Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

programunk

kapcsolat:

A MIÉP hivatalos oldala

Szolnoki tanácskozás, 2019. január 13. 

A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a parlamenti botrányról


A Magyar Igazság és Élet Pártja döbbenten tapasztalja a Parlamentben történteket. A kormányoldal elveszítette mértéktartását. A Fidesz törvénytelen körülmények közepette igyekszik a törvénygyártó gépezetet működtetni, az ellenzék megtervezett provokációja, a parlamenti munka sorfallal történő fizikai megakadályozása nyomán. A MIÉP az április 8-i országgyűlési választáson történt számítógép-rendszer manipuláció és az eredmények bizonyított meghekkelése után egyedüli pártként fordult az ENSZ-hez, EBESZ-hez és a Biztonsági Tanácshoz, mert már akkor tapasztaltuk, hogy a fékevesztett hatalom bármire képes. Mindez megismétlődött december 12-én, amikor az országgyűlési botrányt úgy igyekeztek kezelni, hogy kikapcsolták a képviselők kártyás jelenléti rendszerét, és így működtették a szavazatszámláló rendszert. Ezzel bebizonyosodott, hogy a képviselők jelenléte nélkül is működik a gépezet, és ha akarják, bármilyen eredményt képesek kihozni. A parlamentarizmus megcsúfolása és az ország szavazóinak arculcsapása az állva, kártya nélkül, az ellenzék jelenléte nélkül lefolytatott mű-szavazás! A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a december 12-én hozott valamennyi szavazás eredményét érvénytelenítsék, az Országgyűlés hívjon össze rendkívüli bizottságot, amely dönt az új, immáron törvényes szavazás időpontjáról és körülményeiről.

Ezen a napon kiderült, hogy mindkét oldal méltatlan és alkalmatlan az ország bizalmára. Azok a szocialisták és liberálisok, akik megcsappant szavazótáboruk helyreállítását már csak idegenektől várhatják, megszavazták az ENSZ migrációs vízumát, ami Európa elárasztását jelenti afrikai és ázsiai hordákkal. Az Amerikai Egyesült Államok példája mutatja, hogy az eltérő faji és kulturális hátterű népcsoportok együttélése évszázadok alatt sem valósítható meg nagy tömegben. Az Európába millió-számra szállított migránsok a kontinens megszállását, feszültség, zavargás és polgárháború kirobbantását célozzák. A strasbourgi merénylet háttere ugyanolyan zűrzavaros, mint a párizsi és egyéb merényleteké, amikor bebizonyosodott, hogy az elkövető szerepelt a veszélyes iszlám-terroristák listáján, és mégis át tudott jutni a legerősebben felfegyverzett védelmi rendszeren. Nyugat-Európa biztonsági és titkosszolgálati rendszerei az izraeli Moszad és az Iszlám Állam terrorszervezetek felügyelete alatt működnek. Az Európai Uniónak nincs határőrsége, nincs hadserege, és nincs terrorelhárítása, ezért egyre inkább a Föld bizonytalan térségévé válunk. Ha nem sikerül a 2019-es európai választásokon leváltani a jelenlegi kontinens-vesztő vezetést, úgy ebből az Unióból ki kell lépnünk. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza az összefogást az európai nemzetállamok felelősséggel gondolkodó pártjaival, civilszervezeteivel a kontinens, és mindenek előtt Magyarország megmentésére.

Az, ami december 12-én a Parlamentben történt, nem példa nélkül való, hiszen 1904. november 18-én az úgynevezett zsebkendős szavazás nyomán már történtek hasonló dolgok. Akkor Perczel Dezső házelnök a zsebkendőjét lengette meg, és halkan, a többség számára érthetetlenül mondta, hogy szavazásra bocsátja Tisza István kortesbeszédét. A képviselők, akik nem értették a házelnök szavait, felálltak és közelebb hajoltak, ám a házelnök ezt szavazásként értékelte, mert száz évvel ezelőtt még nem volt szavazógépezet, hanem a felállás volt az igen. Amikor az ellenzék rájött, hogy csőbe húzták, először a mostanihoz hasonló hangoskodással, rendbontással igyekeztek az ülés folytatását megakadályozni, majd felálltak a padokra, onnan ordítoztak, szétrúgták a padokat, felfeszítették a deszkákat, és azokkal a kormányoldalra, majd az őket kivezetni akaró teremőrségre támadtak. Ahogyan a 114 éve történt botrány kísértetiesen megismétlődött, úgy emlékeztetnünk kell arra, hogy a parlamenti oldalak közötti kibékíthetetlen ellentét világháborúhoz, forradalmakhoz és országvesztéshez vezetett.

A jelenlegi helyzetben a Magyar Igazság és Élet Pártja egyetlen parlamenti oldalt sem tart alkalmasnak az ország vezetésére. A kormányoldal a rendszer szintű csalásokkal, a mérhetetlen korrupcióval és az önkormányzatiság felszámolásával, a demokrácia felfüggesztésével vált méltatlanná. Az ellenzék a Rothschild-érdekkör képviseletével, nemzetellenes gondolkodásával és cselekedeteivel bizonyította be, hogy nem képes a megújulásra. A Soros-féle terrorista képző szervezetek működésének és parlamenti képviseletének megakadályozására a Magyar Igazság és Élet Pártja javasolja a deviáns képviselők és a mögöttük álló - egyelőre szerény, de jól fizetett - tömeg megrendszabályozását a közügyektől való eltiltás szabályozásával. Az a magyar állampolgár, aki nyíltan kiáll Magyarország idegen megszállása, a migráns-vízumkártya és hasonló intézkedések mellett, automatikusan veszítse el a közügyek gyakorlásához való jogát 1, 3, vagy akár 5 évre. Az országgyűlési képviselők kiadatása és törvény elé állítása lehetővé tenné a nemzetellenes erők féken tartását. A jelenlegi szabályozás, a Fidesz kétszínű Soros-ellenessége egyértelműen az ország liberalizálásához, a magyar nemzetállam felszámolásához vezet. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza a parlamenti botrány ellen tiltakozó nemzeti erők, pártok és civilek összefogását annak érdekében, hogy méltó emberek méltó módon képviseljék a nemzet ügyét.

