Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

Aktuális

kapcsolat:

MIÉP Felkészítő a devizahitel csalássorozatról

Budapest, Krisztina Hotel

A Magyar Igazság és Élet Pártja Közleménye

DEVIZAHITEL CSALÁS

Magyarország nemzeti vagyonát a rendszerváltást megelőző és követő privatizáció során szabályosan ellopták, elherdálták. A kifosztott magyar nép utolsó menedéke és a töredékes nemzeti vagyon legnagyobb tétele a magánkézen lévő lakásállomány volt. E vagyonrész megkaparintására az államgépezetbe beépült idegen ügynökök olyan rendszert hozattak létre, amely által üzemszerűvé vált a magyar állampolgárok kifosztása. A Magyar Állam és a felügyelete alatt működő bankrendszer közös felelőssége az a botránysorozat, amely másfél évtizede magyar családok százezreit, magyar polgárok millióit teszi tönkre. A megszállás alatt lévő Magyar Állam vezetői idegen érdekeket szolgáltak amikor a bankrendszer számára lehetővé tették és a törvényesség látszatát keltve megvalósították a magyar polgárok tömeges kifosztását.

Érdemben egyetlen parlamenti párt sem lépett föl a rendszerszintű maffiacsalással szemben, ami önmagában is jelzi a felelősségi legbelső kört. A Magyar Igazság és Élet Pártja a médiában, az utcán és a bíróságokon évek óta jelzi a törvénytelen helyzetet, ugyanakkor a hatalom ideiglenes birtokosai önerejükből nem képesek változtatni a kialakult helyzeten. A zavart tovább növeli, hogy úgynevezett fogyasztóvédők, jogvédők, médiaszemélyiségek, és devizahitel-szakemberek, valamint bejegyzett egyesületek és alkalmi Internet formációk egyaránt önmagukat tüntetik föl egyetlen jogos és hiteles devizehitel szakértőnek, és elvárják a többségtől, az immáron ezres nagyságrendben mérhető devizakárosult szervezetek közül egyedül őket kövessék.


Egy közös tárgyalófél legyen!

A Magyar Igazság és Élet Pártja minden devizahitel károsult szervezet, kezdeményezés és magánember felé javaslattal él. A MIÉP által létrehozott Korrupcióellenes Liga célul tűzte ki a nemzetgazdaságot megbénító folyamatok néven nevezését, működésük bemutatását, a korrupció természetének feltárását, és a szükséges társadalmi elégedetlenségből származó tiltakozás egységesítését, eredményként pedig a kifosztás megállítását, a károsultak kártalanítását. Nem várjuk el egyetlen szervezettől, párttól vagy magánembertől sem, hogy korábbi identitásukat feladva közös védőernyőnk alá álljanak addig, amíg nem győződnek meg annak hatékonyságáról, ugyanakkor szükségét látjuk annak, hogy ne ezernyi, hanem egyetlen szervezet tárgyaljon úgy a kormány, mint a bankok és egyéb kifosztó szervezetek, így a végrehajtók és a Rendőrség felé.

Az elmúlt évek igazolják, hogy 2004 után kialakult egy új társadalmi réteg, melynek létét fenyegeti a maffiatevékenység. A magyar történelem legnagyobb exodusa, a néhány év alatt milliós nagyságrendűvé nőtt elvándorlás is e folyamat következménye. A jelenlegi harmadik Orbán-kormány személyi összetételében is felelősséget visel, hiszen 2001-ig Magyarországon a hivatalos fizetőeszköz a forint volt, ezért a kölcsönöket és hiteleket és forintban folyósították a pénzintézetek. Az EU-csatlakozásra hivatkozva a 2001. évi jelzáloghitel-rendszer bevezetésével a jogharmonicázió során liberalizálták a deviza-kereskedelmet úgy, hogy a törvényhozás lehetővé tette a devizában történő eladósodást. A folyamat mára azért is megállíthatatlan, mert immáron félmilliónál több magyar állampolgár devizában jut jövedelméhez, és a devizahitel-csalássorozat révén milliós nagyságrendben mérhető a károsultak száma.


Maffiahistória

A bankok az első nagy csalást akkor követték el, amikor 2001 után a forintkölcsönök és a devizakölcsönök mellett megjelentették a devizaalapú kölcsönöket, összemosva azokat a tiszta devizahitelekkel. A deviza-elszámolású hitelek ugyanis piszkos hitelformát jelentenek, soha nem láttak devizát, és azokban a deviza csupán az uzsorakamat célját szolgálja, amit az elmúlt évtized perei számtalan formában bizonyítottak. Itt mutatkozik meg az állam felelőssége, ugyanis nem csak eltűrte, hanem serkentette is polgárai eladósodását, amikor nem tiltotta más országok példáját követve szigorú törvénnyel a deviza-elszámolású uzsorahiteleket. Sőt! A beetetés éveiben egészen a 2008-as nagy világválságig az állam szándékosan azt a látszatot keltette, mintha polgárainak érdemesebb lenne deviza-alapú hiteleket felvenniük, mert azok kedvezőbb kamatozásúak, és havi törlesztőrészletük is lényegesen alacsonyabb a forinthitelnél.

A 2008-as gazdasági válság, melyet szakértők nagyobbnak mondanak az 1929-es nagy világválságnál, az állam közreműködésével válhatott sorscsapássá. A törvényhozás érdemben semmit nem tett a deviza-elszámolású hitelek betiltására, inkább árfolyamgáttal, és hasonló intézkedésekkel keltette a cselekvő és együtt érző állam látszatát. Az elmúlt évek világossá tették, hogy a képviselő urak saját érdekükben módosítgatták a törvényeket, pontosan tudták, mikor kell kivárni és mikor kell átváltani, miközben az átlag magyar embernek fogalma sem volt az egészről. Azért nem volt fogalma, mert el sem tudta képzelni - pedig egy kommunista diktatúra volt a háta mögött -, hogy a szabadnak, demokratikusnak, többpártinak és jogállamnak mondott országirányító szervezet ekkora aljasságra képes. Az uzsorahiteleknél még a kezelési költséget, a számlavezetéshez tartozó minden mondvacsinált tételt is kamatos kamatú devizában kezdték elszámolni, így történt meg, hogy a hitelek tőkéje egyik napról a másikra akár több száz százalékkal is fel lett szorozva.


Titkolt számok

A banki adatszolgáltatás alapján a média már évekkel ezelőtt 720 ezer devizahiteles szerződésről számolt be, ami átlag-családdal számolva több mint kétmillió magyart érint. A devizahiteles pártja a legnagyobb politikai erő lenne, ha létrejön. Ennek megakadályozására alakulnak a fantom-szervezetek, a parlamenten kívül lévő 400 párt, és az ezernél több devizahiteles érdekvédő szervezet. A bankok 300-400 százalékos uzsorájával szemben azért nem tud az átlag magyar ember föllépni, mert a sok bába között elvész a gyerek, a nevető harmadik pedig mindig az uzsorás. Az ingatlanfedezetű kölcsönöknél az átlagos 10 milliós kölcsön összegénél a havi törlesztőrészlet átlagban 70 ezer forintról előbb 140 ezerre, majd annak a kétszeresére is emelkedett, ami azt jelentette, hogy az átlagosan kétgyerekes családban az egyik kereső fizetése teljesen, a másiké pedig jelentős részben az uzsorásé lett. A média felelőssége, hogy az egész csalássorozat alatt úgy tájékoztatott, mintha a bankok szorzótáblája törvényes lenne, és a tiltakozás pedig csak radikális csoportokat érintene.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a devizahitel csalássorozat megállítására tett kezdeményezését, a Korrupcióellenes Ligát kiterjeszti nemre, fajra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül minden magyar emberre, annak érdekében, hogy a gyermekvállalástól ilyen módon is elrettentett fiatalok számára reményt mutasson, és belátható rövid időn belül véget vessen a kifosztásnak.

A Magyarországon levezényelt csalássorozat az Európai Unióban is példátlan, hiszen egyetlen országban sem fordult eddig elő olyan kölcsöntípus, amely a meredeken növekvő havi törlesztőrészlet mellet még brutálisabban növekvő tartozást rögzítene. E gazdasági, politikai és matematikai képtelenséget Magyarországon sikerült megvalósítani. A kárvallottak száma, a kár nagyságrendje egyelőre csak becsült, mert az állam és annak szervezetei, így a Statisztikai Hivatal is elhallgatja a vonatkozó adatokat. Magyarországon a szemünk előtt valósul meg a társadalom kettészakítása, a szuper-gazdagok és a kifosztott nincstelenek között hiányzik a középosztály.

A kifosztottak hiába fordulnak bírósághoz, mert a politikai elit előre leszervezte az ügymenetet, beépítette ügynökeit a különböző hatalmi ágakba, így a fékek és ellensúlyok demokráciában elvárható rendszere helyett szabályos dél-amerikai típusú banánköztársaság jött létre a Kárpát-medence közepén. A kilakoltatással fenyegetett százezreknek alapvető emberi jogait sem biztosítja az állam, megszűnt a jogbiztonság, a vagyonbiztonság, a létbiztonság. A végrehajtó bűnbandákban pedig kimutathatóan a politikai és gazdasági elithez tartozók keltik a törvényesség látszatát.

A folyamat kísértetiesen emlékeztet a kommunista évtizedek törvénytelenségeire, amikor a magyar állampolgárt vagyona megkaparintása érdekében kilakoltatták, vagonba költöztették, kitelepítették, sőt, az elszakított országrészekben még állampolgárságától is megfosztották.


Álságos kormányzat

Az Orbán-kormány minden lépése álságos volt: fix áron rögzítette az árfolyamot, végtörlesztést kínált, árfolyamgátat szabott, Ócsán lakótelepet épített a hajléktalanná tettek számára, vagy éppen a Nemzeti Eszközkezelő hatáskörébe igyekezett utalni a kérdést. Mindezeket azért minősíthetjük hamis és megtévesztő lépéseknek, mert az alapkérdést, az uzsora tilalmát egyik sem érintette. Azaz a kormányzat igyekezett a kifosztást törvényes látszatúnak feltüntetni. Az ország többségének földönfutóvá tételét nem lehetett volna ennyire sikeresen megvalósítani, ha az nem lett volna kezdettől fogva ki nem mondott, ám sokszorosan igazolható kormányzati program. Az Európai Unió cinkosságát az mutatja, hogy a több százezer eset közül öt év alatt mindössze kettő jutott el az Európai Bíróságra, ami pontosan jelzi a magyar jogrendszer alávetettségét.

Az Országos Bírói Hivatal elnöke, Handó Tünde, aki Szájer József fideszes európai képviselő feleségeként koránt sem nevezhető pártatlannak és függetlennek, nem hajlandó válaszolni a Magyar Igazság és Élet Pártja kérdéseire:


 1. Hány devizahiteles per van folyamatban Magyarországon?

 2. Hány devizahiteles kereset lett benyújtva, és hány került közülük elutasításra?

 3. Hány per irányul a kölcsönszerződés törvénytelenségének kimondására?

 4. Hány per irányul a végrehajtás felfüggesztésére?

 5. Hány áldozata van a devizahitel pereknek az öngyilkosság, hajléktalanságból történt életvesztés, idegenbe költözés miatt sorsrontás kapcsán?

A Magyar Igazság és Élet Pártja emlékeztet arra, hogy a Kormány tagjai pontosan tájékozottak a devizahitel csalássorozatról, hiszen maga a kancelláriaminiszter is tett közzé adatokat, melyek koránt sem teljesek, de jelzik a baj nagyságrendjét.

Lázár János szavai a parlamentben:

"Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ma az 1,3 millió devizahitelesnek átlagosan 6-7 millió forintos hitele van, és e mögött a 6-7 millió forintos hitel mögött egy 15-20 millió forintos ingatlan áll. Ez egy vidéki városban, így az én városomban sem a gazdagság jele. A kimutatások szerint 38 ezer olyan hiteles van, akiknek 30 millió forintot meghaladó összegű hitelük van, a többieknek jóval kevesebb."

Ma már sokkal rosszabb a helyzet, sokkal több a károsult annál, amit Lázár János bevallott, a kormányzat mégsem tesz érdemben semmit. A Magyar Igazság és Élet Pártja a Korrupcióellenes Liga felállításával egy időben országos elégedetlenségi mozgalmat hirdet, felszólítva minden pártot, érdekvédő és más civil szervezetet és a károsultak millióit, hogy ne várjanak tovább, ne keressék a külön megoldást, hanem közösen együtt tegyünk a deviza-csalássorozat megállításáért, a maffia bűncselekmény felelőseinek megnevezéséért és felelősségre vonásáért.

             Budapest, 2018. január 13-án.


Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnökeMIÉP FELKÉSZÍTŐ

A MIÉP január 13-ai Felkészítőjén a MIÉP jelölteken kívül 

a Korrupcióellenes Liga tagjai, valamint párton, vagy civil szervezeten kívüliek is részt vettek.  

A Magyar Igazság és Élet Pártja és Ifjúsági Tagozata közleménye

Ne menj suliba január 19-én!

Immáron nyolcadik éve nincs Oktatásügyi Minisztérium Magyarországon, ez mutatja ifjúságunk alárendelt szerepét. A kormányzat a korábbi poszt-szocialista és liberális körök szellemiségét tovább élteti, és végzetesen elhanyagolja a nemzet jövőjét. Jóhiszemű feltételezés a hanyagság, mert a valóságban e téren is kimutatható a tudatos nemzetrombolás és a fiatalok szándékos elűzése szülőföldjükről. Ezért szervez a MIÉP Ifjúsági Tagozata tüntetést január 19-ére a Parlament elé.

