Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

Kapcsolat:Gyászjelentés

Fájdalommal tudatjuk, hogy Szilágyi Sándor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnökhelyettese elhunyt. Élete utolsó pillanatáig szolgálta a Hazát, a Nemzetet. A Trianon megemlékezésünkön és tanácskozásunkon részt vett, ahogy az alábbi kép és az élő közvetítés felvétele jelzi. Küzdött a nemzeti egységért, kiállt Magyarország helyreállításáért. 

Köszönjük, Sándor bácsi! 

A Jóisten áldjon meg! 

Vigyázz ránk a Mennyországból!


Üzenőfal:

Adja meg nevét, majd írja alá üzenetét és nyomja meg az "enter" gombot.


 TRIANON 99.

Kedves Barátaim!

Sorsdöntő időket élünk, ezt valamennyien érezzük. A közelgő centenárium - megfelelő tiltakozás hiányában - véglegessé teheti a mostani állapotot. Hazánk kétharmadának elcsatolása, a magyarság túszként fogva tartása és módszeres elűzése, beolvasztása mára több millióval csökkentette a nemzet lélekszámát. Joggal vetítik előre sokan a nemzethalált, hiszen Trianonban ez volt a cél. A Magyar Igazság és Élet Pártja nem lenne a nemzeti radikalizmus legmélyebb gyökerekből sarjadó pártja, ha mindebbe belenyugodnánk. Ránk akkor van szükség, amikor másnak elfogy az ereje, a tudománya, és feladja, beletörődik. Mi soha nem törődünk bele! Nem, nem, soha! Ezt komolyan gondoljuk, mögöttünk áll a nemzet színe-java. Háromszáz millió magyar követ bennünket a Mennyországból. Ők értünk éltek-haltak, nekünk feléjük is el kell számolnunk. De mindenek előtt az élőket kell mentenünk, a meggyötört, megalázott, kifosztott magyart határon innen és túl. A Kárpát-medence, mint őshaza, mindig él azoknak a szívében, akiket messzire vetett a sors. Ne gondoljuk, hogy jó kedvükből mentek el. A világ magyarsága a kommunista diktatúra elől menekült el. Az a diktatúra nem ért véget 1990-ben, pedig jó reményünk volt rá.

A rendszerváltást a diktatúra titkosszolgálata a fölöttünk Trianonban rendelkező nagyhatalmak titkosszolgálataival együtt dolgozta ki. Miközben a Szovjetunió övezetéből menekültünk - merre másfelé, mint nyugatra -, nem vettük észre, hogy Nyugat-Európában ugyanolyan szocialista rendszert építenek az Európai Unió keretei között. A pénzpóráz végén ugyanaz a néhány család áll a Rothschildok, Rockefellerek, Warburgok képében, mint amelyek fizették az 1917-es oroszországi forradalmat, megrendelték a két világháborút, és most a nemzetek feletti globális rendőrállam azonnali kiépítésén fáradoznak. Ennek a folyamatnak szomorú meglepetése, hogy a politikai hullákat kirángatták a sírból, és új rongyokat akasztottak rájuk. A DK választási sikere nem magyarázható kizárólag az Orbán-kormány hibáival. Más is van mögötte. Nagyon sok pénz, amit a médián, a tiltott pártfinanszírozáson keresztül eljuttatnak minden magyar ember legszentebb magánterületére, a lakásába. A magyar ember nem veszi észre, hogy mindennapi tájékozódásával, amikor a Magyar 1 és az ATV, azaz kormányzati és ellenzéki televíziók között igyekszik megtalálni a valóságot, akkor csapdába csalták. Mert mindkettő hazudik. A globális hatalomnak, Trianon kitervelőinek teljesen mindegy, hogy miként alakul a magyarok párt-szimpátiája, mert mindkét nagy párttömb a zsebükben van. Ezért kell nekünk mindkettőt elutasítanunk, és alapító elnökünk, Csurka István útmutatása szerint a Magyar Úton járnunk.

A mögöttünk lévő európai választás megmutatta, hogy a hatalomtól mi, nem alkuvó magyarok távolabb állunk, mint a kommunista diktatúra működtetői, az MSZMP, és annak jogutódai, az MSZP, DK, Momentum és társaik. Közös nevező az utódpártokban a liberális pénzpórázhoz való kötődés. Annyi pénzük van, hogy meg sem tudják számlálni, és azt tesznek vele, amit akarnak. Az óvodákban gender-elmélettel összezavarják a kisfiúk és kislányok természetes fejlődését, az iskolákban ateista nézeteket, történelemhamisítást, finnugor fajelméletet tanítanak, igyekeznek a magyarságot minél rosszabb színben feltüntetni, hogy az a kisgyermek azt is szégyellje, hogy magyarnak született. A középiskolában elfordítják a gyermekeket a szülőktől, amikor szexuális szabadságot hirdetnek az azonos neműek bevonásával, az egyetemre pedig a felvételi tesztek alapján nem is kerülhet be az, aki hazaszerető, egészséges lelkű, keresztény magyar fiatal. Ne csodálkozzunk, hogy az érettségizők 90 százaléka külföldön tervezi a jövőjét. Ne csodálkozzunk, hogy a munkavállalók derékhada immáron kétmilliós nagyságrendben menekült külföldre. Ne csodálkozzunk, hogy az egészségügyünk haláliparrá vált a pénzelvonások miatt, és ma már csak az orvosok, nővérek, ápolók emberfeletti áldozatkészségéből működik. Mindez egy tudatos folyamat: Magyarország kiürítése és átadása az új honfoglalóknak. Ez Trianon valódi átka, ezen kell változtatnunk. Amikor a világháborúban, vagy az 56-os forradalomban találat ért egy házat, és egy szempillantás alatt minden rommá változott, akkor is mindent elölről kellett kezdenünk.