Tiszaeszlár, 2018. december 13-án.


Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja országos elnöke

A Magyar Igazság és Élet Pártja közleménye


KÚTROMBOLÓK, KÚTMÉRGEZŐK


A globális hatalom helytartóságaként működő kormányzat újabb akcióval borzolja a magyarok idegeit, amikor támadást indít kúttal rendelkező polgárai ellen. A fúrt kutakkal kapcsolatos lakossági terheknek az eltörlésére van szükség, a jelenlegi súlyos tehertétel helyett. A legtöbb magyarországi kút fúrása kevesebb, mint ötvenezer forintból történt meg annak idején, ám most az adminisztráció milliós terhet kíván rakni a kúttal rendelkező polgárok vállára. A kútfúrató polgárok döntő része nem vágott volna bele a munkába, ha tudja, hogy utólag meg kívánja az állam változtatni a feltételeket, így nekik nem csak a kút fúrását, hanem az arra épülő adminisztráció telhetetlen luxusigényeit kell utólag megfizetniük. Ha a kommunista rendszer népirtóinak ügyében a korabeli "törvényekre" hivatkozva maradt el mind a mai napig a felelősök elszámoltatása, akkor a fúrt kúttal rendelkező magyar ember se kerüljön utólag rosszabb helyzetbe, mint egy tömeggyilkos. A visszamenőleges törvénykezés az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság számára tiltva van, ezért kútügyben se engedjük, hogy megtörténjen. Az állam feladata a közügyek rendezése, azaz ugyanúgy, mint oktatás, egészségügy és honvédelem kérdésében állami kötelesség a kérdés zaklatásmentes rendezése. Egyetlen fillér utólagos állampolgárra terhelése sem fogadható el, a szabályozás legfeljebb a jövendő fúrt kútjaira terjedhetne ki, de miután a vízhez való hozzájutás alapvető emberi jog, ebben az esetben sem lehet az adminisztráció megtorló jellegű.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a meglevő kutak engedélyezésének határidejét hosszabbítsák meg, az adminisztráció terheitől a magyar embereket mentesítsék, így a lakosságra ez ügyben korábban, vagy most és a jövőben kirótt költségeket az állam térítse meg, és akiket feleslegesen ilyen adminisztratív terhekkel sújtottak, azoknak a kárát térítsék meg. Magyarországon csak a kádári állampárt évtizedeinek meghosszabbítását megtestesítő uralkodórétegnek jut nyugati fizetés és az európai átlagot messze meghaladó életkörülmény, miközben a nép 95 százaléka nyomorog, és esetenként az afrikai nyomortelepek szintjén tengődik, mint a Szabolcs, Borsod, Heves, Hajdú és Békés megye népességének jelentős része. Az ő számukra a fúrt kút maga az élet, hiszen még ha közegészségügyi okokból nem is ihatják vizét, növények locsolására, állatok itatására, így a család életben maradására használhatják. A jelenlegi milliós többletterhek nem teljesítése maga után vonja az engedéllyel nem rendelkező kutak betemetését, amit meg kell akadályoznunk. A történtek után a magáncélú vízkivétel adómentességét az Országgyűlésnek ki kell mondania, és e kérdésben az egyes politikai pártok és szervezetek álláspontját nyilvánosságra kell hozni, mert nem lehet egyszerre az élet és a halál pártján állni. Amely politikai alakulat szorgalmazza a meglévő szabályozást, az a pusztulás támogatója, a magyar élet ellensége, és a jövőben ennek megfelelően kell vele szembeszállnunk.

A Kárpát-medence közepén, vízgyűjtő területének alján elhelyezkedő víz csonka Magyarország legnagyobb nemzeti kincse, ami az olajtársadalom letűnésével egyre értékesebbé fog válni. A világban zajló emigrációs népvándorlás legfőbb oka a vízhiány, a poshadt, ihatatlan vizek tömege, amivel szemben nekünk magyaroknak örök időkre biztosított a kiváló minőségű tiszta ivóvizünk, és az általános vízbőség. Mindez nincs arányban a világon nálunk legmagasabb vízdíjakkal, az esztelen folyószabályozással, az elhibázott állami vízgazdálkodással, melynek alapvető jellemzője hol a belvíz, hol az aszály időszaka. A természet bőkezűen gondoskodik rólunk, miközben mi az emberre jellemző kiegyenlítő szerepnek a több évezredes hagyományát nem vagyunk képesek gyakorolni. Érthetetlen, hogy egy esztendőn belül miért sújt bennünket árvíz és szárazság, amikor csak okosan gazdálkodnunk kellene a meglévővel. Mindennek okaként a megfelelően átgondolt intézkedések hiányát jelölhetjük meg. A jelenlegi rendeletek visszavonása után meg kell kezdeni a rendtételt, pontos állami katasztert kell készíteni felszín alatti vízkészleteinkről, gondosan elkülönítve a több száz méter mélyen fekvő ivóvíz réteget a felszín alatt tíz-húsz méterre lévő, és a kútfúrás szempontjából leggyakoribb készletektől.

Korábbi tiltakozásunknak engedve a kormányzat salátatörvénybe bújtatva immáron támogatja, hogy a fúrt kutak fennmaradásának engedélyeztetését a 2018-as év vége helyett meghosszabbítsák esetleg 2020. december végéig, ám a jelenlegi túlszabályozott helyzetben nem világos, hogy ez a szándék emelkedik törvényi szintre, vagy éppen az azonnali sanyargatók akarata. Jelenleg egyértelmű, hogy egyetlen parlamenti párt sincs, amely a lakosságra kútügyben rótt rendkívüli terhek teljes eltörlését szorgalmazná, ezért a Magyar Igazság és Élet Pártja, mint a tavaszi országgyűlési választásokon legnagyobb támogatást elért radikális nemzeti párt követeli az eljárások teljes költségmentességét, és a meglévő zavaros szabályozás egyszerűsítését!

