Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

programunk

kapcsolat:

www.miep.hu és www.miepinfo.hu 

A MIÉP hivatalos oldala 

A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a budapesti Maccabi játékok kapcsán

A Magyar Igazság és Élet Pártja tiltakozik az ellen, hogy rasszista olimpiát rendezzenek Budapesten 2019. július 29-e és augusztus 7-e között, a magyar adófizetők pénzén, a magyar sportolók kizárásával. Ahogyan nem tekinthetjük magyar embernek mindazokat, akik a különböző náci és kommunista önkényuralmi rendszerek kiszolgálói voltak, úgy a jelenlegi globál-rasszista világrend helytartói és kisebb-nagyobb rendű képviselői is kiiratkoznak a magyarság soraiból, amennyiben egy fajgyűlölő rendezvényen mutatkoznak, akár rendezőként, akár úgynevezett "sportolóként", akár nézőként. Köztudott, hogy a részvétel nem kötött sportteljesítményhez, kizárólag faji diszkriminációhoz, azaz valójában nem sportrendezvényről, hanem több mint egy hétig tartó tombolásról van szó. Önmagukat és a gyarmatosított országok népei fölötti győzelmi mámorukat élik ki a megjelenők, és ennek legfontosabb kelléke nem sporteszköz, hanem drog, alkohol és minden egyéb mámort okozó segédeszköz. A rendezvény nyíltan vállalja az aberráltak, perverzek szerepeltetését, a keresztény európai értékek tagadását, azaz önmagában a legsúlyosabb provokáció a magyar nemzet ellen.

Az Európai Maccabi Szövetség tagja csak igazolt származású zsidó sportoló lehet, és ezzel a helyzet rosszabbá vált, mint a nácik által rendezett berlini olimpián, hiszen ott a rendezés előfeltétele volt, hogy a német kormány tartsa tiszteletben az olimpiai szabályzatot, és a németek által üldözöttek számára is tegye lehetővé a játékokon való részvételt. Így történhetett meg, hogy a berlini Olimpia legsikeresebb atlétája az az amerikai néger Jesse Owens lett, aki 10,3 másodpercet futott száz méteren, megnyerte a 200 méteres síkfutást, és 806 centiméteres távolugrásával olimpiai csúcsot ért el, ráadásul tagja volt a világcsúcsot futó 4 x 100 méteres amerikai váltónak.

Mindezek alapján a Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a kormányzat vizsgálja felül a magyar választókat mélységesen sértő korábbi döntését, tartson gyors-referendumot, és annak nyilvánvaló eredménye alapján függessze fel a 2019-es budapesti Maccabi játékokat. Előre láthatóan a legutóbbi berlini Maccabi játékok költségvetésének hússzorosát is meghaladja a budapesti rendezvény, és a korábbi rendezvények tapasztalatai alapján ez az összeg jóval az esemény után is brutálisan növekszik, előre kijelenthetjük, hogy pénzmosás és korrupció kíséri a budapesti zsidó olimpiát.

A közhatalmi szervek összefonódása, a jogállam meggyengülése miatt nincs remény arra, hogy a bűnügyi folyamatok ellenőrzésre és elbírálásra kerüljenek. Ez önmagában is Magyarország gyarmati alárendelt státuszának bizonyítéka. Mindezek alapján a Magyar Igazság és Élet Pártja a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz és az ENSZ-hez fordul, és keresi azokat a nemzetközi fórumokat, amelyek nem támogatói az apartheid, ezért az egész emberiség alapértékeivel szembemenő rendezvénynek.

Tekintettel arra, hogy a Maccabi játékok propaganda-támogatója az az Izrael állam, amely saját polgárai, az őshonos palesztinok irtásában a legfőbb felelősséget viseli, a MIÉP kezdeményezi - amennyiben a játékok mégis megrendezésre kerülnek -, hogy azzal párhuzamosan a népirtást elszenvedő palesztinok és a zsidó gyarmatosítás alatt álló közép-európai népek különböző országokban, különböző helyszíneken ellen-játékokat szervezzenek, és arra hívják meg a valódi zsidó sportolókat is, jelezvén, hogy a fajgyűlölet semmiféle sportrendezvénynek nem lehet alapja, hiszen sérti az olimpiai eszmét, és szembe megy az ENSZ alapokmányával. Továbbá felszólítjuk a világ jó érzésű sportolóit, polgárait és szurkolóit, hogy bojkottálják a budapesti Maccabi játékokat. Sem sportolóként, sem nézőként, sem közömbös tűrőként ne működjenek közre.

A tiltakozásnak számos eszköze van, az állampolgári engedetlenség ebben az esetben a legenyhébb. Tehát tüntetésekkel, szabotázs akciókkal, látványos felhívásokkal, a közterek és hidak jelzéseivel nyilvánítsuk ki álláspontunkat. A sport-provokációban részt vevő Duna Aréna, a Margitszigeti Hajós Alfréd uszoda, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Hidegkuti Nándor Stadion anyagi haszonszerzés és faji diszkriminációban való közreműködés bűne miatt méltó arra, hogy kollaboráns vezetőinek nevét nyilvánosságra hozzuk, leváltásukat kezdeményezzük. Ezeken a helyszíneken és azok közelében különösen fontos, hogy a népi tiltakozás érvényesüljön. Egyetlen zsidó "sportoló" se tudjon e helyszínekre úgy eljutni, hogy ne találkozna a tiltakozás különböző hatékony formáival. Tekintettel arra, hogy a rendezvény előre láthatóan a legmagasabb terrorkészültséggel, kommunikációs manipulációval és a világszerte tapasztalható tiltakozások elhallgatásával folyik, különösen fontos a cenzúra nélküli média és az ember és ember közötti magán-kommunikáció. Miután a rendezők a modernkori történelem legnagyobb hatású faji rendezvényére törekednek, gondoskodjunk arról, hogy mindez a demokratikus népek ébredését szolgálja. A rasszizmus és az apartheid rendszerek ellen tiltakozó európai fehér keresztény emberek vélemény-nyilvánítása elkerülhetetlen. Bojkottáljuk együtt a 2019-es budapesti Maccabi játékokat!

         Tiszaeszlár, 2019. április 18-án.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

MIÉP-egyeztetés Debrecenben 

2019. április 13. 

Magyar cipők 

a Duna-parton

A Magya Igazság és Élet Pártja KÖZLEMÉNYE

SZÁZ ÉVE VOLT 1919. MÁRCIUS 21-ÉN

A GYALÁZAT NAPJA

1919. március 21-én börtönből kihozott terroristák kommunista diktatúrát vezettek be Magyarországon, ami végső érvet jelentett a párizsi békekonferencia számára a trianoni országdaraboláshoz. A magyar történelem e legsötétebb időszakának a tudományos vizsgálata nem kezdődött meg, mert az elmúlt száz év alatt a tények, adatok, bizonyítékok és dokumentumok módszeres eltüntetése, az igazság meghamisítása zajlott úgy a Rákosi-, mint a Kádár-diktatúra alatt, és ez a rendszerváltásnak nevezett hatalomátmentés után napjainkban is tart. A Magyar Igazság és Élet Pártja tapasztalva az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia intézményeinek történelemhamisító tevékenységét, önerejéből kutatóintézet felállítását kezdeményezi a valódi történelem feltárására és megismertetésére, az elmulasztott állami feladatok pótlására.