A diákjóléti index óriási romlást mutat: a 19-29 éves fiatalok körében a külföldön tervezett munkavállalás a korábbi 20 százalékról 36 százalékra ugrott. Ez több mint 80 százalékos negatívum, amit nem lehet megérteni a körülmények elemzése nélkül. Tragikus változás, hogy a fiúk több mint 50 százaléka külföldön tervezi a jövőjét. Ez az ország mesterséges kiürítését, jövőnk elherdálását jelenti, miközben a kormányzat tétlen. Az ügy kormányzati felelőse az a Balogh Zoltán, aki korábban lelkészként megosztó és szakmailag erősen megkérdőjelezhető előéletet élt, és a politikai káderek szokásos életpályáját követve sodródott a politikába, ahol előfeltétel a szakmai alkalmatlanság és a gumigerinc. Minisztériuma nemzetépítés helyett látszattevékenységet folytat miközben kitartja a hajdani SZDSZ származási alapon szervezett magyarellenes nómenklatúráját. A diktatúrából örökölt és liberalizmussal sújtott oktatási rendszer mérhetetlen csalódás a fiataloknak.

Tovább romlik a diákjóléti index

Egy évvel korábban még 34 százalék volt az elégedettségük, ám az elmúlt évben 10 százalékos zuhanás történt, amire a kormányzat semmiféle választ nem adott. Különösen szembetűnő a főváros és a vidék közötti szakadék. A budapesti diákok 47 százaléka joggal lehet elégedett, mert számukra messze átlag fölötti a minőség, miközben vidéken ez az arány alig éri el a 15 százalékot. Nagyon nagy a baj! Rendszer szintűvé vált az ország kiürítése. A munkavállaló réteg milliós nagyságrendű elűzése után most a jövő nemzedék gerincének a megroppantása zajlik. A diákjóléti index figyelmeztető adata, hogy az elmúlt egy évben a fiatalok többsége érzékelte, hogy nehezebbé vált számára a továbbtanulás, és mindössze 14 százalék gondolja, hogy könnyebb lett a diplomához vezető út. A diploma utáni elhelyezkedés azért válik egyre könnyebbé, mert immáron lasszóval fogják a fiatal munkavállalókat, sokkal kevesebb van belőlük, mint a betöltetlen munkahely. Kiürült az ország, miközben a kormányzat titkolja a valós adatokat. A Statisztikai Hivatal vezetői szakmai szempontok helyett politikai alapon vannak kiválasztva, így nem csoda, hogy a legfontosabb adatokat eltitkolják, kozmetikázzák. Az itt bemutatott adatok sem tőlük származnak, pedig tudvalevő, hogy az ország legnagyobb adatbázisának birtokában tökéletesen rálátnak a nemzetpusztító folyamatra.

Diákelégedetlenség

A magyar diákság hivatalosan többet tölt a tanintézményben, mint saját szüleik, akik a sok munkától nem tudnak gyermekeikkel megfelelően törődni. A középiskolákban rendszer-szintű a napi 8 vagy 9 tanóra, ami után a másnapi hasonló számú órára lehetetlen felkészülni. Programozva van a diákok teljesítményének lerontása, amit a Pisa-felmérések visszaigazolnak. "Elegünk van, hogy a 19. századi egyetemes anyagot olyan részletezve tanuljuk, mintha tegnap történt volna és, hogy ezt 7, 8 vagy 9 órában kell megoldani. Igenis fontos tanulni a múltat, de ahogy telik az idő, bővülnek az ismeretek, velük együtt a tananyag, és ez egy idő után borzalmasan felhalmozódik. A fiatalságunk siralmasan nagy része telik a felesleges anyagok túlrészletezésével, miközben tanulhatnánk ugyanezeket az ismereteket lényegre törően, miközben egy tantárgyi óra különböző összefüggésekre is rámutat a modern világgal kapcsolatban" - panaszkodnak azok a fiatalok, akik Facebook eseményként szervezik az Országház előtti tüntetést.

Nem csak bírálunk, hanem megoldási javaslatot is adunk: a finn és számos nyugat-európai oktatási rendszerben fele ennyi tanítási idő alatt kétszer jobb eredményt érnek el. A diákok jobban tudnak koncentrálni, nem lehet felesleges és érdektelen tananyaggal folyamatos bukás-közeli stresszben tartani őket.

Céljaink

Diáktüntetésünk célja a fiatalok felvilágosítása az oktatási rendszerről, és a megoldás felvázolása. Élhetőbb és a gyerekekre szabott oktatást akarunk a jelenlegi hivatalosan teljesített, a valóságban elszabotált hamis oktatási rendszer helyett. Követeljük a valós magyar történelem és irodalom tanítását, mert jelenleg az ország korábbi és újabb megszállóinak a szempontjai érvényesülnek. A nyelvoktatás rendszer-szintű átalakításával minden középiskolát végzett diák számára elérhető legyen az egyetemi tanulmányokhoz szükséges valamennyi nyelvvizsga. A minden diákra kiterjedő szabad számítógép használat mellett a felállítandó Oktatási Minisztérium napra kész és magyar szellemiségű tananyagot helyezzen fel az Internetre. Legyen átlátható az oktatás, legyen nyilvános és a világ bármely részéről az Interneten elérhető a tananyag, a segéd-tankönyvek és a vizsgakérdések. Az egész ország népessége számára legyen elérhető az elhallgatott ismeretek rendszere, így növelve az általános műveltséget és elvárható tájékozottságot.

Kérelem

Tüntetésünk során kérjük a bennünket támogató idősebb nemzedék távolmaradását annak érdekében, hogy ügyünk tisztaságát megőrizzük. Jelezzük, hogy a Soros György által kitartott álcivil szervezetek erre a demonstrációra is rászerveznek, azt a látszatot keltve, mintha az általuk képviselt, elkényeztetett és túltenyésztett belvárosi sokadalom azonos lenne a magyar fiatalsággal. Elhatárolódunk minden politikai haszonszerzőtől, különösen a pártállamból visszamaradt és manapság liberálisként feltűnő szerveződésektől. Kérjük, hogy a magyar fiatalok jogos elégedetlenségére egyetlen haszonleső se szervezzen magyarellenes és ifjúságellenes politikai akciót.

Hadüzenet Magyarországnak

A kormányzat látványosan befagyasztott oktatási tevékenysége mellett az intézményvezetők és tanárok újabb fárasztásos adminisztratív többletfeladatot kaptak: el kell készíteniük a honvédelmi intézkedési tervet, amit HIT-nek rövidítenek. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormányzat több tagja személyesen érintett a HIT Gyülekezetében és annak történelmi egyházakkal egyenlő rangra emelésében, követeljük a szektásítás megállítását. Egyetlen szekta se kaphasson oktatási intézményben tulajdonjogot, vagy felügyeleti jogot. A HIT Gyülekezete a Zsigmond Király Egyetemet felvásárolta, majd rövid úton megbízóik parancsát teljesítve annak nevét egy ismeretlen New York-i zsidó után Milton Friedman Egyetemmé változtatta. Ezek szerint bármely magyargyűlölő előnyösebb megítélés alá esik a jelenlegi kormányzat alatt, mint bármely magyar király. Az ilyen szélsőséges visszaélések a Balogh Zoltán vezette emberminisztériumot minősítik. Követeljük a rend helyreállítását, az idegen honfoglalás megállítását, és eddigi szerzeményeik állami tulajdonba vételét. Az oktatásban túlreprezentált HIT Gyülekezete miatt elvárjuk, hogy a honvédelmi intézkedési tervet vizsgálja felül a kormányzat, ne adjon annak kétértelmű megnevezést, és ne fokozza le a honvédelem kérdését másodlagos oktatási témává. Egy olyan országban, ahol a hadsereg a volt kommunista haderő századánál kisebb létszámmal álságosan működik, a határőrség lőfegyver nélkül látja el feladatát, ott először az alapokat kell helyreállítani. Amit Balogh Zoltán az elmúlt években a közoktatásban tett, az felér egy hadüzenettel a magyarság számára. Felvesszük a kesztyűt: a Magyar Igazság és Élet Pártja, valamint Ifjúsági Tagozata követeli Balogh Zoltán azonnali eltávolítását, az általa okozott károk felmérését és a felelősök elszámoltatását.

Minden fiatalt felszólítunk: január 19-én pénteken ne menj suliba! Délután 4-kor tüntessünk közösen a Parlament előtt az oktatási rendszer igazságtalansága ellen! Tüntetésünkön őrizzük meg az ügy tisztaságát, jelezzük az Interneten szerveződő és várhatóan közénk küldendő Soros-provokátorokat. A magyar ifjúság megváltoztatta a haza sorsát 1848-ban, 1921-ben és 1956-ban. Legyen így 2018-ban is!

Budapest, 2018. január 13-án.

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke

és a MIÉP Ifjúsági Tagozata


Pincérország?

Beszélgetés Balla Tamással

 • Mi hozott ide?

 • Először is Nagy Tibornak, az elnöknek az elszántsága, mert hihetetlen, hogy mit művel a párt megmaradásáért. A másik meg, hogy a Fideszben ahogy nagyon sokan, én is nagyon csalódtam, mert kétszer rájuk szavaztam, de most harmadszor már nem fogok, mert egészen más van, mint amit ígértek. Az emberek nehezebben élnek, bármilyen adatot hoz ki a Statisztikai Hivatal, az ellenkezőjét tapasztalom. A Gyurcsányi rablás tovább folytatódik, csak Fidesz részről; milliárdosok lesznek itt a Fidesz közeli emberek, aki nem tartozik a csapatba, azt legázolják. A Jobbik akart itt tetszelegni ilyen nemzeti pártként, de látjuk, hogy mi lett belőle. Amit elnök Úr, Csurka István Elnök Úr megmondott, az be is következett a Jobbiknál is.

 • Most ez érdekes dolog, hiszen Csurka István annak idején elmondta a teljes forgatókönyvet, és most szóról szóra megvalósul. Senki nem gondolta volna, valahogy azt hihettük akkoriban, hogy valamiféle sértettség van benne, merthogy a Jobbik fiatalokból áll, sikeres, és egy idő után ezt a pártszövetséget félrelökte, és lehet, hogy az az oka. De amikor Csurka István akár emberekről, akár a mozgalomnak a hátteréről, a pénzügyi mozgatóiról, nyilatkozott akkor teljesen hihetetlen volt és most pedig úgy tűnik, hogy minden szava igazság.

 • Igen. Gondoljunk csak arra, hogy Soros Györgyöt még az országban senki nem merte még említeni sem, mert rossz értelemben Elnök Úr már akkor megmondta, hogy mire készül, és hogy milyen ember ez. Vagy épp most a napokban olvastam az interneten a Pillhát Gyurinak egy írását erről a Magyarország elnemzetiesedéséről, illetve, hogy tele lesz külföldiekkel, hogy lesz vagy hét millió magyar, vagy öt millió cigány, és az összes többi a világ minden pontjáról be fog érkezni ide. És akkor ezt mindenki elutasította, és mindenki azt mondta, hogy milyen hülyeséget beszél a Csurka, szegény Elnök Úr, és most bekövetkezett. Azt tapasztaljuk, hogy teljes mértékben, és nemcsak hazánkban, hanem egész Európában bekövetkezett Elnök Úrnak a jóslata.

 • Igen. A politikában vannak szerencsevadászok, pillanatnyi haszonkeresők, és vannak olyanok, akik hosszú távra előre látnak, és a nemzetben gondolkodnak. Az ilyenből van a legnagyobb hiány.

 • Sajnos ez így van.
  Még visszatérnék arra, hogy mi hozott ide. Az hozott ide, hogy nincs jelen pillanatban olyan párt, vagy szervezet, amelyre szavazni tudnék a szavazóhelyiségben, mert a Fideszre már nem fogok, a Jobbikra természetesen nem fogok, a velünk ellentétes oldalon állókra természetesen nem fogok. Akkor kire? Akkor csak ez az egy párt van, amelyik azt mondom, hogy követi a régi csurkai gondolkodást, és a Csurka úrnak a mindenféle jóslatát amit - nem is tudok olyat mondani, amit Elnök Úr mondott, hogy az ne következett volna be rövidebb, vagy hosszabb időn belül.

 • Nagyon nagy az emberekben a kiábrándultság, azt gondolják, hogy minden pártban csalódtak, hiszen ha a Jobbik ezt meg tudta tenni, hogy a radikálisok szavazatával bemegy, most pedig egy teljesen más vonalat akar vinni, akkor tulajdonképpen senkiben nem lehet bízni.

 • Nem lehet bízni, és ne is csodálkozz rajta, te is ott voltál a MIÉP-nél a kezdeti, majd a későbbi időkben, és azt, amit tapasztaltunk a MIÉP-esekkel szemben, azt az elutasítottságot, hogy egyszerűen televíziókban, újságokban szegény Elnök Úrnak még most sem szabad megemlíteni a nevét jó értelemben a Pillár Gyuri megemlítette, már azonnal támadták. Ezzel szemben a Vona Gábor, meg a Jobbiknak a tagjai az ATV támogatásával... Én még ilyet életemben... Egy nemzeti párt az ATV támogatásával, meg a Népszava támogatásával jut előrébb, előrébb...

 • Ez azt jelenti, hogy most már tisztán kell lásson az is, akinek illúziója volt. Azért évekkel ezelőtt már az Álmos Király Televízióban jeleztük, hogy nagy a baj, és lépésről lépésre jeleztük, hogy még nagyobb a baj. Azt hittük, hogy csak egy emberrel, mondjuk Szegedi Csanáddal van baj, aztán kiderült, hogy nem; fejétől büdösödik a hal, az egész feje, és ebben a fejben benne van az országgyűlésben lévő jobbik frakció minden tagja, mert ugyan van közöttük olyan, aki jobb sorsra lenne érdemes, de lapít a fűben. Nem szólal meg, nem mer megszólalni. Nem tudjuk, hogy a baksis a havi bevétel, vagy valami más ilyen jövőbeli képviselői remények, és az lehet az oka. Mindenesetre valahogy ez az ügy nagyon félrecsúszott. Namost a Jobbikosok azért jelentős részben hajdani MIÉP-eseből lettek, tehát van egy áramlás a MIÉP-ből a Jobbikba, most pedig a Jobbikból a MIÉP-be vissza.

 • Nagyon remélem, hogy ez be fog következni, és azok a párttársaink, akik annak idején átmentek a Jobbikhoz, hogy ott majd mi lesz, vagy nem tudom én. Bár Elnök Úr óvva intett mindenkit tőle, már akkor sorolta a KG Bélától kezdve a Vonán át az összes többit. Most nézzünk végig azon a képviselő csoporton. Mondjuk szerintem a MIÉP-nél közülük senki nem fért volna oda be. Elnök Úr talán senkit nem engedett - talán egy-két kivétel van.