A vízhez való alapvető emberi jog az élet biológiai feltétele, ezért szükségszerűen magasabb rendű, mint bármely más állami törvény, vagy önkormányzati és egyéb rendelet. A világirodalomban Szophoklész Antigonéja, a tizennyolc esztendős bátor honleány a diktátor szemébe mondta:

Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő 

Lehet, mely engem Isten nem változó 

Íratlan törvényét áthágni kényszerít.

Eljött az idő, hogy a diktátor, és a hatalmát megtestesítő adminisztráció szemébe mondjuk: a fúrt kutak körül kirobbant botrány Magyarországon a kommunista diktatúra restaurációját jelenti, azaz a globális rendőrállam kiépülésével egyenlő, és ezzel szükségszerűen kiváltja minden jóérzésű magyar ellenállását, függetlenül attól, hogy van kútja, vagy nincs. A kutak nyilvántartásához szükséges méréseket, a pontos talpmélység és a kút átmérőjének megállapítását központi szervezésben kell elvégezni, amihez a költségvetésben akár harminc milliárdot is el kell különíteni. Amennyiben a kormányzat ezt a jelentős összeget nem papírrongálásra, hanem a meglévő kutak állami támogatású fejlesztésére, a nem ivóvíz-minőségű kutak feljavítására, mélységük állami támogatású növelésére fordítja, úgy néhány év múlva fejlett kút- és ivóvíz-rendszerű országgá válhatunk. Magát az adminisztrációt az önkéntesség alapjára helyezve és az Internet bevonásával tizedénél is szerényebb összegre lehet visszaszorítani. Ez a MIÉP javaslata, ez az élet parancsa!

A kútkérdésből ki kell zárni azokat a törvényalkotókat, akik nem magyar érdeket szolgálnak. Köztudott, hogy Magyarországon a minisztériumok kezéből immáron harmadik politikai ciklus óta kikerült a tényleges törvényalkotás. A Századvég politikai intézet a törvények kidolgozásának és megfogalmazásának rendszerébe mélységesen beavatkozott, amikor New Yorkban tevékenykedő, magyarul nem beszélő magánszemélyeket úgymond szakértőként vont be. Ezek a szakértők pontosan tudják, hogy Brooklinban mi az ő saját érdekük, ám fogalmuk sincs arról, hogy mi a magyar ember és a magyar nemzet érdeke. Ezért követeljük, hogy a külföldnek való megfeleléssel szakítva kizárólag magyar kis- és középvállalkozások vállalhassanak szerepet ebben az alapvető nemzetpolitikai kérdésben. Sanyargató törvények és rendeletek helyett az Országgyűlés mondja ki, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott a fúrt kutak ivóvízként történő felhasználását, fejlesztését és átalakítását, valamint rendszeres laboratóriumi bevizsgálását az állam vállalja. Mindezek mellett az állam a magáncélú vízfelhasználás adómentességét is garantálni köteles mindaddig, amíg az nem az uralkodó kaszt luxus úszómedencéit szolgálja. Ez utóbbinak a progresszív adóztatása alapvető emberiességi kérdés, hiszen egy olyan országban, ahol a lakosság jelentős részének nem jut egészséges ivóvíz, nem lehet kevesek kiváltsága a fürdőmedencékben közpénzen, történő lubickolás.

Végül emlékeztetni kívánunk a KGB 45 pontjára, melynek orosz nyelvű változatát Boleslaw Bierut, egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában éppen abban az 1991-es évben találták meg, és hozták le a lengyel Nowy Dzieznik hasábjain, amikor a Magyar Igazság és Élet Pártja még csak a nemzeti ellenállás szerveződő állapotában volt. Az elhibázott rendszerváltás, a kommunista titkosszolgálatoknak való megfelelés ekkorra már nyilvánvalóvá vált, és örökös tiszteletbeli elnökünk, Csurka István az MDF alelnökeként birtokába került a nem nyilvános információknak. Azt is felismerte, hogy a moszkvai KGB-centrum által gyakorolt leigázási alapelvek nem csak a Varsói Szerződésbe tömörített keleti blokkban, így Magyarországon érvényesültek, hanem a globális rend új gazdái, a jelenkori Európai Unió is hasonlóan működik. A nyilvánosság előtt Csurka István fedte fel, hogy Bierut maga is KGB-ügynök volt a háború előtt és alatt, így az íróasztalán talált 45 pont nem csak egy hagymázos terv, hanem maga a véres valóság, ami bebizonyosodott a Magyar Dolgozók Pártja, az MSZMP, majd később az MDF, az MSZP és a Fidesz tevékenységében.

A MOSZKVA 2. 6. 1947: Szigorúan titkos!
K. AA/CC 113, Utasítás NK / 003/47. számú utasítás 28. és 29. pontja:

28.) Figyelni kell arra, nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fő vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

