Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

programunk

kapcsolat:

AZ ALMABOTRÁNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja döbbenten tapasztalta a szabolcsi gazdák ellen szerveződő globális almakartell legutóbbi akcióját, a szabolcsi léalma 13, majd nagy kegyesen 15-20 forintra felemelt felvásárlási árat. Miközben a feldolgozók a sokkal rosszabb adottságú osztrák és német termelőknek 10 eurocentet, azaz több mint 30-33 forintos átlagárat fizetnek az ipari almáért, nálunk a felénél is kevesebbre értékelik a nyugatinál lényegesen jobb minőségű termést. A felére leszorított felvásárlási ár nem fedezi a termelés költségeit, a gazdák zsebéből kiveszik a permetezés, szedés, rakodás, beszállítás árát. A jó gazda gondosságával felügyelt termést a szemétszállításnál megszokott ár alatt kívánják megkaparintani.

Köztudott, hogy a szabolcsi alma a világ legjobbja, köszönhetően a homokos tájnak, a Kárpát-medence óvó tenyérkoszorújának, és a szabolcsi szelíd lankák különleges mikroklímájának, ami az áldott napsütést megsokszorozza, a lédús szabolcsi almát az almák királyává érleli. Éppen ezért szokták a német, olasz, francia és amerikai feldolgozók a saját termésük feljavítására használni a szabolcsi termést. A mostani kartell-akcióval a versenytársak összehangolt törvénytelen manipulációjával egyszer és mindenkorra tönkre kívánják tenni a szabolcsi termelőket. A legszomorúbb e történetben, hogy a politikai vezetés, az agrártársa és Jakab István, a MAGOSZ elnöke személyesen közreműködik e folyamatban az almakartell oldalán, hiszen sem a támogatási rendszerben, sem az adózásban nem mutatott fel eredményt.

A Magyar Igazság és Élet Pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy a globális almakartellhez tartozó Austria Juice és feldolgozó társai az elmúlt egy hónap egyeztetései nyomán összezártak, és immáron az állami hatóságokkal közösen a szabolcsi gazdák megtörésére, végső ellehetetlenítésére törnek. Az agrártárca és a MAGOSZ az elmúlt évek tapasztalata alapján tisztában volt a globális cégek szándékával, mégsem tett érdemben semmit. Történelmi mulasztása az agrárvezetésnek az évtizedek óta ígért szabolcsi feldolgozóüzem elmaradása. Egyetlen ilyen üzemmel meg lehetne változtatni a szabolcsi alma piaci helyzetét. A felvásárlók nem tudnák a termés rohadásával zsarolni a gazdákat. A kartell-gyanú első felmerülésekor a Versenyhivatalhoz, ügyészséghez és bírósághoz, továbbá az európai intézményekhez kellett volna fordulniuk a nemzeti almapiac védelme érdekében. A tőke és az áruk szabad áramlását megfogalmazó európai alapelv nem indok a termelést ellehetetlenítő árkartell létére. A tönkre tett gazdák földjein már megjelentek a felvásárlók, akik a kiváló szabolcsi almáskerteket immáron a magyar gazdáktól kívánják elrabolni, hogy azok saját földjeiken cseléd-napszámosként élhessenek a jövőben. Miközben Jakab István naponta háromszor nyilatkozott: "Elengedhetetlen az összefogás, nem szabad hagyni, hogy önköltség alatt vigyék be a gazdálkodók az almát", - a valóságban egyetlen lépést sem tett azért, hogy nemzeti kincsünket, a hungarikumként méltán világhírű szabolcsi almatermesztést ne idegen kufárok tegyék tönkre.

Időközben kiderült, hogy ugyanazok a globális piaci szereplők a szabolcsinál lényegesen gyengébb adottságú lengyel termelőkkel tíz eurocent felvásárlási árban egyeztek meg, ezért megdöbbentő a Szabolcsban általános öt eurocentnél alacsonyabb ár. A MIÉP megvizsgálta a különbség okát, és választ kapott a kérdésre: a lengyel gazdák azért tudják érvényesíteni az érdekeiket, mert mögöttük áll a lengyel kormányzat, a teljes állami intézményrendszer és a gazdák képviseleti szervezete. Ez az a különbség, ami Magyarországon nem mutatható ki. Az agrárminiszter és a MAGOSZ tisztviselők szép szavai mögött a felvásárlók érdekei mutatkoznak meg, nem a magyar gazda, hanem a globális gazda érdekeit képviselik. A rendszerváltás óta eltelt harminc év folyamatait vizsgálva a MIÉP elnöksége megállapította, hogy a feldolgozó üzem elmaradása nem véletlen, hanem szándékos mulasztás, amire az állami intézményekbe beépült idegen érdekeket képviselő, vagy éppen azok által megvesztegetett tisztviselők voltak képesek.

A szabolcsi almabotrány sokkal nagyobb horderejű ügy az idei termés kérdésénél. Benne van az elhibázott, idegen parancsot teljesítő rendszerváltás, a politikai kaszt árulása, a nemzeti vagyon idegen kézre játszása, a felülvizsgálatlan privatizáció, és mindenek felett a jelenlegi politikai vezetés kegyetlen magyar-gyűlölete. Lakosságcsere folyik az országban, immáron kétmillióhoz közelít a szülőföldjükről elűzött magyarok száma, amit az állampolgársággal való kufárkodás sem tud ellensúlyozni. Ez a folyamat éppen Szabolcs, Szatmár és Bereg megyét érinti legsúlyosabban, mert hagyományosan ez a vidék Magyarország legelmaradottabb gazdasági térsége. A történelmi szegénységnek mély okai vannak: a Habsburg évszázadokban ez a föld volt a kuruc világ középpontja, innen indultak szabadságharcaink, és itt maradt meg legtovább a nemzeti ellenállás. A Rákóczi szabadságharc leverése után a bécsi kancellária e táj elszegényedését politikai programmá tette, és évszázadokon keresztül fáradozott azon. Az ősi táj, ahol először telepedtek meg Árpád törzsei, ahol a földből előkerülő leletek az államalapítás előtti magyarok kereszténységét igazolják, mindig is a magyarság végső menedékét jelentették. Az intenzív mezőgazdasági művelésre alkalmatlan homokos tájnak az almatermesztés olyan adománya, amivel az egész világon méltán vált ismertté. Ezt kívánják most a bankokkal, politikusokkal kiegészített almakartell szereplői elvenni.

A Magyar Igazság és Élet Pártja az ország közvéleményéhez fordul: a szabolcsi gazdák ügye a tizenötmilliós magyarság létküzdelmének része, ezért kérünk minden jó érzésű magyar embert, ne legyen közömbös! Ne tűrjük, hogy rólunk, de nélkülünk hozzanak döntést a fejünk fölött! A Vásárosnaménynál elkezdődött részleges útlezárásokon túl fontoljuk meg, ha szükséges a teljes útelzárást, az országos, az európai és a világ közvéleményének felhívására. Egy országrész küzd az életben maradásáért. Minden magyar embertől cselekvő szolidaritást kérünk a szabolcsi almatermesztés megmentése érdekében!

Tiszaeszlár, 2018. augusztus 28-án.

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke

Nagy Tibor, a MIÉP elnöke ünnepi beszédeTisztelt Ünneplők! Kedves Barátaim!

Augusztus 20. a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Az év derekán az aratás után jövünk össze ünnepelni Magyarországot, a magyar népet és nemzetet. A sikeres aratás, az új kenyér ünnepe augusztus 20. Velünk ünnepel minden magyar a Kárpát-medencében! Minden magyar tudja, hogy ha tíz országra vagyunk szabdalva, akkor is összetartozunk. A Kárpát-haza egy természeti egység, melyben ma is legnagyobb nemzetalkotó nép a magyar. Pedig két súlyos világháború, öt forradalmi változás van mögöttünk csak az elmúlt évszázadban. Más nép ezt nem bírta volna ki. Mi magyarok minden csapás elviselésére készen állunk. A Jóisten azt veri, akit szeret. Bennünket nagyon szeret. Megpróbál sorscsapásokkal, megpróbál nemzetvesztőkkel, megpróbál a szétszórattatással. Csak az utóbbi években több mint egymillió magyart űzött el idegenbe az idegenszívű hatalom a maradék Magyarországról. Számukra keserű az új kenyér, számukra nem munkaszüneti nap augusztus 20. A szívükben, a lelkükben ott vagyunk, és némán együtt ünnepelünk. Nem jókedvükből távoztak idegenbe, hanem azért, mert a jelenlegi rendszerben nincs számukra megélhetés. A Kádár-rendszer rabságánál rosszabb helyzetbe kerültek, amikor a kenyerüket is elvették.

A miniszterelnök kitartottja, Mészáros Lőrinc, a felcsúti kétbalkezes gázszerelő naponta 1200 millió forintot keres csak az EU-pályázati pénzekből. Tudják mekkora pénz ez? Ötvenezer embernek a megélhetése. Cegléd az a város, aminek a teljes jövedelmét bezsebeli a korrupt rendszer strómanja, és nincs aki megállítsa. Keserű ünnep a mai, mert miközben a hatalom kitartottjai mérhetetlenül gazdagodnak, a magyar társadalom mérhetetlenül szegényedik. Nincs ki meghallgassa Tiborc panaszát. Mégsem pusztába kiáltott szó a Magyar Igazság és Élet Pártja hangja, mert a 2018-as választások eredménye alapján tízszer többen támogatnak bennünket, mint négy évvel korábban. Ez az eredmény messze elmarad a 2000-es évek környékének százezres gyűléseitől a Hősök terén, messze elmarad a parlamenti küszöb átlépéséhez szükséges 5 százaléktól, mégis elmondhatjuk, hogy megállítottuk a zuhanást. Nosztalgiapártból a parlamenten kívüli radikális ellenzék legerősebb pártjává váltunk. Sok riválisunk van, akik nálunk lényegesen gyengébb eredménnyel a nemzeti oldal élére kívánnak állni. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a magyarságot szirénhangokkal áltatók nem tudnak tartós eredményt elérni. Egykor nálunk politizálók új pártot alapítottak, amely a nemzeti radikalizmus céljainak felvállalásával sikeresebbé vált nálunk. Igen ám, de míg mi megmaradtunk elveinknél, és azokból egy jottányit sem engedtünk, a pénz és a hatalom érdekében ők elkezdtek néppártosodni. Karácsonykor lemondtak a kettős kereszt állításról, és inkább hanuka-üdvözletet küldtek éppen azoknak, akik leginkább velünk szemben állnak. Mi lett a következmény? Se radikalizmus, se néppártiság. Két szék között a pad alá ültek, és most zajlik a marakodás a megmaradt koncért. Ebből mi nem kérünk. Az a csöndes építkezés, amit elkezdtünk, folytatódni fog, amíg én állok e párt élén, és befolyásom van a dolgok alakítására.