 • Mindig van kivétel. De azoktól a kivételektől elvárnánk, hogy nyissák ki a szájukat, ne csak a folyosón, vagy telefonban, négyszemközt mondják el.

 • Mondják el ott is a véleményüket, mi sajnos nem fog bekövetkezni, de azt mindenkinek látni kell, és ezért biztatom a régi MIÉP-eseket, hogy legalább most figyeljenek fel, hogy milyen pártba léptek be, és most nézzék meg, hogy hol tart ez a párt. Nem az a probléma, hogy üdvözlik a Szivárvány menet -ezeknek a homoszexuálisoknak a felvonulását nem az a baj.

 • Az is baj.

 • Igen, de előtte azt mondták, hogy tűzzel, vassal irtani fogják. Most meg azt mondják, hogy milyen jó, hogy van.

 • Most a MIÉP-nél volt egyfajta hiteltelenedés, akkor, amikor Gizella átvette ezt a pártot, és tulajdonképpen az Elnök Úr megelégedett azzal, hogy ő megírja a stratégiai tanulmányokat, de a napi adminisztratív ügyeket nem vitte, és az bizony nagyon félrecsúszott.

 • Hát félrecsúszott minden, és nagyon sok mindenbe beleszólt, amibe nem kellett volna beleszólnia, amibe nem lett volna szabad. Én a mai napig a te példáddal példálózom mindig, ha beszélgetek valakivel, hogy mit művelt veled, és az országgyűlésben.

 • Az én esetemben egyszerű volt a dolog. Én nem voltam tagja a pártnak, hanem szakértője voltam. És amikor Gizella elkezdett velem cirkuszolni, elmentem egy mikrobusszal délvidékre, és a mikrobuszt én vezettem, mert a sofőr az láncdohányos volt. Mondtam neki, hogy vagy ő, vagy én. Gizella pedig azt találta ki, hogy én valami egészen más ok miatt mentem. És amikor láttam, hogy ez a nő ez hisztérikus, és kifejezetten azt akarja, hogy konfliktust gerjesszen, akkor leraktam a tollat, kisétáltam. Másnap, vagy egy hét múlva telefonáltak, hogy itt vannak a könyveid, itt vannak az irataid, vidd. Mondtam, hogy nem kell, dobjátok ki a szemétbe, nem kell tőletek semmi. És ez nem személyes ellentét. Itt azért egy súlyosabb beágyazottság az, ami megtörtént Szörényi Leventétől kezdve Nagy Ferón át sokakkal, olyan ikonikus emberekkel, akik odaadták magukat a MIÉP-hez, és utána meghurcolták őket.

 • Hát ez az. Nekem az egyik legnagyobb fájdalmam például a Pannon Rádió. Hogy azzal mi történt, a Pannon Rádióval, hiszen egyszer, mikor mentünk vidékre Elnök Úrral valahova Zala megyébe, és megszólalt a rádióban, vagy talán magnókazettán hallgattuk: lesz még nekünk szép életünk, lesz még magyar nyelv. Azt mondta, élete legboldogabb napja lesz, ha ezt rádióban fogja hallani. És bekövetkezett szegénynek életében, de ami történt utána ezzel a rádióval, az gyalázat.

 • Mi történt?

 • Legelsősorban az történt, hogy a Gidófalvi Attilától teljes mértékben, és most nem akarok személyeskedni, bár meg tudnám mondani, hogy ki volt, teljes mértékben el akarta venni a rádiónak az egész működtetését Elnök Úr tudtán kívül, és mindent elkövetett, hogy ne legyen. Volt például egy-két kis részvényes, akinek 1%-a volt, egyszerűen kizavarta a stúdióból.

 • Gizella?

 • Igen.

 • Na, most ez egy ilyen személyes dolog lehet, hogy ő lelkileg ilyen alkat, vagy pedig ez volt a feladata?

 • Ezt én nem tudom megmondani. Én ezen sokat gondolkodtam. Szerintem személyiségzavar van nála. Hiszen Elnök Urat akarta mindenben lekövetni, utánozni, vagy pótolni, de hát ezt nem lehet.

 • Ez a jóhiszemű feltételezés, de tulajdonképpen teljesen mindegy, mert a MIÉP a nullára le lett küzdve, és még nem is akkor, hanem majd utána, akkor amikor ilyen pártszövetségben nulla egész százalékot sikerült elérni, meg nem tudom hány millió forint adósságot, és most a semmiről kell, hogy új elnökkel elinduljon, és azt látjuk, hogy van változás. Tehát azok a régi MIÉP-esek, akiknek tulajdonképpen nem a MIÉP a mindenük, hanem a nemzet.

 • Igen. Hát Elnök Úr halála után én azt mondtam, hogy én soha semmilyen pártba nem fogok már belépni, és a MIÉP-et, ha újjáélesztik, akkor sem fogok a MIÉP tagja sem lenni, de Nagy Tibornak az elszántsága, és ez a hite, és ahogy azt látom, hogy egyre többen jönnek vissza a Jobbikból, és most ezen a gyűlésen is ezt tapasztalom, hogy olyanok szólalnak fel, akik azt mondják, hogy annak idején elmentek a Jobbikba, de aztán látták, hogy nagyon rossz lóra tettek, és újra itt kötöttek ki a MIÉP-nél. És a Tibinek ez az elszántsága. Épp kérdeztem, ugye már három cikluson keresztül Tiszaeszlár polgármestere azt hiszem, és kérdeztem tőle, épp az imént, hogy elindul -e újra a polgármester választáson? Azt mondta, hogy kénytelen vagyok elindulni. Meg kell tennem. Ő magánvállalkozó volt, de feláldozza a teljes egész életét annak, hogy ott Tiszaeszláron jobb sorsuk legyen az embereknek. Feláldoz. Rengeteget áldoz a MIÉP-re, hogy ujjá élessze, és mondom az elszántsága. Csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy hallgassa meg a Tibit, beszélgessen vele, és akkor rájön, hogy így kell egy igazi nemzeti párt elnökének - ha szabad ilyet Csurka István után mondani - viselkednie, és tennie.

2018. Újévi Köszöntő


Kedves Bajtársaim és Barátaim!

Igaz, jó magyarok mindenütt a Kárpát-hazában és azon túl a Nagyvilágban!

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Igazság és Élet Pártja nevében kívánok mindenkinek boldog új esztendőt! Engedjék meg, hogy ebben a percben ne csak a hatalom ideiglenes birtokosaitól megszokott pátosszal teli, de alapvetően tényeket elhallgató, tehát hamis gondolatokat mondjak, hanem érintsem nemzetünk sorsának legfontosabb kérdéseit. Az Úr 2018. éve megrendítő pillanatban érkezik hozzánk, Magyarország a világban folyó nagy változások előhírnökeként súlyos változásokon esett át az elmúlt évben ugyanúgy mint az azt megelőző elmúlt nyolc évben. Mindez folytatása a pártállami titkosszolgálati rendszerváltás három évtizedének, azaz egyenes meghosszabbítása a második világháború nemzetrombolása és az 1956 utáni szovjet megtorlás gerinctörő korszakának. Ilyen időkben, ilyen erőkkel szemben magyarnak maradni a legnagyobb feladat! A koronként meghasonló, magyarul beszélő, de nemzetünk alapértékeivel sokszorosan szembeforduló statisztikai többség számára majdhogynem teljesíthetetlen teher az, amit mi miépesek vállalunk: kitartunk a honalapító atyák, Álmos, Árpád és a Turul-nemzetség szándéka, a nemzetromboló világerőkkel szemben immáron félévezrede tartó szabadságküzdelmeink hithősei mellett. A Hunyadiak, Zrínyiek, Bocskaiak, Báthoryak, Bethlenek, Rákócziak, Kossuth Lajos, Széchenyi István és Petőfi Sándor, később a bolsevizmus ellen fellépő Horthy Miklós és a szovjet Vörös Hadsereget legyőző 1956-os magyar hősök, és azok jelenkori követői, Csurka István alapítónk, valamint a Magyar Igazság és Élet Pártja valamennyi volt, jelenlegi és jövendőbeli tagja számára kényszerítő parancs: hűség a Nemzethez, hőség a Hazához, hűség a Világteremtőhöz. E névsorhoz tartozni büszke gyönyörűség! Ez a mi üzenetünk minden magyar embernek, azokhoz is, akik saját hasznuk, vagy puszta létezésük érdekében idegen érdeket szolgáló párt vagy civilnek látszó szervezet zsoldjába szegődtek: térjetek meg! Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, álljatok közénk és váljatok büszke, gerinces magyarrá, mert szabadságunkat csak közösen vívhatjuk ki. Nemzetünk legnagyobb tragédiája nem a pusztító erők farkasfogának gyógyíthatatlan sebe mindannyiunk lelkén, hanem a nemzeti egység végzetes hiánya. A legkivételesebb pillanatokban kisebb-nagyobb ideig volt nemzeti összetartás, ám a végveszedelem látszólagos csökkenése, a békeévek szükségszerűen a megosztás erőinek diadalát és ebből következően a nemzet legyengülését hozták, egészen a mostani végóráig, amikor többségbe kerültek az úttévesztettek, akik nélkül nem képzelhető el a nemzeti megújulás.


AZ OROSZ KÁRTYA

A mögöttünk lévő esztendő sorsdöntő ebből a szempontból. Ki kell mondanom: 2017 a nemzet kiszolgáltatása volt, a most kezdődő 2018-as új esztendő pedig a nemzet zsákutcába jutása lesz, ha nem történik alapvető fordulat. Jól tudjuk, zsákutcából kijutni legalább ugyanannyi ideig tart, mint abban előre haladni, ezért előre szólok: eddig, és ne tovább! Ahhoz, hogy megértsük a félrevezetésünk alapvető okait, tudatosítanunk kell a mögöttünk lévő esztendő három legnagyobb hibáját. Kezdetben volt 2014 májusában a paksi hitelmegállapodásról szóló törvény, amely szerint az orosz fél tízmilliárd eurós hitelt nyújt Paks II bővítéséhez. Tavaly februárban módosult Putyin javaslata: "Tájékoztattam Orbán miniszterelnök urat a további lehetőségekről is, akár a száz százalékát is készek vagyunk az atomerőmű bővítésnek meghitelezni, de akkor természetesen módosítani kell a megállapodás tételeit." A nyilvánosság semmi érdemit nem tud minden idők legnagyobb magyarországi beruházásának piaci, nemzetgazdasági és politikai háttér-megállapodásairól. Putyin kommunikációjában három éve még úgy beszélt a 12 milliárd dolláros beruházásról, hogy "annak 80 százalékát, azaz tízmilliárd dollárt orosz hitelből szándékozunk biztosítani", most pedig azt a látszatot keltik, mintha nekünk magyaroknak ajándékként hullana az ölünkbe az orosz fél ajánlata, amivel semmi dolgunk nincs, csak el kell fogadnunk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a világban Csernobil és Fukushima után, több száz hasonló de nem ennyire elhirhedett atombaleset tapasztalatával a hátunk mögött atomerőművet építeni a legnagyobb őrültség. Az emberiség már tudja, hogy az atomenergia olyan nukleáris folyamat, ami a jelenkori technikai szinten csak ideig-óráig lehet kézben tartani, és amikor a fenevad elszabadul, akkor észveszejtő a pusztítása. Az Országgyűlésben ülő és gombokat vezényszóra nyomogató felelőtlen politikusok mindegyike némán hallgat, amikor a biztonsági kockázat kérdése felmerül. Pakson a láncreakció 2003-ban hajszál híján beindult, és azóta is számos hasonló vészhelyzet történt, kockáztatva az emberi élet 24.000 évre történő teljes kipusztítását a Kárpát-medencében. Ilyen háttér tudatában lehet olyan felelős politikus, aki Paks II bővítését támogatja? Kimondom nem csak pártom, hanem a magyarság és az összes európai ember, rajtuk keresztül pedig az emberiség nevében: a paksi bővítés a legfelelőtlenebb dolog, amit Magyarországon valaha is elkövettek. Pusztító ereje felülmúlja történelmünk utóbbi ezer esztendejének valamennyi háborús veszteségét, a járványok és ínségek áldozatainak teljes számát. A Magyar Igazság és Élet Pártja felszólít minden jóakaratú magyar embert, hogy minden erejével tiltakozzon és álljon ki az ésszerűtlen beruházás azonnali leállítása mellett. Aki ebben a kérdésben a kompromisszum, a technika korszerű módszereibe vetett bizalom oldalán áll, az nemzetünk belső ellenségeként a sátáni pusztító erővel szövetkezik, ezért ártó kezét addig kell lefogni, amíg ez lehetséges.