1919-ben az első világháború utáni átmeneti helyzetet kihasználva a Lenin által kirobbantott orosz-bolsevik diktatúra és a Komintern nemzetközi terrorszervezet összefogása révén kezdődött meg a forradalom exportja, és ebben Magyarország volt az első kísérleti állam, ahol Oroszország után hatalomra jutottak. Az eddig feltárt adatokból is egyértelmű, hogy zavaros talmudista és cionista nézeteket valló kommunista anarchisták illuminátus-szabadkőműves támogatással láttak a magyar társadalom módszeres lerombolásához, felszámolásához. Kun Béla és társai orosz állampolgárként és a bolsevik párt titkosszolgálata aktivistáiként kapták meg Magyarországon azt a külső támogatást, amivel a börtönből egyenesen a Parlamentbe jutottak. Nem tétlenkedtek, rögtönítélő bíróságokat, azaz börtönöket, kínzó- és kivégző helyeket állítottak föl a Parlament alagsorában, az Országházat a szomszédos épületekkel összekötő bonyolult folyosórendszerben. A Lenin-fiúk bőrkabátos, rohamkéses, kézigránátos szabadcsapatai, és a hozzájuk hasonló bűnözőkből, lázadó tengerészekből, Oroszországot megjárt hadifoglyokból álló egységek a legkegyetlenebbül jártak el ártatlan magyar polgárokkal szemben. A Lenin-fiúk vezetője, Cserny József személyesen tette ki a táblát, melynek felirata: POLITIKAI TERRORCSAPAT. A nyíltan vállalt terror szellemi háttere Marx, Engels és Lenin, akik évtizedekkel korábban megalapozták azt az eszmerendszert, amely a politikai ellenfelek bármilyen eszközzel történő megsemmisítését, a társadalom minden rétegének terrorizálását tűzte ki célul. Nem tétlenkedtek, válogatott kínzásoknak vetették alá azokat a magyarokat, akiket telefonkönyv, személyes ismeretség, bejelentés és felkutatás alapján gyűjtöttek a Parlament alagsorába. A 200 fős terrorcsapat hírhedtté vált öntörvényű és válogatottan kegyetlen tagjairól, akik a Tanácsköztársaság szervezetiben, a Vörös Hadseregben, a Szovjetház őrségében, a Politikai Nyomozó Osztályban szerveződtek. A módszerek között a vallatás bármely formája megengedett volt, a terroristák egymást túllicitálták a kijevi hóhértól tanult módszerek tökéletesítésében, a körömszaggatástól a nyelvkitépésig, megnyúzásos sebsózáson át a borda- és gerinctörésig. Korabeli kifejezéssel a halálra kínzott magyarokat "gajdeszbe küldték", azaz a Dunába lökték, vagy lőtték. A rohamosan terjedő terrorbrigád a Parlament felsőházát is saját módszereivel foglalta el. Az Országházat a Honvédelmi Minisztériumnak, majd a Hadügyi Népbiztosságnak alárendelt egység védte, amely a kommün szolgálatában azonos oldalon állt a Lenin-fiúkkal, utóbbiak mégis lefegyverezték és letartóztatták ezt az egységet, és május 10-én birtokba vették az Országház teljes északi felét. Európában egyedül Magyarországon történt meg, hogy egy anarchista bolsevik párt nehézfegyverekkel is ellátott különítménye az állami szervezet fölé kerekedve korlátlan terrort vezetett be.

A háznagyi szobákban levélcenzúra osztályt állítottak föl, amelynek a Magyarországról külföldre küldött összes levél átvizsgálása lett a feladata. A túszszedés akkor már ismeretlen gyakorlatát felelevenítve a lehetséges és valóságos ellenállókat begyűjtve a Parlament Vadásztermében és a parlamenti tudósítók éttermében rendeztek be elit-börtöncellát. Fogoly lett sokakkal együtt Darányi Ignác miniszter, Déry Béla festőművész, Rákosi Jenő író, Simonyi-Semeadam Sándor, a későbbi miniszterelnök és Szász Károly, a képviselőház egykori elnöke.

A Lenin-fiúk kegyetlen terrorjáról hallgat a hivatalos történelem, ezért csak a családi emlékezet, a szűk körben elmondott rémtörténetek és a tiltás ellenére is pontosan kirajzolódó visszaemlékezések nyomán alkothatunk képet. Az Álmos Király Televízióban kezdeményezés indult az áldozatok emlékének megörökítésére. Mindazok a magyar emberek, akiknek felmenői, családtagjai között van 19-es áldozat, nemzeti szalaggal jelölt cipőt helyeznek el a tragikus helyszíneken, és az ezekről készített fényképeket megosztják. A világ magyarságát napi élő műsorban tájékoztató médium tiltás alatt lévő állami feladatot lát el, amikor ezeket a felvételeket közzé teszi egy olyan országban, ahol az emlékezet-kultúra csak egy szűk népcsoport érdekeit szolgálja.

Megdöbbentő, hogy a mai Magyarországról alkotott nemzetközi kép, a hozzánk repülőgépen, vonaton és hajón érkező turistacsoportok mennyire hamis képet kapnak, amikor Ausztrália-, Amerika- és Nyugat-Európa szerte jószerével csak két helyszínt jelölnek meg fontosnak számukra: Drakula törcsvári kastélyát, és a Lánchíd pesti hídfőjénél lévő holokauszt cipős emlékművet. Valójában mindkettő történelemhamisítás, mert Bram Stoker vámpír regényének döntő része a Mátyás-kor elemeinek felhasználásával készített historizáló hamisítvány, a cipős emlékmű pedig a lényeget hallgatja el. Nevezetesen: az 1944-ben történt események, amikor az országot felszámoló háborús front sok millió magyar életét tette tönkre, szükségszerűen járt a magyarsággal ellenséges csoportok elkülönítésével, és a velük szemben történt túlkapásokkal, ám az eredendő példa, az ősbűn nem 1944-es, hanem 1919-es, amikor a bolsevik judeo-anarchia ártatlan magyarok tömeges legyilkolásával indította el a megtorlás, oda és visszacsapás megállíthatatlan folyamatát.

Mindezek tudatában álságos dolog vörös-, majd fehérterrorról beszélni, mert miközben a Lenin-fiúk vörös terrorja történelmi tény, az arra adott törvényes választ nem szabad öncélú fehérterrornak minősíteni, hiszen az semmi más célt nem szolgált, mint a törvényes rend helyreállítását. A Magyar Igazság és Élet Pártja a gyalázat napján, 1919 századik évfordulóján kiáll a kommunista terror magyar áldozatainak emléke mellett, megköveti a hozzátartozókat és leszármazottakat az elmaradt állami szintű kegyelet, jog-helyreállítás és kárpótlás mellett.

Alkotmányos jogfolytonosságunk helyreállítása alapvető kérdés, ezért a MIÉP szorgalmazza, hogy az 1918-ban, '19-ben, majd az 1945-től a mai napig tartó törvényen kívüli állapot érjen véget.

Kegyelet és tisztelet az 1919-es kommunista diktatúra áldozatainak!

Dicsőség az ellenállóknak, és a Kun Béla-rendszer felszámolóinak!

Örök hála és nemzeti emlékezet a magyar hősöknek!


Tiszaeszlár, 2019. március 21-én. 


Nagy Tibor 

MIÉP elnök

A MIÉP, Mi Hazánk, FKGP közös ünnepsége március 15-én

Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Budapesten, a Petőfi szobornál


Kedves Barátaim!

1848. március 15-én itt, Pesten csodálatos dolgok történtek! Követtük és meghaladtuk az Európán végigsöprő forradalmi hullámot. Követtük, mert nem nálunk kezdődött, de meghaladtuk, mert nálunk tartott a legtovább. 171 év öt nemzedéknyi távolság, öt emberöltő telt el azóta. A mai fiúk apjuk, nagyapjuk, dédapjuk, ükapjuk és szépapjuk életére kell visszagondoljanak, hogy megértsék, mi történt akkor. Ekkora távolságból kell megértenünk, hogy mi mozgatta a magyar ifjakat 1848. március idusán, és az azt követő hónapokban, amikor fegyverrel kellett megvédenünk a Magyar Hazát. Ma sincs másként: a hazánk romokban hever. Csak egy forradalom képesek ezen változtatni.

A Magyar Igazság és Élet Pártja forradalmi változásra készülve kötött megállapodást néhány hete a Mi Hazánk Mozgalommal és a Kisgazda Párttal. Minden megállapodás annyit ér, amennyit betartanak belőle. Mi tartjuk a szavunkat, tartjuk magunkat ahhoz a kézfogáshoz. Egyenlő felek megállapodása az alapja a nemzeti erők összefogásának. Sokan vagyunk itt, a Petőfi szobor előtt, de nem vagyunk elegen. A mi összefogásunk nem csak a csonka hazára, hanem az egész Kárpát-medencére kiterjed, és azon túl az emigráció, a diaszpóra és az idegenben munkát vállaló magyarság soraira. Minden magyarra számítunk! Az a feladat, amit vállaltunk, sokkal nagyobb, mint amit ember teljesíthet. Sokan akadnak olyanok az országban, akik legyintenek: ebből se lesz semmi! Számukra azt üzenjük: még semmit nem értünk el, és már is az egész ország ránk figyel. A Mi Hazánk Mozgalommal és a kisgazdákkal kötött megállapodásunkat a teljes média lehozta, és ez nem maradt következmény nélkül. Tisztelettel jelentem: mióta a megállapodásunk nyilvánosságra került, ennek a szövetségnek az országos támogatottsága megkétszereződött! Most ott tartunk, hogy egyre több közvélemény-kutató jelzi: szövetségünk már most bekerülne a Parlamentbe, pedig jószerével még hadrendbe sem álltunk.

Ahogyan 1848 nyarán jószerével egyetlen hónap alatt kellett megszerveznünk a Magyar Honvédséget, úgy most nekünk ugyanennyi időnk maradt arra, hogy 30 rendszerváltó év mulasztását bepótoljuk. Nem beszélve az előtte lévő 45 kommunista évről. Az idő kereke néha olyan lassan mozog, hogy sokan azt gondolják: talán meg is állt. Néha pedig annyira belendül, hogy egyetlen pillanat alatt sok évszázados lemaradást képes pótolni. Ilyen nap volt ama bizonyos 1848. március 15., és ilyen nap ez a mai!