Pontosan egy éve járt Netanjahu izraeli miniszterelnök Magyarországon. Senki nem merte megírni az igazságot, a média a protokoll részletekkel fárasztotta a közönséget, milyen ruha volt rajta, mennyire volt elégedett a magyarországi zsidóság helyzetével, hány zsinagógát adtak át a találkozó időpontjáig... Egyedül mi tettük közzé a titkos paktumot, mely szerint Izrael megengedi egy újabb Orbán-kormány hatalomra jutását a 2018-as választásokon, ha az ország kiürítése nagyobb tempóban folytatódik, és újabb félmillió izraeli állampolgár kaphat magyar állampolgárságot. Miközben elszakított székely testvéreinknek esetenként tíz évet kellett várniuk honosításukért, oklevelekkel, anyakönyvi kivonatokkal kellett igazolniuk magyar származásukat, és megalázó állampolgársági vizsgákon kellett felelniük, az Izraelben élőknek elég volt egy szóbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy felmenőik Magyarországról származnak, és már meg is kapták az állampolgárságot. Az a papír nem olyan jelképes volt, mint a jelenlegi kettős állampolgárságot igazoló okirat, ami a választási csalásban való szereplésen túl leginkább érzelmi értékkel bír, hanem konkrét vagyontárgyak, részvények, földek, nemzeti vagyontárgyakból kiragadott kárpótlási tételek megszerzését tette lehetővé izraeli magánszemélyeknek. Ma is folyik az ország kiárusítása, erről szólt a Netanjahu-Orbán paktum. További feltétel volt a hatalomba segítésnek a devizahitel-csalássorozat folytatása, a magyar otthonok harmad-negyed értéken történő felvásárlása, az egészségügyi ellátás leépítése, az oktatás liberalizációja, a köznyomor növelése.

Mondjuk ki 2018. augusztus 20-án: Magyarországon lakosságcsere zajlik! A kormányzat büszkén emlegeti az egymillió új magyar állampolgárt, ám megfeledkezik az egymillió elűzöttről. Ismerős ez nekünk. A második világháború után a győztesek közé átállt Csehszlovákia kárpótlást és lakosságcserét kényszerített ki Magyarországtól. A felvidéki magyar gazdákat százezer számra telepítették át a Dunán, és örülhettek, ha nem jutottak a Pozsony melletti Ligetfalu haláltáborába, ahol tömegesen irtották a magyarokat csecsemőtől az aggastyánig. Ezekről a kérdésekről nem illendő beszélni, hetven év alatt egy politikus egyetlen szót sem pazarolt rá, ezért kell most önöknek elmondanom. A szlovák állam magyar vérben született, amit ma is elhallgatnak, és ez körkörösen minden szomszédunkról elmondható. Magyarország az egyetlen a világon, amely körkörösen önmagával határos, és ezt az elképesztően gonosz döntést, a trianoni, majd 1947-es párizsi békediktátumot azoknak köszönhetjük, akik fegyverbarátnak és szövetségesnek neveznek bennünket az Európai Unióban és a NATO-ban. Az Európai Unió jobban kifosztott bennünket, mint a hajdani Szovjetunió. Az Európai Unió életben tartja a Benes-dekrétumokat, amelyek szerint a ma született csecsemő háborús bűnös Magyarországon! Ez hallatlan! Ez tarthatatlan! Ezt hozta ránk az Európai Unió! Vagy az unió változik meg, amire esély nyílik a jövő évi uniós választáson, vagy mi változunk meg. Ki kell mondanunk: nekünk nem szövetségesünk egyetlen magyarirtó ország sem addig, amíg nem rendezik a trianoni kérdés, aminek a századik évfordulójára készülünk! A magyar nemzetgazdaság nem létezik, mert a nemzeti össztermékünk 95 százalékát olyan globális cégek állítják elő, amelyeknek semmiféle kötődésük nincs a magyar állam, a magyar nemzeti érdekek felé. A megtermelt busás hasznot azonnal kiviszik az országból, ezért azt nem is szabadna nemzeti össztermékünkhöz számolnunk. A Tesco-pénztáros most is ötször-tízszer kevesebbet keres nyugati társánál, és ez nagyban növeli a kivándorlási hajlandóságot. Az Országgyűlésben egyhangú döntés született kormányzat és ellenzék között saját juttatásaik brutális megemeléséről, miközben az átlagember továbbra is a lét-nemlét határán billeg. Soha nem volt ekkor különbség ember és ember között Magyarországon. Az Európai Unió nem hogy tűri, de egyenesen támogatja ezt a folyamatot. Orbán Viktor stadionépítési mániája a korrupció melegágya, amiből eddig egyetlen fillért sem mentettek meg hasznos célra, viszont örömmel látják, hogy azokból a pénzekből semmi nem jutott a nemzet javára: egészségügyre, oktatásra, gazdasági fejlesztésre.

Elképesztő anyagi, lelki és szellemi lepusztultságban van az ország, és mégis van okunk az ünneplésre. A szkíta-hun-magyar népnek mindig nehéz sorsot szabott a történelem. A kipusztult népek száma a világban több ezerszeres nagyságrendben felülmúlja annak a 200 bejegyzett országnak a számát, amelyről ma világszerte beszélhetünk. Nekünk magyaroknak a végpusztulásunkról értekeztek már évszázadokkal ezelőtt, hivatkozva a tatár, török, német, orosz pusztításokra. És mégis élünk! Ez a lényeg, ez az, amit nem tudnak megmagyarázni azok, akik mindent megtettek a kipusztításunkért. Nincs fontosabb feladat a megmaradásnál, ennek mindent alá kell rendelnünk. A népességfogyás megállítása, az országrablásból és segélyrendszerből túlszaporodott népcsoportok visszaszorítása a legnagyobb feladat. Ennek teljesítéséhez tudati változásra van szükség. Az átlagembernek meg kell értenie, hogy történelmi feladat ma egy magyar családnak szülőföldjén megmaradnia, lélekszámban gyarapodnia.

Ez az az út, amelyen egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártja halad következetesen. Mi nem politizálunk, hanem mentjük a nemzetet. Ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy a megkezdett támogatottság-növekedés folytatódjon, szükség van soraink rendezésére. A választási rendszer visszássága okozza, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik az országgyűlési jelöltséget nem az országért hozandó áldozatvállalásra, hanem a választásokon nyerhető közpénzek hazahordására használták. A MIÉP az országgyűlési listaállítás nyomán háromszáz millió forint közpénzhez jutott, amit a választási küszöb el nem érése miatt maradéktalanul, kamatos kamattal visszafizettünk. Ugyanígy az egyéni képviselők által felvehető egymillió forintos keretet is visszaadtuk, mert törvényes formában nem tarthattuk meg. Akadt viszont közöttünk olyan, aki a pénz felvétele után lakcíme megváltoztatásával és más manipulációkkal a pénz megtartása érdekében tett lépéseket, és máig nem adta vissza. Számukra üzenjük, hogy az ilyen eljárás ellentétes az alapcéljainkkal, a tisztességes, becsületes politizálással. Hogyan akarja nemzetét felemelni az, aki saját életében sem képes tisztességesen eljárni? Üzenjük megtévedt tagtársainknak, hogy legkésőbb nyár végéig rendezzék ezt a kérdést, mert utána elkerülhetetlen az etikai eljárás, a tagság felfüggesztése és a pártból való kizárás. Mi nem tehetjük meg, hogy egy követ fújjunk a közpénz-tolvajokkal, mert ha magunk is így tennénk, elvesztenénk minden jogunkat a bírálatra, a nemzeti alapérdekek képviseletére, a választók bizalmára.

Eredményről számolhatok be akkor, amikor a MIÉP követelésére a kormányzat megszünteti a Soros-egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem gender szakát. Ez az a képzés, ahol áltudományos érvrendszerrel magyarázzák meg, hogy a kisfiúból bármikor lehet kislány, és fordítva. Az ilyen átalakítást nevezik társadalmi nemnek, és most kapaszkodjanak meg: a nem átalakító műtétet a TB támogatja! Miközben nem fizetik az életmentő műtétek sorát, lemondanak az ötven éven felüli betegekről, helyhiányra hivatkozva elhalasztják a legfontosabb műtéteket! Mi ez, ha nem a magyarság módszeres pusztítása? A természet megerőszakolása az, amit a nemzetrontók ránk erőltetnek. A magyar nép akaratát mondjuk ki, amikor nem elégszünk meg ennyivel. Vesszen Soros György egyeteme, vesszen a marxista-leninista-genderista oktatás minden formája. Térjünk vissza a természetes alapértékeinkhez, ne engedjük, hogy az Isten-haza-család hármas szentségét bármiféle támadás érje.