A ZSIDÓ KÁRTYA

Az elmúlt év második nagy csapása az Izraellel kötött paktum, Netanjahu látogatása során. Lényege: Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot hatalmon maradni 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemre vált, és abban a helytartóság látványosan tevékeny lesz. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai következményei, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint Magyarország alkalmas újabb félmillió zsidó beköltözésére, ám ennek sikeréhez a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét. Egymillió magyar ember elüldözésének megvalósult terve most tovább növeli a nemzeti katasztrófát: a gyarmattartónak semmi nem elég, 2018-tól újabb egymillió magyar ember szülőföldjéről való elűzését tűzte ki célul! Mindezt azonnal meg kell állítanunk! A Magyar Igazság és Élet Pártja minden józan gondolkodású magyar ember nevében követeli az Országgyűlésben megbúvó izraeli-magyar kettős állampolgársággal rendelkező képviselők és kormánytagok néven nevezését, tevékenységük felfüggesztését és a nemzetárulók felelősségre vonását! A Netanjahu-Orbán paktum e legsúlyosabb kérdésében nem ismerünk kompromisszumot, azokat is felelősségre kell vonni - és ebből a szempontból minden országgyűlési képviselő felelős -, akik korábban e kérdésben szót emeltek, de most néma halként tátogni sem mernek, ugyanúgy, mint maguk a kettős állampolgársággal rendelkező idegen ügynökök. A Soros György ellen folyó választási kampány kapcsán továbbra is fenntartjuk: ha a kormányzat komolyan gondolja azt, és nem csupán politikai árnyékbokszolást folytat a választási gyűlöletkampány szinten tartása végett, akkor azonnal zárja be a CEU-t és a Soros alapítvány támogatásával működő álcivil szervezeteket Budapest szívében és országszerte. Követeljük: a kormányzat mondja föl a Netanjahu-Orbán paktumot, állítsa le a magyar exodust, hívja haza az elűzött egymilliónál több magyart, és ne adjon se állampolgárságot, se nemzeti vagyont magyarul beszélni nem tudó idegeneknek! A magyar családok számára a gyermekvállalás ösztönzése, a megélhetési feltételek kialakítása az a minimális követelmény, amiből nem engedhetünk. Mindaz amit ez ügyben eddig tett a kormányzat, helyes és támogatandó, de messze nem elegendő a nemzetfogyás megállításához. A MIÉP által meghirdetett újrakezdés alapfeltétele az elszámoltatás megkezdése, a pártállami vezetők cinkos bújtatóinak, például Biszku Béla perének politikai és igazságszolgáltatási felelősei néven nevezése és felelősségre vonása a legmagasabb szinttel bezárólag.


A KÍNAI KÁRTYA

Csurka István alapító elnökünket követve kimondom: Magyarországot nem csak a New York - Tel Aviv tengely sújtja, hanem a Budapest - Peking tengely is. A legszörnyűbb kommunista időkre borított fátylat a kormányzat, amikor vendégül látta Li Ko-csiangot, Kína első számú politikai vezetőjét. E fátyol alól vér csorog: a világ ma létező legnagyobb és legkegyetlenebb diktatúrája miközben rivalizál a nyugattal, valójában annak a világszerte működő rabszolgatartó rendszernek a legfontosabb eleme, amely a keleti ország nyomortelepeinek és nyomor-metropoliszainak másfél milliárdnyi népével gyártatja le a legnagyobb globális cégek, az Adidas, a Volvo és társaik termékeit. Kína és a nyugat ugyanannak a globális elnyomó rendszernek a két végpontja, amely az emberiség történelmének legnagyobb tömeggyilkosságaiért, népirtásaiért felelős. A globalizmus bukása szükségszerűen e liberális-kommunista tengely megszűnését és az emberiség felszabadulását hozza, amiért az alávetett nemzetek hű fiainak a legtöbbet kell tenniük. Széchenyi István gróf példáját követve nekünk nem Budapestről Belgrádba kellene vasutat építenünk, hanem először a Budapest-Bécs-Róma-Párizs-Berlin és London útvonalakat kellene rendbe tennünk ahhoz, hogy valóban európai polgárként élhessünk Európa mértani középpontján, Magyarországon. Az álságos vasútépítés tulajdonképpen azt leplezi, hogy milliónyi kínai betelepítéséről született egyezmény, amit azonnal föl kell mondanunk. A letelepedési kötvény üzletre ráfizető magyar állam vezetői és egyes hivatalnokai mérhetetlen gazdagodást könyvelhetnek el amit azonnal meg kell állítanunk. A kínai kapcsolat bizalomvesztés miatti szavazatpótló és vagyonmentő szándékát leleplezve követeljük a távol-keleti offshore cégek nyilvánosságra hozatalát és a felelősök azonnali elzárását, elszámoltatását. Magyarországnak a keleti-nyugati, északi és déli kapcsolatok arányos fejlesztése az érdeke, mindez nem történhet egy oldal aránytalan túlértékelésével.

A Magyar Igazság és Élet Pártja a 2018-as választásokra a legjobb szakértők bevonásával készül. Igyekszünk a legtöbb körzetben jelöltet állítani és olyan szövetséget kötni, amikor a nemzetvesztőkkel szemben a megtartókat támogatjuk. A nemzet belénk vetett bizalma esetén programunk készen áll az azonnali vagyonfelmérésre, az eddig központi utasításra meghamisított statisztikák nyilvánosságra hozatalára, a nemzetvesztők félreállítására. Mindez alapfeltétele annak, hogy 2018 ne az útvesztés újabb éve, hanem a kezdet legyen, amikor a legfájdalmasabb valóság megismerése után elkezdhetjük a romeltakarítást, az újjáépítést. Megmaradni, gyarapodni és visszavenni! Ez a programunk, ehhez várunk minden jóakaratú magyar embert, akiknek áldott, boldog 2018. Új Évet kívánok magam és pártom minden egyes tagja nevében!


Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja

országos elnöke

Sajtóközlemény

KARÁCSONYI ÜZENET

Magyarország totális izraeli megszállás alá került, Csurka Istvánnak mindenben igaza lett, - állapította meg a Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége. A párt vezetősége áttekintette a 2017 Karácsonyán Budapesten készült filmeket, fényképeket és dokumentumokat, melyek igazolják a korábban csak lopakodó, most viszont teljesen nyílt idegen katonai megszállást. A páncélozott katonai járművek megjelenése a nagyközönség felé azzal lett indokolva, hogy egész Európát terror és terrorfenyegetés sújtja, ezért a karácsonyi vásárokon látványosan el kell riasztani a terroristákat. Ezen ürügy címén viszont a magyar polgárokban szándékosan háborús félelmet keltenek, amikor a Terrorelhárítás BTR-80-as páncélozott katonai járművei 1956 után először (!) Budapest utcáit tapossák.

De ha engem egyszer

Lánckerék taposna

Alattam a föld is

Sírva beomolna

Az 1956-ra emlékező dal 2017 Karácsonyán rémálommá vált a magyar fővárosban. Miközben a Magyar Honvédség teljes leszerelése megtörtént, a Fidesz követelésére megszüntették a sorkatonaságot, a politikai és katonai vezetők szétlopták és kiárusították a teljes hadsereget tankokkal, járművekkel és fegyverekkel együtt, a TEK a legkorszerűbb nyolckerekű izraeli harci járművekkel fenyeget az Ötvenhatosok terén, a Belváros szívében, a Vörösmarty téren, valamint az 1848-as forradalmunkat elindító egyetemi ifjúság találkozóhelye, a Pilvax kávéház közelében. 1848-ban vértelen és békés forradalom zajlott Pest-Budán, és amikor kellett, nyáron felállt a Magyar Honvédség, és Gábor Áron ősszel már ágyút is öntött. Magyar ágyút magyar harangokból, magyar emberek ékszereinek, arany-, ezüst- és bronztárgy adományainak felhasználásával. Nemzeti önvédelmünk rendszere természetes módon alakult ki, és büszkék lehetünk őseinkre, hőseinkre és mártírjainkra, akik megvédték a hazát, szembeszálltak a világ két legerősebb hadseregével, a Habsburggal és a muszkával. Így történt ez 1919 nyarán is, amikor a szovjet ügynökök puccsa után fölállt a Nemzeti Hadsereg és bevonult Budapestre. 1956-ban a világ legerősebb haderejét, a Vörös Hadsereget vertük ki Budapestről. Most viszont a TEK olyan idegenből hozott páncélosokat állít ki, amikkel a lecsupaszított honvédségünk nem rendelkezik, ezért terrorelhárításról, a Haza védelméről szó nincs. A Hazát nem a főváros szívében, hanem a határainkon kell védenünk, ott viszont még egy légpuska elsütése is meg van tiltva!

A Magyar Igazság és Élet Pártja kimondja az igazságot: ezek a páncélosok nem honvédelem céljából és nem terrorfenyegetés miatt lettek kiállítva, hanem a magyar emberek megfélemlítésére! A félelem magasabb szintre emelése, a közrettegés és az idegen megszállás tudatosítása a valódi cél! Köztudott, hogy közintézményeink, minisztériumaink, de még az Országház is az In-Cal Security és más izraeli biztonsági szolgálatok "védelme", azaz megszállása alatt állnak. Egy ember nem tud bemenni egy közhivatalba sem úgy, hogy ne készüljön róla feljegyzés, arcfelismerő rendszerben azonosított fénykép, átvilágítás, és ezeket az adatokat ne továbbítsák azonnal az izraeli központba, ahol az adatösszegző rendszerben a személyiségprofilhoz hozzárendelik mindenki mozgását, tevékenységét. A korábbi években mindez rejtetten folyt, most viszont új szakaszába érkezett a megszállás. Nem csak a Belváros leglátogatottabb karácsonyi vásárainak közelében igyekeznek a magyarok hangulatát háborús hisztériával tönkretenni, hanem még a Mikulásgyárnál, a külvárosban és vidéki nagyvárosainkban, falvainkban, sőt, tanyáink közelében is gépfegyveres rendészek járőröznek olyan helyeken, ahol sem migráns, sem terrorista soha meg nem fordult. Elhárítani, távol tartani senkit nem kell és nem is lehet, viszont a magyar emberben mindez kezelhetetlenül mély zsigeri félelmet kelt. Pontosan ez a megszállás célja!

Ha megvizsgáljuk a történet hátterét, kiderül: az Országgyűlésben a kormánypártok és az ellenzék egyaránt elutasította a kettős állampolgárságú képviselők megnevezéséről szóló korábbi javaslatot, és az ellen nagykoalíciós tüntetésen a Fidesz, az MSZP valamint szatelit-párt társaik közösen tüntettek. Még a gondolat is bűnösnek lett nyilvánítva, hogy nevezzük néven a képviselők magyaron kívüli egyéb állampolgárságát, pedig ez más országokban nem csak természetes, hanem kötelező is. Az Egyesült Államokban a kongresszusi képviselők és szenátorok faji hovatartozását, kaukázusi vagy afrikai rasszjegyeit is feltüntetik a választók pontosabb tájékoztatása végett. Nálunk kiderült volna, hogy miközben a magyar emberek azt hitték, hogy magyar emberekre szavaztak, a valóságban izraeli, vagy a környező elszakított országrészek megszállóihoz, esetleg éppen a világhatalmakhoz kötődő kettős állampolgárságú ügynökök sokasága van a közhivatalokban, esetleg a kormányban, és legnagyobb bizonyossággal a képviselők kormánypárti és ellenzéki soraiban. A közbiztonságot és a közrendet fenntartó állami szervezetekben évek óta köztudott, hogy vezető csak az lehet, akinek a jelölését az izraeli tanácsadók jóváhagyják, ők pedig fajgyűlölő módon vallási hovatartozás szerint tesznek különbséget magyar és magyar-idegen állampolgár között. A Rendőrségről szóló könyvekből, tanulmányokból kiderül, hogy az egymást 'Shalom!'-mal köszöntők rejtett belső hálózatot alkotnak, és ezek képviselik a megszállók közvetlen érdekeit. Így van ez Európa-szerte. Nem véletlen, hogy a 2006-os budapesti rendőri vérengzés képsoraihoz kísértetiesen hasonlóakat kaptunk Katalóniából, mert a repülőtereinket, közbiztonsági szervezeteinket ugyanabból a központból irányítják. Ez a központ döntött arról, hogy a békés Magyarországon és Budapesten az Izraelhez hasonló nyílt háborús és polgárháborús közállapotok felmutatására kell kihasználni a Karácsonyt.

A globális cégek az évtizedek alatt megszokott karácsonyi ünnepségeiket idén sorra lemondták, helyettük sátánista Black Friday-t és nagy csinnadrattával, például a debreceni polgármester bohóctáncával fűszerezett hanuka ünnepséget tartottak. Franciaországban a II. János Pál pápa szobrán álló keresztet eltávolították, az iskolákban megtiltották a nyakban viselt keresztek viselését, a tantermek faláról eltávolították az évszázadok óta ott lévő keresztény ábrázolásokat és jelképeket, és immáron a templomok keresztjeit is el akarják tüntetni. A Magyar Igazság és Élet Pártja a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján kimondja: a totális katonai megszállás és hiszterizálás nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja, és annak célkeresztjében a keresztényüldözés áll!

Tény, hogy az elmúlt években számos terrortámadás érte Nyugat-Európát. A madridi terrortámadásban 191 ember halt meg 2004-ben, a londoni metrótámadásban 56 áldozatot jelentettek 2005-ben, majd 2011-ben Norvégiában egy izraeli ügynök 77 embert ölt meg pokolgéppel. 2015 november 13-án Párizsban több ponton hajtottak végre terrortámadást 132 áldozattal és több száz sérülttel. Ide tartozik Nizza és a német városokban naponta történő terrorcselekmények sora, ám mindez Nyugaton történik. Azon a Nyugaton, amely Magyarországgal ellentétben gyarmattartó, és a harmadik világ globális kifosztásának legfőbb felelőse. Miközben együtt érzünk minden áldozattal, minden sérülttel, ide értve a lelki sérülteket, a félmilliárdos Európa valamennyi polgárát, ki kell mondanunk az igazságot: a főváros utcáin folyó terrorelhárításnak semmi köze nincs az Európát sújtó terrorhoz, azt csupán ürügyként használják fel a magyar polgárok elleni pszichológiai hadviseléshez.

A megfélemlítés rendszere ellen egyetlen módon tiltakozhatunk a leghatásosabban: ha nem vagyunk hajlandóak félni! Magyarország a világ legbiztonságosabb országa páncélosokkal, vagy anélkül. Magyarországon egyetlen terroristát sem tartanak nyilván, és ezt az állapotot meg kell őriznünk. A jelenlegi provokáció felhívás a terroristáknak, hogy éppen azokon a pontokon kövessenek el terrorcselekményt, ahol legerősebbnek tűnik a terrorelhárítók jelenléte. Minderre a terroristáknak megvannak az eszközeik, ezért követeljük, azonnal állítsák le az idegengyökerű provokációt, vigyék ki a fővárosból a páncélozott BTR-80-as harci járműveket, és szüntessék meg a fegyveres járőrözéseket és ne gyalázzák meg a Karácsonyunkat!