Most is ilyen időket élünk. Becsapott a bomba. Visszatért a kommunizmus kísértetet. A legnagyobb bűn nem Gyurcsány Ferencet terheli, akinek családja Dobrev Klárán keresztül ahhoz az Apró Antalhoz vezet, aki 1956. október 24-én először kapott tűzparancsra engedélyt a békés tüntetőkkel szemben. A legnagyobb felelősség azé, aki engedte, sőt, megkövetelte, hogy a diktatúra felelőseit ne számoltassák el. Ne gondoljuk, hogy egyedül a Fideszé a felelősség. Ők helytartóként viselkednek, és hatalmon maradásuk érdekében minden kívülről jövő parancsot teljesítenek. Azoknak a parancsát, akik Trianon gyalázatos döntéseit meghozták. Így kell megértenünk, hogy most is Trianon szellemisége van érvényben, amihez immáron nem csak a kormányoldal, hanem a parlamenti ellenzék is csatlakozott.

Tévedés lenne azt hinnünk, hogy e két nagy kívülről fizetett erővel egyszerre képesek lehetünk leszámolni. Az európai választásokon felhozták, az előttünk lévő önkormányzati választásokon megerősítik, és 2022-ben hatalomra segíthetik az országrontó ellenzéket. Ez három plusz négy év az életünkből. Nagyon hosszú idő. Mégis erre kell készülnünk. A nemzeti radikalizmus a Jobbik ámokfutása után meg kell erősödjön annyira, hogy kormányképes erővé váljon néhány év alatt. Ehhez viszont nagyon sokat kell dolgoznunk. Trianon nem csak Párizs mellett van, hanem Trianon érezteti a hatását minden magyar életében. Ezért vagyunk olyan meggyötörtek, ezért halunk meg tíz-tizenöt évvel korábban, mint a nyugatiak, ezért olyan keserves az életünk. Ha változtatni akarunk, első lépésként a saját sorainkban kell rendet tennünk. A MIÉP életében a két évvel ezelőtti elnökké választásom óta sok minden történt, megfordítottuk a Csurka István halála utáni zuhanásunkat, tagságunk és támogatóink száma folyamatosan nő, és immáron országosan ismertté váltunk azoknak a fiataloknak a körében, akik korábban nem tudtak rólunk. Sikerült tisztáznunk azok helyzetét is, akik a munkából sem az országgyűlési, sem az európai választáson nem vették ki a részüket, ám hamis információkkal igyekeztek félrevezetni a közvéleményt. Ma a MIÉP erősebb, mint az elmúlt 15 évben bármikor volt, és készen áll azoknak a feladatoknak a megoldására, amelyekbe beletört más pártoknak a bicskája.

Trianon tapasztalata, hogy a kisebbségek önállósodási törekvéseit időben kell kezelni, mert különben eszközeivé válnak az országrontóknak. Ezért kell különös figyelmet szánnunk a cigánykérdésre, anélkül, hogy szítanánk az ellentéteket. A Tiszaeszláron bevált módszert országossá kell tennünk. A megoldás szempontjából nincs cigánykérdés, csak becsületes ember és bűnöző létezik. Előbbit segíteni kell abban, hogy előrébb jusson két keze munkája által, utóbbit pedig börtönbe kell zárni, hogy megóvjuk tőle a társadalmat.

Trianon tapasztalata, hogy két lehetőség közül mindig a rosszabbal kell számolnunk, ha a valóság talaján akarunk maradni. 1918. november 3-án Padovában fegyverszünetet kötött a Monarchia az Antanttal. Akkor csapataink a történelmi határra lettek visszavonva, de egyetlen talpalatnyi földet sem veszítettünk el. A nemzetrontó Károlyi Mihály és társai viszont elmentek november 13-án Belgrádba, és ott mindent aláírtak, mindent feladtak. Nem véletlenül állapította meg a francia küldöttség vezetője, hogy egyetlen jó arcú magyar ember sincs a küldöttségünkben. Nem csoda, hogy Károlyi Mihály kormánya nem állta útját a Felvidéket, Erdélyt és a Délvidéket megszálló csehszlovák, román és szerb hadseregnek. Majd jött Kun Béla kommünje, aminek a valódi ismeretével máig adós a történelemkutatásunk. Sokkal több áldozat, sokkal több kártétel és veszteség történt, mint amit a Kádár-rendszer történészei nyilvánosságra engedtek.

Trianont ma is nyögjük. A 320 ezer négyzetkilométeres Magyarországból 93 ezer maradt, húszmilliós középhatalomból hétmilliós kisállammá csonkoltak bennünket. Ellenségeink 35 ezer főre korlátozták hadseregünk létszámát. Milyen boldogok lehetnénk, ha ma lenne egy 35 ezres tettre kész hadseregünk. Mindezek hiányában a fiatalok egészséges nevelése, testi-lelki jóléte az állam helyett a családokra hárul. A MIÉP Ifjúsági Tagozatának szervezésével igyekszünk országossá tenni azokat a köröket, ahol a testmozgás, az egészséges életforma és a felnövekvő nemzedék tudati állapota egyaránt fejlődik. A legnagyobb próbatétel manapság magyarnak születni, és magyarnak maradni. Ezen kell fáradoznunk. Nem vitás, hogy Trianon az emberiség történelmének egyik legigazságtalanabb békéje, ami örök időkre nem maradhat fönn. Rajtunk múlik, hogy a századik évforduló milyen állapotban köszönt ránk. Vajon érvényben marad-e a "Mindent vissza!" gondolkodás, vagy beletörődünk saját nyomorúságunkba? Ebből a szempontból nagy veszélyt jelentenek azok a szervezetek, amelyek felvállalják Trianon jelszavait, ám érdemben semmit nem tesznek. Nem elegendő egy Trianon múzeumot állítani, az elszakított egyetemeink ügyéről beszélni akkor, amikor végveszedelembe került a magyarság. Az alkalmatlan személyek visszahívásával, helyükre alkalmasok állításával egy esztendő alatt meg kell erősítenünk a nemzeti oldalt annyira, hogy a századik évforduló világra szóló figyelemfelhívás, egész évben zajló folyamatos tüntetés legyen. Minden jó magyar emberre számítunk, aki megérti, hogy semmi nem vész el végérvényesen, amiről mi magunk nem mondunk le.