29.) Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

A jelenlegi kútszabályozási rendszerben felismerhetjük a KGB egykori tervét, mely egybe vág az Európai Unió, és a Brooklinban "szakértő" izraeli-amerikai kettős állampolgár törvény- és rendeletalkotók szándékával. Mindezek mögött nem nehéz felfedezni a központi vízvezeték-hálózat felügyeletének akaratát, amelyben a mesterséges vegyszerezés, a lakosság ellenálló képességének legyengítése, adott esetben a női és férfi termékenység mesterséges csökkentése, vagy az élet kioltásának lehetősége egybevág a jelenlegi globális hatalom világuralmi terveivel. Mindez csupán összeesküvés elmélet lenne, ha nem igazolnák statisztikai mutatók, a népességcsökkenés, a termékenységi ráta és az élelmiszerben, vízben lévő életesélyt csökkentő, súlyos betegségeket előidéző mesterséges anyagok feltűnően magas aránya. Itt kell keresnünk a jelenlegi természetellenes szabályozás végső okát, és ezért kell a fúrt kutak szabályozásának kérdését sokkal komolyabban vennünk az eddigieknél.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli a pártállami múlttal való tökéletes szakítást, aminek első jele lehet a vízkérdés megoldása, és követnie kell a privatizációs elszámoltatásnak, a devizahitel csalássorozat megállításának, a nemzeti vagyonleltár felállításának, és az elmúlt hetven év politikusai felelősségre vonásának. A XXI. században ideje van a korszerű változtatásoknak. Nemzeti vízkészletünket a természetellenes folyamszabályozás megszüntetésével, korszerű, de sok évezredes magyar hagyománnyal rendelkező ártéri gazdálkodással, a Duna-Tisza csatornák megépítésével, víztározók létesítésével, a beszántott csapadékvíz-csatornák megtisztításával kell folytatnunk. A MIÉP készen áll az alapvető változtatások részleteinek kidolgozására. Szakértői és támogatói gárdánk érdekelt a nemzeti vízgazdálkodás alapkérdéseinek kidolgozásában. Mindehhez első lépés a kútkérdés újragondolása. Határidő sürget bennünket, legkésőbb 2018 végéig szükséges az alapfilozófia újragondolása, és a magyar embereknek megfelelő szabályozás. A jelenlegi helyzetet Szolzsenyicin írta le legpontosabban, és nekünk ki kell mondanunk, hogy a Szovjetunió és az Európai Unió szocialista aktivistái tökéletesen megfelelnek egymásnak:

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek. Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása kívánja."

A Magyar Igazság és Élet Pártja elvárja a hatalom ideiglenes birtokosaitól, hogy felelősen gondolkodjanak és cselekedjenek. Forduljanak szembe a törvényeket és rendeleteket tollbamondó, diktátumként megfogalmazó eddigi kenyéradó gazdáikkal. Vonják vissza korábbi rendeleteiket, és a magyar társadalom érdekeinek megfelelően alkossanak újat.

Tiszaeszlár, 2018. november 5-én.


Nagy Tibor

a MIÉP elnöke
JEGYZŐKÖNYVEzt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy nyílt szavazással kíván szavazni a párt egyes vezető tisztségviselőinek visszahívásáról, vagy leváltásáról.

Levezető elnök javasolja, hogy a nyílt szavazással válasszák meg a párt új tisztségviselőit, ezen belül külön tegyenek indítványt a párt elnökhelyettesének, egy alelnökének, elnökségi tagjainak, a becsületbíróság, a számvizsgáló bizottság tagjainak a személyére.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt új elnökhelyettesének Szilágyi Sándort választja meg 2 évi időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt új alelnökének Kohánszky András Bélát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Pércsi Anitát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Kissunyi Istvánt választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság elnökének Tóth Bélát  választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság tagjának Tóth Norbertet választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Perdiák Jánost választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Orbán Norbertet  választja meg 2 év időtartamra.

Ezután a levezető elnök kötetlen beszélgetést kezdeményezett, melyben szóba került, hogy erősítsék meg pozíciójában az elnököt is, erre a küldöttek kifejezetten kérték a levezető elnököt. A levezető elnök kérte a küldöttgyűlést, hogy szavazatukkal tegyék egyértelművé szándékukat, azaz, hogy kívánnak -e jelen küldöttgyűlés keretein belül az MIÉP elnökének személyéről is szavazni.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

6/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy jelen gyűlés keretein belül kíván szavazni a párt elnökének személyéről.

Levezető elnök ezután javasolja, hogy nyílt szavazással döntsön a küldöttgyűlés a MIÉP elnökének személyéről.

Ezt követően a küldöttgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt elnökének Nagy Tibort ( 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 35. ) választja meg 2 év időtartamra.


Tisztelt MIÉP-támogatók!

A Magyar Igazság és Élet Pártjának szeptemberi Országos Gyűlése tisztújításról határozott. Néhány tisztségéből visszahívott tagtársunk figyelmen kívül hagyva a döntést, valótlan információkat tett közzé az Interneten. Korábbi tisztségükre hivatkozva azt a látszatot keltették, mintha még mindig tisztségviselők lennének. Miután nincs hivatalos MIÉP-oldal a Facebookon, noha néhányan annak tüntetik föl, ezért mindenkinek jelezzük: az ilyen színben feltüntetett oldalak és híreik hamisítványok. Hivatalos közleményeinket kizárólag itt, a www.miepinfo.hu oldalon jelentetjük meg.

A tisztségéből visszahívott Gy. Balogh Géza, Deli Károly, Andrásfay Sz. Ödön és néhány társa ügyében Becsületbíróságunk eljárást folytat, a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében ez alatt nem nyilatkozhatnak. A fentiekben közöltük a szeptember 15-i Országos Gyűlés jegyzőkönyvének részletét, mely tartalmazza új tisztségviselőinket. Kérjük tisztelt Tagjainkat és Támogatóinkat, hogy a tisztújítás tényét közöljék és terjesszék mindazokkal, akikhez nem jutott el.


MIÉP Országos Elnökség


                    NAGY TIBOR MIÉP ELNÖK OKTÓBER 23-I BESZÉDE

         

     Tisztelt Ünneplő Közönség!