Végül szólnom kell arról, hogy az elszámoltatás kérdésében semmit nem felejtettünk el, és semmit nem engedünk. Magyarországon akkor kezdődik majd el a rendszerváltozás, amikor az állami vagyon elrablóit tisztségre és pártállásra való tekintet nélkül bíróság elé állítják, és a közvagyont akkor is visszaszerzik tőlük, ha az külföldre került. Ez a magyar igazság, ennek kell teljesülnie!

Tisztességes bért követelünk az ország legsúlyosabb helyzetben lévő munkavállalói rétegének: a közmunkásoknak! Követeljük a magyar munkás megbecsülését, az európaihoz közelítő bért! Követeljük az önkormányzati dolgozók megfizetését az ugyanolyan munkát végző állami hivatalnokokkal egyenrangúan! Követeljük az orvosok, pedagógusok megbecsülését, létfeltételeik javítását, hogy ne hagyják el a pályát, ne menjenek idegenbe! Minden magyar ember nevében követeljük nemzeti vagyonunk, a köztulajdonból ellopott gyárak, földek, épületek visszavételét! Mindent Vissza! Visszaköveteljük az elorzott, privatizált nemzeti vagyont! Visszaköveteljük az idegen kézre játszott szent magyar anyaföldet! Visszaköveteljük elszakított országrészeinket!

Barátaim!

Egy közös nagy cél lebegjen a szemünk előtt! Az a Haza, amit Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, a szentként tisztelt II. András, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Báthory, Bocskai, Bethlen, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Horthy Miklós és Csurka István megálmodott, és ránk hagyott.

Isten áldja Magyarországot!


KÖZLEMÉNY TUSVÁNYOSRÓL,

AZ ELTUSSOLÁS SZÍNHELYÉRŐL

A Magyar Igazság és Élet Pártja szomorúan veszi tudomásul, hogy Magyarország kormánya kiszolgáltatja Hazánkat a velünk legellenségesebb három népcsoportnak, a zsidóságnak, a cigányságnak és a románoknak. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi ámokfutása a jeruzsálemi siratófalnál kezdődött. Ugyanott elmondott korábbi imája beteljesüléséről nyilatkozott a népirtó izraeli médiának, és ezzel kiírta önmagát az őshonos keresztény magyarság soraiból.

Ahogy egy évvel ezelőtt, Netanjahu látogatásán felhívtuk a figyelmet arra, hogy a gyarmattartó zsidó állam vezetője azzal a feltétellel engedélyezte Orbán 2018-as újraválasztását, ha újabb félmillió zsidó magyar állampolgárságát segíti elő a budapesti kormányzat, úgy most is figyelmeztetnünk kell a cenzúrázott közvéleményt: újabb félmillió zsidó honosítása végletesen tönkreteszi a magyar népességet. Az etnikai arányok, és a vele járó gazdasági viszonyok természetellenes megváltoztatása ellentétes az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi szerződésekkel, és mindenek előtt Magyarország történelmi hagyományaival. A MIÉP követeli a Netanjahu-Orbán paktum nyilvánosságra hozatalát, és népszavazásra bocsátását, majd a felelősök számonkérését és az eredeti állapot helyreállítását.

CIGÁNYKÉRDÉS

A Fidesz kormányzat az elmúlt évek során annyi pénzt költött a cigányságra, amiből az egész országot újra lehetne építeni, még sincs nyoma. Egyetlen fillér segítség nem jutott el a legnehezebb sorsú cigány családokhoz. A segély-póráz semmi más célt nem szolgál, mint a választásokon fillérekért mozgósítható cigány-tömeg ipari szintű gyártását. Ki kell mondanunk: a magyarság ellen biológiai fegyverként bevetett cigányság előnyöket élvez a munkaerő piacon, ahol dologtalanul is hatalmas segély-összegekhez jut a magyarok keresetének elvonásaiból. A cigányság előnyt élvez a bíróságokon, ahol a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői is Wellness-börtön ellátást, érzékenyítő tanfolyamokat, és végső soron a bűnözésbeli komolyabb jártasságot szereznek. Az Orbán-kormány cigány-politikáját, a "cigányszaporítóként" elhíresült Balogh Zoltán dolgozta ki, az államfői kegyelem révén börtönkerülő cigány-vezetőkkel, Farkas Flóriánnal és társaival. A kézi vezérlés alatt működő rendőrség, ügyészség és bíróságok sorra engedik vissza a társadalomra Szögi Lajos tanár úr, Marian Cosma és számtalan jó magyar ember gyilkosait. A cigányságnak biológiai fegyverként az a szerepe, hogy szülőföldjén ellehetetlenítse, és annak elhagyására kényszerítse a magyart. E nemtelen politika következménye, hogy egymillió fölé emelkedett az idegenben munkavállaló, gyermekeit ott iskoláztató magyarok száma. A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli a nemzetpusztító törvénykezési gyakorlat megállítását, a törvényes rend helyreállítását és a cigányságot meg nem illető kedvezmények, segélyek, egyéb juttatások eltörlését!

ROMÁN KÉRDÉS

A MIÉP szomorúan vette tudomásul, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében az Erdélyt száz éve elszakító gyulafehérvári román gyűlésről mindössze annyit mondott: "a magyaroknak azon nincs mit ünnepelni."

Orbán Viktornak kötelessége kimondani, hogy az 1918. december 1-jén megtartott gyulafehérvári román gyűlés nem volt hivatva dönteni Erdély sorsáról. Apáthy István kormánybiztos 1918. december 22-én a kolozsvári magyar nemzetgyűlésen kijelentette:

Ezen a területen csaknem négymillió nemrománnal szemben csupán 2.980.186 román él. Ezeknek a velük szemben álló többség felett nincsen joguk határozni."

Orbán Viktornak kötelessége lenne megosztani a magyar és román nyilvánossággal a száz évvel ezelőtti etnikai arányokat. A számokból kiderül, hogy kevesebb, mint hárommillió román kívánta elvenni négymillió őshonos polgár szülőföldjét, és ezen 2018-ban nem sajnálkozni kell, hanem számon kérni a világhatalmaktól és a román államtól a Wilson-i pontok alapján megígért kulturális, vallási, etnikai és területi autonómiát. A mai Romániában alkotmánymódosítással kívánják betiltani az autonómia említését. Csillagszórókat minősítenek bombának Beke István és Szőcs Zoltán perében, akikkel kapcsolatban szintén néma maradt a miniszterelnök. A román kérdés megoldatlansága súlyos helyzetbe hozta az Erdélyben túszként fogvatartott, mára kétmillió alá csökkent magyarságot, és egyben precedenst teremtett a felvidéki és délvidéki sanyargatásra, beolvasztásra, és mindazokra a népirtásokra, melyeket elhallgatnak előlünk.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli Erdély elszakításának századik évfordulóján a valós tények, számok és adatok nyilvánosságra hozatalát. Mindennek eltussolásában a budapesti kormányzat felelőssége a legnagyobb, hiszen a magyar társadalom az állami felügyelet alatt álló köztévében és a teljes cenzúrázott médiában nem találkozhat az igazsággal, így annak sincs tudatában, mi a teendője a századik évfordulón. Tusványos ezzel az eltussolás szinonimájává vált. A MIÉP egységes nemzetgyűlésre hívja fel a magyarságot a 100. évfordulóra adott méltó válaszként. Szabadságot, önrendelkezést és teljes függetlenséget követelünk elszakított nemzetrészeinknek!

        Tiszaeszlár, 2018. augusztus 2-án

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke


TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉGET!

A Magyar Igazság és Élet Pártja történelmi szövetséget ajánl azon nemzeti pártok támogatóinak, tagságának és vezetőinek, amelyek az elmúlt időszakban azért nem tudtak sikert elérni, mert párérdekeiket a nemzeti érdek elé helyezték. A MIÉP a nemzeti oldal egyetlen történelmi pártjaként sok próbatételen ment át, volt parlamenti párt 2002-ig, majd folyamatosan veszített támogatottságából egészen 2018-ig, amikor az új vezetés új szellemiségével sikerült megfordítani a folyamatot. A legutóbbi országgyűlési választáson a MIÉP közel tízszeresére növelte korábbi támogatottságát, és ez a folyamat a jelenlegi válságos időkben tovább növekszik. Látva a nemzeti oldal tanácstalanságát, figyelmeztetjük a politikai szereplőket, hogy egy nemzetnek egy nemzeti pártra van szüksége, így minden más pártalapítás és párt-újraélesztés a megosztás eszköze, akár tudatosan, akár tudatlanul követik azt el.

A válság legbiztosabb jele az útkeresés, ám a jelenlegi korban szellemi úttalálás helyett szervezeti útkeresés zajlik, egymás után születnek az önmagukat ugyanolyan nézetekre, eszmékre, világlátásra alapító, ám más-más vezetésű mozgalmak, és pártok, melyek többsége koraszülöttként pusztul el, miután nincs mögötte tömegbázist adó mozgalom, és a pártvezetők legtöbbször önnön személyük köré igyekeznek kirekesztő módon szervezni akkor is, ha alkalmatlanok. Az Értünk és Értetek párt nem tudott listát állítani a legutóbbi országgyűlési választásokon, ám az európai megméretésre készülve felszólították az országos listát állítani tudó MIÉP-et a csatlakozásra és jelöltjük támogatására. Gaudi Nagy Tamás az Új Jobboldal mozgalomból kíván pártot alapítani, Toroczkai László a Mi Hazánk mozgalom megszületése előtt bejelentette a párttá alakulást.