Trianon tanulsága, hogy Európában nem győztesekben és vesztesekben kell gondolkodnunk akkor, amikor végveszedelemben vagyunk az iszlám térhódítás, a kényszerített fajkeveredés miatt. Minden magyar és nem magyar embernek össze kell fognia azért, hogy megállítsuk a kontinens megszállását. Ebben a nagy küzdelemben kormányok fognak megbukni, országhatárok fognak átrajzolódni, és számunkra már csak egy kérdés marad: előre megyünk, vagy mindent feladunk?

A válasz nem lehet kérdéses: mindent vissza! Vesszen Trianon! Éljen a szabad Magyarország!


 

2019.06.04


MIÉP tanácskozás és helyzetértékelő a Krisztina Hotelben

A Magyar Igazság és Élet Pártja helyzetértékelő gyűlést tartott a Krisztina Hotelben. Számos kérdésre kaptunk választ Nagy Tibor elnöktől, aki biztosított róla, hogy a párt egységes és erősödik.
A MIÉP-MiHazánk-Kisgazdák összefogás a 2019-es EP választásokon 3,33%-ot ért el.
A nemzetünket érintő súlyos problémák megoldását felvázoltuk, most pedig újult erővel folytatjuk a nemzetépítő munkálatokat.

Várjuk aktivisták és a pártba belépni szándékozók jelentkezését e-mailben:
nagytibor0821@gmail.com

2019.06.04


A Mi Hazánk Mozgalom Elnökségének 


Kedves Barátaim! Tisztelt Toroczkai László, Dúró Dóra és Novák Előd! 


Az Európai Parlamenti Választásokon elért 3,33 százalékos eredményünkhöz gratulálok Nektek, az első frontvonalban küzdőknek, és mindazoknak a párttagoknak, támogatóknak és segítőknek, akik a Mi Hazánk-MIÉP-FKGP szövetség sikerében közreműködtek. Kilenc hónap egy magzat kihordási ideje, és tudom, nektek ennyi időtök sem volt a felkészülésre. 


Mindezek ismeretében nagy siker a 114.000 fölötti szavazat, amiért mindenek előtt a közös szavazótáborunknak kell köszönetet mondanunk. Felelősök vagyunk értük, ahogyan minden magyar emberért. Azokért is, akik még nem ismernek, vagy nem támogatnak bennünket. Ezen az úton tovább haladva hamarosan megközelítjük, elérjük és meghaladjuk a Magyar Igazság és Élet Pártja fénykorában, 1998-ban elért 248 825 szavazatot. Most, első lépésként ez legyen a rövid távú célunk. Magyarország súlyos politikai és társadalmi válsága megmutatkozott ezen az EP-választáson. A rendszerváltás 30 éve alatt mindössze annyira jutottunk, hogy egy kommunista párt helyett mára két kommunista pártja lett Magyarországnak. 


Legnagyobb átkunk, az ávósokból, pufajkásokból MSZMP-sekből, tartótisztekből, vallatókból, kínzókból, hóhérokból és sortüzek máig büntetlen felelőseiből álló DK felzárkózott a Fidesz mögé, legnagyobb ellenzéki pártnak. Szégyen ez bizony, közös szégyenünk, melyben legnagyobb felelősség a Gy. F. mumussal fenyegető egykori KISZ-titkár társat illeti. Bebizonyosodott, hogy az MSZP, a Jobbik és az LMP véglegesen elveszítette a választók bizalmát, azaz a közeljövőben a most megindult alapvető politikai átrendeződés ki fog teljesedni. 


Reményeim szerint nemzeti összefogással a Magyar Út megerősödik, és képes lesz mindkét szélsőbal-gyökerű párttömb megszorítására, majd leváltására. Ha mi nem tesszük, évtizedekig elhúzódhat az áldatlan állapot, ezért cselekednünk kell. Ehhez kívánok Nektek sok erőt, egészséget, és bizodalmat. A Magyar Igazság és Élet Pártja mindehhez a szellemi, történelmi és szakrális hátteret képes nyújtani. Vállaljuk, és tovább visszük Csurka István örökségét, aki a nemzet legjobbjainak, Szabó Dezsőnek, Marschalkó Lajosnak, Prohászka Ottokárnak a szellemi hagyományát tartotta életben. 


Most mi vagyunk a fáklyavivők, a Történelmi Magyarország egyetlen jogörökösei, akik képesek majdan helyreállítani a jogfolytonosságot. Mindehhez a MIÉP tiszaeszlári igazsága immáron országos méretekben is támogatást és biztatást nyert a választóktól. Még többet, és még jobban kell dolgoznunk ahhoz, hogy álmaink valóra váljanak. 

Harcra fel! Tartsunk ki! 

                 Tiszaeszlár, 2019. május 27-én.


                                                        Bajtársi üdvözlettel: 

                                                                                                              Nagy Tibor 

                                                                                                            a MIÉP elnöke


A MIÉP közleménye


A Magyar Igazság és Élet Pártja arra kéri szimpatizánsait, szavazóit, a Mi Hazánk - MIÉP - Független Kisgazdapárt által létrejött nemzeti összefogás részeseiként, hogy 2019. május 26-án a Toroczkai László vezette Mi Hazánkra adják szavazatukat!

Isten áldja Magyarországot!

Tiszaeszlár, 2019. május 22.

Nagy Tibor - Elnök (MIÉP)
Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Törökszentmiklóson
(videó)


 Kedves jó magyar és kedves jó cigány barátaim!

