyományokat tökéletesítse. Végleg felszámolni kívánják a hagyományos társadalmat néphagyományokkal, népszokásokkal, nyelvvel, vallással, családdal, nemzettel, hazával, Istennel együtt. Amit helyette adnak, az tökéletesen megfelel annak, amit mi magyarok Kun Béla, Rákosi Mátyás és Kádár János társadalomkísérleteiből jól ismerünk.

Számunkra nem meglepő Brüsszel központi parancsokban és tiltásokban megnyilvánuló arroganciája, hiszen a Szovjetunió is ugyanazt tette. Akkor is volt élet, pedig ha néhány magyar összehajolt, hamarosan megjelent az ávó, és a spiclik, besúgók, házmesterek tanúvallomása alapján börtönbe zárták a magyar embert. Örülhetett - vagy szomorkodhatott -, ha nem akasztották fel. Ez a halál kultúrája. Ennek kell most véget vetnünk! Május elsején 1817-ben Robert Owen gyáros - megismerve munkásai sanyarú sorsát - kihirdette a munkás-paradicsomot: nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás! Mi lett belőle? Habókos filantrópnak mondták Owent, így a legtöbb gyáros megmaradt a 10, 14, sőt, 18 órás műszaknál (!), különösen ha asszonyok, vagy gyermekek dolgoztak, és adták életüket gyárosuk jobblétéért. 1856. április 21-én Melbourne-ben a kőművesek és építőmunkások kikövetelték a 3x8-as munkaidőt beosztást, ám mindez nem hozott gyökeres változást. Ma ócska sláger a három nyolcas, mégpedig cinikus felhanggal: napi nyolc óra rabszolgaság - megfejelve a Munka Törvénykönyve évi 400 túlórájával - nem különbözik a gályarabok időbeosztásától. Bizony, rabszolgatartó társadalomban élünk, ezt neveztetik velünk demokráciának, szabadságnak, jogállamiságnak...

HATALOMTECHNIKUSOK

Kövér László, az Országgyűlés elnöke arról nyilatkozik, hogy a bírákat az állam nevezi ki, és ítélkezésük ezért nem lehet független. Ez az igazság! Magyarországon a hatalmi ágak szétválasztása jelképes, valójában minden szál a bábmester Orbán Viktor kezében fut össze, aki ha úgy gondolja, tetszése szerint hoz ítéletet, vagy éppen ment fel tömeggyilkost, ahogyan Biszku Bélával tette. A rendszer tovább él, a rendszert ma is Kádár titkosszolgálata felügyeli. Ezért nincs börtönben Gyurcsány, Orbán, Mészáros Lőrinc, és a többi szélhámos.

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2019 majálisán a magyar néphez fordul: ne elégedjünk meg a hideg virsli, meleg sör párosításával! Követeljük szabadságjogainkat! A négyszáz túlórás rabszolgatörvény eltörlésén túl a munkásjóléti intézmények állami- és magánhálózata, a pihenési-, sportolási- és üdülési lehetőségek állampolgári jogon történő megadása a 13. havi nyugdíjjal együtt semmit nem ér, ha nem párosul európai - mi több: nyugati-európai - átlagbérrel, magas szintű társadalombiztosítási- és nyugdíj ellátással, a globálisan elbutító oktatási rendszer nemzeti átalakításával, a létbiztonság és a közbiztonság magyar hagyományoknak megfelelő rendjével. Mindez kiindulási alap, hogy a magyar gyermek világra jöjjön. Ne népesedési konferenciák, hanem a megvalósult népesedési feltételek érvényesüljenek e hazában.

NYOLC ÓRA MUNKA...