A nemzeti radikális gondolkodás a rendszerváltás után a MIÉP-ben fejlődött ki először, és annak mai szereplői döntő többségükben a MIÉP tagságából és támogatóiból kerültek ki, ezért jól ismerjük ezt a folyamatot. Valójában a hosszú és kitartó munka nem váltható ki új párt alapításával, ráadásul a bomlasztó jelleg tagadhatatlan azok esetében, akik először a MIÉP, majd különböző más pártok soraiban igyekeztek immáron a harmadik-negyedik lépcsőben visszafordíthatatlan feszültséget kelteni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a titkosszolgálati rendszerváltás egyik legáltalánosabb módszere a megosztás, mely a mai napig hivatásosan elküldött és önmagukat elküldők soraiban él tovább. A végeredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy beépített ügynök, vagy ügynökszerűen öntevékeny bomlasztó ver szét egy pártot: mindenek előtt állítsuk meg a megosztás folyamatát.

Figyeljünk azokra, akik "magukfajta" és "magunkfajta" emberekről beszélnek, de soha nem mondják meg, hogy ők valójában mifélék. Nekünk magyaroknak a talajgyökeres magyar ember áll a középpontban, és magunkat is minden rejtőzködés nélkül magyarnak valljuk. A MIÉP-ből kivált radikális Jobbikba beálló idegenszívűek mára átvették a párt irányítását, és immáron elszabadult hajóágyúként rombolnak mindent, ami valóban nemzeti. Frakciójuk, amely korrupcióban és a nemzeti érdekek Simicska Lajosnak és Soros Györgynek való kiszolgáltatásában arcátlan fordulatot vitt véghez, mára politikai hullákból áll. Néven kell neveznünk Vona Gábort és bűntársait, akik többet ártottak a nemzeti oldalnak, mint Gyurcsány és Orbán együtt, hiszen az utóbbiak gyakran nyíltan nemzetellenes intézkedéseivel szemben Vonáék saját pártjuk szétverésével és választóik megtévesztésével meggyalázták szent jelképeinket, a kettős keresztet, az Árpád-sávos és '56-os zászlót.

Ki kell mondanunk: mindazok, akik úgynevezett "taktikai szövetség" érdekében hajlandóak voltak együttműködni és együtt tüntetni az MSZP-vel, DK-val, LMP-vel és Momentummal, méltatlanná váltak arra, hogy bármilyen magyar ügyben megszólaljanak. Soha nem felejtjük el, hogy a választási kampányban a Jobbik vezetője hanuka üdvözleteket küldött, a lukácsista terroriskolát követő Heller Ágnes tanácsait követve a Spinoza házban esedezett bűnbocsánatért, és elárulta, cserben hagyta és megalázta azokat a magyarokat, akik az elmúlt évszázadban minden arcát megismerték a kommunista terrornak. Nem lehet egyszerre liberális, homoszexuális és Árpád-sávos, '56-os zászló alatt együtt tüntetni úgy, ahogy azt 2018. április 14-én tették a jobbikosok, és más, korábban önmagukat radikálisnak valló szervezetek tagjai.

Tagságunkat idejében figyelmeztettük, hogy tartsa magát távol ettől a nemzetrontó provokációtól. A Magyar Igazság és Élet Pártja volt az egyetlen a magyar közéletben, amely a 2018-as országgyűlési választásokon tapasztalt példátlan léptékű és arányú csalássorozat után a legmagasabb nemzetközi szervezetekhez, az ENSZ-hez, EBESZ-hez és a Biztonsági Tanácshoz fordult angolul megfogalmazott beadványával. A tüntetés hangos résztvevői valójában a bukott választás koreográfiáját játszották el, és egy pillanatig sem gondolták komolyan, hogy érvénytelenítsék és megváltoztassák a hamis eredményeket, és csatlakozzanak a jogi út végigviteléhez. Aki mindezek ellenére részt vett a gyalázat-napi megmozduláson, az egyszer és mindenkorra érvénytelenítette önmagát a nemzeti oldalon. A pártvezetők számára nincs bűnbocsánat, hiszen ők minden körülmény ismeretében, saját zsebük megtömése érdekében döntöttek a Soros-terv kiszolgálása mellett, viszont az egyszerű párttagságnak és a megtévedt támogatóknak lehetőséget kell adnunk a hibás döntés helyrehozatalára.

Felszólítunk minden magyar embert, hogy vegyen részt a történelmi szövetség létrehozásában, kölcsönösen keressük meg egymást, szervezzünk közös tanácskozásokat minden szinten, és közös erővel vessünk véget a taktikai politikai és pénzszövetségek korszakának. A Magyar Igazság és Élet Pártja a választásokra kidolgozta azt a 12 pontot, amely mentén az együttműködést el tudjuk képzelni. Hívunk és várunk minden jó érzésű, hazáját szerető magyar embert a magyarság megmentésére!

Tiszaeszlár, 2018. július 27-én.

Nagy Tibor

a MIÉP elnöke

Közlemény

a választási pénzek felhasználásáról


A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége megtárgyalta a 2018-as Országgyűlési Választások költségeinek kérdését. A feltételekkel elérhető állami támogatást a párt nem kívánta felhasználni, mert a korábbi eredmények alapján várható volt, hogy az 1 százalékos küszöb átlépése hosszabb előkészítő munkát igényel, és tetemes többletterhekkel jár. A pártlista állítás után megkapott 305.000.000 forintot komoly áldozatvállalással, másfél millió forintnál nagyobb banki kezelési költség és kamat megfizetésével a párt visszafizette az államnak. 

Egyéni képviselőink az Elnökség tájékoztatása alapján tudatában voltak helyzetüknek, ezért nem javasoltuk számukra az egymillió forintos kampánypénz felvételét és felhasználását, hiszen senki nem volt a pártban, akinek a törvényben meghatározott szigorú feltételek mellett esélye lett volna szabályos felhasználás mellett a feltételként szabott eredmény elérésére. 

Mindezek ellenére akadt néhány képviselő-jelölt, aki az Elnökség javaslata ellenére felvette az egymillió forintos egyéni kampánypénzt. Számukra az Elnökség felszólítást ad az egymillió forint és járulékos költségei állami számlára történő hiánytalan visszafizetésére. A MIÉP Elnöksége a fizetést nem teljesítők ügyét a Becsületbíróságnak adja át. A Becsületbíróság a visszafizetésig felfüggeszti az érintettek párttagságát, és megállapítja pénzfelhasználás és az esetleges sikkasztás következményeit. 

A továbbiakban, ha a visszafizetés nem történik meg, a MIÉP rendőrségi feljelentést tesz, aminek következménye bírósági és végrehajtási eljárás. Mindennek költsége többszöröse lehet a felvett összegnek, ezért a MIÉP Elnöksége minden érintettet felszólít a törvényes út betartására. 

Tiszaeszlár, 2018. május 20. 

MIÉP Elnökség


Kedves Barátaim!

A mögöttünk lévő Országgyűlési Választásokon való szereplésünket akkor tudjuk folyamatában értékelni, ha összevetjük a korábbi adatokkal. A MIÉP a legjobb eredményét húsz évvel ezelőtt, 1998-ban érte el, akkor 5,64 század százalékkal kerültünk be a Parlamentbe.Ezt követően az ismert okok miatt folyamatos lejtmenet következett, 2002-ben még kaptunk 257430 szavazatot, ám a Jobbikkal való közös lista, majd Csurka István halála megrendítette a pártot.

2010-ben már csak 2345 szavazatot kaptunk, országos listát nem állítottunk.

2014-ben jött el a mélypont, amikor országos listát nem tudtunk állítani, és az is jelezte a mély válságot, hogy a MIÉP közös listán indult a Kisgazda Párttal, mert önállóan már semmire nem volt képes. A számokból látható, hogy mindig rosszul döntött a pártvezetés, amikor más párttal állított közös lista mellett állt ki.

2014-ben 2054 szavazatot értünk el, ami 0,04 (nulla egész nulla négy század) százalékot tett ki. Annyira kevés szavazatot még soha nem kaptunk, mint négy éve.

Ilyen előzmények után vettem át a párt vezetését 2017 tavaszán. Most 2018-ban országos listán 8712 szavazatot kaptunk, ami 0,15 század százalék, egyéni jelöltjeinkre 6897 szavazat érkezett, ami 0,13 század százalék. Választóink összesen 15609 ikszet húztak be, ami 0,28 század százalékot tesz ki. Tessék összehasonlítani a 2054-et a mostani 15609-cel, hogy valós képet kapjunk.

Sokan elszomordtak ettől az eredménytől, és bevallom, magam sem vagyok elégedett. Reménykedtünk abban, hogy legalább az egy százalékos küszöböt elérve állami támogatást kapunk, és magasabb szinten tudjuk újraszervezni a Magyar Igazság és Élet Pártját. Nem sorolom távolabbi céljainkat, az öt százalékos parlamenti küszöböt, melynek átlépésével akár a mérleg nyelvévé válhatunk. E céljainkból a mostani adatok ismeretében egy jottányit sem engedünk, ám azok eléréséhez sokkal többet kell dolgoznunk. Nem csak kampányidőszakban, hanem most, az új ciklus kezdetén azonnal el kell kezdenünk a felkészülést. Előttünk van az önkormányzati választás, az európai parlamenti választás, és belátható távolságra került a 2022-es Országgyűlési Választás.

Tudjuk mindannyian, hogy egy vasúti szerelvény megmozdításához kell a legtöbb erő. A folyamatos sebesség fenntartásához már sokkal kevesebb kell, és a gyorsításhoz sem szükséges annyi, mint a legelején, amikor még állt a mozdony. A mi mozdonyunk túl van a legnagyobb erőfeszítésen, megmozdult a kocsisor, bár sokszor még egymást meglökve és visszarántva halad. A 2014-es mélyponthoz képest elmozdultunk, annak a 7,6-szeresét teljesítettük.