A cigánybűnözés miatt jöttünk össze, ezért mindenek előtt magát a cigánybűnözés kifejezést kell megvizsgálnunk. Azért kell ezt megtennünk itt és most Törökszentmiklóson, mert a polkorrekt média tagadja ennek a kifejezésnek a puszta létét is. Azt állítják, hogy nincs cigánybűnözés, pedig ők is tudják, hogy van! Van bizony, de nem beszélnek róla. Nem is beszélhetnek róla, mert tiltott szó. Azért tiltják, mert félremagyarázzák az értelmét. Azt mondják, hogy a cigánybűnözés kifejezés használói minden cigányt bűnözőnek tartanak. Ezt itt és most egyértelműen és végérvényesen cáfolom. Nem igaz, hogy minden cigány bűnöző, viszont az igaz, hogy vannak sajátos, csak a cigányságra jellemző bűnözési formák. A bandában elkövetett besurranó lopás, vagy a hesszelő, azaz figyelő közreműködésével elkövetett rablás, akárcsak az "itt a piros, hol a piros" játék beépített játékossal végrehajtott látszólagos pénznyerése mind-mind a cigánybűnözés témakörébe tartozik. Már a csendőrség egykori kézikönyvei is külön fejezetben tárgyalták a cigánybűnözés kérdését, és a Kádár-rendszer rendőrsége is használta ezt a kifejezést. A rendszerváltást követő politikai változások következménye, hogy tiltott szó lett belőle, ám ettől még nem szűnt meg létezni. Sőt! Egyre nagyobb és egyre brutálisabb méreteket öltött. Ma már a cigánybűnözés fogalomköre kiegészült a többségi fehér társadalom ellen elkövetett gyilkosságokkal. Szögi Lajos tanár úr, vagy Marian Cosma értelmetlen halála a cigánybűnözés legszomorúbb példája. A felelősök körébe azok is beletartoznak, akik tiltják e kifejezés használatát, és így cinkosaivá válnak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek. Itt és most ki kell mondanunk, hogy a cigánybűnözés elszabadulásáért felelősség terheli a politikai korrektség kidolgozóit és végrehajtóit, azt a hatalmat, amely nem a bűnözők, hanem a becsületes magyar emberek ellen használja a közhatalmat.

Önök közül sokan tudják, hogy eredendően szociológus vagyok, azaz tudományos alapon közelítem meg ezt a kérdést. Egy 2008 nyarán készült felmérés szerint a társadalom 91 százaléka szerint van cigánybűnözés. Ez bizony azt jelenti, hogy a legnagyobb tiltás ellenére a mai Magyarországon tíz emberből több mint kilenc tisztában van a helyzet súlyosságával, és a legnagyobb tiltás ellenére is ki meri azt mondani. A fennmaradó 9 százalékba nem csak a börtönbüntetésüket töltő cigánybűnözők, és átmenetileg szabad lábon lévő bűntársaik tartoznak bele, hanem azok a hivatalos államhatalmi és államigazgatási szervek is, amelyek felsőbb parancs teljesítése miatt nem látják el feladatukat. 12 éves adat: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei büntetésvégrehajtási intézetekben 90 százalék fölé emelkedett a cigányok aránya. Mára ez az adat még sokkal rosszabb lett, nem utolsó sorban a félreértelmezett adatvédelmi törvény miatt. A bűnözőket ugyanis nem illetheti több jog, mint a becsületes embereket. A bűnözőt a becsületes ember tartja el a börtönben is, ezért a társadalomnak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy nyilvántartsa a bűnelkövetők származást, szociológiai hátterét annak érdekében, hogy hathatósan tudja segíteni a társadalomba aló visszailleszkedésüket, becsületes emberré válásukat. Amikor a szociológia és a kriminalisztika igyekszik tagadni a cigányság körében előforduló bűnözési formák származási okait, akkor éppen azoknak árt a legtöbbet, akiket védeni szándékozik.

Az Indiai legalsó kaszt, az érinthetetlenek rétege sok ezer éven át adta tovább, és örökítette azokat a képességeket és gondolkodási pályákat, amelyek a sajátos képességek kialakulásához vezettek. Sajnos, a modern tudomány még nem tart ott, hogy az emberiség fejlődésében kellő figyelmet szentelne a cigánybűnözés társadalomtudományi, genetikai és antropológiai hátterének. Pedig ez a jövő! A cigánybűnözés egy szabad országban nem lehet tiltott szó, hanem tudományos vizsgálatok és kutatások tárgya annak érdekében, hogy a többségi társadalom képessé váljon a védekezésre.

Amikor kimondjuk, hogy a cigánybűnözés nem csupán a cigány származásúak körében terjed, hanem kiegészül a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a politika és a fősodratú média cinkos összekacsintásával, akkor megnevezzük a felelősségi kört. Fejétől büdösödik a hal, kedves barátaim! A cigánybűnözés nem ölthetett volna ekkora méreteket Magyarországon, ha nem lennének a tolvaj, rabló és gyilkos cigányoknak fehérgalléros támogatóik. A liberális eszmerendszer egyik legfőbb jellemzője a kettős mérce. Másképp viszonyul a saját támogatottjai bűneihez, mint a körön kívüliekhez. Mindennek gyökere az apartheid, azaz fajgyűlölő gondolkodás.

A fehér ember a célkereszt közepében van Európában. A színesek által fehér ember ellen elkövetett bűncselekmények sokkal enyhébb elbírálás alá esnek a mai fajgyűlölő rendszerben. A cigánybűnözésre társadalmi felmentést ad a hátrányos helyzet, az elkülönülő, azaz szegregáló többségi magyar társadalom. Ennek a hamis logikának a végeredménye az, hogy a fehérek önmaguk tehetnek arról, hogy bűnözők célpontjai lettek. Na, kedves barátaim, pontosan ez az a hazug gondolkodás, amiről le kell rántanunk a leplet. Való igaz, hogy a törvény előtt nincs cigánybűnözés és nincs magyar bűnözés, csak bűn és bűnhődés van. Ám nem mindegy, hogy a bűnt minden esetben ugyanolyan mértékű bűnhődés követi, vagy faji alapon különbséget tesz a hatalom. Az a hatalom, amely mára átesett a ló túlsó oldalára.