1886. május elsején Chicagóban még mindig teljesítetlen volt a nyolcórás munkanap. A sztrájkoló 350 ezer munkás jogos követelését szocialista-anarchisták lehetetlenítették el, amikor bombát dobtak a kivezényelt rendőrök közé, aminek szükségszerű viszonzása volt a rendőr-sortűz. Intő példa ez arra, hogy ahol a szocialisták megjelennek, ott virulnak az anarchista-terrorista aktivisták, akik ellenkezőjére fordítják a jogos munkás-követelést, és végső soron a leghitványabb emberalatti szintre rángatják le a tömeg igényeit. Tanuljunk a példából! Ne vállaljunk semmiféle közösséget a letűnt állampárt jogutódjával, az MSZP-vel, DK-val és társaikkal, LMP-vel, Momentummal, Jobbikkal és hasonlókkal. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Ezek a pártok kezdettől, vagy éppen pálfordulásuktól fogva disznók kondáivá változtak, a terrorban gyökerező állampárt jogutódaival kötöttek szövetséget, elárulták a munkások, parasztok, a középosztály és az értelmiség természetes szövetségét. A két keze erejéből élő magyar embernek egyszer és mindenkorra meg kell szabadulnia a munkásárulóktól, sztrájktörőktől, a nemzeti gondolat hamis szónokaitól, a beépített ügynököktől, kollaboráns politikusbűnözőktől. Harminc évnyi hamis rendszerváltás után ki kell mondanunk: a jelenkori országgyűlési képviselők döntő többsége semmiben sem különbözik az állampárti társaiktól, mert semmit nem tesznek a népképviseletért, semmit nem tesznek a választóikért, a magyar emberért.

A Magyar Igazság és Élet Pártja számára május elseje nemzeti gyásznap. E napra esik 1711-ben a magyar történelem leghosszabb küzdelmének, a Rákóczi szabadságharcnak véget vető szatmári békekötés. 1463-ban e napon kötött rossz emlékű házasságot Mátyás király Podjebrád Katalinnal, mely frigyből a halva született trónörökös és a gyorsan utána haló királyné jelzi balsorsunkat, miből máig nem tudtunk kilábalni. E napon halt meg 1900-ban a legnagyobb romantikus festőnk, Munkácsy Mihály, és e napon léptettek be bennünket 2004-ben az Európai Unióba. Mi mást kérhetünk a majálisra kivonuló támogatóinktól, szavazóinktól és szimpatizánsainktól, mint hogy hajtsanak fejet, emlékezzenek nemzetünk tragédiájára, miközben az ellenérdekeltek közpénzen rendezett csinnadrattával bódítanak, részegítenek. Emlékezzünk a munkásünnepen arra, hogy úttévesztéseink soha nem feleslegesek, ha jön olyan nemzedék, mely felelősséggel mérleget von erényeink és hibáink tengerében.

NÉMETORSZÁGI MAGYAR MEGYE

Országunk vezető politikusainak legnagyobb hibája, hogy miközben a bevándorlással naponta 3x8 órában koptatják az átlagpolgár tűrőképességét, a jogos félelmet kizárólag azért keltik oly aránytalan mértékben, hogy ne kelljen beszélniük a még nagyobb bajokról. Bevándorlás! Bevándorlás! Bevándorlás! Miközben a kivándorlás a jelenlegi kormányzat legnagyobb bűne. Nem ejtenek szót arról, hogy milliónál több idegenbe szakadt munkavállaló feleséget és gyermekeket visz magával, ami által már több millió a veszteség. Sokan kifejezetten azért vándorolnak ki, hogy gyermekük ne a nyomorúságos hazai körülmények között jöjjön a világra. Ott tartunk, hogy Németországban több magyar születik, mint számos magyar megyében. 2018 végén a német statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint több mint 210 ezer magyar élt, és ezek a nyilvántartott adatok lényegesen kevesebbet mutatnak a valóságosnál, mivel sokan a szürke- és fekete gazdaságban kényszerülnek megélhetést találni. A Nagy-Britanniába és Nyugat-Európába emigrált magyarok lassan nagyobb életerőt, bátorságot és tettrekészséget jelentenek, mint az itthon maradottak.

IDEI ADATOK

A nemzeti katasztrófa ezzel beteljesedett, ám a legsúlyosabb csapás még hátra van. Idén a születések és halálozások terén újabb csapás érte a nemzetet. Az elmúlt év hasonló időszakához képest öt százalékkal kevesebb gyermek született, és tizenegy százalékkal többen haltak meg. Mindezt a központi kormányzat hírgépezet influenza-járvánnyal és hasonlókkal magyarázza, miközben sokkal mélyebb összefüggések feltárására, nyilvánosságra hozatalára és módszeres kezelésére van szükség ahhoz, hogy a nemzetpusztító folyamat megforduljon. A KSH adatai szerint a száz éve még 250 ezerre tehető élve születések száma az elmúlt években 80 ezerre csökkent. Száz éve a természetes szaporodás évi 80.000-re volt tehető, manapság 40.000 fővel fogy (!) évente a magyar. Egy-egy vidéki nagyvárost törölhetünk le a térképről Cegléd, vagy Békéscsaba nagyságrendjében.