Vegyünk erőt a kishitűeken, akik ma még többen vannak, mint azok, akik most itt lelkesen lobogtatják a zászlót. Valójában minden magyar embernek közöttünk a helye, azoknak is, akik az elmúlt évek nemzetrontó politikája miatt elbizonytalanodtak, és azoknak is, akik azt gondolják, hogy nem léphetjük át a saját árnyékunkat. Bizony átléphetjük az árnyékunkat, ha a történelmi idő történelemcsináló hangulatát megtapasztaljuk. Azok a '48-as idők nem csupán a párizsi, milánói, berlini, bécsi és pest-budai utcákon születtek, pedig az események, a forradalmi hangulat, és az azt leverő megtorlás a macskaköves utakon zajlott. Valójában a forradalom nem az utcaköveken, hanem az égben dől el. Senki nem tudja, senki nem tudhatja, hogy hol, mikor és hogyan történik. Senki nem tudja, mikor fog kitörni a forradalom. Mégis készülnünk kell rá. A forradalom szelét az ember megérzi. Ez a friss tavaszi szél, ami ma itt fúj, a forradalom szele. A követeléseink semmit sem változtak.

  1. pont

Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.

2. Pont

Felelős minisztériumot Budapesten!

3. Pont 1848-ból:

Évenkénti országgyűlés Pesten.

Ezek és a következő pontok sem teljesültek, ezért dolgoznunk kell a márciusi pontokon, és annak szellemében hoztuk létre saját Új 12 pontunkat. 

Önök közül sokan nem tudják, hogy nem csak a MIÉP elnöke, hanem Tiszaeszlár polgármestere is vagyok. Ez az a kis település, amely 1882-ben Solymosi Eszter dédanyai nagynéném halálával híresült el. Először a megyei sajtó, utána a fővárosi lapok, később az európai újságok, majd a világ legnagyobb hírforrásai kürtölték világgá Tiszaeszlár nevét. Nem véletlen az, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja Tiszaeszláron született újjá, akkor, amikor a végső megsemmisülésen túl voltunk. Jelentem: Tiszaeszlár azokban a legreménytelenebb években kitartott mellettem, a miépes polgármester mellett. És ez nem véletlen. Csurka István annak idején váteszként jelezte: Magyarországon minden Tiszaeszláron kezdődött, és ha meg akarunk újulni, akkor mindent Tiszaeszláron kell újrakezdenünk! Most eljött az idő! Tiszaeszlár felemelte a MIÉP zászlaját. A Mi Hazánk Mozgalommal és a kisgazdákkal együtt a nemzeti megújulás reményét hoztuk el Önöknek!

A radikális nemzeti összefogás még egyszer nem kerülhet vakvágányra! Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, mindenkinek változnia kell. Mindenkinek jobb emberré, jobb magyarrá és jobb hazafivá kell válnia! Ebben vagyunk szövetségesek. Külön-külön semmire nem jutunk, de együtt képesek vagyunk a csodára! A céljaink világosak: először az európai uniós választásokon kell bizonyítanunk. Tudják meg, hogy itt vagyunk, létezünk, és képesek vagyunk arra, hogy a hangunk, a világlátásunk, a céljaink és a gondolataink Európa legtávolabbi zugaiba is eljussanak. Ha ezt az első akadályt sikerrel vesszük, akkor jöhet az önkormányzati választás, és jöhet a felkészülés a 2022-es országgyűlési választásokra. Előre mondom: nem lesz könnyű menetelés. Mindenkinek meg kell haladnia önmagát. A hátunkat egymáshoz vetve kell küzdenünk. Körkörösen, ahogy apáink tették Ez az az ősi harcmodor, amellyel két jó magyar ember akár egy egész sereget képes feltartóztatni. Ez legyen a példa. Fel, barátaim a küzdelemre!

A Jóisten áldja meg a márciusi ifjakat, a 48-as forradalom és szabadságharc hőseit mártírjait!

A Jóisten áldjon meg minden igaz jó magyar embert!  

 Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Tápióbicskén


Kedves Barátaim!

Március 15-én a forradalmat ünnepeljük, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy az a forradalom végveszélybe került a kutya Habsburg miatt. A meg sem koronázott 18 esztendős Ferenc József hamarosan hadseregekkel támadt a magyarságra, és minden erőnket össze kellett szednünk, hogy megvédjük a magyar hazát, a magyar szabadságot. Ez a hely, ahol most állunk, szent helye a magyarságnak. Örök időkre példát adott a magyar honvédsereg bátorságból és hazaszeretetből a Tápió hídjánál zajló ütközet során, 1849. április 4-én. A mostani koszorúzásunkkal kezdődő országos ünnepségsorozat három héten át minden órában, minden percben emlékeztetni fog minden jó magyar embert a magyar honvédek hősiességére.

Amikor a Magyar Igazság és Élet Pártja tagjaiként a március 15-i forradalmat és az azt követő szabadságharcot ünnepeljük, akkor dicsőséges példaként kell felidéznünk Klapka huszárjait, Damjanich tüzéreit és Görgei talpasait. Csak a legkeményebb erőfeszítéssel, végső tartalékainkon túl a Jóisten áldásával győzhettünk akkor, és ez így van ma is!

Hatalmas véráldozatot követelt a tápióbicskei győzelem. 800 magyar hős csontjait rejtik ezek a homokbuckák itt, a talpunk alatt. Az eltelt 170 év hét nemzedéknyi távolsága azt jelenti, hogy e legkiválóbbaknak nem születhetett átlagosan hét gyermeke, 49 unokája, 343 dédunokája, 2.401 ükunokája, 16.807 első szépunokája, 117.649 második szépunokája, 823.543 harmadik szépunokája, és még folytathatnám a sort. Ez az egymillió magyar hiányzik most a nemzeti összefogásból. Ha itt lennének, azonnal képesek lennénk megváltoztatni nemzetünk sorsát.

Az ősi magyar harcrend szerint minden elesett helyére két tartaléknak kellett beállnia. Most mi vagyunk a tartalék, a maradék maradéka. Fogadjuk hát meg a példát, álljunk helyt magunkért, családunkért, felmenő őseinkért és lemenő gyermekeinkért, unokáinkért, a magyar jövőért. Mi vagyunk Tápióbicske örökösei. Rajtunk az ország szeme. Nekünk kell bebizonyítanunk, hogy él még a magyar, áll Buda még!

1882-ben kőkeresztes tömegsírba helyezték a hősöket, melyre ezt a verset vésték:

Szabadságtól lelkesedve

Rohant a honvéd győzelemre

Kik hősi halált itt haltatok,

Áldás, dicsőség rajtatok.

Áldás és dicsőség a hősöknek, áldás és dicsőség a megemlékezőknek, áldás és dicsőség a nemzetmentő példa követőinek.  

A MIÉP országos ünnepsége március 15-én



A MIÉP fővárosi ünnepsége március 15-én

A Magyar Igazság és Élet Pártja

12 márciusi pontja


A devizahiteles kérdés megoldatlansága Magyarország alapvető bajára hívja fel a figyelmet. Mindenki helyett ki kell jelentenünk: Orbán Viktor szavatossága lejárt. Egy önmagát túlélt despota torzult rendszerében élünk. Ez a rendszer legalább annyira hasonlít arra a kádári diktatúrára amelyből született, mint azokra az ázsiai, afrikai és dél-amerikai példaképekre, melyeknek módszereit követi. Maffiamódszerek a gazdaságban, az egészségügyben és az oktatásban, kultúrában, és az élet minden területén. A parlamenti pártok soha el nem évülő bűne, hogy mindezek ellenére nem képesek megfelelő váltópártként működni. Ugyanis ha koalícióba állna össze az MSZP, a Jobbik és a körülöttük lévő Soros György-féle szatellit pártok, mint Gyurcsány Demokratikus Koalíciója, az Együtt Magyarországért a Momentum és társai, abból még a jelenlegi Fidesz-KDNP-nél is rosszabb, és kártékonyabb vegyület kerekedne. Mondjuk ki az igazságot: nincs kire szavazni a parlamenti pártok közül! Ezért hozták létre mesterségesen, különösen a választás előtti utolsó hónapokban azt a 400 parlamenten kívüli pártot, melyek egyetlen közös feladata: megosztani, és ezzel szolgálni a parlamenti pártokat. Semmiből jött választási pártra szavazni kidobott szavazat, mert egyetlen képviselőt sem juttat az Országgyűlésbe, miközben az ott dőzsölőket erősíti a korrupció rendszerének továbbéltetésében.