Nyilvánvaló, hogy nagyságrendet kell váltanunk. Korábban század százalékban mértek bennünket, most tized százalékokon állunk. Nem ígérhetek csodákat. Ahhoz, hogy előrelépjünk, a jelenlegi eredményünket meg kell tízszereznünk, és még akkor sem leszünk a parlamenti küszöbnél, ami újabb erőfeszítést követel.

Verítéket és könnyeket ígérhetek nektek ahhoz, hogy előrébb jussunk. Én magam készen állok arra, hogy ezt a küzdelmet megvívjam, ha mellém álltok, és vállt vállhoz vetve együtt küzdünk. A médiaterror falának áttöréséhez új módszereket kell bevetnünk. Nem politizálhatunk a négy fal között egy olyan világban, amikor politikai ellenfeleink a tömegmédia uralásával minden lakásba betörnek, és ott a házi oltár, a televízi napi négy-hat órás bámulásával a tömegek véleményét befolyásolják.

Az új módszerek kidolgozását elkezdtük. Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk azokat a helyeket, ahol nagy tömeget vagyunk képesek elérni. Figyelmet kell szentelnünk az Internet, a mobiltelefonok világának, a fiatalok és a középkorúak új szokásainak. Mindenek előtt hitelesnek kell maradnunk. Nem követhetjük el azt a hibát, ami hajdani radikális párttársunk vesztét okozta, amikor a hatalommal való szembenállás során még a szemkilövetővel, a ferde hajlamúakkal, vagy a kétfarkúakkal is képesek voltak együtt tüntetni. Önállóságunkat, nemzeti elkötelezettségünket minden körülmények között meg kell őriznünk. Most még kevesen vagyunk, de miénk a magyar igazság. Küzdjünk azért, hogy miénk legyen a magyar élet!


Nagy Tibor

elnök

 Kedves Barátom!

A 2018-as Országgyűlési Választásokon kifejtett szorgalmas és áldozatos munkádért köszönetet mondok, mert tudom, hogy nagyon sokat tettél a Magyar Igazság és Élet Pártja megismertetéséért. A választási eredményt sok szempontból fogjuk a következő hetekben értékelni, annak érdekében, hogy a megkezdett úton továbblépjünk. A 2014-es adatokhoz képest tízszer nagyobb szavazati arányt értünk el összesen 14.775 listás és egyéni szavazattal, ugyanakkor elmaradtunk attól a remélt várakozástól, hogy a központi költségvetésből állami támogatást nyerjünk. A befektetett idő, munka, pénz, energia és fáradság tudatában minőségi változáson kell átmennünk ahhoz, hogy az előttünk álló feladatoknak megfeleljünk. Nyakunkon a 2019. évi Önkormányzati Választás, az Európai Parlamenti Választás, és horizontunkon a 2022. évi Országgyűlési Választás, melyek sikere rajtunk múlik.

Az idei szereplésünkkel sikerült a Parlamenten kívüli legerősebb nemzeti párttá válnunk, ami számos harsány, ám lényegesen rosszabbul teljesítő párttal összevetve kiinduló pont a továbbiakhoz. Elsődleges célunk a párttámogatás, utána a parlamenti küszöb átlépése, amivel elérhetjük a hajdani 1998-as MIÉP támogatottságát, a továbbiakban pedig a mérleg nyelvévé válás vezet bennünket a nagypolitika felé. Mindehhez kitartó és szorgalmas helyi munkára van szükség, amit Tőled megtapasztaltunk, ugyanakkor azt is látjuk, hogy további tagoknak, támogatóknak, szakértőknek, segítőknek a bevonása elkerülhetetlen. Ebben is várom segítségedet, hiszen környezetedben Te látod legpontosabban, hogy mik a növekedés feltételei, elvárásai és lehetőségei.

Sokan panaszkodtak az országos léptékű választási csalássorozatra, melynek egyik komoly szenvedői vagyunk. Újfehértón például azért érvénytelenítették a leadott, és utána számon kért szavazatainkat, mert az összesítésnél ismeretlenek által gyártott és szavazóurnába helyezett fénymásolt és kitöltött szavazócédulákat azonosítottak, ami folytán minden párttól arányosan elvettek szavazatokat, és ezzel bennünket a nullára szorítottak le. Az ilyen és hasonló helyi visszaéléseken túl a területi összesítésnél és az országos szavazatszámlálásnál is csalások történtek, amiért egyedül mi, a MIÉP fordultunk nemzetközi szervekhez. A diplomáciai szervezeteknél kezdeményezzük a rendszer szintű választási csalás megállapítását és a következtetések levonását.

Készülve az előttünk álló feladatokra Helyzetértékelő Tanácskozásokat tartunk országszerte, megerősítve azokat akik velünk vannak, és terjeszkedve a szűz területeken, ahol nem is hallottak rólunk. A médiában az elmúlt nyolc évben öt perc jutott számunkra, miközben a külföldi hátterű pártalakulatoknak naponta akár több órányi médiafelület jut. A médiahelyzet megváltoztatása nincs a hatáskörünkben, ám valamennyien tudunk tenni azért, hogy az átlagember tájékozódjon az antidemokratikus feltételekről, a csalásokról és mesterséges torzításokról. A média arányosabb használata olyan cél, amit nem kampányidőszakban, hanem most, azonnal el kell kezdenünk. A korábbi évtizedek diktatórikus rendszeréhez képest a közösségi média, az Internet és a civil kezdeményezések már nincsenek olyan komoly cenzúra alatt, ezért alulról kell kezdenünk az építkezést.

Számítok Rád a jövőben, és bízom abban, hogy a század százalékról tized százalékra lépés nem vette el a küzdőkedvedet. Ha ilyen ütemben haladunk, akkor van remény céljaink elérésére, ám ehhez meg kell tízszereznünk az erőnket. Hívlak és várlak a személyes alkalmakra, levélben várom észrevételeidet és javaslataidat.

Tiszaeszlár, 2018. április 21-én.

                A szebb jövő reményében:

                                                                      Nagy Tibor

                                                                      MIÉP elnök
KÖZLEMÉNY


A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége a 2018-as országgyűlési választások kormányzati országos szintű elcsalása miatt a nemzetközi választási megfigyelőkhöz, az Európai Unióhoz, az ENSZ Biztonsági Tanácsához és az EBESZ-hez fordul. A MIÉP Elnöksége megállapítja: az Orbán-kormány a választások központi elcsalásával elveszítette legitimitását, és azt egyes választási körzetek részeredményeinek korrekciójával már nem lehet orvosolni. A MIÉP a hozzá csatlakozó nemzeti pártok és szervezetek, - Betyársereg, Erő és Elszántság, Magyar Gárda, Nemzeti Motorosok - vezetőivel és tagságával, valamint további 56 országos nemzeti szervezettel közösen kijelenti: új országgyűlési választás kiírására van szükség Magyarországon, immáron nem a kormányoldal, hanem független nemzetközi szakértői gárda közreműködésével.

A központi számítógép-rendszerben több mint három órán keresztül történt beavatkozás az egész országban közfelháborodást keltett, különösen azért, mert hamis volt a választási törvényre való hivatkozás. A néhány szavazókörzetben sorban állókra ugyanis nem lehet törvényesen hivatkozni, ahogy azt az Országos Választási Iroda tette, mert ilyen kitétel nem szerepel a választási törvényben. Hamis volt a Választási Iroda indoklása, és időközben a MIÉP-nek a központi épületben tartózkodó munkatársai arról is tájékoztatták a párt Elnökségét, hogy valótlan a számítógép-rendszer leállásáról, az internetes rendszer összeomlásáról szóló hír. Több forrás megerősítette, hogy a központi számítógép-rendszerbe négy önmagát informatikusnak nevező "szakember" avatkozott be, így a média élő tudósítása a kígyózó sorokról, egy előre megtervezett választási manipuláció és a máig titkolt beavatkozás hamis indoklása volt.

A választási részeredmények nyilvánosságra kerülésének megakadályozás a legsúlyosabb választási csalás, amihez országosan több ezer ismertté vált, és még nagyobb számú kivizsgálásra váró eset csatlakozik. Mindez egy országosan megszervezett afrikai és dél-amerikai típusú csalássá állt össze. A nagyvilágban a választási csalásoknak külön tudománya van, amit Magyarországon rendszer-szinten a Ron Werber-féle előre megtervezett csalással a 2002-es választásokon alkalmaztak először. A Fidesz ezt követően ismerkedett meg a választások törvénytelen befolyásolásának széles nemzetközi eszköztárával. A 2010-es hatalomra kerülés után immáron rendszer szinten történt a 2013. évi XXXVI. törvény megalkotása, immáron minden változtatást a kormánypárt győzelme érdekében tettek, kifejezetten az ellenzék kárára. A szavazókörzetek határainak tendenciózus átrajzolása és a hozzá tartozó módosítások önmagukban megsértették a törvény alapelveit:


a) a választás tisztaságának megóvása,

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

f) a választási eljárás nyilvánossága.


A Nagy-Britanniában és számos országban működő egyenesen arányos választási törvény helyett addig csűrték-csavarták a magyar választási törvényt, hogy 2018-ban 48 százalék hamis eredményből kétharmadot meghaladó további húsz százalékos torzítás született a kormánypárt javára, az ellenzék és a parlamenten kívüli pártok kárára. Mindehhez a legprimitívebb helyi beavatkozások tömege társult, több szavazókörzetben a listás szavazócédulákat kivétel nélkül a kormányoldal javára írták, számos feltárás mutatja a láncszavazás, a pénzzel, élelmiszerrel történő megvesztegetés, valamint a külföldön élő szavazók rendszer-szintű, a Fidesz szervezésében történt utaztatását.