A második világháború alatti faji törvények mára egy különös ellenhatást értek el. A törvényes rend helyreállítása helyett manapság a faji származás felmentést jelenthet a legsúlyosabb bűncselekmények alól. Elegendő az igazságtalanul enyhe ítélethez és akár a felmentéshez is az, ha az elkövető cigány származására utal az ügyvéd, a tanú, vagy maga a vádlott. Ilyen körülmények között elvész az igazság. Mindennek a hátterében pedig azok állnak, akik saját bűneik büntetlensége érdekében maguk előtt tolnak egy elmaradott népcsoportot, a cigányságot. Ugyanaz a gondolkodásmód ez, mint a politika hátsó szándéka, amikor a cigányságot rejtett erőforrásnak nevezi. Rejtett erőforrás, mert a legszegényebbeket a legkönnyebb megvesztegetni lejárt szavatosságú tésztával, konzervvel, vagy mint a legutóbbi választásokon hallottuk: szavazatonként tízezer forinttal. Mindezen változtatnunk kell! Több mint kilenc millió ember nem téved e hazában! A cigánybűnözés igen is létezik, és ez nem jelenti azt, hogy minden cigány bűnöző lenne.

Önök pontosan tudják, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöki teendői mellett gyakorló polgármester vagyok Tiszaeszláron. Egy olyan településen, ahol a cigányság aránya nagyon magas, és bizony a szabolcsi kórházak szülészeti osztályain előfordul, hogy tíz csecsemőből nyolc-kilenc cigánynak születik. Az ő jövőjük érdekében különbséget kell tennünk a becsületes és a bűnöző cigányok között, azaz nem szabad elfogadnunk a hamis politikai beszédmódot. Itt Törökszentmiklóson nem került volna sor a mai demonstrációra, ha nem lenne cigánybűnözés. Néhány elvetemült gazember miatt az egész város, sőt, az egész térség szenved, és ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Akkor sem, ha Pintér Sándor belügyminiszter és munkatársai rossz néven veszik tőlünk az igazság kimondását. Bennünket nem köt semmiféle megfelelési kényszer, mi a többségi magyar társadalom alapvető érdekeit képviseljük.

Amikor Csurka István alapító elnökünk jó huszonöt évvel ezelőtt a New York - Tel Aviv tengelyről beszélt, akkor felhördültek azok, akik ma tiltani akarnak minden egészséges szókimondást. Időközben a Trum-Orbán találkozón maga az amerikai elnök kezdett beszélni New York - Tel Aviv - Budapest tengelyről, amin mélyen el kell gondolkoznunk. Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a magyarellenes fajgyűlölet a gondolataink szabad kimondását is tiltja? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol az ártatlanul bántalmazott többségi társadalom fiainak jogos tiltakozását az ügyészség, a bíróság és a rendőrség egymással karöltve tiltja be? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a gyarmattartónak való megfelelés miatt még a gyilkos cigánybűnözőt is több jog illeti meg, mint az őt börtönben és azon kívül is eltartó magyar embert? Mondjuk ki: nem akarunk megfelelni sem a New York-i, sem a Tel Aviv-i, sem a budapesti helytartóságnak! Mi valamennyien a szabad Magyarország polgárai vagyunk.

És most hozzátok fordulok, kedves cigány barátaim. Ti pontosan tudjátok, hogy nálunk Tiszaeszláron nincs kettős mérce. Minden embert a teljesítménye igazol. Senki nem élvez előjogokat bőrszíne, vallása, faji származása alapján. Az ember létének, előmenetelének és társadalmi felemelkedésének alapja a munka. Az eszlári cigányság többségében becsületes, dolgozó emberekből áll. Őket egyáltalán nem sérti a cigánybűnözés kifejezés, mert pontosan tudják, hogy az nem rájuk vonatkozik. Haragudnak a bűnöző cigányokra, és kivetik őket maguk közül, és pontosan tudják, a börtöntöltelékek milyen rossz fényt vetnek rájuk. Azt kérem most az itt Törökszentmiklóson összegyűlt magyaroktól és cigányoktól, hogy ne fogadják el a Fidesz, MSZP, DK és társaik által követendőnek tartott politikai korrekt beszédmódot. Soha többé ne hallgassuk el sem a családban, sem egymás között, sem az utcán, sem a nyilvánosság nagyobb tereiben, a médiában és az Országgyűlésben a cigánybűnözés létezését. Ha tisztán és érthetően beszélünk, akkor nem tudnak bennünket a hazugság új keletű szabályaival elnyomni.

Mondjuk ki nyíltan: a cigánybűnözés ma Magyarország egyik legsúlyosabb problémája. Ebben a kérdésben gyökeres fordulatra van szükség. Az elvtárs-urak fönn nem akarják, vagy talán már nem is képesek megérteni, hogy nekünk egyetlen cigánybűnöző is sok! Nem akarunk cigánybűnözőkkel együtt élni! Sem barna bőrűvel, sem fehérgallérossal. A Magyar Igazság és Élet Pártja azért kötött szövetséget a Mi Hazánk Mozgalommal és a Független Kisgazda és Polgári Párttal, amelyhez - örömmel látom - csatlakozott a Betyárseregen kívül jó néhány társadalmi és politikai szervezet, mert az elhallgatás és a hazugság falait le kell bontanunk! A cigánybűnözés által legfertőzöttebb Észak-Kelet Magyarországot meg kell szabadítanunk a cigánybűnözőktől. Ha nem megy másképp, kerüljenek önfenntartó börtönökbe, akár bér-rabtartással Szibériába, ahogy Toroczkai László elnöktársam mondotta. Ezzel az egy mondattal a Magyar Út Mozgalom többet tesz a Magyar Hazáért, mint a parlamentben bóbiskoló politikus kaszt harminc év alatt. Vesszenek a cigánybűnözők, az őket támogató hivatalnokok és politikusok! Áldja meg a Jóisten mindazokat, akik a cigánybűnözés áldozatait segítik, és törekednek arra, hogy ne legyen Magyarországon több áldozat. Igazságot és életfogytig tartó börtönbüntetést követelünk Szögi Lajos tanár úr és minden más áldozat gyilkosainak. Magyarország legyen újra békés és boldog hona minden jóakaratú magyar embernek!

2019.05.21


A MIÉP-Mi Hazánk-Kisgazdák összefogás közös demonstrációja
2019. május 21.-én, 19 órától!