FERTŐZÖTTSÉG

Mindezek mellett a cigányság által leginkább fertőzött észak-keleti megyéinkben a megszülető gyermekek 80-90 százaléka olyan családokba születik, ahol többségükben a családfők nem ismerik a munkába járást, nem kapnak rendszeres fizetést. Nemzedékek sora nő úgy föl, hogy nem tanul becsületet, igazságot és emberi jóságot, csak haszonlesést, segélyvárást, lopást-csalást, bűnözést. Mindez oda vezet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád megyében immáron egy cigány tartomány kikiáltását készítik elő annak ellenére, hogy e legszegényebb területen ma is többségben vannak a dolgos magyar emberek, azaz antidemokratikus és államellenes kezdeményezésről van szó. Ennél kevesebbért súlyos börtönbüntetés jár.

2019. május elsején a Magyar Igazság és Élet Pártjának a KSH elhallgatott információival figyelmeztetnünk kell a magyar embereket: társadalmi katasztrófa érte Magyarországot! Ennek megállítására nem elegendő a jelenleg semmittevő Országgyűlés teszetoszasága. Új vérre, nemzeti megújulásra, friss parlamenti pártokra van szükség ahhoz, hogy e gyászos folyamat lassuljon, megálljon, megforduljon, és Magyarország ismét emelkedő pályára kerüljön. Ezért szorgalmazzuk a MIÉP, a Mi Hazánk, a Kisgazdák és a többi párt és civilszervezet nemzeti összefogását. A Magyar Út sikerre van ítélve! A Jóisten segítsen bennünket, és adjon erőt, hogy mindezt meg tudjuk valósítani!

Tiszaeszlár, 2019. május 1-én.


Nagy Tibor

a MIÉP elnökeA Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a budapesti Maccabi játékok kapcsán

A Magyar Igazság és Élet Pártja tiltakozik az ellen, hogy rasszista olimpiát rendezzenek Budapesten 2019. július 29-e és augusztus 7-e között, a magyar adófizetők pénzén, a magyar sportolók kizárásával. Ahogyan nem tekinthetjük magyar embernek mindazokat, akik a különböző náci és kommunista önkényuralmi rendszerek kiszolgálói voltak, úgy a jelenlegi globál-rasszista világrend helytartói és kisebb-nagyobb rendű képviselői is kiiratkoznak a magyarság soraiból, amennyiben egy fajgyűlölő rendezvényen mutatkoznak, akár rendezőként, akár úgynevezett "sportolóként", akár nézőként. Köztudott, hogy a részvétel nem kötött sportteljesítményhez, kizárólag faji diszkriminációhoz, azaz valójában nem sportrendezvényről, hanem több mint egy hétig tartó tombolásról van szó.  tovább >>

2019.04.18


MIÉP-egyeztetés Debrecenben

(képek)
2019. április 13.

tovább >>

2019.04.13

Magyar cipők a Duna-parton
(képek
)

A MIÉP szimpatizánsai megemlékeztek a terror magyar áldozataira.

tovább >>

2019.04.06


A Magyar Igazság és Élet Pártja KÖZLEMÉNYE

SZÁZ ÉVE VOLT 1919. MÁRCIUS 21-ÉN

A GYALÁZAT NAPJA

1919. március 21-én börtönből kihozott terroristák kommunista diktatúrát vezettek be Magyarországon, ami végső érvet jelentett a párizsi békekonferencia számára a trianoni országdaraboláshoz. A magyar történelem e legsötétebb időszakának a tudományos vizsgálata nem kezdődött meg, mert az elmúlt száz év alatt a tények, adatok, bizonyítékok és dokumentumok módszeres eltüntetése, az igazság meghamisítása zajlott úgy a Rákosi-, mint a Kádár-diktatúra alatt, és ez a rendszerváltásnak nevezett hatalomátmentés után napjainkban is tart. A Magyar Igazság és Élet Pártja tapasztalva az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia intézményeinek történelemhamisító tevékenységét, önerejéből kutatóintézet felállítását kezdeményezi a valódi történelem feltárására és megismertetésére, az elmulasztott állami feladatok pótlására.

tovább >>

2019.03.21

A MIÉP, Mi Hazánk, FKGP közös ünnepsége március 15-én

(videó)


Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Budapesten, a Petőfi szobornál


Kedves Barátaim!