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége amikor megállapítja, hogy a választások rendszer-szintű elcsalása után nincs esély az önkorrekcióra, akkor a hatalmi patthelyzet beálltával a törvényes rend helyreállításáig rendkívüli intézkedést követel. Tekintettel arra, hogy az ellenzéki pártok legitimitása erősen megkérdőjelezhető, hiszen a pártállami egyeduralkodó terrorpárt, az MSZMP egyenes ági jogutódai, az MSZP és a DK, valamint szatellit Soros-pénzből fenntartott társaik, az LMP és Momentum, továbbá a Simicska Lajos által ellopott állami pénzből kampányoló, ezért az Állami Számvevőszék által 660.000.000 forinttal elmarasztalt Jobbik nem jelent törvényességi ellensúlyt a visszaélő hatalommal szemben. Ebben a helyzetben a közhatalom törvényes gyakorlása Magyarországon lehetetlen. Szükség van nemzetközi megfigyelőkre és rendfenntartókra.

A Magyar Igazság és Élet Pártja tisztában van azzal, hogy a szélsőségesen liberális, szocialista irányítás alatt lévő Európai Unió, és a kényszerített bevándorlás és fajkeveredés legfőbb szószólójaként tevékenykedő Egyesült Nemzetek Szövetsége önmagában nem alkalmas a választások tisztaságának megteremtésére, ezért nemzetközi különbizottság felállítását követeljük, melybe az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden tagja arányosan delegáljon tagokat, szakértőket, felügyelőket és ellenőröket az elkerülhetetlen törvényes választás megtartásáig, a rend helyreállításáig.

Ennek megfelelően az ENSZ BT állandó tagjai, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország mellett a 2018 végéig ideiglenes tagként jelenlévő Bolívia, Etiópia, Hollandia, Kazahsztán és Svédország diplomáciai és választási szakértőinek azonnali bevonását követeljük. Az átmeneti időszakban a közrend és az állami szervek működésének zavartalansága érdekében szükséges a parlamenti és parlamenten kívüli legnagyobb tíz párt, így a Magyar Igazság és Élet Pártja bevonásával az átmeneti szakértői kormány felállítása egészen a törvényes rend helyreállításáig.

                   Tiszaeszlár, 2018. április 12-én.

                                                                          Nagy Tibor  

ANNOUNCEMENT


The presidency of the Party of Hungarian Justice and Life (MIÉP) turns to international electoral observers, to the European Union, the UN Security Council and the OSCE, due to the governmental national-level fraud on the 2018 parliamentary elections. The presidency of the MIÉP states that the Orbán government has lost its legitimacy with the central election fraud, and it cannot be remedied by correcting the partial results of certain zones. The MIÉP declares together with the leaders and the members of the joining national parties and organizations - the Betyársereg, the Strength and Determination, the Hungarian Guard and the National Motorists - and with further 56 national organizations: new parliamentary election is required in Hungary, with the assistance of an independent international expert panel and not the government's side.

The intervention in the central computer system, which lasted for more than three hours, has caused public outrage throughout the country, especially because it was incorrect to refer to the electoral law. It is not possible to refer legally to a queue in some voting districts, as the National Electoral Office has done because such a clause was not included in the electoral law. The explanation of the Electoral Office was wrong and, in the meantime, the staff of the MIÉP in the central building informed the Party presidency that the information about the failure of the computer system and the collapse of the Internet system was untrue. Several sources have confirmed that four "professionals" who called themselves "IT specialists" have intervened into the central computer system, so the media's live coverage of the long queues was a pre-planned election manipulation, and the false explanation of a yet-secret intervention.

Preventing the disclosure of the election's partial results is the worst election fraud, to which thousands of cases are attached which have become known nationwide, and should be investigated in even greater numbers. All this becomes a nationally-organized African and South American-type fraud.

In the wide world, electoral fraud has a special science that was first used in Hungary at system level with the Ron Werber's pre-planned fraud in the 2002 elections.

Fidesz has subsequently become acquainted with a wide range of international instruments to unlawfully influence the elections. After coming to power in 2010, the Act XXXVI of 2013 was created at system level, and all changes were made for the victory of the governing party, specifically at the disadvantage of the opposition. The redrawing of the boundaries of the voting districts as a tendency and the related changes themselves have violated the basic principles of the law:

a) preserving the cleanness of the elections,

b) voluntary participation in the electoral process,

c. equal opportunities between the candidates and the nominating organizations,

d. facilitating the exercise of the rights of disabled voters,

(e) bona fide and proper exercise of the rights,

(f) publicity of the electoral procedure.

Unlike the directly proportional electoral law of Great Britain and many countries, the Hungarian Electoral Law was twisted so much in 2018 that a further 20 percent distortion was created in excess of the two thirds from the false results of 48 percent for the benefit of the governing party and at the disadvantage of the opposition and the non-parliamentary parties. This was accompanied by many primitive local interventions, in a number of voting districts, the voting papers with the lists were written for the benefit of the government side without exception, and many explorations show chain-voting, bribery with money and food and systematic travel of voters, living abroad, by the Fidesz.

When the presidency of the Party of Hungarian Justice and Life determines that after the system-wide fraud of the elections there is no chance of self-correction, and when the power stalemate is reached, extraordinary measures are needed to restore the legitimate order. In light of the fact that the legitimacy of the opposition parties is also highly questionable, since almost all of them are party-state imperial terrorist parties, and the straight-line successors of the MSZMP (Hungarian Socialist Workers' Party).

In this situation, the lawful exercise of public authority is impossible in Hungary. International observers and law enforcement are needed.

The Party of Hungarian Justice and Life is aware of the fact that the United Nations, as the main advocate of forced immigration and species mixing, is not capable of creating the purity of the elections in itself, therefore, we demand the establishment of an international special committee, in which all UN Security Council members should delegate members, experts, and inspectors proportionally to hold the inevitable legitimate election, until the order is restored.

Accordingly, we demand the immediate involvement of diplomatic and electoral experts from Bolivia, Ethiopia, the Netherlands, Kazakhstan and Sweden as temporary members until the end of 2018, in addition to the experts from the permanent members of the United Nations such as the United States of America, the United Kingdom, France, China and Russia. During the transitional period, for the sake of the smooth functioning of the public order and the state organs, it is necessary to set up a transitional expert government until the restoration of the legitimate order, with the involvement of the ten parliamentary and extra-parliamentary parties, including the Party of Hungarian Justice and Life.

                     Tiszaeszlár, 12th April, 2018


Tibor Nagy

President of the MIÉP
KÖZLEMÉNYA Magyar Igazság és Élet Pártja a 2018-as országgyűlési választásokon 14.775 szavazattal a legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti párttá vált. A négy évvel korábbi eredmények megtízszerezése összefüggésben van a párt szerkezetében történt változásokkal, a kilenc hónappal korábban történt elnökváltással és a nosztalgiapártból aktív politizáló, érdekképviselő párttá alakulással. Ugyanakkor nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel, mert a nemzetrontó erők, mint a Kádár-diktatúra állampártjának jogutódja, az MSZP és szatellit-pártjai, DK, Együtt, stb., valamint az elmúlt években Soros György pénzén alakult nemzetpusztító pártok, a Momentum, LMP és társaik a beléjük fektetett mérhetetlen pénz révén túlságosan megerősödtek, és ez közvetlen fenyegetést jelentenek a Magyar Nemzetre.

A Fidesz-KDNP, Jobbik, MSZP, LMP, DK és társaik, tucatnyinál kevesebb pártból álló politikai elitet képeznek, az ország minden erőforrását uralják, és egységesen lépnek föl a parlamenten kívüli erők kiszorításáért. Liberális kartellben működik a jobb-bal szövetség a nemzeti radikalizmus kiszorítása érdekében. A Magyar Igazság és Élet Pártja a parlamenten kívüli nemzeti pártok szószólójaként követeli az igazságtalan választási feltételek és a totális médiacenzúra felszámolását. Az elmúlt nyolc évben a MIÉP-nek összesen öt perc jutott a Magyar Televízióban, és ugyanennyi a közszolgálati rádióban, miközben a bevándorláspárti nemzetfelszámoló erők rendezvényeiről gyakran élő közvetítésben számolt be a média, és jelöltjeik napi rendszerességgel jelentek meg a stúdiókban. Az esélyegyenlőtlenség arányait tekintve százezres és milliós nagyságrendben mérhető a mesterségesen létrehozott százalékbeli különbség, ami jelzi a médiaviszonyok kiegyensúlyozatlanságát, a napi gyakorlattá vált törvénytelenséget és igazságtalanságot. A MIÉP médiakutató csoportja már dolgozik az aránytalanság pontos kimutatásán, miután a közpénzből fenntartott intézmények ezt a feladatot elmulasztják, és a tényleges okokat évek óta szőnyeg alá söprik, feladva a pártatlanság, függetlenség és kiegyensúlyozottság törvényben meghatározott követelményeit.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 2014-es eredményei megtízszerezését és legnagyobb parlamenten kívüli nemzeti párttá válását annak köszönheti, hogy a kampány során különös figyelmet fordított a pusztuló vidékre, és hangot adott a falurombolás megállításának, továbbá kezdeményezte a közös érdekérvényesítést, a kistelepülések önkormányzatainak összefogását. Ennek nyomán Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester, a MIÉP elnöke levelet kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől, melyben azt írja: "A választási kampány során egyes politikai pártok olyan rémhíreket terjesztenek, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készül. Ez álhír, és egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is." Ezt a személyes hangú levelet a miniszterelnök aláírásával tényleges ígéretnek vesszük az elmozduláshoz, a vidékpusztítás megállításához, a mérhetetlen esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez.