Az állam, a kormányzat és a parlamenti pártok valamennyien a magyarság ellen tevékenykedők érdekeit szolgálják, ezért számukra a jókívánság nem a MIÉP-től, hanem megbízóiktól várható. Alaposan megdolgoztak érte. Tőlük követeljük: vessenek véget a karácsonyi provokációnak!

A Magyar Igazság és Élet Pártja nevében áldott Karácsonyt kívánok minden jóakaratú magyar embernek, minden támogatónknak és az egyre rohamosabban növekvő párttagságunk minden régi és új tagjának! Isten óvjon mindannyiunkat!

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja

országos elnöke

Sajtóközlemény

a visszatartott diplomákról

A Magyar Igazság és Élet Pártjának Elnöksége és a MIÉP Ifjúsági Tagozata a legfőbb közjogi méltóságokhoz, Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Áder János köztársasági elnökhöz és Kövér László országgyűlési elnökhöz fordul a felsőoktatásban kialakult botrány miatt. A magyar diákok diplomáját mondvacsinált ürügyekkel visszatartják, és ezzel a diákokat vagy végzettségüknél lényegesen alacsonyabb szintű pályakezdő munkavégzésre kényszerítik, vagy egyenesen elüldözik őket Magyarországról. Statisztikai felmérések szerint a középiskolás diákság több mint 82 százaléka idegen országban képzeli el jövőjét, mert élete másfél évtizedes tapasztalata alapján Magyarországon felülről érkező intézkedésekkel lehetetlenítik el a diákságot. Még a Károli Gáspár Református Egyetemen is pénzért adták a nyelvvizsgát, bármiféle tudás nélkül.

Miközben a pénzért megszerezhető hamis nyelvvizsgák ügyében nem csak középiskolák, hanem egyetemek is érintettek, és ezeket az ügyeket teljességgel eltussolja az ügyészség, a bíróság és a média, és mindenek előtt a miniszter hiányában fejetlenné vált közoktatási rendszer, a törvényalkotás legnagyobb erejével folyik a diplomás fiatalok elüldözése. Nyelvvizsga hiányára hivatkozva diplomájuk visszatartásával törvénytelenül avatkozik életükbe az állam, hiszen ezeket a feltételeket korábban nem közölték az egyetemi felvételik idején, és ha később tudhattak is róla, nem alakították át a közoktatás rendszerét úgy, hogy természetes módon, és a főváros-vidék közötti esélyegyenlőtlenséget megszüntetve jussanak a hallgatók a nyelvvizsgák birtokába.

Az elmúlt évben több mint 11.000 magyar egyetemi hallgató - noha minden szakmai vizsgát, kollokviumot, szigorlatot, diplomamunkát és záróvizsgát sikeresen letett - nem kaphatta meg a diplomáját, nyelvvizsga hiányára hivatkozva. A korábbi években egyetemi záróvizsgát szerzettek között tavaly 14.000 hallgató meg tudta ugyan szerezni a nyelvvizsgát, de az ő diplomájuk is évekig vissza volt tartva. A képzésük során az állam olyan módon változtatta meg a feltételeket, hogy arról a tanulmányok megkezdésekor az érintettek nem értesülhettek, így nem tudtak az évek során felkészülni, és közvetlenül a diploma előtt értesültek arról, hogy a kormányzat miként manipulálja a megszerzett diplomák kiadását. A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége és Ifjúsági Tagozata felszólítja a legmagasabb közjogi méltóságokat, hogy oktatási minisztérium hiányában vállalják a felelősséget, és indítsák el a fiatalok kárpótlási folyamatát. Mindazon évekre amikor érvényes diplomájukat már megszerezték, ám azt mondvacsinált eszközökkel visszatartották, nyújtson az állam visszamenőleges keresetkiegyenlítést a megkárosított ifjúságnak.

Magyarországon idősnek lenni egyenlő az életfogytig tartó munkavállalással. A nyugdíjrendszert úgy alakították ki, hogy a pártállamot és annak jelenkori utódállamát kiszolgálók több százezer, vagy akár több millió forintos nyugdíját a legszélesebb tömegek létminimum alatti uzsoranyugdíjából vonják e. A nyugdíjasok többsége mindössze annyit kap, amiből legfeljebb egy-két napig, vagy legfeljebb egy-két hétig tud elélni. A további időszakban lemond megélhetésük megteremtéséről az állam, pedig többségük több mint négy évtizeden keresztül reggeltől estig kemény munkában töltötte az életét. Hasonlóképpen magára hagyott a középnemzedék, mert a mérhetetlen munkanélküliséget a statisztikák torzításával, és a közmunka éhbérével kozmetikázza az állam. Mindezek ellenére a fiatalok vannak a legnehezebb helyzetben, mert ők saját élettapasztalatuk alapján nem érthetik meg a diktatúra évtizedeinek kegyetlenségét, ép ésszel nem foghatják föl a többsebességes Európai Unió igazságtalanul kasztosító rendszerét, és természetes igazságérzetüknél fogva nem érthetik, hogy az idegen megszállás alatt működő államgépezet miért nem számol velük. Még munkába állásuk előtt megtapasztalják az állam irántuk való gonosz szándékát, amiért most a Magyar Igazság és Élet Pártjának Ifjúsági Tagozata az egész országból gyűjtött adatok és tapasztalatok alapján emel szót.. A fiatalság legkiválóbb rétege, az évtizedekig az iskolapadban becsületesen és szorgalmasan tanuló diákság a felnőttkor küszöbén tapasztalja meg a sorsrontó állam valódi természetét, amit egyetlen percig tűrni is súlyos mulasztás.

Gyors, valódi és hathatós intézkedés helyett az állam vezető hivatalnokai eredménynek tartják, ha a visszatartott több tízezernyi diplomának a száma évente ezerrel csökken. Ez nem eredmény, hanem szégyen! A diákok megszenvedett diplomáját semmilyen eszközzel nem szabad titkos széfekben zárolni! A nyelvoktatást nem szabad terrorral megvalósítani. A XX. század totális diktatúráinak módszerei nem élhetnek tovább a XXI. században! A magyar embernek szüksége van általános műveltségre, szakmai tudásra és magas szintű nyelvtudásra, ám azt nem a félelem és terror eszközeivel kell kivívni, hanem a gondoskodó, segítő és tehervállaló államot kell felépítenünk. Az egyetemi és főiskolai hallgatók többsége anyagi okokból nem tudott az elmúlt évek során nyelvvizsgát szerezni, mert kevés és rosszul képzett a nyelvtanár, és a nyelvtanítás rendszere nem épült be megfelelően a közoktatás rendszerébe. Valójában a középiskolákban ha a nyelvoktatás ugyanolyan szinten állna, mint a matematika, az irodalom, a fizika, kémia és a többi tárgy oktatása, akkor ez a kérdés föl sem merülne. Rendszerszerűen minden diáknak lenne használható nyelvtudása és azt igazoló érettségi vagy egyéb bizonyítványa, és nem lenne ürügy arra, hogy a végzettek diplomáját visszatartsák. A diákságot terrorizáló állam saját mulasztását az ifjúság nyakába varrja, és úgy tesz, mintha semmiféle felelősség nem illetné.

Közben pedig zajlik az állami szintű pazarlás, a politikai holdudvar maffiaszintű kistafírozása a közvagyonból. A felcsúti gázszerelő Mészáros Lőrinc és társai két-három év alatt a leggazdagabbak közé emelkedtek a miniszterelnök baráti segítsége, azaz az állami közvagyon korrupt magánosztogatása révén. A pénzkihelyezéses csalássorozat eheti példája, hogy immáron Iránnak is autóbuszgyárat ajándékozunk 50 milliárdos keretösszegben, miközben Magyarországnak nincs autóbuszgyára. Ebből a nyilvánvalóan elherdált összegből a nyelvvizsga kérdését úgy lehetne rendezni, hogy minden érintett diplomás munkába állva megkapná az őt megillető beosztást és jövedelmet, majd pedig az állam segítségével díjmentesen szerezné meg nyelvvizsgáját, hiszen annak hiánya nem saját mulasztása, hanem a közoktatás teljes rendszerének a hibája, amiért a legfőbb felelősséget a politikai elit és annak vezetői viselik. Mindehhez tehát nem pénz kell az állam részéről, hanem a meglévő pazarlás leállítása, a költségvetés ésszerű átcsoportosítása az ifjúság érdekében, azaz a jelenlegi rendszer teljes átalakítása. Az eddigi adatok mutatják, hogy a mostani megnehezített feltételek ellenére a bentragadt diplomák tulajdonosainak többsége egy-két éven belül leteszi a nyelvvizsgát, még akkor is, ha nem egy, hanem két nyelvvizsga a követelmény, és abból az egyik a legmagasabb szintű szakmai nyelvvizsga. Statisztikák szerint mindez a főváros és néhány nagyváros diákságára jellemző, mert ott a nyelvi tapasztalatok és a nyelvoktatás-nyelvtanulási lehetőség sokkal szélesebbek.

Ezzel ellentétben a vidéki, és különösen a kistelepüléseken élő ifjúság helyzete igazságtalanul nehéz, mert velük szemben ugyanolyan magas szintű követelményeket támasztanak, miközben semmiféle elfogadható szintű nyelvtanulási lehetőséget számukra az állam nem adott. A megtorló terrorintézkedést is mindenféle ellentételezés, oktatási könnyítés nélkül vezették be.

A Magyar Igazság és Élet Pártja Ifjúsági Tagozata oktatási minisztérium, és felelős oktatási miniszter hiányában kénytelen Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Áder János köztársasági elnökhöz fordulni annak érdekében, hogy az áldatlan helyzet megváltozzon. A vidéktől elvont mérhetetlen vagyonok, és a vidéki ifjúság esélyegyenlőségének teljes hiánya vezetett ehhez a helyzethez, amit nem lehet sem oktatási terrorintézkedésekkel, sem a diplomák elzárásával, vagy a törvényesen megszerzett végzettség el nem fogadásával kezelni. Szükséges a nyelvi esélyegyenlőség, aminek első lépéseként a Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége és Ifjúsági Tagozata felszólítja az Országgyűlést, hogy sok ezernyi átláthatatlan törvény után a jövő nemzedék érdekében hozzanak törvényt a fiatal diplomások teljesen ingyenes nyelvi képzése és a kárvallottak nyelvi kárpótlása érdekében. Követeljük a nyelvtanulási terrortörvény azonnali teljes eltörlését!

Az oktatási rendszer ellen tüntetésre hívjuk a fiatalokat 2018. január 19-én az Országház elé! 


           Tiszaeszlár, 2017. december 15.

                         

                      Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke és a MIÉP Ifjúsági Tagozata  

Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni. A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz".

Csurka István, 1997. 

Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"

Nagy Tibor, 2017. 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

a

Peking-Budapest tengelyről


A kínai államfő budapesti látogatásával kapcsolatban a Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége állásfoglalást tesz közzé, miután a hazai közvélemény csak a kormányzati propagandán keresztül értesülhet a hírfüggönynek szánt részletekről. Tiszteletre méltó adatok kerülnek napvilágra a kínai iparvállalatok nyereségéről. A kínai központi statisztikai hivatal az elnöki látogatás előtt közölte: az ország ipari nyeresége októberben 25 százalékkal emelkedett a tavalyi hasonló adathoz képest. Ezek a számok Magyarországon elképzelhetetlenek, mint ahogy a kínai népességi és gazdasági arányok is. A szép számok mögött a kínai állami média és cenzúrázott Internet elhallgatja, hogy a világ egyik legnagyobb tekintélyű nemzetközi intézete, a Moody's Investor Service leminősítette a kínai államadósságot. Ilyen a világ második legnagyobb gazdaságával, a kínaival az elmúlt három évtizedben nem történt. A Moody's megindokolta a döntést Kína pénzügyi erejének várható romlásával, a gazdaság eladósodottsága miatt. Ezek az adatok nem kerülnek napvilágra a szintén cenzúrázott magyar televízióban sem.

Ami igazán problémás Kína esetében, az az emberi jogok kérdése. Magyarországon az állami média nem számolt be arról, hogy a budapesti kínai nagykövetség előtt magyar-angol és kínai nyelvű transzparenseket felsorakoztató tüntetők jelentek meg az államfő érkezésekor. Tiltakoztak a népirtás ellen, ami a kínai belpolitikai rendtartás alapja. A Fálun Gong olyan százmilliós szervezet, melynek tagjait Kínában tömegesen kivégzik. Még súlyosabb kérdés rokonnépünk, az ujgurok kínai helyzete. Őket évtizedek óta meghurcolják, börtönbe zárják és sokszor titokban éjjel végzik ki, miközben a magyarországi kormányzat közömbösen hallgat. Azt is elhallgatják, amit a 110 kötetes Si Csí kínai történelmi krónika évszázadok során feljegyzett: a hunok, az ujgurok és a magyarok egy tőről fakadó rokonsága testvérnépi összetartozásra kötelez. A következő súlyos kérdés a tibeti szerzeteseké, akik naponta égő fáklyaként gyújtják föl magukat, tiltakozva a kommunista diktatúra egyházüldözése ellen. Erről sem számol be a Kína-barát magyarországi közmédia.

Mindezek alapján nem kell mondjam: tisztességes ország vezetője nem ül le a világ legkegyetlenebb és legnagyobb tömeggyilkosságokat elkövető diktatúrájának első emberével. Orbán Viktor megtette. Nem azért, mert ne tudna minderről, hanem azért, mert van olyan érv, ami számára fontosabb. Csurka István alapító elnökünket követve ki kell mondanunk: Magyarországot nem csak a New York - Tel Aviv tengely sújtja immáron, hanem a Budapest - Peking tengely is. A legszörnyűbb kommunista időkre borít fátylat a kormányzat, és mindezt a kormányfő megfejelte azzal, hogy a kínai államfő repülőgépe elé a diplomácia szabályait felrúgva kiment. Szó szerint hajlongott a vendég előtt, szinte körbetáncolta. Mindezek messze túlmutatnak a két ország kapcsolatán. Orbán Viktor ahogy az azeri diktátor előtt is hajlongott egy nappal korábban, úgy a kínai diktátorral is igyekszik személyes kapcsolatot kialakítani. Nyilván azt gondolja, hogy a keleti kényuraknak tetszik az efféle szervilizmus.