1848. március 15-én itt, Pesten csodálatos dolgok történtek! Követtük és meghaladtuk az Európán végigsöprő forradalmi hullámot. Követtük, mert nem nálunk kezdődött, de meghaladtuk, mert nálunk tartott a legtovább. 171 év öt nemzedéknyi távolság, öt emberöltő telt el azóta. A mai fiúk apjuk, nagyapjuk, dédapjuk, ükapjuk és szépapjuk életére kell visszagondoljanak, hogy megértsék, mi történt akkor. Ekkora távolságból kell megértenünk, hogy mi mozgatta a magyar ifjakat 1848. március idusán, és az azt követő hónapokban, amikor fegyverrel kellett megvédenünk a Magyar Hazát. Ma sincs másként: a hazánk romokban hever. Csak egy forradalom képesek ezen változtatni.

tovább >>

2019.03.15


Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Tápióbicskén


Kedves Barátaim!

Március 15-én a forradalmat ünnepeljük, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy az a forradalom végveszélybe került a kutya Habsburg miatt. A meg sem koronázott 18 esztendős Ferenc József hamarosan hadseregekkel támadt a magyarságra, és minden erőnket össze kellett szednünk, hogy megvédjük a magyar hazát, a magyar szabadságot. Ez a hely, ahol most állunk, szent helye a magyarságnak. Örök időkre példát adott a magyar honvédsereg bátorságból és hazaszeretetből a Tápió hídjánál zajló ütközet során, 1849. április 4-én. A mostani koszorúzásunkkal kezdődő országos ünnepségsorozat három héten át minden órában, minden percben emlékeztetni fog minden jó magyar embert a magyar honvédek hősiességére.


2019.03.15

A Magyar Igazság és Élet Pártja

12 márciusi pontja


A devizahiteles kérdés megoldatlansága Magyarország alapvető bajára hívja fel a figyelmet. Mindenki helyett ki kell jelentenünk: Orbán Viktor szavatossága lejárt. Egy önmagát túlélt despota torzult rendszerében élünk. Ez a rendszer legalább annyira hasonlít arra a kádári diktatúrára amelyből született, mint azokra az ázsiai, afrikai és dél-amerikai példaképekre, melyeknek módszereit követi. Maffiamódszerek a gazdaságban, az egészségügyben és az oktatásban, kultúrában, és az élet minden területén. A parlamenti pártok soha el nem évülő bűne, hogy mindezek ellenére nem képesek megfelelő váltópártként működni. Ugyanis ha koalícióba állna össze az MSZP, a Jobbik és a körülöttük lévő Soros György-féle szatellit pártok, mint Gyurcsány Demokratikus Koalíciója, az Együtt Magyarországért a Momentum és társai, abból még a jelenlegi Fidesz-KDNP-nél is rosszabb, és kártékonyabb vegyület kerekedne. Mondjuk ki az igazságot: nincs kire szavazni a parlamenti pártok közül! Ezért hozták létre mesterségesen, különösen a választás előtti utolsó hónapokban azt a 400 parlamenten kívüli pártot, melyek egyetlen közös feladata: megosztani, és ezzel szolgálni a parlamenti pártokat. Semmiből jött választási pártra szavazni kidobott szavazat, mert egyetlen képviselőt sem juttat az Országgyűlésbe, miközben az ott dőzsölőket erősíti a korrupció rendszerének továbbéltetésében.

2019.03.15

MIÉP-tanácskozás Kecskeméten
(képek)

Március 2-án, Nagy Tibor elnök vezetésével tanácskozást tartottunk Kecskeméten.

tovább >>

2019.03.02


Toroczkai László Tiszaeszláron

A Magyar igazság és Élet Pártja elnöke és a Mi Hazánk Mozgalom elnöke parlamenti egyeztetése és a napokban aláírt európai parlamenti választásokra kötött együttműködési megállapodása után hét végén Toroczkai László Tiszaeszlárra látogatott. A Mi Hazánk Mozgalom elnökeként Toroczkai személyessé és bensőségessé tette a Nagy Tibor MIÉP elnökhöz fűződő kapcsolatát. A két polgármester-pártelnök közös tapasztalatokkal rendelkezik a végvárként működő kistelepülések működtetésében, megmaradásában, gyarapodásában.Magyar Igazság és Élet Pártja Becsületbírósága

Tóth Béla - A Becsületbíróság elnöke

4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 40.