Október 23. nemzeti ünnepeink közül időben a legközelebb esik hozzánk, ezért a legtöbb tanulsággal szolgál számunkra. A Magyar Igazság és Élet Pártja az összes politikai párt közül a legközelebb áll '56 szellemiségéhez annál fogva, hogy - legyünk őszinték egymással - egyedül ránk maradt ez az örökség. Nem szeretnék a rendszerváltás után kormányra jutott különböző politikai pártokkal foglalkozni, mert akárhogy nézzük, lényegüket tekintve valamennyien az MSZMP-ből nőttek ki. Az állampárt 1956-os szabadságharcunk leverőjeként a magyar történelem legkártékonyabb, nemzetpusztító erőszakszervezeteit működtette. Az ávósok, pufajkások és munkásőrök terrorszervezetein túl a titkos megfigyelések, a spiclik, besúgók, tartótisztek és mindenre kiterjedő hálózati rendszerek felszámolása a mai napig nem történt meg. Azok tartják markukban a nemzetgazdaságot, akiket 1956 után megbízható elvtársként választottak ki. Családi és etnikai vérségi szálak meghatározóak, minden esetben a magyarság elnyomására. Nagyon sokszor ezek az elnyomó emberek, hálózatok és szervezetek rejtve, akár nemzeti színű zászlók alatt mutatkoznak. Ha érdekük úgy kívánja, az Árpád-sávos zászlót, vagy a lyukas '56-os zászlót lengetik. Legutóbb április 15-én, az országgyűlési választások után egy héttel történt az meg, hogy az operett-magyarok kivonultak az utcára. Vitték jelképeiket, és hangoztatták jogos sérelmüket a választások elcsalása miatt. Az sem zavarta őket, hogy mellettük az LMBTQ-szervezetek szivárványos zászlaja, vagy a kommunisták sarló-kalapácsos vörös zászlaja lobogott. Még az is előfordult, hogy a nemzeti zászló keveredett a korcsok, a testi, lelki és szellemi elfajzottak jelképeivel. Na, erre a szintre soha nem szabad lesüllyednünk. A Magyar Igazság és Élet Pártja az egyetlen volt a választások után, amely az EBESZ-hez és az ENSZ-hez fordult a magyarországi választások elcsalása miatt. Angol nyelvű tiltakozó levelünk ma is megtalálható a www.miepinfo.hu oldalon. Akkor is hangoztattam, hogy tiltakoznunk kell, de ezt nem tehetjük közösen a nemzet pusztítóival és hóhéraival. Tudnunk kell: aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Disznóból pedig épp elég van. Elegendő az Apró-Gyurcsány klánra gondolnunk, amely arra alapozza mai befolyását és gazdagságát - hiszen az ország egyik leggazdagabb famíliájáról van szó -, hogy 1956. október 24-én az állampárt legbelső körének ülésén Apró Antal kért és kapott elsőként tűzparancsot a békésen vonuló és tiltakozó tömeg ellen. Másnap, október 25-én eldördült a Kossuth téri sortűz, melynek felelőseit noha név szerint ismerjük,nem vontak közülük felelősségre senkit. Gondoljátok meg, barátaim: egy gyilkos, tömeggyilkos rendszerből senki nem lett néven nevezve, és megbüntetve. Ez a mi valódi helyzetünk, ezt kell minden erőnkkel megváltoztatnunk. Az igazságtétel nem csak a mi érdekünk, hanem azoké is, akikre egy napon ki kell mondanunk az ítéletet, hiszen a bűnt bűnhődésnek, beismerésnek, megbánásnak és jóvátételnek kell követnie. Ennek hiányában a bűn mindazok fejére száll, akik tehettek volna, de nem tettek, segíthettek volna a bűnösöknek, de nem segítettek végigmenni a bűnbánati úton.

A jelenkori rendszer 1956 leverőiből, azok leszármazottaiból és haszonélvezőiből áll. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a kormányzat tavalyi '56-os ünnepségén 2018. július elsejére ígérte az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát. Ez az ígéret is jelentős szerepet játszott az igazságra vágyó tömegek választások előtti félrevezetésében. Tudjuk mi történt: mondjátok ki, barátaim! SEMMI! Ez a semmi az 1956 utáni mindenkori hatalom erkölcsi szintjének a mérőszáma. Az okokat kutatva hamar rájövünk az összefonódásokra, a személyi, családi és hálózati szálakra, arra a tényre, hogy 1956 leverői azok soraiban is megtalálhatóak, akik önmagukat ma lyukas zászlók lobogtatásával ünnepeltetik. A lyukas zászlóval nem lehet tréfálni, kedves barátaim! A lyukas zászló az állampárti címer kivágását, egyszer és mindenkorra történő jelképes és valóságos elvetését jelenti. Ma azt kell látnunk, hogy sokan titokban, vagy jelképesen visszavarrták azt a Rákosi-Kádár címert a zászlóra, vagy gondolatban a lyuk helyére odaképzelik. A közéletben, a gazdaságban, a kultúrában, a politikában nem történt meg a rendszerváltás. Hazugok azok, akik '56-os lyukas zászlót lobogtatnak, de nem számoltatják el a sortüzek felelőseit, az akasztások vérbíráit, vérügyészeit, hóhérait és haszonélvezőit! Hazugok azok, akik nem készítenek nemzeti leltárt a rendszerváltás óta elrabolt nemzeti vagyonról, és nem veszik vissza elorzott javainkat! Hazugok azok, akik némán tűrik, hogy 1956 hősei és támogatói nyomorogjanak, miközben ők maguk fényűző pompában élnek, és a nemzettől elorzott magánvagyonukat offshore cégekbe, Európán kívüli országokba mentik. Hazugok azok, akik némán nézik, vagy éppen törvényekkel, karhatalommal, készenléti rendőrséggel támogatják a devizahitelesek kilakoltatását. Külön bűnszervezet alakult az állam jóváhagyásával a devizahiteles autók, lakások és házak mélyen áron aluli megszerzésére. És ha megvizsgáljuk, ez a haszonleső kaszt ugyanaz, mint amely 1956 leverésében, a magyar nép kivéreztetésében volt érdekelt.