A Magyar Igazság és Élet Pártja történelmi feladatot vállal ebben az időben, amikor egyetlen politikai szereplőként teljes és átfogó, gyökeres változást hozó programot hirdet a Korrupcióellenes Ligával. A jelenlegi korrupt rendszer mindent felemészt, a devizahitelezéssel milliós nagyságrendben földönfutóvá tett magyar emberek egy része külföldre menekült, egy része belerokkant, egy része belepusztult. Feltehetjük a kérdést: miért nem sikerült több száz devizahiteles kezdeményezésnek eredményt elérnie? Kérdésben a válasz: azért, mert több százan voltak, egyetlen egy helyett. Feltehetjük a kérdést: ha sikerül közös alapra helyezni a devizahiteles szervezetek többségét, lesz változás? Kérdésben a válasz: nem lesz változás mindaddig, amíg az egész kérdéskört nem kezeljük gyökeresen. Gyökér annyit tesz latinul: radikál, tehát gyökeresen azt jelenti: radikálisan. A jelenlegi szélsőséges posztkommunista diktatúrából csak radikális fordulattal lehet kitörni, a törvényes rendet helyreállítani. Ennek érdekében kínáljuk föl választási programunkat a magyar nemzetnek.

Először: az ifjúság és a közoktatás kérdése

A MIÉP Ifjúsági Tagozata a nagy létszámú fővárosi tüntetésen minden jelenlévőnél határozottabban nyilvánította ki az oktatási reform, pontosabban radikális oktatási fordulat szükségességét. Középpontban a diákok állnak, ám ők nem kerülhetnek jobb helyzetbe a tanárok, a szülők és az egész társadalom gyökeres fordulata nélkül. Nem reform az amit akarunk, hiszen oktatási reformból az elmúlt évtizedekben jószerével minden esztendőre jutott egy, hanem radikális nemzeti fordulat, amit megkövetel a XXI. század. A nemzetállamok elleni támadás, melyet Soros György és Netanjahu, így szükségszerűen az utóbbi csatlósaként Orbán Viktor rendszere fémjelez, már az iskolában el kívánja venni fiataljaink jövőjét. Nagyon sikeresen teszik, hiszen a Pisa-felmérések szerint soha nem volt akkora romlás a magyar ifjúság tudati állapotában, mint az elmúlt évek során. A hazugság kultúrája helyett programunk az igazság kultúrája, a túlterhelt és alulképzett ifjúság helyett a szabadon fejlődő, nemzeti értékeinkhez igazodó új nemzedék. A fordulat alapja a jó olvasási, írási, fogalmazási, számolási és világlátási képesség, mert valljuk be, egyetemet végzett fiataljaink átlaga nem képes önmagát szabatosan kifejezni, és a diplomásoknak is véget ér a tudományuk, ha egy beadványt önállóan kell megszerkeszteniük, nem beszélve annak szóbeli kifejtéséről, az érvelés, a retorika és a dialektika tudományáról. Ifjúsági Tagozatunk korábban kifejtette álláspontját a több nyelvet magas szinten elsajátító nyelvoktatás kérdéséről. Szükségszerűen a nyelvvizsga hiányában eddig visszatartott sokezernyi diplomát azonnal ki kell adni, és nem tiltással, hanem támogatással kell serkenteni a nyelvtanulást. Történelmi mulasztást kell pótolnunk az érettségivel, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal együtt járó jó szintű nyelvvizsga, jogosítvány és számítógépes ismeretek alapoktatásba helyezésével, a finnugor fajelmélet helyett valós történelmünk oktatásával.

Másodszor: az egészségügy szétverésének kérdése

Az egészségügyből kivont pénzt futball-stadionok építésére és hasonló nemzetpusztító giga-beruházásokra fordították. Ezeket le kell állítanunk, és minden magyar állampolgár számára alkotmányos alapjoggá kell tennünk az élethez és legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való jogot. Az egészségügyi dolgozók külföldre távozása, a mentősök tüntetése azt mutatja, hogy alapvető bajok vannak. Az átlag magyar sokszor olyan időpontot kap betegsége észlelésekor, ami előreláthatóan halála után lesz. Az elmúlt hónapokban sokszor fordult elő, hogy az azonnali ellátást igénylő beteget megvárakoztatták, így ott halt meg ellátatlanul a rendelőintézetben. Az ilyen ügyek máig nincsenek alaposan kivizsgálva, mert a politikai rendszer mindenre rátelepszik, és mindent megbénít.

Harmadszor: az igazságszolgáltatás kérdése

A pártpolitika olyannyira rátelepedett minden hatalmi ágra, hogy lényegében egy közös elnyomó rendszerré változtatta azt. Az igazságszolgáltatásban megszűnt a bíróságok függetlensége, az ügyészségek pártatlansága. A pártállami örökséget 28 év alatt sem sikerült levetkőzni, éppen azért, mert az alapokat nem tettük rendbe. A gazság és az igazság között látszólag egyetlen betű a különbség, a valóságban egymás gyökeres ellentétei, azaz gyökeres fordulattal kell felszámolnunk a titkos hálózatok rendszerét. A jelenlegi gazságszolgáltatást igazságszolgáltatássá kell változtatnunk, elvetve azt a most érvényes liberális alapvetést, mi szerint nincs igazság, csak különböző nézőpontok vannak. Az igazságszolgáltatás mellett a titkosszolgálatokat is súlyos mulasztás terheli, pártállami időket idéz a nemzeti oldal színe-javának megmagyarázhatatlanul gyors halála, amit egyetlen esetben sem követett alapos vizsgálat, pedig a közvélekedés tömegesen fejezi ki kérdőjeleit. Dr. Grespik László hajdani MIÉP-képviselő, Dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, és sok más közöttünk élő bátor ember, mint az alcsúti juhász szándékos elpusztítása nem maradhat büntetlen. A felelősök az Országgyűlésben ülnek, ott van szükség alapvető változásra a vizsgálatok megindításához.

Negyedszer: az önkormányzatok kérdése

Ahogy az egész ország erkölcsi válságban van, úgy ennek minden következménye, a gazdasági, társadalmi és politikai válság naponta nehezíti és sokszor tönkre is teszi az átlagpolgár életét. Különösen a 2.000 fő alatti önkormányzatok felszámolásának szándéka mélyíti a válságot a Ceaușescu időket idéző falurombolássá, amit meg kell állítanunk. Ki kell mondanunk, a szabad iskolaállítás, az önálló élet jogát egyetlen településtől sem veheti el a kormányzat, mert az alkotmányos alapjogunk. Az önkormányzatokat a helyi hatalom egyetlen képviselőiként meg kell szabadítanunk a kormányhivatalok kettős hatalmi rendszerétől, az adminisztráció felesleges felduzzasztásától, és az ügyintézés bürokratikus bonyolultságától.

Ötödször: a népességfogyás kérdése

E kérdésben az elmúlt 28 év alatt semmi érdemi lépés nem történt, sőt, a statisztikák meghamisításával azt az egyszerű tényt is elhallgatják, hogy katasztrofális romlás történt. Az ország nagyobb felében száz megszületett gyermekből 90 fölött van a cigánygyerekek aránya, ami sem a cigányoknak, sem a magyaroknak nem jó. A társadalmi asszimiláció, a XXI. század követelményeinek megfelelő testi-, lelki- és szellemi szint megköveteli, hogy Magyarországon minden nemzedékben a fehér magyarok maradjanak többségben, ahogy ez ezer éven keresztül történt. A népességfogyás alapja a jövőkép, ami a magyar nemzet számára sokkal mélyebb gyökerű kérdés, mint Európa más országai számára, ezért kell ezt a középpontba helyeznünk.

Hatodszor: a migráció kérdése

A migránskérdés rendezésében kormánypárt és ellenzék egyaránt tévúton jár. Mindkét oldalon tapasztalható a tézis és antitézis közötti bizonytalanság, a nyílt, vagy burkolt betelepítés. Ki kell mondanunk: Magyarország csak úgy nyerheti vissza szabadságát, ha zéró toleranciát hirdet mindenféle betelepítéssel szemben. Nyugat-Európa országaiban, az Egyesült Államokban és az ENSZ-ben állami programmá tették a kényszerített fajkeveredést, ami az ő esetükben sokszor azzal magyarázható, hogy évszázadok óta azt az utat járják. Magyarország soha nem volt fajkevert ország, itt mindig fehér ember élt. Ki kell mondanunk: a migrációval szembeni zéró tolerancia nélkül hazánk elvész, ezért ez alapvető nemzeti kérdés.

Hetedszer: a magyar exodus

A külföldre először munkavállalás, majd letelepedés céljából távozott magyar polgártársainknak olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy ne legyen számukra gazdasági- és kulturális sokk a hazaköltözés. Tapasztalatukra, szakmai tudásukra szükségünk van. Meg kell akadályoznunk a politikai- és gazdasági elvándorlást, ehhez először a Magyarországon működő multicégektől ugyanolyan átlagbért kell követelnünk, mint amit máshol megadnak. A magyar történelem legnagyobb exodusát egyetlen párt sem kezelte eddig, ezért a Magyar Igazság és Élet Pártjának kell ezt a kérdést felvállalnia.