Tiltakozunk az országban elhatalmasodó cigánybűnözés ellen! A Nádudvari és Törökszentmiklósi esetek a magyar nemzet ellen irányultak, ugyanis cigánybűnözők ártatlan magyarokat bántalmaztak súlyosan. Az ügyészség és a rendőrség mindkét esetben próbálta elsimítani az ügyet, viszont most a MIÉP-MiHazánk-Kisgazdák összefogás, a Betyársereggel karöltve demonstrációt szervez, hogy felhívjuk a figyelmet a cigánybűnözésre Magyarországon.

2019.05.18Magyar Út

MIÉP - Mi Hazánk - FKGP majális a Hajógyári szigeten

2019.05.01


A Magyar Igazság és Élet Pártja

közleménye:

A NÉPESEDÉSI KATASZTRÓFA MAJÁLISA


A Magyar Igazság és Élet Pártja értelmezésében május elseje a munkás ember ünnepeként sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint ahogy a tömegmédia igyekszik velünk elhitetni. Munkás Szent József, a munkások védőszentje Jézus nevelőapja, aki a keresztény alapértékeket, a közösségi összetartást, azaz szolidaritást, és minden olyan hagyományt megtestesít, melyet feje tetejére állítottak. Marx, Engels, Lenin úgy tette az őskeresztény értékeket közzé a Jóistentől megfosztva, mintha azok az ő zseniális gondolataik lennének egy elképzelt jövőbeli társadalomról, miközben a gyakorlatban kipróbált és bevált közösségi formák, persze csak akkor, ha van rajtuk áldás. Mára bebizonyosodott, hogy a szocializmusnak és kommunizmusnak nevezett szabadrablásos társadalmak minden álságos hívószó ellenére életképtelenek, még az ezer sebből vérző kapitalizmussal szemben is. Nem hogy a boldog jövőt, de még a középkornál is nyomorúságosabb múltat hozták vissza a XX. század nagy kísérletei során. Amikor zsákutcába jut egy világmodell, akkor addig kell hátrálnunk, amíg az út- és tudatbeszűkülés kezdetéig vissza nem érünk, és onnan kell újra elindulnunk. Így kell most is tennünk, az 1990-ben hivatalosan véget ért szocialista állampárt nyomán. Egyelőre csak befele megyünk a zsákutcába, tehát harminc év alatt nem sikerült leépítenünk és meghaladnunk a diktatúrát. Sőt: a szemünk előtt tovább él és virágzik, minden hibájával együtt. Említhetjük az államadósság felpörgetésétől az olajszőkítésen és privatizáción át egészen a devizahitel-csalássorozatig a legsúlyosabb tételeket, egészen az állampárt besúgó- és titkosszolgálati hálózati jelenéig.

2019.05.01


A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a budapesti Maccabi játékok kapcsán

A Magyar Igazság és Élet Pártja tiltakozik az ellen, hogy rasszista olimpiát rendezzenek Budapesten 2019. július 29-e és augusztus 7-e között, a magyar adófizetők pénzén, a magyar sportolók kizárásával. Ahogyan nem tekinthetjük magyar embernek mindazokat, akik a különböző náci és kommunista önkényuralmi rendszerek kiszolgálói voltak, úgy a jelenlegi globál-rasszista világrend helytartói és kisebb-nagyobb rendű képviselői is kiiratkoznak a magyarság soraiból, amennyiben egy fajgyűlölő rendezvényen mutatkoznak, akár rendezőként, akár úgynevezett "sportolóként", akár nézőként. Köztudott, hogy a részvétel nem kötött sportteljesítményhez, kizárólag faji diszkriminációhoz, azaz valójában nem sportrendezvényről, hanem több mint egy hétig tartó tombolásról van szó.  tovább >>

2019.04.18


MIÉP-egyeztetés Debrecenben

(képek)
2019. április 13.

tovább >>

2019.04.13

Magyar cipők a Duna-parton
(képek)

A MIÉP szimpatizánsai megemlékeztek a terror magyar áldozataira.

tovább >>

2019.04.06


A Magyar Igazság és Élet Pártja KÖZLEMÉNYE

SZÁZ ÉVE VOLT 1919. MÁRCIUS 21-ÉN

A GYALÁZAT NAPJA

1919. március 21-én börtönből kihozott terroristák kommunista diktatúrát vezettek be Magyarországon, ami végső érvet jelentett a párizsi békekonferencia számára a trianoni országdaraboláshoz. A magyar történelem e legsötétebb időszakának a tudományos vizsgálata nem kezdődött meg, mert az elmúlt száz év alatt a tények, adatok, bizonyítékok és dokumentumok módszeres eltüntetése, az igazság meghamisítása zajlott úgy a Rákosi-, mint a Kádár-diktatúra alatt, és ez a rendszerváltásnak nevezett hatalomátmentés után napjainkban is tart. A Magyar Igazság és Élet Pártja tapasztalva az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia intézményeinek történelemhamisító tevékenységét, önerejéből kutatóintézet felállítását kezdeményezi a valódi történelem feltárására és megismertetésére, az elmulasztott állami feladatok pótlására.

tovább >>

2019.03.21

A MIÉP, Mi Hazánk, FKGP közös ünnepsége március 15-én

Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Budapesten, a Petőfi szobornál
(videó)


Kedves Barátaim!

1848. március 15-én itt, Pesten csodálatos dolgok történtek! Követtük és meghaladtuk az Európán végigsöprő forradalmi hullámot. Követtük, mert nem nálunk kezdődött, de meghaladtuk, mert nálunk tartott a legtovább. 171 év öt nemzedéknyi távolság, öt emberöltő telt el azóta. A mai fiúk apjuk, nagyapjuk, dédapjuk, ükapjuk és szépapjuk életére kell visszagondoljanak, hogy megértsék, mi történt akkor. Ekkora távolságból kell megértenünk, hogy mi mozgatta a magyar ifjakat 1848. március idusán, és az azt követő hónapokban, amikor fegyverrel kellett megvédenünk a Magyar Hazát. Ma sincs másként: a hazánk romokban hever. Csak egy forradalom képesek ezen változtatni.

tovább >>

2019.03.15


Nagy Tibor MIÉP elnök beszéde Tápióbicskén
(videó)


Kedves Barátaim!