Alapító elnökünk, Csurka István az Új magyar önépítés című tanulmányában megírta, hogy 1956 óta Magyarországon minden a lényeges kérdések elhallgatására épül. Idézem: "1956 és ami utána következett, a magyar történelem máig fel nem mért, a maga valójában fel nem fogott vízválasztója. A forradalomnak nemcsak hogy a története nincs kellőképpen feldolgozva, hanem történelmi fordulópont jellege sincs kimutatva, s talán még csak megsejtve sem a gondolkodásban. 1945-ben nem szakadt meg a magyar lelkekben a folytonosság tudata. S még akkor is, amikor a nemzet nyakára ültetett bábok elkezdték véres és kegyetlen színjátékukat a politikai porondon, a nemzet belső szervezete, öntudata, ha nem is érintetlen és sértetlen, de valójában ép maradt. S éppen mert ép és lelkében szuverén maradt, tudta véghezvinni 1956 lélegzetelállító, világra szóló csodáját. Felkelt, felegyenesedett, s ha csak két hétre is, de nyilvánvalóvá tudta tenni, hogy ennek a kicsiny darab európai földnek jogos ura, méltó mûvelője, s hogy szavának, jellemének, gondolatainak tisztes helye van az európai népek parlamentjében. S éppen, mert a forradalom ilyen volt, rendkívüli világesemény, az uralmi rendszerek lényegét leleplező rakétafény, mert tragikusan szép és nagyszerű volt, egyszeri és megismételhetetlen, mert egy nemzet élni akarásának utolsó fellobbanása volt, éppen azért, ami utána következett: a bukás, az eltiprás, a magára maradás is végzetes volt. Csak az lehetett. Ilyen fordulat még egyetlenegy történelmi fordulópontján, egyetlenegy szabadságharcának bukása, egyetlenegy háborúvesztése után sem következett be. 1956. november 4-e óta a magyarság nem a saját történelmét éli. A mai magyar élet minden területe, tudathasadásossága, lehetetlensége az évszázadok óta begyakorolt életmentő magatartástól való elfordulásból vezethető le. Ez a fordulat a lelkekben állt be. A magyarság ebben a korszakban hagyott fel évszázados magatartásával, azzal a hovatovább már nemzeti sajátosságnak ítélt ellenállási formával, ami eleddig a fennmaradását biztosította; a passzív rezisztenciával."

Kedves Barátaim! Eddig tartott az idézet Csurka Istvántól, aki szellemében most is köztünk van, és meghatározza lépéseinket, gondolatainkat és cselekedeteinket. A XXI. századi magyar történelem legnagyobb váteszéről van szó, aki előre megmondta, mi fog történni a világban. Akkor beszélt a migránskérdésről, amikor a Soros György-féle bevándoroltatásról még szó sem volt. Beszélt a kísértésről, milyen könnyű pincérnemzetté válni, idegenbe menekülni, és azt is elmondta: a legnehezebb szülőföldünkön magyarnak megmaradni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb embereknek is vannak tévedéseik, emberi gyöngéik, ám nem ezekért becsüljük őket haláluk után évtizedekkel. Biztos vagyok abban, hogy Csurka István évszázadok múlva is emlegetni fogják, mert egyetlen volt a rendszerváltás utáni politikai mezőnyben, aki tisztán látott, és máig érvényesen utat mutatott. 1956. október 23-án a műegyetemi ifjúság békés tüntetésével elkezdődött a kommunista társadalmi kísérlet megállítása Magyarországon. Nekünk az a feladatunk, hogy a mai zűrzavaros világban folytassuk ezt a folyamatot. Ne álljunk meg félúton! Ne törődjünk bele a megváltoztathatatlanba! Mindent meg kell változtatnunk ahhoz, hogy e feje tetejére állított világot a talpára helyezzük vissza. Magyarország a mi történelmi örökségünk.

Az '56-ot leverő és felszámoló baloldal a nemzetközi parancsoknak engedelmeskedett, mindig is nemzetellenes volt, velük semmi dolgunk nincs. Óvakodjunk azoktól, akik nemzetegyesítésről beszélnek, miközben a hóhérokat akarják ismét a nemzet nyakára ültetni! Óvakodjunk azoktól, akik hamis célból lengetik '56 zászlaját! Óvakodjunk azoktól, akik ugyan hangoztatják '56 jelszavait, de csak azért, hogy ismét félrevezessenek bennünket! Mindezekből látható, hogy '56 öröksége a rendtétel az országban. Rendet kell tennünk a saját sorainkban. Éppen a 2018-as választás mutatta meg, hogy miközben megtízszereztük a korábbi támogatottságunkat, és elindultunk a növekedés, gyarapodás és visszavétel útján, közöttünk is akadt, aki meghasonlott. A szeptemberi Országos Gyűlésen meghoztuk azokat a döntéseket, melyekkel az új Elnökségünk képes levezényelni és sikerre vinni az előttünk álló európai és önkormányzati választásokat. A Magyar Igazság és Élet Pártja közleményei a www.miepinfo.hu oldalon jelennek meg. Minden más vagy újságírói torzítás, vagy kifejezetten ellenséges ármány. Egységünk a feltétele annak, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon megfelelő eséllyel induljunk. Ha az elnökségem elmúlt másfél éve alatt megindult folyamat folytatódik, akkor statisztikai és politikai értelemben is esélyünk lesz ismét bekerülni az Országgyűlésbe. Ezért mindenek előtt rendeznünk kell sorainkat, mert sokkal nagyobb feladat áll előttünk, mint amit politikai párt valaha is vállalt e hazában. A mi pártunk a magyar nemzet pártja, a mi hazánk az 1100 éves Magyarország. Keressük szövetségeseinket politikai és társadalmi szervezetekben. A következő esztendő az 1919-es kommün századik évfordulója, amely során fel kell tárnunk azokat az országfelszámoló törekvéseket, melyeknek következményeit ma is nyögjük, és emlékeznünk kell a Nemzeti Hadsereg felállítására, a történelmi rendtétel folyamatára. Immáron nem vagyunk előzmények és példaképek nélkül. Fel kell vállalnunk a Rongyos Gárda, a Sopront visszaszerző Lajtabánság, a Trianont felülíró Horthy-rendszer, és az 1956 csodáját megharcoló szabadsághősök legjobb törekvéseit, ugyanakkor mindezt XXI. századi körülmények között, a jövő Magyarországát megalapozva kell tennünk. Mindenki társunk ebben, aki a nemzet valódi érdekében cselekszik.