Nyolcadszor: uniós tagságunk kérdése

Számos gazdasági tanulmány bizonyítja, hogy európai uniós tagságunk negatív mérlegű, sokkal nagyobb a veszteségünk, mint amit nyertünk vele. Választás elé kell állítanunk Brüsszelt! Vagy felszámolja a két és három sebességes Európát, azaz térségünk gyarmatosítását, vagy kilépünk az Európai Unióból. Az unión kívüli életből évezredes tapasztalatunk van, történelmünk nagyobb felében Magyarországot idegenek fosztogatták, rabolták és pusztították. Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetnünk. Több történelmi előképünk van a megoldásra. A Kelet-Európai Unió nem álom, hanem valóság a Visegrádi Négyek kibővítésével, Horvátország, Szerbia, Délvidék, Erdély és Kárpátalja felvételével. Kossuth Lajosnak a Duna-menti népek konföderációjáról való álma a szemünk előtt valósulhat meg. Ha ebbe az irányba nem történik változás, azzal végső tartalékaink kimerülését, nemzetünk pusztulását, a Kárpát-medence idegeneknek való átadását jelenti. Lengyelország a holokauszt megítélésében példaértékű döntést hozott az elmúlt napokban, amikor kimondta: a németek által lengyel földön létrehozott haláltáborokat aki lengyel haláltábornak nevezi, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a döntést Magyarországra is ki kell terjeszteni azzal a többlettel, hogy az elnyomó rendszerek, a fasiszta és kommunista diktatúrák Magyarországon haláltáborokat működtettek, így ezek áldozatainak, túlélőinek és hozzátartozóinak kárpótlás jár.

Kilencedszer: elszámoltatás

Az elcsalt rendszerváltás miatt minden ciklus megígérte, de egyik sem teljesítette az elszámoltatás követelményét. A jelenlegi kormányzat Biszku Béla mentésével, a jogerős ítélet kimondásának miniszterelnöki parancsra történő elhalasztásával mutatta meg valódi természetét. Hazánk erkölcsi válsága minden egyéb válság forrása, ezért először ezt kell rendeznünk. Ki kell mondanunk: addig nem beszélhetünk rendszerváltásról, amíg a letűnt diktatúra pufajkásai, ávósai, verőlegényei és tömeggyilkosai büntetlenül élhetnek közöttünk. Az elszámoltatás a kezdet, amiből nem engedünk! Az életellenes bűnök elkövetői után a gazdasági bűnözőket is el kell számoltatnunk, a spontán- és valódi privatizációtól az olajszőkítésen át egészen a devizahitel csalássorozatig. Nem lehet egyetlen kérdést sem önmagában megoldani, ezért nem sikerült eddig rendezni a devizahiteles kérdést. A jelenlegi országgyűlés éppen azért nem oldja meg a devizahitelezés, a banki lakásfoglalás és a kényszer-kilakoltatás kérdését, mert annak haszonélvezői közé tartozik így vagy úgy, minden országgyűlési képviselő. Azok is haszonélvezők, akik azért kapnak magas havi képviselői juttatást, mert érdemben semmit nem tesznek az alapvető ügyekben. Egyetlen egy sem volt a képviselők között az elmúlt 28 évben, aki érdemen tett volna a gazdasági bűnözés felszámolásáért, ezért néven kell neveznünk a korábbi- és a jelenlegi ciklus minden egyes tagját a felelősök, sok esetben a bűnösök között.

Tizedszer: a választási rendszer kérdése

Miután az elmúlt ciklusokban egyetlen parlamenti párt sem tartotta meg választási ígéreteit, változtatnunk kell a választási rendszeren. A bonyolult, és minden esetben a hatalomnak kedvező felszorzásos rendszer helyett egyenesen arányos képviseleti rendszert kell felállítanunk, ahol egyetlen szavazat sem vész el, és az sem történhet meg, mint a jelenlegi rendszerben, hogy az elveszett szavazatok a kormányoldalt erősítik. Az országgyűlésnek pontosan kell tükröznie a választói akaratot! A demokrácia nem egy napra szól, hanem a választópolgárnak biztosítanunk kell alapvető jogát, hogy a meghasonlott képviselőjét visszahívhassa, és helyette hűséges képviselőt jelöljön!

Tizenegyedszer: az államadósság kérdése

Az elmúlt három évtized során bebizonyosodott, hogy a pártállami örökségként nyakunkba varrt államadósság kérdését Magyarország vezetői nem képesek kezelni, az államadósság több mint százszorosára duzzadt az eredetileg kölcsönkapott tőkének. Ilyen szintű uzsora-adósságot egyetlen állam sem képes kezelni, a mesterséges kamat-felszorzás az ország zsarolhatósága, idegen érdekek kiszolgálása végett történik. Ki kell mondanunk: a diktatúra felszámolásával az államadósság újratárgyalása elengedhetetlen. Nem csupán részleges elengedésről, hanem a fizetés teljes megtagadásáról kell döntenünk, hiszen az eredeti kölcsönadók pontosan tudták, hogy egy diktatúrát finanszíroznak, és annak a diktatúrának a lezárásával nem számíthatnak egyetlen fillér folyósítására sem.

Tizenkettedszer: alkotmányos rendünk kérdése

Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a jogfolytonosság kérdésének elkerülése mélységesen mély válsághoz vezet. Magyarország 1944. március 19-én a német megszállással elveszítette önállóságát, és az a mai napig nem lett helyreállítva. A jelenlegi Alaptörvény jogfolytonos az 1990-es alkotmánnyal, ami jogfolytonos az 1949. évi XX-as törvénnyel, az úgynevezett Rákosi-féle szovjet típusú alkotmánnyal, az pedig jogelődjének nem a történelmi Magyarországot, hanem Kun Béla 133 napig tartó diktatúráját tekinti. Mindenek előtt helyre kell állítanunk Magyarország jogfolytonosságát! Ehhez a magyar nép akarata, egy szívvel, egy lélekkel való fellépése szükséges. A Magyar Igazság és Élet Pártja arra törekszik, hogy minden szinten helyreálljon a törvényes rend, és a mai Magyarország jogfolytonossá váljon Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, a Hunyadiak, a Rákócziak, Kossuth, Horthy és az 1956-os szabadságharc társadalmi rendjével. Ebben közös a sorsunk, ezért küzdünk, ezért élünk, ezért halunk.

MIÉP-tanácskozás Kecskeméten 

március 2-án, Nagy Tibor elnök vezetésével

Toroczkai László Tiszaeszláron


A Magyar igazság és Élet Pártja elnöke és a Mi Hazánk Mozgalom elnöke parlamenti egyeztetése és a napokban aláírt európai parlamenti választásokra kötött együttműködési megállapodása után hét végén Toroczkai László Tiszaeszlárra látogatott. A Mi Hazánk Mozgalom elnökeként Toroczkai személyessé és bensőségessé tette a Nagy Tibor MIÉP elnökhöz fűződő kapcsolatát. A két polgármester-pártelnök közös tapasztalatokkal rendelkezik a végvárként működő kistelepülések működtetésében, megmaradásában, gyarapodásában. 

Nagy Tibor tiszaeszlári polgármesterként büszkén számolt be az épülő idősotthonról, melyet nem európai forrásból, hanem saját erőből építenek. Polgármestersége alatt Tiszaeszláron látványos eredmények születtek, a falu megtartó ereje növekedett. Népi majorként működtetve a faluvezetés sokaknak tud munkát adni a varró- és gallyfeldolgozó üzemben, a település tisztaságot védő közterületi- és közmunkák során. Tiszaeszláron nincs cigánykérdés, noha Északkelet-Magyarország legsúlyosabb demográfiai bombája ott is ketyeg. A cigányság munkára van fogva, támogatja a faluvezetést, és tisztában van azzal, hogy a liberális-szélsőbal bomlasztók hamis ígéretei nem helyettesítik azt a nyugalmat és létbiztonságot, amit a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke polgármesterként az elmúlt tizenkét évben nyújtani tudott. 

Tiszaeszlár legsúlyosabb kérdésével Toroczkai László a képünkön látható nagy könyvből, az 1882-es tiszaeszlári per szó szerint lejegyezett, és mind a mai napig titkosított anyagából ismerkedett. Solymosi Eszter halálának körülményeit az ország nyilvánossága mindeddig nem ismerhette meg pontosan, mert a közkézen forgó összefoglalók, leírások, cikkek, cenzúrázott könyvek és tudósítások mind-mind célirányosan szerkesztetve kerülnek a nyilvánosság elé.

 Magyarországon először a tiszaeszlári nagy per során alkalmaztak gyorsírókat, akik szó szerint jegyezték le a Nyíregyházi Törvényszék e célra átalakított nagy-tárgyalótermében elhangzottakat. Toroczkai László megdöbbenve olvasta a később politikai okokból felmentett elkövetők beismerő vallomásait, és ígéretet tett arra, hogy mindezt meg fogja ismerni azokkal a radikális magyarokkal, akik a nemzeti emlékezet alapján sejtették és valószínűsítették, ám a bizonyosság erejével soha nem tudhatták, hogy mi történt pontosan 1881. április elsején Tiszaeszláron. 