Ahogy a MIÉP negyed évszázad alatt történelmi párttá tudott válni, mert betagozódott a Magyarság félezer éves szabadságküzdelmébe a Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak, Kossuth, az 1920-as és 1956-os nemzetmentők küzdelmébe, és korunkban a Magyar Nemzet hosszú távú alapérdekeit egyedüliként fogalmazta meg programjában, úgy a jövőben is a politika alakítójaként törekszik a politika fölötti nemzeti érdekképviseletre. A választásokon több mint ötven párt, döntő részben nemzeti gondolatokkal tagolta szét a parlamenten kívüli erőket. A MIÉP minden résztvevő számára javasolja a következtetés levonását és az erők egyesítését. Nyilvánvaló, hogy nincs szükség több száz eredménytelen pártra, és a számokból az is kiderül, ha a kispártok feladják önzésüket, együtt képesek olyan erővel fellépni, amely a már ma is a legnagyobb pártok tucatnyi élbolyba tartozó MIÉP-en keresztül országosan bele tud szólni a Nemzet ügyeibe.

Hosszú az út a nemzeti sors alakításáig, ám ebben a küzdelemben nem fáradhatunk el. A kampány során vállalt emberfölötti munkáért tagjainknak, aktivistáinknak és segítőinknek, mindenek előtt választóinknak köszönetet mondva most azokat a választópolgárokat szólítjuk meg, akik eddig ezerféle úton reménykedtek a változásban. A változás akkor kezdődik majd el, ha a nemzeti erők egy pártot, egy televíziót, egy újságot, egy népakadémiát, egy magyar kör országos hálózatot fognak támogatni. Mindenkit kérünk a csatlakozásra, Nemzetünk felemelésére. Az eredmények ismeretében annak örüljünk, hogy a legpusztítóbb nemzetellenes erők és a felelőtlen haszonkeresők nem jutottak kormányzati pozícióba, így a továbbiakban is hiteltelenségük felmutatása, szavazóik megvilágosítása és a nemzeti szavazótábor bővítése a legfontosabb feladatunk.

              Isten óvja Magyarországot!


                           Tiszaeszlár, 2018. április 9-én.


Nagy Tibor

 MIÉP elnök   

kép: Nyíregyházi kampányzáró

KÖZLEMÉNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja

12 választási pontja


A devizahiteles kérdés megoldatlansága Magyarország alapvető bajára hívja fel a figyelmet. A 2018-as országgyűlési választásokhoz közeledve, mindenki helyett ki kell jelentenünk: Orbán Viktor szavatossága lejárt. Egy önmagát túlélt despota torzult rendszerében élünk. Ez a rendszer legalább annyira hasonlít arra a kádári diktatúrára amelyből született, mint azokra az ázsiai, afrikai és dél-amerikai példaképekre, melyeknek módszereit követi. Maffiamódszerek a gazdaságban, az egészségügyben és az oktatásban, kultúrában, és az élet minden területén. A parlamenti pártok soha el nem évülő bűne, hogy mindezek ellenére nem képesek megfelelő váltópártként működni. Ugyanis ha koalícióba állna össze az MSZP, a Jobbik és a körülöttük lévő Soros György-féle szatellit pártok, mint Gyurcsány Demokratikus Koalíciója, az Együtt Magyarországért a Momentum és társai, abból még a jelenlegi Fidesz-KDNP-nél is rosszabb, és kártékonyabb vegyület kerekedne. Mondjuk ki az igazságot: nincs kire szavazni a parlamenti pártok közül! Ezért hozták létre mesterségesen, különösen a választás előtti utolsó hónapokban azt a 400 parlamenten kívüli pártot, melyeknek egyetlen közös feladata van: megosztani, és ezzel szolgálni a parlamenti pártokat. Semmiből jött választási pártra szavazni azért kidobott szavazat, mert egyetlen képviselőt sem juttat az Országgyűlésbe, miközben az ott dőzsölőket erősíti a korrupció rendszerének továbbéltetésében.

A Magyar Igazság és Élet Pártja történelmi feladatot vállal ebben az időben, amikor egyetlen politikai szereplőként teljes és átfogó, gyökeres változást hozó programot hirdet a Korrupcióellenes Ligával. A jelenlegi korrupt rendszer mindent felemészt, a devizahitelezéssel milliós nagyságrendben földönfutóvá tett magyar emberek egy része külföldre menekült, egy része belerokkant, egy része belepusztult. Feltehetjük a kérdést: miért nem sikerült több száz devizahiteles kezdeményezésnek eredményt elérnie? Kérdésben a válasz: azért, mert több százan voltak, egyetlen egy helyett. Feltehetjük a kérdést: ha sikerül közös alapra helyezni a devizahiteles szervezetek többségét, lesz változás? Kérdésben a válasz: nem lesz változás mindaddig, amíg az egész kérdéskört nem kezeljük gyökeresen. Gyökér annyit tesz latinul: radikál, tehát gyökeresen azt jelenti: radikálisan. A jelenlegi szélsőséges posztkommunista diktatúrából csak radikális fordulattal lehet kitörni, a törvényes rendet helyreállítani. Ennek érdekében kínáljuk föl választási programunkat a magyar nemzetnek.

Először: az ifjúság és a közoktatás kérdése

A MIÉP Ifjúsági Tagozata a nagy létszámú fővárosi tüntetésen minden jelenlévőnél határozottabban nyilvánította ki az oktatási reform, pontosabban radikális oktatási fordulat szükségességét. Középpontban a diákok állnak, ám ők nem kerülhetnek jobb helyzetbe a tanárok, a szülők és az egész társadalom gyökeres fordulata nélkül. Nem reform az amit akarunk, hiszen oktatási reformból az elmúlt évtizedekben jószerével minden esztendőre jutott egy, hanem radikális nemzeti fordulat, amit megkövetel a XXI. század. A nemzetállamok elleni támadás, melyet Soros György és Netanjahu, így szükségszerűen az utóbbi csatlósaként Orbán Viktor rendszere fémjelez, már az iskolában el kívánja venni fiataljaink jövőjét. Nagyon sikeresen teszik, hiszen a Pisa-felmérések szerint soha nem volt akkora romlás a magyar ifjúság tudati állapotában, mint az elmúlt évek során. A hazugság kultúrája helyett programunk az igazság kultúrája, a túlterhelt és alulképzett ifjúság helyett a szabadon fejlődő, nemzeti értékeinkhez igazodó új nemzedék. A fordulat alapja a jó olvasási, írási, fogalmazási, számolási és világlátási képesség, mert valljuk be, egyetemet végzett fiataljaink átlaga nem képes önmagát szabatosan kifejezni, és a diplomásoknak is véget ér a tudományuk, ha egy beadványt önállóan kell megszerkeszteniük, nem beszélve annak szóbeli kifejtéséről, az érvelés, a retorika és a dialektika tudományáról. Ifjúsági Tagozatunk korábban kifejtette álláspontját a több nyelvet magas szinten elsajátító nyelvoktatás kérdéséről. Szükségszerűen a nyelvvizsga hiányában eddig visszatartott sokezernyi diplomát azonnal ki kell adni, és nem tiltással, hanem támogatással kell serkenteni a nyelvtanulást. Történelmi mulasztást kell pótolnunk az érettségivel, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal együtt járó jó szintű nyelvvizsga, jogosítvány és számítógépes ismeretek alapoktatásba helyezésével, a finnugor fajelmélet helyett valós történelmünk oktatásával.

Másodszor: az egészségügy szétverésének kérdése

Az egészségügyből kivont pénzt futball-stadionok építésére és hasonló nemzetpusztító giga-beruházásokra fordították. Ezeket le kell állítanunk, és minden magyar állampolgár számára alkotmányos alapjoggá kell tennünk az élethez és legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való jogot. Az egészségügyi dolgozók külföldre távozása, a mentősök tüntetése azt mutatja, hogy alapvető bajok vannak. Az átlag magyar sokszor olyan időpontot kap betegsége észlelésekor, ami előreláthatóan halála után lesz. Az elmúlt hónapokban sokszor fordult elő, hogy az azonnali ellátást igénylő beteget megvárakoztatták, így ott halt meg ellátatlanul a rendelőintézetben. Az ilyen ügyek máig nincsenek alaposan kivizsgálva, mert a politikai rendszer mindenre rátelepszik, és mindent megbénít.

Harmadszor: az igazságszolgáltatás kérdése

A pártpolitika olyannyira rátelepedett minden hatalmi ágra, hogy lényegében egy közös elnyomó rendszerré változtatta azt. Az igazságszolgáltatásban megszűnt a bíróságok függetlensége, az ügyészségek pártatlansága. A pártállami örökséget 28 év alatt sem sikerült levetkőzni, éppen azért, mert az alapokat nem tettük rendbe. A gazság és az igazság között látszólag egyetlen betű a különbség, a valóságban egymás gyökeres ellentétei, azaz gyökeres fordulattal kell felszámolnunk a titkos hálózatok rendszerét. A jelenlegi gazságszolgáltatást igazságszolgáltatássá kell változtatnunk, elvetve azt a most érvényes liberális alapvetést, mi szerint nincs igazság, csak különböző nézőpontok vannak. Az igazságszolgáltatás mellett a titkosszolgálatokat is súlyos mulasztás terheli, pártállami időket idéz a nemzeti oldal színe-javának megmagyarázhatatlanul gyors halála, amit egyetlen esetben sem követett alapos vizsgálat, pedig a közvélekedés tömegesen fejezi ki kérdőjeleit. Dr. Grespik László hajdani MIÉP-képviselő, Dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, és sok más közöttünk élő bátor ember, mint az alcsúti juhász szándékos elpusztítása nem maradhat büntetlen. A felelősök az Országgyűlésben ülnek, ott van szükség alapvető változásra a vizsgálatok megindításához.