Március 15-én a forradalmat ünnepeljük, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy az a forradalom végveszélybe került a kutya Habsburg miatt. A meg sem koronázott 18 esztendős Ferenc József hamarosan hadseregekkel támadt a magyarságra, és minden erőnket össze kellett szednünk, hogy megvédjük a magyar hazát, a magyar szabadságot. Ez a hely, ahol most állunk, szent helye a magyarságnak. Örök időkre példát adott a magyar honvédsereg bátorságból és hazaszeretetből a Tápió hídjánál zajló ütközet során, 1849. április 4-én. A mostani koszorúzásunkkal kezdődő országos ünnepségsorozat három héten át minden órában, minden percben emlékeztetni fog minden jó magyar embert a magyar honvédek hősiességére.


2019.03.15

A Magyar Igazság és Élet Pártja

12 márciusi pontja


A devizahiteles kérdés megoldatlansága Magyarország alapvető bajára hívja fel a figyelmet. Mindenki helyett ki kell jelentenünk: Orbán Viktor szavatossága lejárt. Egy önmagát túlélt despota torzult rendszerében élünk. Ez a rendszer legalább annyira hasonlít arra a kádári diktatúrára amelyből született, mint azokra az ázsiai, afrikai és dél-amerikai példaképekre, melyeknek módszereit követi. Maffiamódszerek a gazdaságban, az egészségügyben és az oktatásban, kultúrában, és az élet minden területén. A parlamenti pártok soha el nem évülő bűne, hogy mindezek ellenére nem képesek megfelelő váltópártként működni. Ugyanis ha koalícióba állna össze az MSZP, a Jobbik és a körülöttük lévő Soros György-féle szatellit pártok, mint Gyurcsány Demokratikus Koalíciója, az Együtt Magyarországért a Momentum és társai, abból még a jelenlegi Fidesz-KDNP-nél is rosszabb, és kártékonyabb vegyület kerekedne. Mondjuk ki az igazságot: nincs kire szavazni a parlamenti pártok közül! Ezért hozták létre mesterségesen, különösen a választás előtti utolsó hónapokban azt a 400 parlamenten kívüli pártot, melyek egyetlen közös feladata: megosztani, és ezzel szolgálni a parlamenti pártokat. Semmiből jött választási pártra szavazni kidobott szavazat, mert egyetlen képviselőt sem juttat az Országgyűlésbe, miközben az ott dőzsölőket erősíti a korrupció rendszerének továbbéltetésében.

2019.03.15

MIÉP-tanácskozás Kecskeméten
(képek)

Március 2-án, Nagy Tibor elnök vezetésével tanácskozást tartottunk Kecskeméten.

tovább >>

2019.03.02


Toroczkai László Tiszaeszláron

A Magyar igazság és Élet Pártja elnöke és a Mi Hazánk Mozgalom elnöke parlamenti egyeztetése és a napokban aláírt európai parlamenti választásokra kötött együttműködési megállapodása után hét végén Toroczkai László Tiszaeszlárra látogatott. A Mi Hazánk Mozgalom elnökeként Toroczkai személyessé és bensőségessé tette a Nagy Tibor MIÉP elnökhöz fűződő kapcsolatát. A két polgármester-pártelnök közös tapasztalatokkal rendelkezik a végvárként működő kistelepülések működtetésében, megmaradásában, gyarapodásában.Magyar Igazság és Élet Pártja Becsületbírósága

Tóth Béla - A Becsületbíróság elnöke

4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 40.

Tárgy: Gy. Balogh Gézával szembeni becsületbírósági eljárás


Határozat

A Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: MIÉP) Becsületbírósága 2019. február 12-én tartott ülésén a következő határozatot hozta:

Gy. Balog Gézával (lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Gólya u. 19.) szemben a MIÉP Becsületbírósága eljárást indított. Az eljárásban a Becsületbíróság meghozta a következő Köztes Határozatot:

Gy. Balogh Géza tagi viszonyát egy évre, 2020. február 12-ig


F E L F Ü G G E S Z T I.


A Magyar Igazság és Élet Pártjában nevezettet minden párttevékenységtől, továbbá a MIÉP-ről való nyilatkozattételtől és bármilyen MIÉP-pel kapcsolatos nyilvános szerepléstől eltiltja. A Becsületbíróság kifejezetten felhívja Gy. Balogh Géza figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a MIÉP-et, annak tagságát, vezető tisztségviselőit becsmérlő cselekményektől, ugyanis annak, a jelen Határozaton túlmutató, súlyos jogi következményei lehetnek. A próbaidő alatt a Becsületbíróság figyelemmel követi tevékenységét úgy a jóvátétel, azaz jelen Köztes Határozat betartása, mint az esetleges súlyosbítás szempontjából, és egy év után újra értékeli azt, s egy újabb Határozatban hozza meg végleges döntését.


Indokolás

A MIÉP Becsületbíróságához eljuttatott észrevételek, bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy Gy. Balogh Géza 2018. júliusától több alkalommal, folytatólagosan, a MIÉP tagjai között feszültséget, bizalmatlanságot kelt, közösséget rombol, tagtársait zaklatja. Magát a Párt ügyvivőjének kiadva valótlan állításokat terjeszt, a MIÉP tagságát, vezető tisztségviselőit rossz színben tünteti fel, a párt rendes működését, céljainak megvalósítását tevékenységével veszélyezteti. Ezzel a magatartásával többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyott fel, ezért a MIÉP Becsületbírósága a fentiek szerint határozott.

Jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztató: A tag a Köztes Határozat ellen fellebbezéssel nem élhet. A 2020. február 12. után születő Végleges Határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül írásban, indoklással ellátott fellebbezéssel élhet az Országos Elnökséghez, illetve az Országos Elnökség tagjait érintő esetben az Országos Gyűléshez.