Solymosi Eszter, a kis libapásztorlány, aki a zsinagóga előtt haladt el, tragikus halált halt. Ez az esemény örök időkre megváltoztatta Magyarország sorsát. A fővárosi, majd a nemzetközi zsidóság beavatkozása a magyar igazságszolgáltatásba, a bécsi Rothschild bankház fenyegetése a magyar államvezetés, majd Tisza Kálmán miniszterelnök helyzete egy esetleges elmarasztaló ítélet esetére az egy összegben követelt államadósság benyújtása után kivételes államüggyé tette Solymosi Eszter perét. A rendkívüli helyzet nyomán esetlegesen előálló államcsőd, és az abból eredő zavargások, az ekkor már tervezetten irányított marxista munkásmozgalom a Magyar Királyság közrendjének felforgatásával, és beláthatatlan további eseményekkel a legnagyobb zsarolási potenciált jelentette Magyarország kölcsönzői számára. A 138 évvel ezelőtti haláleset, majd a kivizsgálásával jár titkosított történet komoly tanulságot jelent a két nemzeti-radikális politikusnak, Nagy Tibor MIÉP elnöknek, és Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének. Utóbbi az európai uniós választásokon a kisgazdákkal kiegészülő pártszövetség közös listáját vezeti, és a végső reményét jelenti mindazoknak, akik tudják és becsülik Tiszaeszlár hagyatékát. 

                                                                                                                        mti

Magyar Igazság és Élet Pártja Becsületbírósága

Tóth Béla - A Becsületbíróság elnöke

4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 40.

Tárgy: Gy. Balogh Gézával szembeni becsületbírósági eljárás


Határozat

A Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: MIÉP) Becsületbírósága 2019. február 12-én tartott ülésén a következő határozatot hozta:

Gy. Balog Gézával (lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Gólya u. 19.) szemben a MIÉP Becsületbírósága eljárást indított. Az eljárásban a Becsületbíróság meghozta a következő Köztes Határozatot:

Gy. Balogh Géza tagi viszonyát egy évre, 2020. február 12-ig


F E L F Ü G G E S Z T I.


A Magyar Igazság és Élet Pártjában nevezettet minden párttevékenységtől, továbbá a MIÉP-ről való nyilatkozattételtől és bármilyen MIÉP-pel kapcsolatos nyilvános szerepléstől eltiltja. A Becsületbíróság kifejezetten felhívja Gy. Balogh Géza figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a MIÉP-et, annak tagságát, vezető tisztségviselőit becsmérlő cselekményektől, ugyanis annak, a jelen Határozaton túlmutató, súlyos jogi következményei lehetnek. A próbaidő alatt a Becsületbíróság figyelemmel követi tevékenységét úgy a jóvátétel, azaz jelen Köztes Határozat betartása, mint az esetleges súlyosbítás szempontjából, és egy év után újra értékeli azt, s egy újabb Határozatban hozza meg végleges döntését.


Indokolás

A MIÉP Becsületbíróságához eljuttatott észrevételek, bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy Gy. Balogh Géza 2018. júliusától több alkalommal, folytatólagosan, a MIÉP tagjai között feszültséget, bizalmatlanságot kelt, közösséget rombol, tagtársait zaklatja. Magát a Párt ügyvivőjének kiadva valótlan állításokat terjeszt, a MIÉP tagságát, vezető tisztségviselőit rossz színben tünteti fel, a párt rendes működését, céljainak megvalósítását tevékenységével veszélyezteti. Ezzel a magatartásával többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyott fel, ezért a MIÉP Becsületbírósága a fentiek szerint határozott.

Jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztató: A tag a Köztes Határozat ellen fellebbezéssel nem élhet. A 2020. február 12. után születő Végleges Határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül írásban, indoklással ellátott fellebbezéssel élhet az Országos Elnökséghez, illetve az Országos Elnökség tagjait érintő esetben az Országos Gyűléshez.

    2019. február 12. Tiszaeszlár

Tóth Béla

elnök

                                                                  Becsületbíróság 

Nemzeti összefogás

A Mi Hazánk és a MIÉP nemzeti radikális 

együttműködési megállapodása

Történelmi felelősségünk tudatában, a nemzetépítő állam kialakítása, illetve a pártérdek helyett a magyar érdek hangsúlyosabb képviselete érdekében a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet Pártja értékelvű együttműködési megállapodást köt a két pártelnök kézfogásával és jelen dokumentum aláírásával, miután a felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".

A nemzeti radikalizmus zászlóvivőinek szövetsége a teljes függetlenség és egyenjogúság jegyében tevékenykedő két nemzeti radikális párt kezdeményezése annak érdekében, hogy a kisiklatott rendszerváltás után egy valódi, gyökeres változást, a politikusbűnözők elszámoltatását is hozó fordulat jöjjön a magyar közéletben. A "politikailag korrekt" közbeszéd és média, a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kishitű és megalkuvó politikusok helyett őszinte, tabudöntő, paradigmaváltó politikával készül a két párt a nemzetépítő állam programja mentén.

A Mi Hazánk Mozgalom 2018-ban jött létre annak érdekében, hogy a feladott nemzeti gondolatot és radikalizmust tovább vigye, ezért szükségszerűen a gyökerekhez nyúl vissza, amikor vezetőik egy részének politikai indulását biztosító Magyar Igazság és Élet Pártjával köt először együttműködési megállapodást a nemzeti összefogás jegyében. A MIÉP szellemi öröksége sokrétű, parlamenti időszaka a konstruktív ellenzékiséget mutatta meg, azt megelőzően pedig a mozgalmi jelleg volt hangsúlyosabb, de mindvégig komoly értelmiségi bázissal.

A nemzeti összefogás nevében meg kell szólítanunk mindazokat a magyar embereket szerte a Kárpát-medencében és az egész világon, akiknek szent a nemzeti zászló, az Árpád-sávos zászló, az '56-os lyukas zászló, a kettőskereszt, a hármashalom és a Szent Korona. A zűrzavaros belpolitikai viszonyok miatt az utóbbi időben előfordult, hogy a munkásmozgalom vörös lobogója, a szexuális perverziók szivárványos zászlói, idegen hatalmak és önkényuralmak szimbólumai összekeveredtek szent jelképeinkkel, ezért rendet kell tennünk. A most létrejött szövetség nem tűri el sorainkban a nemzetellenes erőket, azokat, akik úgynevezett "taktikai szövetség", azaz a hatalom minden áron való megszerzése érdekében hajlandóak együttműködni az MSZP-vel, DK-val, LMP-vel, Momentummal és balliberális szövetségeseikkel. Nem nevezhető XXI. századi pártnak az, amely a XX. század legkártékonyabb erőinek szellemi- és valóságos jogutódaival lépett szövetségre.

Felszólítunk minden lelkiismeretes magyar embert: legyen részese nemzeti összefogásunknak! Hívjuk minden jó érzésű honfitársunkat a magyarság megmentésére!

Budapest, 2019. február 20.

Toroczkai László                                                                  Nagy Tibor

elnök, Mi Hazánk                                                               elnök, MIÉP


Sajtóvisszhang

MTI, Álmos Király Televízió, Tv2, Magyar Nemzet, Echo Tv, index.hu, HÍR Tv, hvg.hu, 444.hu, ATV, mandiner.hu, ma.hu, kuruc.info, webradio.hu, youtube.com, Eszlár Tv, propeller.hu, hirstart.hu, hirflow.hu, facebook.hu, vadhajtasok.hu, RTL Klub, stb.

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-mi-hazank-mozgalom-a-miep-pel-is-osszefogna-4640279/

https://hirtv.hu/video/220357

https://hirtv.hu/video/220207

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/osszefoghat-a-mi-hazank-mozgalom-es-a-miep-2476986

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/egyuttmukodik-a-mi-hazank-es-miep-2477145?utm_source=feed&utm_medium=rss

https://index.hu/belfold/2019/02/20/egyuttmukodesi_megallapodas_kotott_a_mi_hazank_es_a_miep/

https://mandiner.hu/cikk/20190220_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott_a_mi_hazank_es_a_miep

https://www.atv.hu/belfold/20190220-egyuttmukodesi-megallapodas-kotott-a-mi-hazank-es-a-miep

https://444.hu/2019/02/20/itt-a-szegeny-ember-fideszkdnp-je-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-mi-hazank-mozgalom-es-a-miep

https://www.ma.hu/belfold/326353/Egyuttmukodesi_megallapodast_kotott_a_Mi_Hazank_es_a_MIEP

https://kuruc.info/r/1/195084/

https://webradio.hu/hirek/belfold/egyuttmukodesi-megallapodas-kotott-a-mi-hazank-es-a-miep

https://www.youtube.com/watch?v=4X5uzuuNF4o

https://propeller.hu/itthon/3402353-osszefogott-mi-hazank-miep-magyarsag-megmenteseert

https://hvg.hu/itthon/20190212_A_MIEPpel_es_a_Kisgazdakkal_targyal_a_Mi_Hazank

https://www.hirstart.hu/hk/20190218_osszefoghat_a_mi_hazank_mozgalom_es_a_miep

https://hirflow.hu/lapszemle/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-mi-hazank-es-a-miep-790511