Európa ma szocialista-liberális kormányzás alatt roskadozik, és a jövő évi választásokon minden bizonnyal vissza fog térni a nemzetállamok szövetségéhez, és megvédi határait Ázsia és Afrika betolakodóitól. Ugyanakkor nekünk legnagyobb gondunk a belső migráció, a magyarsággal együtt élni képtelen népcsoportok megfékezése. Mondjuk ki: Magyarország mindig magyar volt, és az is marad! Amely nemzetnek a fiai nem hajlandóak életüket adni a hazáért, az az ország eltűnik a föld színéről. Nincs már vasfüggöny a határon, eltűntek a mozgásérzékelővel ellátott automata golyószórók, melyeket éppen azok a szélsőbaloldali elvtársak telepítettek, akik ma önmagukat demokratáknak nevezik. Ha ők demokraták, akkor mi nem akarunk demokratává válni, pedig nekünk magyaroknak van a világon a legerősebb demokratikus hagyományunk. A szkíta, hun és magyar népek lovasdemokráciája évezredekkel megelőzte a nyugati kísérleteket, úgy, hogy meg is valósította a demokráciát. Bizonyítja ezt történeti alkotmányunk, a Vérszerződés és az Aranybulla minden cikkelye, melyek ma is hatályosak, akárcsak az 1848-as áprilisi törvények, vagy 1956 kommunizmust elsöprő forradalma és szabadságharca. Bennünket senki ne oktasson ki demokráciából, mert azok, akik ma tanítómesternek jelentkeznek, sehol sem voltak, sunyítottak, lapítottak, vagy éppen ellenségeinket szolgálták, amikor megmutattuk a világnak, hogy a magyar a világ leginkább szabadságszerető népe. Jelszavunk a régi: Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar!

A Jóisten áldja meg 1956 hőseit, mártírjait, és a rájuk emlékező ünneplő tömeget!


Október 23-án Veszprémben a MIÉP képviselői koszorúztak, 

Vitéz Juhász Antal és Kolontári Csaba.  

Zsákai Zsigmond az 1956-os mártírok emlékművét koszorúzza Tiszaörsön
KÖZLEMÉNY 

A szeptember 15-i tisztújító Országos Gyűlés után a Facebookon szélsőbaloldali aktivisták, liberális trollok, bajkeverők, és néhány visszahívott MIÉP-tisztségviselő hol elnökségnek, hol elnökhelyettesnek, vagy becsületbíróságnak, hol hivatalos MIÉP-oldalnak kiadva magát, megtévesztő  információk sokaságát közölte, törvénytelenül használt elnökségi pecséttel és dokumentumnak látszó hamisítványokkal. 

Kérjük Tagságunkat, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a hamis-zászlós "becsületbírósági" és "elnökségi" döntéseknek, aláírásoknak, és ne látogassuk a pártütők rendezvényeit. Ügyüket a Becsületbíróság vizsgálja, a döntésről tájékoztatást fogunk adni. 

Továbbra is bojkottáljuk a Facebook hamis híreit, és kizárólag itt, a www.miepinfo.hu oldalon megjelenő hivatalos hírekhez igazodunk. Találkozzunk október 23-án déli 1 órakor, a Turul-szobornál!

                                     

                                 A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége  

HALÁLIPAR


A Magyar Igazság és Élet Pártja az évtizedek óta tartó, és mára tarthatatlanná vált egészségügyi válság nyomán követeli a költségvetés rendszerszintű átalakítását, Kásler Miklós leváltását, az eddig nem létező Egészségügyi Minisztérium felállítását. A Kádár-rendszertől megörökölt félszocialista egészségügyben a globalizmussal való szembesülés jelenti a legnagyobb kihívást. A hatalmas erőforrásokat igénylő innováció hiányában rendszerszintűvé vált az egészségügy haldoklása, amit az állami bérpolitika megerősít.

Az orvosok fizetésébe ma is beletervezik a hálapénzt, ami keveseknek jut. Egy átlagos magyar orvos hatéves egyetemi tanulás és a legalább ennyi szakképzési idő után szembesül azzal, hogy tudását egy BKV-ellenőr szintjén értékeli a társadalom. Mi más ez, ha nem az orvosok tudatos elűzése? Ugyanez a helyzet a nővérekkel. Ők is jelentős arányban idegenbe kényszerültek. Róluk sincs pontos statisztika, mert a központi rendszer, az állami irányítás alatt tevékenykedő Központi Statisztikai Hivatal meghamisítja az adatokat. 2001-ben, az első Orbán-kormány idején kormányrendelet bízta meg a KSH-t a nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztói-árindex kiszámításával, ám a valós adatokat az akkor közelgő választások miatt a miniszterelnök nem engedte nyilvánosságra hozni. Ilyen és hasonló ügyek miatt az akkor még kormány-hű Mellár Tamás, a KSH vezetője szembefordult a rendszerrel, és ma már egy kis ellenzéki pártban politizál a közállapotok megváltoztatása érdekében. A rendszer viszont érdemben nem változott. Ma is eltitkolják életünk legfontosabb adatait. A legsúlyosabb válság azt az egészségügyet sújtja, amely a kádári lepusztultságot messze meghaladó válságba zuhant. Ez ma az ország legmélyebb válsága.

A piac törvényeinek érvényesülése nyomán kezelhetetlenné vált a szakemberhiány. Az elvándorlás miatt nem csak a nyolcmilliós vidéken növekedett százas, majd ezres nagyságrendűvé az orvosok hiánya, hanem immáron a fővárosban sincs elegendő háziorvos Angyalföldön, Kőbányán, Kispesten és Újpesten. A Duna, mint Pannónia és Szkítia elválasztója most is működik, mert ugyanazok az orvosok, akik az állami rendszerben toborozzák a betegeket, Budán, a magánrendelőkben nyugati árakon gyakorolják praxisukat keleti gépparkkal és műtéti megoldásokkal.