Tárgy: Gy. Balogh Gézával szembeni becsületbírósági eljárás


Határozat

A Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: MIÉP) Becsületbírósága 2019. február 12-én tartott ülésén a következő határozatot hozta:

Gy. Balog Gézával (lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Gólya u. 19.) szemben a MIÉP Becsületbírósága eljárást indított. Az eljárásban a Becsületbíróság meghozta a következő Köztes Határozatot:

Gy. Balogh Géza tagi viszonyát egy évre, 2020. február 12-ig


F E L F Ü G G E S Z T I.


A Magyar Igazság és Élet Pártjában nevezettet minden párttevékenységtől, továbbá a MIÉP-ről való nyilatkozattételtől és bármilyen MIÉP-pel kapcsolatos nyilvános szerepléstől eltiltja. A Becsületbíróság kifejezetten felhívja Gy. Balogh Géza figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a MIÉP-et, annak tagságát, vezető tisztségviselőit becsmérlő cselekményektől, ugyanis annak, a jelen Határozaton túlmutató, súlyos jogi következményei lehetnek. A próbaidő alatt a Becsületbíróság figyelemmel követi tevékenységét úgy a jóvátétel, azaz jelen Köztes Határozat betartása, mint az esetleges súlyosbítás szempontjából, és egy év után újra értékeli azt, s egy újabb Határozatban hozza meg végleges döntését.


Indokolás

A MIÉP Becsületbíróságához eljuttatott észrevételek, bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy Gy. Balogh Géza 2018. júliusától több alkalommal, folytatólagosan, a MIÉP tagjai között feszültséget, bizalmatlanságot kelt, közösséget rombol, tagtársait zaklatja. Magát a Párt ügyvivőjének kiadva valótlan állításokat terjeszt, a MIÉP tagságát, vezető tisztségviselőit rossz színben tünteti fel, a párt rendes működését, céljainak megvalósítását tevékenységével veszélyezteti. Ezzel a magatartásával többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyott fel, ezért a MIÉP Becsületbírósága a fentiek szerint határozott.

Jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztató: A tag a Köztes Határozat ellen fellebbezéssel nem élhet. A 2020. február 12. után születő Végleges Határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül írásban, indoklással ellátott fellebbezéssel élhet az Országos Elnökséghez, illetve az Országos Elnökség tagjait érintő esetben az Országos Gyűléshez.

    2019. február 12. Tiszaeszlár

Tóth Béla

elnök

                                                                  Becsületbíróság 


Nemzeti összefogás

A Mi Hazánk és a MIÉP nemzeti radikális 

együttműködési megállapodása

(videók)

Történelmi felelősségünk tudatában, a nemzetépítő állam kialakítása, illetve a pártérdek helyett a magyar érdek hangsúlyosabb képviselete érdekében a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet Pártja értékelvű együttműködési megállapodást köt a két pártelnök kézfogásával és jelen dokumentum aláírásával, miután a felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".

2019.02.20


Együttműködési megállapodást köt a MIÉP és a Mi Hazánk

A nemzeti összefogás jegyében február 20-án a MIÉP egykori központi irodájában, mely később a Jobbik központja, mára pedig a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének helyisége lett, a Bartók Béla út 96. alatt jelentjük be hivatalosan a megállapodást. A nemzeti radikalizmus zászlóvivőinek szövetségkötéséről, a nemzetépítő állam programjáról, a Magyar Igazság és Élet Pártja örökségéről a MIÉP elnöke, Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester tart előadást 18 órától, illetve beszélgetésre is lehetőség nyílik. Házigazda: Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a MIÉP Ifjúsági Tagozat egykori elnöke. 

Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: 

"Minden magyar felelős minden magyarért."