A gazdasági hírekben mutatkozó szemfényvesztés mögött egészen más dolgok állnak. Csak az egyik kínai ipari központ, Sangháj és környéke harminc Magyarországnyi népességet tesz ki a maga 300 milliójával, így a tízmilliós csonka magyar hazában tett államfői látogatás szerényebb gazdaságot és népességet tisztel meg, mintha Sangháj egyik külső kerületének polgármesteréhez látogatna el Li Ko-csiang. Nyilvánvaló, hogy nem a gazdasági előnyök állnak a középpontban. A Budapest-Belgrád vasútvonalnak a megépítése több szempontból problémás. A 160 kilométeres vasúton manapság nyolc óra alatt jutnak el a vonatok egyik városból a másikba, és ezek az adatok rosszabbak, mint száz évvel korábban voltak. Tehát fel kell újítani a vasutat, de nem úgy, hogy a négy évig tartó munkálatok után négy órára csökkenjen az utazási idő, mint ahogy tervezik. Kínában évtizedek óta olyan vasutak is működnek, melyek ezt a távolságot kevesebb mint fél óra alatt képesek megtenni, tehát Kína a kifutó kapacitását értékesíti most Magyarországon. Nekünk pedig nem Belgrádba, hanem Bécsbe kellene először gyorsvasutat építenünk, ha a Lánchidat megépítő Széchenyi István gróf példáját követnénk.

A Magyar Igazság és Élet Pártja felfedi a kínai látogatás valódi mozgatóit.

 1. A Budapest-Belgrád vasútvonal álcája mögött valójában kínaiak millióinak Magyarországra betelepítéséről köt titkos egyezményt a kormány. A letelepedési kötvény-üzlet nyilvánosságra kerülése után kölcsönösen segítik a kvóta nélküli, tehát korlátlan Európába költözést a nagy-nyilvánosság teljes kizárásával. Kínában néhány tízmillió ember távozása nem okoz űrt, Magyarország számára viszont végzetes.

 2. A beköltöző és magyar állampolgárságot nyerő kínaiaktól az Orbán-kormány egyetlen dolgot vár: cserébe szavazzanak rá. Mindez ellensúlyozni hivatott a magyar választók bizalomvesztését, és akár több évtizedre tervezett Orbán-családi diktatúrát készít elő.

 3. A kiépülő hazai diktatúra bukása esetén a politikai és gazdasági elitnek szüksége van egy olyan országra, amely nincs kiadatási szerződési kötelemben az Európai Unióval. Kína ilyen, ezért a szolgalelkű hajlongás és a személyes kapcsolatépítés e hátsó kijárat érdekében folyik.

 4. Az offshore cégekbe mentett és egyre kínosabban napvilágra jutó Orbán-vagyon számára a kínai kihelyezés a legbiztosabb. A mérhetetlen mennyiségű nemzeti vagyonból lett magánvagyon Európa bármely országában szemet szúr, de még az eddig használt offshore pontokon is problémás az elhelyezésük. Kína ebből a szempontból Orbánnak biztonságos.

 5. Az Orbán üzleti körnek a vagyoni gyarapodása a kivételes méretű állami befektetések révén ugrik meg leginkább. Paks II. bővítése ilyen eset. Az orosz befektető egy elavult, a fejlődő világban sem eladható és Nyugat-Európában elképzelhetetlen atomerőművet épít. Ausztriában nincs egyetlen atomerőmű sem. Németország és Franciaország arra törekszik, hogy alternatív energiaforrással rövid időn belül kiváltson minden atomerőművet. Ilyen kockázat fölvállalására csak a legfelelőtlenebb országrontók képesek.

 6. Végül szólnunk kell a Magyarországon tevékenykedő kínai kolónia ipari-, gazdasági és politikai természetű kémkedéséről. Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere Németország és utána az Egyesült Államok. Ez a két ország Kína számára a rejtett célterület, amit a magyarországi kolóniába ültetett ügynökein keresztül úgy a politika, mint a gazdaság területén becserkészhet. Rajtuk keresztül pedig világhatalmi ambícióit erősíti.

E közleményben nem térhetünk ki részletesen a nehézfémekkel szennyezett kínai tömeg-ruha ártalmasságára. Az európai szabványok szerint ilyen holmit nem lehetne forgalmazni, mert a bőrön át felszívódó nehézfémek nem csak súlyosan terhelik a szervezetet, hanem rákbetegségek tömegét idézik elő. Ugyanígy problémás kérdés a kínai rabszolgamunka, amely az egész fejlett nyugati világot terheli. Ha Magyarország a hanyatló nyugat hibáiban, a bevándorlás súlyos kérdéseiben alternatív álláspontot foglalt el, akkor e súlyos gazdasági, társadalmi és politikai kérdésekben is kötelező az erkölcsi alapállás. Az a Nándorfehérvár, melyet Hunyadi János védett meg 1456-ban az iszlámtól, a mostani szerb megszállás folytán elszakadt Magyarországtól és Trianonban a Balkán részévé vált. A balkáni életkörülmények a magyarországinál nehezebb és súlyosabb létfeltételek erkölcseiben roppant közgondolkodást és totális lecsúszást jelentenek. A balkáni vasút miközben kiszolgálja Kína kelet-közép-európai üzleti érdekeit, valójában Európa felszámolására, a Balkánról érkező embertömeg, az ugrásra készen álló iszlám hadsereg szállítására épül. Nekünk magyar embereknek ehhez semmi közünk sem lehet. Ahogyan Csurka István mondta: "Akik most a vesztünket előkészítve ülnek a nyakunkon, már rég nem lesznek Magyarországon, amikor mi ugyanitt leszünk, és akkor rendbe kell tennünk a dolgainkat."

Ne várjuk ki a nemzetrontó folyamat végét. Ne hagyjuk garázdálkodni a pusztítás erőit! Tegyünk mindannyian párthovatartozástól függetlenül azért, hogy Magyarország végleges Balkánhoz csatolása ne történjen meg!

Nagy Tibor

a Magyar Igazság és Élet Pártjának

elnöke

Sajtótájékoztató 2017. november 28.

 A média tudósításai közül javasoljuk tanulmányozni a Magyar Nemzetét.         A MIÉP Felkészítőn elhangzott és itt a miépinfón közzétett eredeti anyagok összevethetőek a Magyar Nemzet sajátos értelmezésével. Olvasóink hozzászólásait a miepsajto@gmail.com címre kérjük, a legjobbakat közzétesszük.

A Magyar Nemzet tudósítása: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1600a27b9d330508MIÉP Felkészítő Tanácskozás

2017. november 29. Krisztina Hotel Budapest


Erő és Elszántság

Jobbikosok útja a MIÉP-ig

 • Az Erő, és Elszántság alapítója, a vecsési Jobbik alapítója, és hajdani MIÉP tag. Szabó Attila. Miért jöttél el?

 • Üdvözlök mindenkit. Hívásra érkeztem. A MIÉP hívott meg most erre a beszélgetésére, azért jöttem ide. És mivel eljöttem, azért hoztam egy gondolatébresztőt. Egy kötelezettségekkel nem járó gondolatébresztőt hoztam, amit most mondjak is el? Vágjunk a közepébe?

 • Persze.

 • Azzal kapcsolatosan, hogy az Erő, és elszántság nevű, jelen pillanatban még civil társaság, tehát mozgalom erőteljesen politizál, és a radikális oldalon van. Tehát radikális oldalról jött emberekből áll, úgyszintén, mint a MIÉP. Ezek fiatalok. Az Erő, és elszántság fiatal emberekből áll, míg a MIÉP - és minden tiszteletem az övéké és nem rossz szándékkal mondom, de idősebb harcosokból, akik már megették a kenyerük javát, viszont láttak nagyon sokat, és tapasztaltak nagyon sokat. Mi arra gondoltunk, hogy ha mi is szétszalámizzuk teljesen magunkat, mint a baloldal, ez a Gyurcsány féle történet; én például nem tudnám felsorolni most a baloldali pártokat. Nem is nagyon akarom, de nem is tudnám felsorolni. Életben tartják egymást, de mégis széthúznak. Na hogyha mi is ezt fogjuk csinálni, akkor itt senkinek semmi esélye nincs, és ez az ördögi terv - mert másnak nem tudom nevezni jelen pillanatban a jobbiknak ezt a polgáriasodását, vagy én nem is tudom mibe burkolt nemzetrombolás. Ezt nem tudjuk másképp átvészelni, csak hogyha mi radikálisok együtt maradunk. Mi nem akarunk kormányozni. Úgy gondolom. Egyenlőre természetesen. Nem lehet ez a cél, hogy mi kormányozni akarunk. Mi érdeket akarunk képviselni. Mi azt szeretnénk, hogy ennek a rétegnek, ami kézzel fogható, 5 - 15 - 20 százalék között mérhető, de 5 - 10 százalék biztosan van, de ezek nagyon óvatos becslések voltak. Ezeknek az érdekképviseletét szeretnénk. Viszont szanaszéjjel csak maroknyi érdekeket tudunk képviselni. Együtt, egységesen mégiscsak tudnánk a radikális oldalt képviselni.

 • Annak idején, amikor a MIÉP-ből a Jobbikba átmentél, akkor úgy nézett ki, hogy a Jobbik lesz az erősebb, és a radikálisabb nemzeti párt, hiszen Csurka István a halálához közeledve már inkább a konszenzust, mintsem a konfliktust kereste. És a radikális érdekeknek a felvállalása az a jobbikban valami furcsa változáson ment keresztül. Mi a garancia arra, hogy nem történik meg ugyanaz?

 • Tudtam, hogy ez a kérdés fel fog merülni, ez mindenkiben felmerül. Hiszen ma ez a legfontosabb kérdés minden radikálisnak. Pont ezért mondom én, hogy Vona Gábornak ez a módszere, ez a lépése, amit most elkövetett, sokkal jobban nemzetromboló, mint bármelyik tenyésztett politikusé. Én úgy hívom őket, hogy tenyésztett politikus, mert Gyurcsánytól Orbánon át Fodorig, és még sorolhatnám a neveket. Ezek tenyésztett politikusok, akik tudták, hogy politikusok lesznek, hiszen Soros György, a most démonizált Soros György, ami valóban az, egy démon, de most ugye egy kicsit már a túloldalra került. Ő finanszírozta ezeknek az embereknek a pályafutását. Ők tudták, hogy politikusok lesznek. Míg a Jobbikból előkerülő emberek nem tudták, hogy politikusok lesznek, nem ennek készültek, hanem az emberek, a mi, a radikális emberek hátán fölmászva kerültek oda, ahol most vannak. És valóban. Annak idején is föltették a kérdést nagyon sokan, hogy mi a garancia arra, hogyha bekerültök, akkor nem lesz lopás és a többi, és a többi. Hát, hogy ők akkor arra mit válaszoltak, azt nem tudom, hogy én most mit válaszolok... Semmi. Semmi garancia nincs erre. Mi vagyunk maga a garancia. Ezen az oldalon úgy, mint a MIÉP-ben emberek tizen - huszon - harminc - ötven, a MIÉP-ben akár már 60 éve is a nemzeti oldalon vannak. Az Erő és elszántság fiatalokból áll, de aki már fiatalon ezt az identitást megszerezte, az nagyon nehezen veszíti el.

 • Igen. Záró kérdésem. Mi van akkor, ha a nemzeti oldalt fertőző Haubsburgisták megkörnyékezik a szervezetedet?

 • Ez már megtörtént. Egy elég komoly becsapás áldozatai lettünk majdnem, de hála Istennek nagyon gyorsan tudtunk reagálni. Ezek a Haubsburgisták az alakuláskor ott is voltak. Aztán ellopták a nevünket, ellopták a zászlónkat, ellopták a logónkat, elloptak mindenünket. És magukat akarták elnökségnek betenni, amikor még nálunk szó sem volt arról, hogy ki lesz az elnök, ki milyen pozíció tölt be, nekünk nem az volt a lényeg. Nekik már egyből az volt a lényeg, hogy azt a bizonyos úriembert tegyék meg. Ki lehet ezt mondani igazából, hogy az Orosz Mihály Zoltánt tegyék meg elnöknek. Miközben nálunk még nem volt szó arról, hogy ki milyen tisztséget fog betölteni, hanem csak arról volt szó, hogy csináljunk valamit, ami betölti a Jobbik által keletkezett űrt. Ezek az emberek már megjelentek hála Istennek. A két szervezet, amiből alakult az Erő és elszántság, az országos szervezettel rendelkezik. A Betyársereg elég komolyan jelen van a mindennapi életben, és a felderítések által ezt tudtuk hárítani, és tudtunk egy újat lépni. Ezeket az embereket már a születésünk pillanatában kizártuk magunk közül.

 • Te, mint volt MIÉP-es, és Jobbikos nyilván a megújuló MIÉP-pel választási szövetségen gondolkozol. A társaid is?

 • Azért vagyok itt. Egyenlőre a lehetőségeken gondolkozunk. Tehát azon gondolkozunk, hogy lehet a radikális oldalt összeformálni, eggyé tenni megint. Választási szövetség? Hát használhatjuk ezt a szót is, de ezt nem feltétlenül mondanám még. Egyenlőre még gondolatébresztő, gondolatébresztő ötletnek hoztam ezt ide. Elképzelhető, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, mert a korosztályokban való különbségeket nem fogjuk tudni áthidalni. Mert van ilyen is sajnos. Lehet, hogy ezt nem fogjuk tudni megoldani. Lehet, hogy tökéletesen működne ez az egész. Ezt nem tudjuk. Ezt majd csak akkor tudjuk meg, ha egy kicsit közeledni fogunk egymáshoz. Ha közeledünk. Természetesen nekünk nem ellenség senki sem, aki a radikális oldalon van, abszolút nem tekintünk rá ellenségként, bárhol, bármikor szükség lehet még egymásra ha ez nem jön össze. De egyenlőre csak arról van szó, hogy mindenki gondolkozzon el ezen, hogy lehetne - e valamit ebből összehozni.   
ÖSSZEFOGÁS

 • Takács András az Összefogás vezetőjeként a MIÉP rendezvényére eljött. Miért?