Aki kilóg a rendszerből, mint Székely László szívsebész, aki a világ legkorszerűbb, vágás nélküli módszereivel egyedülálló eredményeket ért el a vénán keresztül történő szívműtétekben, azt látványosan elbocsátják, jelezve, hogy a műtéti statisztikák nem a legfontosabb mutatói a szakemberek megítélésének. Közben meghalt Székely professzor műtétre váró 55 éves betege, ami mellett országosan százak és ezrek halnak meg értelmetlenül rendszerhiba és megfelelő irányítás hiánya miatt.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter - mint az intézmény megnevezéséből is kiderül -, se nem egészségügyi, se nem oktatási miniszter. Mindkét terület teljes embert és pontos jövőképet, kidolgozott átalakítási tervet igényel. Ennek hiányában marad az embertelen "emberi erőforrás" megnevezés, és az emberek erőforrásként, azaz gépként, rabszolgaként, igavonó emberállatként kezelése. Ha nincs emberség, csak haszonkeresés az erőforrás kárára, akkor tömegesen pusztul a magyar. Milliószámra halnak meg olyan betegek, akik egy jobban működő rendszerben még évtizedekig élhetnének. A "humán erőforrás krízis" - ahogyan kormányzati berkekben a válság egyik tünetét nevezik - megoldásra vár. A megoldáshoz alkalmas vezetőkre van szükség, nem csak a minisztériumok élén, hanem az egész kormányzatban. Ilyen súlyos válság esetén elvárható, hogy Áder János köztársasági elnök megszólaljon, és ne csak a brazíliai esőerdőkért, hanem a magyar emberekért is aggódjon. Nem véletlen, hogy a kormány nem hozza nyilvánosságra a halálipar statisztikáit, mert ha az megtörténne, az egész politikai rendszert elsöpörné kormányostul, ellenzékestül.

Megfelelő vezetés hiányában jönnek a percemberek. Nagy Anikó, a most leváltott egészségügyi államtitkár eleve nem tett semmit a rendszerszintű gondok megváltoztatása érdekében, csupán élvezte kivételes helyzetét és hatalmát. Kongresszusról kongresszusra járt, négy hónapos működése nagyobb részét idegenben töltötte. Most ott tartunk, hogy komoly szakember nem vállalja az államtitkári posztot sem, az egészségügyre szánt források hiányában. Hiába kereste meg Kásler miniszter Cserháti Pétertől kezdve a szakma legkiválóbbjait, senki nem akar az összeomlás részese lenni. Hátramaradtak viszont a szerencselovagok, a küldött, vagy ültetett emberek, a más területekről érkező ejtőernyősök. Fábián Attila, az Egészségbiztosítási Alap vezetője úgy került az ország egészségügyének egyik legfontosabb székébe, hgyo nem volt egészségügyi vezetői tapasztalata. Fábián korábban városfejlesztéssel és kultúrával foglalkozott, az egészségügyben legfeljebb kezdőnek nevezhető.

A Magyar Igazság és Élet Pártja, mint a legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti ellenzék, a magyar nemzet megmaradása és jövője érdekében követeli az egészségügy rendszerszintű átalakítását, az egészségügyi források XXI. századi szintre emelését, az állami korrupció megzabolázását, az ellopott nemzeti vagyon visszavételét, és az elkerülhetetlen személyi döntések meghozatalát. Az egészségügyi dolgozók bérrendezése első lépése az átalakításnak. A MIÉP nemrég megválasztott új elnöksége kidolgozta az egészségügyi vészhelyzet felszámolásának nemzeti programját. Haza kell hozni az orvosokat, nővéreket, és hozzá kell kezdeni minden magyar beteg gyógyításához. A halálipar bezárása és a kartellben dolgozó kormány-ellenzék leváltása alapvető lépés, amihez a társadalom felvilágosítása, a valódi egészségügyi és halálozási adatok nyilvánosságra hozatala szükséges. A MIÉP egészségügyi szakkollégiuma készen áll a valódi adatok feldolgozására, megismertetésére, és jelenidejű átalakítás megkezdésére.  


Tiszaeszlár, 2018. október 12-én.


Nagy Tibor

MIÉP elnök

KÖZLEMÉNY"Dicsőség és örök emlékezet a mártíroknak - jelentette ki Szilágyi Sándor, a MIÉP nemrég megválasztott elnökhelyettese -, mert választhatták volna az életet is, ha behódolnak, és megtagadják hazájukat. Mindannyiunkért haltak meg. Addig lesz Magyarország, amíg az emléküket méltóképpen őrizzük" - tette hozzá a Mezőcsáton élő elnökhelyettes.    /MTI/                                                                              Nagy Tibor

                                                        a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke


A MIÉP Elnöksége tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Facebookon különböző csoportok megtévesztő és rágalmazó üzeneteket helyeznek el a MIÉP Elnöksége nevében. A Magyar Igazság és Élet Pártja minden kapcsolatot megszakított a Facebookkal, az ott található "MIÉP-oldalak" működtetőivel és trolljaival, így a www.facebook.hu oldalakon semmilyen hivatalos, és egyéb MIÉP-állásfoglalás nem jelenik meg. A párt közleményei, sajtótájékoztatói és üzenetei kizárólag itt, a www.miepinfo.hu weblapon olvashatóak. A MIÉP Elnöksége kéri a párt tagjait és támogatóit, hogy bojkottálják a Facebook internetes oldalait, mert ott hamis zászlós és valós közlemények keverednek.

2018. szeptember 20.

                                                              MIÉP Elnökség kép: Nyíregyházi kampányzáró

A MIÉP Ifjúsági Tagozat diáktüntetése

Nemzetközi sajtótájékoztató a Parlament előtt

MIÉP Felkészítő a devizahitel csalássorozatról

Budapest, Krisztina Hotel

Korrucióellenes Liga tanácskozása 2018 februárban

Ennyien voltunk, ennyien leszünk!

Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997. 

Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017. 

Sajtótájékoztató

Nemzetközi sajtótájékoztató