2019.02.20


GYÖNGYÖSI MIÉP-TANÁCSKOZÁS

2019. február 16.
(képek)

A MIÉP gyöngyösi szervezetének tagjai és támogatói tanácskozást rendeztek.

tovább >>

2019.02.16


MIÉP - Mi Hazánk egyeztetés

A nemzeti összefogást célozva egyeztetést tartott a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Mi Hazánk Mozgalom az Országházban. A két pártelnök (Nagy Tibor tiszaeszlári- és Toroczkai László ásotthalmi polgármester) mellett a Mi Hazánk részéről Novák Előd alelnök és Volner János országgyűlési képviselő, a MIÉP részéről Mészárosné Pércsi Anita elnökségi tag és Kubínyi Tamás párton kívüli elnöki főtanácsadó vett részt. A felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. Mérlegelték a nemzeti ellenzék értékelvű összefogásának lehetőségeit, valamint az EP-jelöltállítás módját annak érdekében, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a MIÉP és a Mi Hazánk, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".


Szolnoki MIÉP tanácskozás

2019. január 13.
(képek)


2019.01.13


A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a parlamenti botrányról

tovább >>

2019.12.13


JEGYZŐKÖNYV


Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy nyílt szavazással kíván szavazni a párt egyes vezető tisztségviselőinek visszahívásáról, vagy leváltásáról.Október 23-án Veszprémben a MIÉP képviselői koszorúztak:

Vitéz Juhász Antal és Kolontári Csaba.


2018.10.23


Zsákai Zsigmond az 1956-os mártírok emlékművét koszorúzza Tiszaörsön.
(képek + videó)

tovább >>


2018.10.23


KÖZLEMÉNY

A szeptember 15-i tisztújító Országos Gyűlés után a Facebookon szélsőbaloldali aktivisták, liberális zavarkeltők, bajkeverők, és néhány visszahívott MIÉP-tisztségviselő hol elnökségnek, hol elnökhelyettesnek, vagy becsületbíróságnak, hol hivatalos MIÉP-oldalnak kiadva magát, megtévesztő információk sokaságát közölte, törvénytelenül használt elnökségi pecséttel és dokumentumnak látszó hamisítványokkal.

Kérjük Tagságunkat, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a hamis-zászlós "becsületbírósági" és "elnökségi" döntéseknek, aláírásoknak, és ne látogassuk a pártütők rendezvényeit.

Ügyüket a Becsületbíróság vizsgálja, a döntésről tájékoztatást fogunk adni.Továbbra is bojkottáljuk a Facebook hamis híreit, és kizárólag itt, a www.miep.hu oldalon megjelenő hivatalos hírekhez igazodunk. Találkozzunk október 23-án déli 1 órakor, a Turul-szobornál!

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége  KÖZLEMÉNY


"Dicsőség és örök emlékezet a mártíroknak" - jelentette ki Szilágyi Sándor, a MIÉP nemrég megválasztott elnökhelyettese - "mert választhatták volna az életet is, ha behódolnak, és megtagadják hazájukat. Mindannyiunkért haltak meg. Addig lesz Magyarország, amíg az emléküket méltóképpen őrizzük" - tette hozzá a Mezőcsáton élő elnökhelyettes.

Magyar Igazság és Élet PártjaKÖZLEMÉNY

A MIÉP Elnöksége tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Facebookon különböző csoportok megtévesztő és rágalmazó üzeneteket helyeznek el a MIÉP Elnöksége nevében. A Magyar Igazság és Élet Pártja minden kapcsolatot megszakított a Facebookkal, az ott található "MIÉP-oldalak" működtetőivel és a bomlasztó egyénekkel, így a www.facebook.hu oldalakon semmilyen hivatalos, és egyéb MIÉP-állásfoglalás nem jelenik meg. A párt közleményei, sajtótájékoztatói és üzenetei kizárólag itt, a www.miep.hu weblapon olvashatóak. A MIÉP Elnöksége kéri a párt tagjait és támogatóit, hogy bojkottálják a Facebook internetes oldalait, mert ott hamis zászlós és valós közlemények keverednek.

2018. szeptember 20.

MIÉP Elnökség


MIÉP nyíregyházi kampányzáróNemzetközi sajtótájékoztató
(képek + videó)


Nagy Tibor, a MIÉP elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Kossuth téren.

tovább >>


Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997


Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017