https://www.echotv.hu/hirek/2019/02/18/a-mi-hazank-mozgalom-a-miep-pel-is-osszefogna

https://www.facebook.com/mihazank/photos/egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-meg%C3%A1llapod%C3%A1st-k%C3%B6t-a-mi-haz%C3%A1nk-%C3%A9s-a-mi%C3%A9p-a-nemzeti-%C3%B6sszefog%C3%A1s-jegy/804303639904068/

https://www.vadhajtasok.hu/2019/02/12/ket-parttal-is-egyeztetett-osszefogasrol-a-mi-hazank/

https://kuruc.info/r/2/195292/

Együttműködési megállapodást köt a MIÉP és a Mi Hazánk

A nemzeti összefogás jegyében február 20-án a MIÉP egykori központi irodájában, mely később a Jobbik központja, mára pedig a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének helyisége lett, a Bartók Béla út 96. alatt jelentjük be hivatalosan a megállapodást. A nemzeti radikalizmus zászlóvivőinek szövetségkötéséről, a nemzetépítő állam programjáról, a Magyar Igazság és Élet Pártja örökségéről a MIÉP elnöke, Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester tart előadást 18 órától, illetve beszélgetésre is lehetőség nyílik. Házigazda: Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a MIÉP Ifjúsági Tagozat egykori elnöke. 

Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: 

"Minden magyar felelős minden magyarért."


A Magyar Nemzet cikke

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-mi-hazank-mozgalom-a-miep-pel-is-osszefogna-4640279/

    

Már szerdán megállapodást írhat alá a Mi Hazánk Mozgalom a MIÉP-pel. A két párt együttműködése elsősorban az európai parlamenti (EP-) választásokra szól, de, miként lapunk értesült, hosszabb távon az őszi helyhatósági választásokon segítheti egymást a két szervezet.
Nagy Tibor, a MIÉP elnöke lapunk érdeklődésére közölte: bizakodóan tekintenek a Mi Hazánkkal való tárgyalások elébe, céljuk pedig egy olyan nemzeti vonal megerősítése, amelynek nem része a Fidesz.


Már szerdán megállapodást írhat alá a Mi Hazánk Mozgalom a MIÉP-pel. A két párt együttműködése elsősorban az európai parlamenti (EP-) választásokra szól, de, miként lapunk értesült, hosszabb távon az őszi helyhatósági választásokon segítheti egymást a két szervezet.
Nagy Tibor, a MIÉP elnöke lapunk érdeklődésére közölte: bizakodóan tekintenek a Mi Hazánkkal való tárgyalások elébe, céljuk pedig egy olyan nemzeti vonal megerősítése, amelynek nem része a Fidesz.

- A MIÉP 58 egyéni jelöltet tudott állítani a tavaly tavaszi országgyűlési választásokra, ami gyakorlatilag országos listát jelent. Ez azt mutatja, van személyi muníciónk, amellyel hozzá tudunk járulni egy nemzeti összefogáshoz - fogalmazott Nagy Tibor. Hozzátette: az önkormányzati megmérettetés előtt azonban az EP-választásra koncentrálnak, a Mi Hazánkkal születendő megállapodásnak is ez a lényege.

Lapunk a múlt héten írt arról, a Jobbikból kivált Toroczkai László vezetésével megalakult mozgalom tárgyalóasztalhoz ült a MIÉP-pel. A találkozókon szó volt többek közt az EP-jelöltállítás módjáról annak érdekében, hogy a jelenlegi ellenzék és a kormányzópártok mellett egy harmadik út jöhessen létre.

Novák Előd alelnök (képünkön), a Mi Hazánk EP-kampányfőnöke lapunk megkeresésére akkor azt mondta: a programalapú egyeztetés egy értékelvű összefogás lehetőségét mutatta meg az Isten, haza, család jelszóhármas mentén, így a két szervezet szerinte kész közösen gyarapítani országunkat, éltetni nemzetünket, felemelni a méltatlanul magára hagyott magyar vidéket, megvédeni és megtartani a magyar földet, helyreállítani a cserben hagyott dolgozók és kisgazdák elismerését.

A nemzeti radikalizmust képviselő MIÉP-en kívül a nagy múltú Független Kisgazdapárttal is asztalhoz ült a Mi Hazánk. A megbeszélésen a pártot Toroczkai, Novák, míg az FKGP-t Hajdara Roland elnök, Márkus János és Paulina László elnökségi tagok képviselték.




GYÖNGYÖSI MIÉP-TANÁCSKOZÁS

2019. február 16. 


MIÉP - Mi Hazánk egyeztetés

A nemzeti összefogást célozva egyeztetést tartott a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Mi Hazánk Mozgalom az Országházban. A két pártelnök (Nagy Tibor tiszaeszlári- és Toroczkai László ásotthalmi polgármester) mellett a Mi Hazánk részéről Novák Előd alelnök és Volner János országgyűlési képviselő, a MIÉP részéről Mészárosné Pércsi Anita elnökségi tag és Kubínyi Tamás párton kívüli elnöki főtanácsadó vett részt. A felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. Mérlegelték a nemzeti ellenzék értékelvű összefogásának lehetőségeit, valamint az EP-jelöltállítás módját annak érdekében, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a MIÉP és a Mi Hazánk, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".

                                                                                                                            MTI

Szolnoki tanácskozás, 2019. január 13. 

A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a parlamenti botrányról


A Magyar Igazság és Élet Pártja döbbenten tapasztalja a Parlamentben történteket. A kormányoldal elveszítette mértéktartását. A Fidesz törvénytelen körülmények közepette igyekszik a törvénygyártó gépezetet működtetni, az ellenzék megtervezett provokációja, a parlamenti munka sorfallal történő fizikai megakadályozása nyomán. A MIÉP az április 8-i országgyűlési választáson történt számítógép-rendszer manipuláció és az eredmények bizonyított meghekkelése után egyedüli pártként fordult az ENSZ-hez, EBESZ-hez és a Biztonsági Tanácshoz, mert már akkor tapasztaltuk, hogy a fékevesztett hatalom bármire képes. Mindez megismétlődött december 12-én, amikor az országgyűlési botrányt úgy igyekeztek kezelni, hogy kikapcsolták a képviselők kártyás jelenléti rendszerét, és így működtették a szavazatszámláló rendszert. Ezzel bebizonyosodott, hogy a képviselők jelenléte nélkül is működik a gépezet, és ha akarják, bármilyen eredményt képesek kihozni. A parlamentarizmus megcsúfolása és az ország szavazóinak arculcsapása az állva, kártya nélkül, az ellenzék jelenléte nélkül lefolytatott mű-szavazás! A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a december 12-én hozott valamennyi szavazás eredményét érvénytelenítsék, az Országgyűlés hívjon össze rendkívüli bizottságot, amely dönt az új, immáron törvényes szavazás időpontjáról és körülményeiről.

Ezen a napon kiderült, hogy mindkét oldal méltatlan és alkalmatlan az ország bizalmára. Azok a szocialisták és liberálisok, akik megcsappant szavazótáboruk helyreállítását már csak idegenektől várhatják, megszavazták az ENSZ migrációs vízumát, ami Európa elárasztását jelenti afrikai és ázsiai hordákkal. Az Amerikai Egyesült Államok példája mutatja, hogy az eltérő faji és kulturális hátterű népcsoportok együttélése évszázadok alatt sem valósítható meg nagy tömegben. Az Európába millió-számra szállított migránsok a kontinens megszállását, feszültség, zavargás és polgárháború kirobbantását célozzák. A strasbourgi merénylet háttere ugyanolyan zűrzavaros, mint a párizsi és egyéb merényleteké, amikor bebizonyosodott, hogy az elkövető szerepelt a veszélyes iszlám-terroristák listáján, és mégis át tudott jutni a legerősebben felfegyverzett védelmi rendszeren. Nyugat-Európa biztonsági és titkosszolgálati rendszerei az izraeli Moszad és az Iszlám Állam terrorszervezetek felügyelete alatt működnek. Az Európai Uniónak nincs határőrsége, nincs hadserege, és nincs terrorelhárítása, ezért egyre inkább a Föld bizonytalan térségévé válunk. Ha nem sikerül a 2019-es európai választásokon leváltani a jelenlegi kontinens-vesztő vezetést, úgy ebből az Unióból ki kell lépnünk. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza az összefogást az európai nemzetállamok felelősséggel gondolkodó pártjaival, civilszervezeteivel a kontinens, és mindenek előtt Magyarország megmentésére.