 • Először is örömmel vettem, hogy a MIÉP újra éledezik, mert sajnos azt kell mondani, ha megnézzük a magyar belpolitikai helyzetet a pártok vonatkozásában, akkor a magyar politikában jelenleg egyedül a MIÉP nevezhető nemzetinek, és radikálisnak. És épp ez a helyzet teszi esélyessé arra a MIÉP-et, hogy bekerülhessen a parlamentbe. Ehhez 106 jelölt kell neki. Én úgy gondolom, hogy azt, amit meghirdetett a MIÉP, hogy összefogásra van szükség, és ők vállalják a zászlóvivő szerepet, ezt minden tisztességes nemzetben gondolkodó személynek, és szervezetnek figyelembe kell vennie. Lássuk be. A magyar politikai közéletbe az ismeretlenségből bekerülni a közéletbe csak a balliberális oldal illetve a kormányzati oldal segítségével lehetséges. Na de egy nemzeti radikális párt sem a polgári, sem a nemzetközi nagytőkének a liberális baloldali szárnyával nem kokettálhat. Ezért van az, hogy itt is most az interneten keresztül történnek a híradások, amik tudósítanak arról, hogy a MIÉP elindult. Én hiszem azt, hogy a MIÉP-nek esélye van. Esélye van, mert olyan hiányt tud pótolni, amit a jelenlegi politikai közéletben egy sem. Főleg azzal, hogy lightosodott a Jobbik, és sok olyan butaságot csinál, amely hiteltelenné teszi. És főleg itt az elnökéről beszélek. Én nagyon sok Jobbikost ismerek, akik tisztességes magyar emberek, és nemzeti elkötelezettségűek. De hát ez van. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a MIÉP egy nagyon markáns, de kivitelezhető programban gondolkodik, akkor van esélye. Csak az én meglátásom szerint ma magyar országon egy nemzeti radikális pártnak 3 ciklusban minimum gondolkodnia kell. Egy hosszú távú programot kell neki felállítani és az én megítélésem szerint az igazi rendszerváltás, és annak a csúcspontja a harmadik stációban lehet, amikor a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát helyre állítjuk. Én Szent Koronás vagyok. Az első stáció az, hogy be kell kerülni a parlamentbe. Mert a parlamentben való szószólás az, amire odafigyel a politika és azt nem törölhetik ki. A második stáció, kormányra kell kerülnie. És ehhez olyan nemzetmentő programra van szükség, és annyira koncentrált erőre van szükség, ami lehetővé is teszi. És ekkor jön a harmadik stáció, hogy visszaállítani Magyarország tekintélyét. És ez másképp nem megy. Sajnos azt kell látnunk, hogy a magyar politikában a parlamenti pártok mindig négy ciklusban gondolkodnak. Hatalomban maradni minden áron. Na most ezt látjuk a Fidesz részéről, ezt látjuk a bal liberálisról, mindent meg akarnak tenni ahhoz, hogy le tudják váltani a kormányt. Egy pártnak nem lehet az a fő programja, hogy leváltani a kormányt, ha nem teszi mellé, hogy mit akar helyette. Tehát nekünk, amikor arról beszélünk, nemzetieknek egy nemzeti jövőképet kell felvázolni. Ez a nemzeti jövőkép ott kezdődik, hogy a gyerekeink. Mert ezt négy ciklusban nem lehet végig vinni. Kezdjük ott, hogy az oktatás az katasztrofális. Teljesen elbutítják a gyermekeinket, a nemzeti öntudatra nem is nevelik. Megnézzük a Magyar Tudományos Akadémiát, magyarellenes, nemzetellenes, magyar tudatot ki akarja iktatni a közgondolkozásból. Ha megnézzük a médiát, az egyperces hír és sztárságra alapozza. Egyszerűen magyar kultúra, hacsak ilyen elrejtett módon jelenik meg a közmédiában. Sokkal nagyobb a baj ma magyar országon, mint amit az emberek észrevesznek. Ez a migráns kérdés eltakar mindent. Én nem azt mondom, hogy én támogatom azt, hogy a migránsok jöjjenek be. Nem támogatom, de annál sokkal nagyobb bajok vannak ebben az országban. Az én víziómban egy vállalkozó állam az, ami megoldást adhat magyar országnak. Az a buta, hazug, liberális eszme, hogy a legrosszabb tulajdonos az állam, az akkora ordenáré hazugság, amit a magyar társadalom elfogadott. És mit csinál most a jelenlegi kormány? Nem azt, hogy vállalkozna, és azt mondaná: itt van kérem szépen fölmérem a magyar potenciát, mi az a szellemi, erkölcsi, anyagi alap, amire alapozhatnék egy új nemzetstratégiát, felépíteni, és egy új alternatívát felállítani. A jelenlegi külföldi kereskedelemmel, cégekkel kapcsolatban. Nem. Minél több idegen tőke jöjjön be. Minél több idegen vállalkozás, ami azt jelenti, hogy ott bérrabszolgaságban foglalkoztatják a magyar munkavállalókat. Azt a munkakultúrát, ami eddig Magyarországot híressé tette, mert a magyar közoktatásban, még a szocializmusban is sokkal több nemzeti és racionalitás volt. Én műszaki ember vagyok. Én 80-100 ember építésvezetőjeként dolgoztam. Nagyon jól láttam azt, hogy vannak olyan melósok, akik tényleg csak arra jók, hogy ide culágerkedjen. De vannak olyan szakmunkások, akik 4-5 szakmában vannak otthon, és Jolly Jocer-ként lehet használni. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy személyben benne van az az összpontosított kreativitás, az adott probléma megoldására, amivel a részfoglalkoztatásban nem tudja kiélni magát, és nem is fogja élvezni a munkát. Mert az igazi magyar melós soha nem csak a kézzel dolgozott. Először szívvel, ésszel, és utána kézzel.

 • 2006-ban a Gyurcsány - kormány hazugságainak leleplezése idején nagy volt a felbuzdulás a Kossuth tériek szervezkedése, és te ebben vezető szerepet vittél. Hol tartanak most azok a szervezetek, amelyek szükségszerűen megszenvedték az elmúlt éveknek a reménytelenségét, és azt az általános apátiát, amelyben a baloldal, jobb oldal egyaránt leledzik?

 • Először is. 2006 volt a magyar társadalom szempontjából az a fellángolás, ami lehetőséget adott volna arra, hogy rendezzük sorainkat. Csak az volt a baj, hogy a Kossuth tériek, és az ország több 78 helyi tüntetése magára maradt. A politika nem támogatta. Egyedül Csurka István jött ki a Kossuth térre, és szónokolt még az első napon. Esőben. De a többi párt egyik sem. Megkerestük a jobbikosokat is. A jobbikosoknak az volt az üzenete, Vona Gábornak, hogy a Kossuth tériekről szó se essék. Szóval a Kossuth tér egy nagy lehetőség lett volna arra, hogyha a hivatalos politika bármelyik része azt mondja, hogy a Kossuth térieknek igaza van. Csak egy gond volt minden pártnak. amikor azt mondtuk, hogy magyar ország felemelkedésének a záloga a Szent Korona. Ettől kezdve nem volt politikai támogatásunk. Volt egy beszélgetés, amikor október 23.- ára készült a kormány, és a Parlament Caffe-ban az egyik Fideszes politikussal találkoztunk, és elmondtam neki, hogy ha győzni akartok, ha azt akarjátok, hogy rendbe tegyük az országot, itt van a lehetőség. Álljatok mögénk. Mi leszünk az a vídia, ami áttöri azt a betonfalat, amit a balliberális hazaárulók felépítettek a nemzet számára, mi áttörjük, de támogassatok minket. Nem pénz kell nekünk, hanem az az erkölcsi, politikai támogatás, ami megerősít bennünket. Ennyiben maradt a dolog. Ez az ember Rogán Antal volt. Tehát a Fidesz nem vette. És ha emlékszünk 2006. október 6.-ra, amikor Orbán Viktor a parlament lépcsőjéről beszélt, és arról beszélt, hogy szakértői kormányra van szükség. Mit jelent a szakértői kormány? Nagy koalíciót. Na most, aki Gyurcsánnyal akar koalícióra lépni, az már nem a nemzet része. Az már nem a nemzet része. Én ott be is szóltam a Fideszeseknek a színpadról. Meg is sértődtek, nem is nagyon kedvelnek engem, de hát lelkük rajta.

 • Csurka Istvánnak az igazságát hogy lehet tovább vinni?

 • A jelenlegi helyzet sokkal rosszabb, mint amikor Csurka még élt. Sokkal rosszabb. Egyrészt azért, mert a jelenlegi kormány, és a polgári szövetség nemzeti köntösbe bújtatja magát, és úgy tetszeleg, mintha ő mentené meg a balliberális oldaltól a hazát. Holott nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy ha megnézzük a Fidesz kormánynak az intézkedéseit, és ami a társadalom szociális állapotát tudná javítani, akkor nem egykulcsos áfát vezetne be. Akkor az oktatással kezdte volna a reformot. És a Bolognai tervet kisöpörni az országból. Abba, ami a nemzeti öntudatot növelné, abban a Fidesz iszonyú nagy mínuszban van. Ettől kezdve nem mondhatja magát nemzetinek. Ettől kezdve nem. Mert az a kormány, amelyiknek nincs nemzetstratégiája nyilvánosan, ami húsz, harminc, vagy ötven évre, az számomra nem létezik. Azért nem létezik, mert simán megélhetésű politikusokból áll. A másik része a dolognak. A legnagyobb tragédia a magyar nemzeti oldal számára, hogy nem tudott még kinevelni egy olyan miniszterelnök személyiséget, aki alternatívája lehetne Orbánnak. Mert ettől kezdve mindenki azt hiszi, hogy az ő kis szemétdombján lehet megcsinálni a nagy rendszerváltást. Nem igaz. Nem igaz. Egyrészt azért, mert nincs meg hozzá a médiánk, nincs meg hozzá a pénzünk, és nincs meg hozzá az a vezéregyéniség, aki mögé oda lehetne állni. Én, jómagam '83 óta ellenzéki vagyok. A Beszélőbe írtam cikket, még '83-ban. Amikor még teljesen más volt a Beszélő gárdájának az arculata. És azóta is ellenzéki vagyok. Azt kell mondanom, hogy most rosszabb. Mert '90-ben volt remény. Volt remény azt mondani, hogy... Igen ám, csakhogy a négy igenes népszavazással kialakult az a helyzet, hogy a népnek nincs joga beleszólni abba, hogy ki legyen a köztársasági elnök, hogy a parlament ilyen választási törvényt fogadott el, hogy egyszerűen mindent, ami ma magyar országon értéket termelhetne, azt elprivatizálta. És itt beleértem a kultúrát, a gazdaságot, a mezőgazdaságot, a művészetet, az oktatást, mindent. És ha megnézik a mai gyerekeknek a tankönyvét, főleg a történelem könyvét, katasztrófa. Nekem 7 unokám van. És ez a 7 unoka, amikor arról beszélek, hogy magyarság, meg 1948, 1956, és mondom mutasd a könyvedet. '48 - Akkora katyvasz van abban a könyvben, hogy nekem kellett előszedni az internetről, nézzük meg kronológiai sorrendben, mi történt 1848-ban. Tehát direkt összezavarják. És a legnagyobb tragédia: a mai fiataloknak nincs nemzettudatuk. Amikor arról beszélek, hogy te magyar vagy, és szereted a hazádat? Rám néz csodálkozva. Miért kéne szeretnem? Igaza is van, mert a mai gyerekeknek nincs jövőképük. Nincs meg az a biztonság, amelyet egy hazának feltétlenül garantálnia kellene az utódoknak. Ez a garancia hiányzik. És amikor azt látják, hogy a szüleik, akik kétkezi munkások - ezekből van a legtöbb ma magyar országon - az egyik napról a másikra él, dolgozik szakadásig, mégsem halad semmire, és meg sem becsülik. És ez a legnagyobb tragédia. És ott van a jövedelemolló, ami már teljesen ki van nyílva, és azt látja, hogy az ország 2 vagy 5 százaléka dőzsöl az ország javaiból, és a lakosság egyharmada - Bogár László már 8 évvel ezelőtt leírta, hogy a lakosság egyharmada partvonalon kívülre került. Akkor lehet itt arról beszélni, hogy nemzeti kormányok? Vagy nemzeti pártok? Hát hallott már valaki a magyar parlamentben egy ilyen mondatot? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Képviselő társaim; én a hazaszeretetem jogán nem szavazom meg ezt a törvényt. A hazaszeretet szó ki van iktatva a magyar politikai szótárból.