Negyedszer: az önkormányzatok kérdése

Ahogy az egész ország erkölcsi válságban van, úgy ennek minden következménye, a gazdasági, társadalmi és politikai válság naponta nehezíti és sokszor tönkre is teszi az átlagpolgár életét. Különösen a 2.000 fő alatti önkormányzatok felszámolásának szándéka mélyíti a válságot a Ceaușescu időket idéző falurombolássá, amit meg kell állítanunk. Ki kell mondanunk, a szabad iskolaállítás, az önálló élet jogát egyetlen településtől sem veheti el a kormányzat, mert az alkotmányos alapjogunk. Az önkormányzatokat a helyi hatalom egyetlen képviselőiként meg kell szabadítanunk a kormányhivatalok kettős hatalmi rendszerétől, az adminisztráció felesleges felduzzasztásától, és az ügyintézés bürokratikus bonyolultságától.

Ötödször: a népességfogyás kérdése

E kérdésben az elmúlt 28 év alatt semmi érdemi lépés nem történt, sőt, a statisztikák meghamisításával azt az egyszerű tényt is elhallgatják, hogy katasztrofális romlás történt. Az ország nagyobb felében száz megszületett gyermekből 90 fölött van a cigánygyerekek aránya, ami sem a cigányoknak, sem a magyaroknak nem jó. A társadalmi asszimiláció, a XXI. század követelményeinek megfelelő testi-, lelki- és szellemi szint megköveteli, hogy Magyarországon minden nemzedékben a fehér magyarok maradjanak többségben, ahogy ez ezer éven keresztül történt. A népességfogyás alapja a jövőkép, ami a magyar nemzet számára sokkal mélyebb gyökerű kérdés, mint Európa más országai számára, ezért kell ezt a középpontba helyeznünk.

Hatodszor: a migráció kérdése

A migránskérdés rendezésében kormánypárt és ellenzék egyaránt tévúton jár. Mindkét oldalon tapasztalható a tézis és antitézis közötti bizonytalanság, a nyílt, vagy burkolt betelepítés. Ki kell mondanunk: Magyarország csak úgy nyerheti vissza szabadságát, ha zéró toleranciát hirdet mindenféle betelepítéssel szemben. Nyugat-Európa országaiban, az Egyesült Államokban és az ENSZ-ben állami programmá tették a kényszerített fajkeveredést, ami az ő esetükben sokszor azzal magyarázható, hogy évszázadok óta azt az utat járják. Magyarország soha nem volt fajkevert ország, itt mindig fehér ember élt. Ki kell mondanunk: a migrációval szembeni zéró tolerancia nélkül hazánk elvész, ezért ez alapvető nemzeti kérdés.

Hetedszer: a magyar exodus

A külföldre először munkavállalás, majd letelepedés céljából távozott magyar polgártársainknak olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy ne legyen számukra gazdasági- és kulturális sokk a hazaköltözés. Tapasztalatukra, szakmai tudásukra szükségünk van. Meg kell akadályoznunk a politikai- és gazdasági elvándorlást, ehhez először a Magyarországon működő multicégektől ugyanolyan átlagbért kell követelnünk, mint amit máshol megadnak. A magyar történelem legnagyobb exodusát egyetlen párt sem kezelte eddig, ezért a Magyar Igazság és Élet Pártjának kell ezt a kérdést felvállalnia.

Nyolcadszor: uniós tagságunk kérdése

Számos gazdasági tanulmány bizonyítja, hogy európai uniós tagságunk negatív mérlegű, sokkal nagyobb a veszteségünk, mint amit nyertünk vele. Választás elé kell állítanunk Brüsszelt! Vagy felszámolja a két és három sebességes Európát, azaz térségünk gyarmatosítását, vagy kilépünk az Európai Unióból. Az unión kívüli életből évezredes tapasztalatunk van, történelmünk nagyobb felében Magyarországot idegenek fosztogatták, rabolták és pusztították. Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetnünk. Több történelmi előképünk van a megoldásra. A Kelet-Európai Unió nem álom, hanem valóság a Visegrádi Négyek kibővítésével, Horvátország, Szerbia, Délvidék, Erdély és Kárpátalja felvételével. Kossuth Lajosnak a Duna-menti népek konföderációjáról való álma a szemünk előtt valósulhat meg. Ha ebbe az irányba nem történik változás, azzal végső tartalékaink kimerülését, nemzetünk pusztulását, a Kárpát-medence idegeneknek való átadását jelenti. Lengyelország a holokauszt megítélésében példaértékű döntést hozott az elmúlt napokban, amikor kimondta: a németek által lengyel földön létrehozott haláltáborokat aki lengyel haláltábornak nevezi, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a döntést Magyarországra is ki kell terjeszteni azzal a többlettel, hogy az elnyomó rendszerek, a fasiszta és kommunista diktatúrák Magyarországon haláltáborokat működtettek, így ezek áldozatainak, túlélőinek és hozzátartozóinak kárpótlás jár.

Kilencedszer: elszámoltatás

Az elcsalt rendszerváltás miatt minden ciklus megígérte, de egyik sem teljesítette az elszámoltatás követelményét. A jelenlegi kormányzat Biszku Béla mentésével, a jogerős ítélet kimondásának miniszterelnöki parancsra történő elhalasztásával mutatta meg valódi természetét. Hazánk erkölcsi válsága minden egyéb válság forrása, ezért először ezt kell rendeznünk. Ki kell mondanunk: addig nem beszélhetünk rendszerváltásról, amíg a letűnt diktatúra pufajkásai, ávósai, verőlegényei és tömeggyilkosai büntetlenül élhetnek közöttünk. Az elszámoltatás a kezdet, amiből nem engedünk! Az életellenes bűnök elkövetői után a gazdasági bűnözőket is el kell számoltatnunk, a spontán- és valódi privatizációtól az olajszőkítésen át egészen a devizahitel csalássorozatig. Nem lehet egyetlen kérdést sem önmagában megoldani, ezért nem sikerült eddig rendezni a devizahiteles kérdést. A jelenlegi országgyűlés éppen azért nem oldja meg a devizahitelezés, a banki lakásfoglalás és a kényszer-kilakoltatás kérdését, mert annak haszonélvezői közé tartozik így vagy úgy, minden országgyűlési képviselő. Azok is haszonélvezők, akik azért kapnak magas havi képviselői juttatást, mert érdemben semmit nem tesznek az alapvető ügyekben. Egyetlen egy sem volt a képviselők között az elmúlt 28 évben, aki érdemen tett volna a gazdasági bűnözés felszámolásáért, ezért néven kell neveznünk a korábbi- és a jelenlegi ciklus minden egyes tagját a felelősök, sok esetben a bűnösök között.

Tizedszer: a választási rendszer kérdése

Miután az elmúlt ciklusokban egyetlen parlamenti párt sem tartotta meg választási ígéreteit, változtatnunk kell a választási rendszeren. A bonyolult, és minden esetben a hatalomnak kedvező felszorzásos rendszer helyett egyenesen arányos képviseleti rendszert kell felállítanunk, ahol egyetlen szavazat sem vész el, és az sem történhet meg, mint a jelenlegi rendszerben, hogy az elveszett szavazatok a kormányoldalt erősítik. Az országgyűlésnek pontosan kell tükröznie a választói akaratot! A demokrácia nem egy napra szól, hanem a választópolgárnak biztosítanunk kell alapvető jogát, hogy a meghasonlott képviselőjét visszahívhassa, és helyette hűséges képviselőt jelöljön!

Tizenegyedszer: az államadósság kérdése

Az elmúlt három évtized során bebizonyosodott, hogy a pártállami örökségként nyakunkba varrt államadósság kérdését Magyarország vezetői nem képesek kezelni, az államadósság több mint százszorosára duzzadt az eredetileg kölcsönkapott tőkének. Ilyen szintű uzsora-adósságot egyetlen állam sem képes kezelni, a mesterséges kamat-felszorzás az ország zsarolhatósága, idegen érdekek kiszolgálása végett történik. Ki kell mondanunk: a diktatúra felszámolásával az államadósság újratárgyalása elengedhetetlen. Nem csupán részleges elengedésről, hanem a fizetés teljes megtagadásáról kell döntenünk, hiszen az eredeti kölcsönadók pontosan tudták, hogy egy diktatúrát finanszíroznak, és annak a diktatúrának a lezárásával nem számíthatnak egyetlen fillér folyósítására sem.

Tizenkettedszer: alkotmányos rendünk kérdése

Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a jogfolytonosság kérdésének elkerülése mélységesen mély válsághoz vezet. Magyarország 1944. március 19-én a német megszállással elveszítette önállóságát, és az a mai napig nem lett helyreállítva. A jelenlegi Alaptörvény jogfolytonos az 1990-es alkotmánnyal, ami jogfolytonos az 1949. évi XX-as törvénnyel, az úgynevezett Rákosi-féle szovjet típusú alkotmánnyal, az pedig jogelődjének nem a történelmi Magyarországot, hanem Kun Béla 133 napig tartó diktatúráját tekinti. Mindenk előtt helyre kell állítanunk Magyarország jogfolytonosságát! Ehhez a magyar nép akarata, egy szívvel, egy lélekkel való fellépése szükséges. A Magyar Igazság és Élet Pártja arra törekszik, hogy minden szinten helyreálljon a törvényes rend, és a mai Magyarország jogfolytonossá váljon Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, a Hunyadiak, a Rákócziak, Kossuth, Horthy és az 1956-os szabadságharc társadalmi rendjével. Ebben közös a sorsunk, ezért küzdünk, ezért élünk, ezért halunk.

                   Isten engem úgy segéljen!


                                                       Nagy Tibor

                                 a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

A MIÉP Ifjúsági Tagozat diáktüntetése

Nemzetközi sajtótájékoztató a Parlament előtt

MIÉP Felkészítő a devizahitel csalássorozatról

Budapest, Krisztina Hotel

Korrucióellenes Liga tanácskozása 2018 februárban

Ennyien voltunk, ennyien leszünk!

Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997. 

Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017. 

Sajtótájékoztató

Nemzetközi sajtótájékoztató