    2019. február 12. Tiszaeszlár

Tóth Béla

elnök

                                                                  Becsületbíróság 


Nemzeti összefogás

A Mi Hazánk és a MIÉP nemzeti radikális 

együttműködési megállapodása

(videó)

Történelmi felelősségünk tudatában, a nemzetépítő állam kialakítása, illetve a pártérdek helyett a magyar érdek hangsúlyosabb képviselete érdekében a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet Pártja értékelvű együttműködési megállapodást köt a két pártelnök kézfogásával és jelen dokumentum aláírásával, miután a felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".

2019.02.20


Együttműködési megállapodást köt a MIÉP és a Mi Hazánk

A nemzeti összefogás jegyében február 20-án a MIÉP egykori központi irodájában, mely később a Jobbik központja, mára pedig a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének helyisége lett, a Bartók Béla út 96. alatt jelentjük be hivatalosan a megállapodást. A nemzeti radikalizmus zászlóvivőinek szövetségkötéséről, a nemzetépítő állam programjáról, a Magyar Igazság és Élet Pártja örökségéről a MIÉP elnöke, Nagy Tibor tiszaeszlári polgármester tart előadást 18 órától, illetve beszélgetésre is lehetőség nyílik. Házigazda: Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a MIÉP Ifjúsági Tagozat egykori elnöke. 

Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: 

"Minden magyar felelős minden magyarért."

2019.02.20


GYÖNGYÖSI MIÉP-TANÁCSKOZÁS

2019. február 16.
(képek)

A MIÉP gyöngyösi szervezetének tagjai és támogatói tanácskozást rendeztek.

tovább >>

2019.02.16


MIÉP - Mi Hazánk egyeztetés

A nemzeti összefogást célozva egyeztetést tartott a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Mi Hazánk Mozgalom az Országházban. A két pártelnök (Nagy Tibor tiszaeszlári- és Toroczkai László ásotthalmi polgármester) mellett a Mi Hazánk részéről Novák Előd alelnök és Volner János országgyűlési képviselő, a MIÉP részéről Mészárosné Pércsi Anita elnökségi tag és Kubínyi Tamás párton kívüli elnöki főtanácsadó vett részt. A felek egyeztették programjukat, s hamar megtalálták a közös nevezőt. Mérlegelték a nemzeti ellenzék értékelvű összefogásának lehetőségeit, valamint az EP-jelöltállítás módját annak érdekében, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a MIÉP és a Mi Hazánk, mely pártok elindultak a nemzeti összefogás útján a Szabó Dezső-i gondolat mentén: "Minden magyar felelős minden magyarért".


Szolnoki MIÉP tanácskozás

2019. január 13.
(képek)


2019.01.13


A Magyar Igazság és Élet Pártja

KÖZLEMÉNYE

a parlamenti botrányról

tovább >>

2019.12.13


JEGYZŐKÖNYV


Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánította, hogy nyílt szavazással kíván szavazni a párt egyes vezető tisztségviselőinek visszahívásáról, vagy leváltásáról.Október 23-án Veszprémben a MIÉP képviselői koszorúztak:

Vitéz Juhász Antal és Kolontári Csaba.


2018.10.23


Zsákai Zsigmond az 1956-os mártírok emlékművét koszorúzza Tiszaörsön.
(képek + videó)

tovább >>


2018.10.23


KÖZLEMÉNY

A szeptember 15-i tisztújító Országos Gyűlés után a Facebookon szélsőbaloldali aktivisták, liberális zavarkeltők, bajkeverők, és néhány visszahívott MIÉP-tisztségviselő hol elnökségnek, hol elnökhelyettesnek, vagy becsületbíróságnak, hol hivatalos MIÉP-oldalnak kiadva magát, megtévesztő információk sokaságát közölte, törvénytelenül használt elnökségi pecséttel és dokumentumnak látszó hamisítványokkal.

Kérjük Tagságunkat, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a hamis-zászlós "becsületbírósági" és "elnökségi" döntéseknek, aláírásoknak, és ne látogassuk a pártütők rendezvényeit.

Ügyüket a Becsületbíróság vizsgálja, a döntésről tájékoztatást fogunk adni.Továbbra is bojkottáljuk a Facebook hamis híreit, és kizárólag itt, a www.miep.hu oldalon megjelenő hivatalos hírekhez igazodunk. Találkozzunk október 23-án déli 1 órakor, a Turul-szobornál!

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége  KÖZLEMÉNY


"Dicsőség és örök emlékezet a mártíroknak" - jelentette ki Szilágyi Sándor, a MIÉP nemrég megválasztott elnökhelyettese - "mert választhatták volna az életet is, ha behódolnak, és megtagadják hazájukat. Mindannyiunkért haltak meg. Addig lesz Magyarország, amíg az emléküket méltóképpen őrizzük" - tette hozzá a Mezőcsáton élő elnökhelyettes.

Magyar Igazság és Élet PártjaKÖZLEMÉNY

A MIÉP Elnöksége tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Facebookon különböző csoportok megtévesztő és rágalmazó üzeneteket helyeznek el a MIÉP Elnöksége nevében. A Magyar Igazság és Élet Pártja minden kapcsolatot megszakított a Facebookkal, az ott található "MIÉP-oldalak" működtetőivel és a bomlasztó egyénekkel, így a www.facebook.hu oldalakon semmilyen hivatalos, és egyéb MIÉP-állásfoglalás nem jelenik meg. A párt közleményei, sajtótájékoztatói és üzenetei kizárólag itt, a www.miep.hu weblapon olvashatóak. A MIÉP Elnöksége kéri a párt tagjait és támogatóit, hogy bojkottálják a Facebook internetes oldalait, mert ott hamis zászlós és valós közlemények keverednek.

2018. szeptember 20.

MIÉP Elnökség


MIÉP nyíregyházi kampányzáró


Nemzetközi sajtótájékoztató
(képek + videó)


Nagy Tibor, a MIÉP elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Kossuth téren.

tovább >>


Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997


Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017