Az, ami december 12-én a Parlamentben történt, nem példa nélkül való, hiszen 1904. november 18-én az úgynevezett zsebkendős szavazás nyomán már történtek hasonló dolgok. Akkor Perczel Dezső házelnök a zsebkendőjét lengette meg, és halkan, a többség számára érthetetlenül mondta, hogy szavazásra bocsátja Tisza István kortesbeszédét. A képviselők, akik nem értették a házelnök szavait, felálltak és közelebb hajoltak, ám a házelnök ezt szavazásként értékelte, mert száz évvel ezelőtt még nem volt szavazógépezet, hanem a felállás volt az igen. Amikor az ellenzék rájött, hogy csőbe húzták, először a mostanihoz hasonló hangoskodással, rendbontással igyekeztek az ülés folytatását megakadályozni, majd felálltak a padokra, onnan ordítoztak, szétrúgták a padokat, felfeszítették a deszkákat, és azokkal a kormányoldalra, majd az őket kivezetni akaró teremőrségre támadtak. Ahogyan a 114 éve történt botrány kísértetiesen megismétlődött, úgy emlékeztetnünk kell arra, hogy a parlamenti oldalak közötti kibékíthetetlen ellentét világháborúhoz, forradalmakhoz és országvesztéshez vezetett.

A jelenlegi helyzetben a Magyar Igazság és Élet Pártja egyetlen parlamenti oldalt sem tart alkalmasnak az ország vezetésére. A kormányoldal a rendszer szintű csalásokkal, a mérhetetlen korrupcióval és az önkormányzatiság felszámolásával, a demokrácia felfüggesztésével vált méltatlanná. Az ellenzék a Rothschild-érdekkör képviseletével, nemzetellenes gondolkodásával és cselekedeteivel bizonyította be, hogy nem képes a megújulásra. A Soros-féle terrorista képző szervezetek működésének és parlamenti képviseletének megakadályozására a Magyar Igazság és Élet Pártja javasolja a deviáns képviselők és a mögöttük álló - egyelőre szerény, de jól fizetett - tömeg megrendszabályozását a közügyektől való eltiltás szabályozásával. Az a magyar állampolgár, aki nyíltan kiáll Magyarország idegen megszállása, a migráns-vízumkártya és hasonló intézkedések mellett, automatikusan veszítse el a közügyek gyakorlásához való jogát 1, 3, vagy akár 5 évre. Az országgyűlési képviselők kiadatása és törvény elé állítása lehetővé tenné a nemzetellenes erők féken tartását. A jelenlegi szabályozás, a Fidesz kétszínű Soros-ellenessége egyértelműen az ország liberalizálásához, a magyar nemzetállam felszámolásához vezet. A Magyar Igazság és Élet Pártja szorgalmazza a parlamenti botrány ellen tiltakozó nemzeti erők, pártok és civilek összefogását annak érdekében, hogy méltó emberek méltó módon képviseljék a nemzet ügyét.

Tiszaeszlár, 2018. december 13-án.


Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja országos elnöke

JEGYZŐKÖNYV



Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy nyílt szavazással kíván szavazni a párt egyes vezető tisztségviselőinek visszahívásáról, vagy leváltásáról.

Levezető elnök javasolja, hogy a nyílt szavazással válasszák meg a párt új tisztségviselőit, ezen belül külön tegyenek indítványt a párt elnökhelyettesének, egy alelnökének, elnökségi tagjainak, a becsületbíróság, a számvizsgáló bizottság tagjainak a személyére.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt új elnökhelyettesének Szilágyi Sándort választja meg 2 évi időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt új alelnökének Kohánszky András Bélát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Pércsi Anitát választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a párt elnökségi tagjának Kissunyi Istvánt választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság elnökének Tóth Bélát  választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a becsületbíróság tagjának Tóth Norbertet választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Perdiák Jánost választja meg 2 év időtartamra.

A küldöttgyűlés a számvizsgáló bizottság tagjának Orbán Norbertet  választja meg 2 év időtartamra.

Ezután a levezető elnök kötetlen beszélgetést kezdeményezett, melyben szóba került, hogy erősítsék meg pozíciójában az elnököt is, erre a küldöttek kifejezetten kérték a levezető elnököt. A levezető elnök kérte a küldöttgyűlést, hogy szavazatukkal tegyék egyértelművé szándékukat, azaz, hogy kívánnak -e jelen küldöttgyűlés keretein belül az MIÉP elnökének személyéről is szavazni.

Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

6/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy jelen gyűlés keretein belül kíván szavazni a párt elnökének személyéről.

Levezető elnök ezután javasolja, hogy nyílt szavazással döntsön a küldöttgyűlés a MIÉP elnökének személyéről.

Ezt követően a küldöttgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a párt elnökének Nagy Tibort ( 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 35. ) választja meg 2 év időtartamra.


Tisztelt MIÉP-támogatók!

A Magyar Igazság és Élet Pártjának szeptemberi Országos Gyűlése tisztújításról határozott. Néhány tisztségéből visszahívott tagtársunk figyelmen kívül hagyva a döntést, valótlan információkat tett közzé az Interneten. Korábbi tisztségükre hivatkozva azt a látszatot keltették, mintha még mindig tisztségviselők lennének. Miután nincs hivatalos MIÉP-oldal a Facebookon, noha néhányan annak tüntetik föl, ezért mindenkinek jelezzük: az ilyen színben feltüntetett oldalak és híreik hamisítványok. Hivatalos közleményeinket kizárólag itt, a www.miepinfo.hu oldalon jelentetjük meg.

A tisztségéből visszahívott Gy. Balogh Géza, Deli Károly, Andrásfay Sz. Ödön és néhány társa ügyében Becsületbíróságunk eljárást folytat, a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében ez alatt nem nyilatkozhatnak. A fentiekben közöltük a szeptember 15-i Országos Gyűlés jegyzőkönyvének részletét, mely tartalmazza új tisztségviselőinket. Kérjük tisztelt Tagjainkat és Támogatóinkat, hogy a tisztújítás tényét közöljék és terjesszék mindazokkal, akikhez nem jutott el.


MIÉP Országos Elnökség


Október 23-án Veszprémben a MIÉP képviselői koszorúztak, 

Vitéz Juhász Antal és Kolontári Csaba.  

Zsákai Zsigmond az 1956-os mártírok emlékművét koszorúzza Tiszaörsön




KÖZLEMÉNY 

A szeptember 15-i tisztújító Országos Gyűlés után a Facebookon szélsőbaloldali aktivisták, liberális trollok, bajkeverők, és néhány visszahívott MIÉP-tisztségviselő hol elnökségnek, hol elnökhelyettesnek, vagy becsületbíróságnak, hol hivatalos MIÉP-oldalnak kiadva magát, megtévesztő  információk sokaságát közölte, törvénytelenül használt elnökségi pecséttel és dokumentumnak látszó hamisítványokkal. 

Kérjük Tagságunkat, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a hamis-zászlós "becsületbírósági" és "elnökségi" döntéseknek, aláírásoknak, és ne látogassuk a pártütők rendezvényeit. Ügyüket a Becsületbíróság vizsgálja, a döntésről tájékoztatást fogunk adni. 

Továbbra is bojkottáljuk a Facebook hamis híreit, és kizárólag itt, a www.miepinfo.hu oldalon megjelenő hivatalos hírekhez igazodunk. Találkozzunk október 23-án déli 1 órakor, a Turul-szobornál!

                                     

                                 A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége  




KÖZLEMÉNY



"Dicsőség és örök emlékezet a mártíroknak - jelentette ki Szilágyi Sándor, a MIÉP nemrég megválasztott elnökhelyettese -, mert választhatták volna az életet is, ha behódolnak, és megtagadják hazájukat. Mindannyiunkért haltak meg. Addig lesz Magyarország, amíg az emléküket méltóképpen őrizzük" - tette hozzá a Mezőcsáton élő elnökhelyettes.    /MTI/



                                                                              Nagy Tibor

                                                        a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke


A MIÉP Elnöksége tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Facebookon különböző csoportok megtévesztő és rágalmazó üzeneteket helyeznek el a MIÉP Elnöksége nevében. A Magyar Igazság és Élet Pártja minden kapcsolatot megszakított a Facebookkal, az ott található "MIÉP-oldalak" működtetőivel és trolljaival, így a www.facebook.hu oldalakon semmilyen hivatalos, és egyéb MIÉP-állásfoglalás nem jelenik meg. A párt közleményei, sajtótájékoztatói és üzenetei kizárólag itt, a www.miepinfo.hu weblapon olvashatóak. A MIÉP Elnöksége kéri a párt tagjait és támogatóit, hogy bojkottálják a Facebook internetes oldalait, mert ott hamis zászlós és valós közlemények keverednek.

2018. szeptember 20.

                                                              MIÉP Elnökség 



kép: Nyíregyházi kampányzáró

A MIÉP Ifjúsági Tagozat diáktüntetése

Nemzetközi sajtótájékoztató a Parlament előtt

MIÉP Felkészítő a devizahitel csalássorozatról

Budapest, Krisztina Hotel

Korrucióellenes Liga tanácskozása 2018 februárban

Ennyien voltunk, ennyien leszünk!

Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997. 

Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017. 

Sajtótájékoztató

Nemzetközi sajtótájékoztató