 • Mi a megoldás

 • A megoldás a következő. Én most azt látom, hogy azok a pártok, - nem a kamu pártok akik csak a pénzre hajtanak - hanem azok a pártok akik tényleg nemzetinek tartják magukat. És ez nagyon fontos. Szeressék ezt a hazát. És ha kell vállalják a mártíromságot is. Mert nehogy azt higgye bárki is, hogy aki tisztességgel, becsülettel kiáll a politikai porondra, és elmondja közérthetően, világosan, hogy mi a baj, és mi a megoldás, hogy azt nem fogják akár politikai hullává minősíteni, akár lejáratni. Meg fogják tenni. De itt az a kérdés, hogy egyrészt a nemzeti oldal, hajlandó e magának elfogadni egy zászlót. Mert több zászlóval meghalunk. Egy zászló. És én most a MIÉP-et ajánlom. Egyrészt azért, mert van múltja, ismerik még a nevét, másrészt tisztességes, nemzeti érzelmű, radikális emberek tartották fenn a MIÉP nimbuszát. Tehát én óvnám attól akár a MIÉP-et is, és a nemzeti oldalt is, hogy leegyszerűsítsék az ország problémáját etnikai problémává. Mert nem etnikai kérdés, hogy ki a hazaáruló. Mert lehet zsidó is nemzeti, lehet a tót is. A magyar is lehet hazaáruló. Itt nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy a nemzeti oldal össze tudja e ollózni az elmúlt 27 évben készült olyan anyagokat, amit például Halász Józsi, vagy Siklaki István, vagy Csurka István tett, letett az asztalra. Össze kell ollózni. Mert megvan a nemzeti program, csak ezt rendszerbe kell szedni, és nem szabad áltatni az embereket. Nehogy azt higgyük, hogy most a MIÉP, ha bekerül a parlamentbe, le fogja tudni váltani az Orbánt. Nem fogja tudni leváltani. De meg tudja mondani az igazságot, és meg tudja mutatni a parlamentben, hogy mi a megoldás. És nem úgy kell politizálni, ahogy Vona Gábor elkezd személyeskedni a miniszterelnökkel, hanem konkrét dolgokban kell ezeket, az ország sorsát meghatározó sarokpontokat tisztázni. És ez a megoldás. Nem szabad félni, merjünk magyarok lenni - ahogy Teleki Pál mondta - ; mert mit jelent az, hogy magyar vagyok? Egyrészt tudom azt, hogy nekem van egy hazám. Mert senki ne higgye azt, hogy magánemberként, személyként meg tudja érni azt a szabadságot, amit a hazája nem ad meg neki. Nem tud. És ha kimegy külföldre - nagyon sokan kimentek külföldre, és mindegyik mondja, hogy ő haza akar jönni, mert ő ott csak egy jöttment. És akkor is fél pénzért dolgoztatják, ha be vannak jelentve. Nem úgy van ám, hogy ugyanannyit keresnek, mint az ottani őslakosok. A fenét. És milyen munkára keresnek embereket főleg? Vagy nagyon kvalifikált kell, itt a szakmunkásokat is beleértem, vagy az alja munkát végzik el. De akkor sincs meg a becsületük. Van egy barátom, aki 25 évig hellyel - közel folyamatosan német országban dolgozott. Azt mondta, addig amíg ő volt a szerelésvezető, ő ugyanannyi pénzt kapott, mint a segédmunkás. A német segédmunkás. De ez a pénz is jóval több volt, mint amit itt megkeresett volna Magyarországon. Az megint egy másik kérdés, mikor azt mondják, hogy európai béreket kell adni. Ahhoz, hogy európai bérek legyenek, ahhoz egyrészt magyar gazdaság kell, mert a külföldi nem fogja, és a külföldi nem azért jött ide, mert ő európai béreket akar nekünk adni. Ő akar egy jó munkaerőt, olcsó bérért. És ez nem megoldás, amit a Fidesz csinál, az, hogy csinálja a megállapodásokat a különböző multinacionális cégekkel.

 • Utolsó kérdésem: mi a buktatója a MIÉP-nek?

 • A MIÉP-nek az a buktatója, ha nyíltan elkezd rasszistázni. Egyrészt azért, mert a magyar nép nem antiszemita, nem rasszista. És amikor stigmatizálnak egy pártot, hogy cigányozik, vagy zsidózik, attól kezdve a magyar nép eltávolodik tőle.

 • Hogy lehet a cigánykérdésről, és zsidókérdésről úgy beszélni, hogy nem mondjuk hogy cigány, vagy nem mondjuk, hogy zsidó?

 • Nagyon egyszerű. A dolgot kell megjegyezni. Ha azt mondom például - amit a Fidesz meg is próbált, és a balliberális oldal elnyomott, hogy azt mondta, csak akkor van családi pótlék, ha járatod iskolába a gyerekedet. Kész. A másik: nem szabad bedőlni a balliberális kozmopolita újságíróknak, értelmiségnek. Mert azok nagyon szeretnek fasisztázni, leantiszemitázni politikusokat, de amikor arról beszélek, hogy kérem szépen a magyar vállalkozó - és nem egy Mészárosra van szükségünk, hanem sokkal több Mészárosra lenne szükségünk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan típusú vállalkozások, ami csak kormányzati szinten kezelhető, és sikeressé tehető. Mert mi kell? Itt van például a mezőgazdaság. A mezőgazdaságban itt vannak az óriási földterületek, a legegyszerűbb terményeket fogják nagyüzemi módon termelni. Egy traktorral, egy emberel, vagy már az sem kell, mert már műholdról is tudják vezényelni, de mi van akkor, amikor arról van szó, hogy a magyar lakosságnak is magyar élelmiszerre volna szüksége? Nem szójára, vagy kukoricára, vagy búzára, vagy csak árpára, hanem olyan zöldségekre, amit régebben a bolgár kertészek megtermeltek. Ma már azt tapasztaljuk, hogy a vidék nem akar - a vidéki ember nem akar földdel foglalkozni. Ráadásul el is vannak öregedve. Tehát meg kell teremteni - és ezt megint csak kormányzati szinten lehet megcsinálni - azt, hogy vissza kell állítani a "háztályinak" a rendszerét, vissza kell állítani azokat a termelő szövetkezeteket, ami a gazdák tulajdonában van, és nem állami tulajdonban van. Sokféle vállalkozási szinten kell megjeleníteni Magyarországon a termelést. És a mezőgazdaság kulcskérdés. És az megint egy kulcskérdés, hogy megnézzük azt, hogy a magyar társadalom, és a magyar természeti adottságok mire adnak lehetőséget. Én biztos, hogy újra kezdeném a cukorrépa termelést, és kötelező kvótát adnék a nagybirtokosoknak, hogy ennyit neked le kell termelni a haza javára. A szabadpiac az nem jelenthet szabadrablást. És ma Magyarországon a szabadpiac szabadrablást jelent.   

A fiatalság megszólítása

Beszélgetés Ferenczy Lászlóval

 • Köszöntöm Ferenczy Lászlót. Miért jött el a MIÉP rendezvényére?

 • Én is csalódott vagyok a parlamenti jobboldalban. A MIÉP-ben bíznék. Mondhatom, hogy már történelme van a MIÉP-nek a rendszerváltás óta, és talán tényleg az egyetlen, számomra hiteles párt, amely mögött tényleg olyan értelmiségieket látok, akik valóban nemzeti oldalról tudják az országot irányítani.

 • Nagyon nagy volt itt a hitelvesztés a radikális oldalon. Mi lehet az oka? Nem a MIÉP-re gondolok, hanem az egész országra.

 • Jobbikos voltam, tehát az utolsó két választáson rájuk szavaztam. A jobbik vezetője, Vona Gábor tett, és mondott olyan dolgokat, ami tőlem nagyon távol áll.

 • Például?

 • Vallási kérdésben, nyitottságban olyan dolgokat is mondott, amitől korábban elzárkózott. Ez a nyíltság, ez a nyitottság iszlámmal kapcsolatban is...

 • Mit mondott ezzel kapcsolatban?

 • Pontosan én sem tudom.

 • Azt mondta, hogy az iszlám a jövő reménysége.

 • Valami ilyesmi volt, igen.

 • A kérdés az, hogy milyen jövő az, ahol az iszlámban reménykedünk? Mert a magyar jövő, az Hunyadi Jánosnak a jövője, Dobó Istvánnak a jövője. Zrínyi Miklósnak a jövője. Magyarok vagyunk, az iszlám az ellenségünk, és nem csak egyszerűen egy vallás, hanem egy terrorszervezet.

 • Így van. Vallási kérdésekben azért annyira nem vagyok ott. Történelemben talán egy picit jobban. Ugye az iszlám, ha a törököket nézzük Hunyadi János az elsők között van az én értékrendemben, akire tényleg büszke lehetek, mint magyarra. Vallási téren én inkább elzárkóznék, nem is mennék bele, nem is szeretnék vele foglalkozni. Engem az ország építése érdekelne, hogy a családokat újra lehessen egyesíteni. Ugye most már szétverték a családokat, hogy minél jobban ki tudják használni az embereket, az egyéneket. És a közösség. A közösség nagyon fontos. A közösség építi fel a nemzetet, az országot. Ha ezt megszüntették, mert megszüntették, eltaposták, létjogosultság ugye nincsen. Ha egy kicsit erősebb egy szervezet, akkor már a mai hatalmak ezek ellen fellépnek. S ezért ugye a családok is megszűntek, a közösségek is megszűntek. Most talán úgy látom, hogy az elkeseredett nemzeti oldal az próbál erőre kapni, csak én ott látom a bajt, hogy szanaszéjjel vagyunk. Ha ezek az erők tudnának egyesülni, akkor én látnék ebben reális lehetőséget. Most egyenlőre keserűség van a szívemben, de remény is van a szívemben. Bízok benne, hogy ez a nemzet, ez az ország azért valahová még el fog jutni abból amiben most tart - van - jelenleg. Bízom, hogy lesz még Hunyadi Jánosunk, Horthy Miklósunk. Én ezért vagyok itt.

 • 400 párt készül arra, hogy majd 2018-ban labdába rúg. Nem kell mondjam, hogy a 400, és ennek jelentős része pont azért lett létrehozva, hogy semmi ne legyen, hogy megossza a nemzetet. Így biztos nem tud elérni egyetlen parlamenten kívüli párt sem semmit. Mi a megoldás?

 • A nemzeti oldalt egyesíteni. A valódi nemzeti oldalt egyesíteni. Nekem van több szimpatikus párt is, illetve mozgalom a látókörömben, de ha nem fognak egyesülni ezek az oldalak, akkor csak veszítünk. Mindenki veszít.

 • Soroljunk fel néhányat, amelyeknek a szövetsége elképzelhető.

 • Elsősorban, mint vezető párt, én a MIÉP-ben, mert számomra most már egy történelmi párt, nem maradtak hűtlenek a kezdetekhez. Én nagyon szeretném még a Berta Szilvia féle oldalt is itt megnyerni, és igenis a radikális oldalt, mint fiatalságot, mint ütőképes lendületet, én ezeket a szervezeteket, mint például a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom. László Attilát én nagyon tisztelem - a MÖM-nek a vezetője - a munkássága... egyszerűen felérni nem tudom, hogy emberek hogy tudnak ennyi energiát belevinni, és csodálom is ezért ezeket az embereket. De hát vannak betiltott szervezetek, illetve föld alatti szervezetek, akikről nincsen úgy nyilvánosság, nem aktivizálják magukat facebook oldalakon, meg ilyeneken. Ezeket mind össze kéne valakinek fogni. Kéne egy embernek lenni, vagy kettőnek, vagy egy erősebb csoportnak, aki ezeket összerántja. És én őbennük reménykedem, bízom.

 • A MIÉP alkalmas arra, hogy megújult formájában, új elnökével élére álljon ennek a folyamatnak?

 • Bízom benne. Máskülönben nem lennék itt. Nagyon fontos a fiatalság és az erő mellett az a bölcsesség, amivel a MIÉP rendelkezik.

Nemzetközi sajtótájékoztató a Parlament előtt

Nagy Tibor elnök 2017. november 15. 

 A Magyar Igazság és Élet Pártja nemzetközi sajtótájékoztatót tartott 2017. november 15-én az Országház oroszlános lépcsőjénél. Az eseményről számos magyarországi médium mellett a CNN és az Al Jazeera is tudósított, az MTI és a kormányzati felügyelet álló médiumok bojkottálták. A sajtótájékoztató felvételének megtekintéséhez kattintson:SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja alapításától fogva tiltakozik a korrupció minden formája ellen. Jó okunk van erre, mert amit örököltünk a pártállamtól, az a rendszerváltás során még súlyosabb lett. Az elmúlt két ciklusban állami monopóliummá vált a korrupció.
A miniszterelnök Fejlesztési Kabinetet állított föl, és abban egy személyben dönt sokmilliárdos középítési pályázatokról. Eddig is hozzá futottak a szálak, ám az nem volt a rendszer része. Mondhatom úgy is, hogy Magyarország a Fejlesztési Kabinettel Orbán-uradalommá vált, ahol ő hozza a törvényeket és ő dönt azokra hivatkozva saját köre gazdagodásáról.
Az ország sorsát befolyásoló adócsomagban konkrét emberekre szabják az adókedvezményt, ahol az átlagembertől mindent elvonnak, a kiválasztottak mindent visznek. Ez azt jelenti: Magyarországon megszűnt a jogállam! Mindent a Keresztapa dönt el, cserébe a szerencsések úgynevezett TAO-t utalnak Felcsútra stadion és vasút építésre, szállodára, és más Orbán-családi célokra. A pályázatok elbírálásánál a versenyképesség európai normái semmit nem számítanak. A nyugaton elfogadott árak többszöröséért épít a nyertes, akinek személyéről minden esetben Orbán Viktor dönt. Visszasüllyedtünk a középkorba, az adófizetők csak nyírandó és levágandó birkaként jelennek meg a hatalom gondolkodásmódjában. Az emberek alapvető jogai nem sérülnek, hanem megszűntek.
Nincs igazságszolgáltatás, a bírók lázadoznak Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal vezetője ellen, aki Szájer József fideszes európai képviselő feleségeként magánbirodalommá szervezte a bíróságokat. A bírók egy része majdnem nyíltan hord narancsos vagy szegfűs pártjelvényt. Aki nem áll be a sorba, azt kizárják, eltiltják. Szepesházi Pétert a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját Handó Tünde hivatalvezető asszony személyesen tiltotta le a média nyilatkozattól, mert egy ízben azt mondta:
"Handó Tünde nagyon tehetséges ember, bíró, vezető, de az a centralizáció és önkény, amit megvalósított, minden erényét, és kezdeti eredményét lerombolta."
Ez bizony nagyon enyhe észrevétel, de még ennyit sem lehet kimondani. Szepesházi bíró úr helyett a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében mondom ki az igazságot: Magyarországon a törvényes rend része lett, hogy vannak első, másod és harmadosztályú állampolgárok.
Az első osztály a miniszterelnök családja és közvetlen üzleti köre.
A másod osztály a Fidesz támogatói, akik az állami állások révén vannak lefizetve.
A harmadosztályhoz tartozik több mint kilencmillió ember: ők a páriák, a kitaszítottak, akiknek ha látástól vakulásig dolgoznak, akkor sem jut annyi, hogy megéljenek. Jelentős részük külföldre menekül, vagy belerokkan a reménytelenségbe. Az Európai Unióban a Magyarországról menekültek nagyobb számban vannak jelen, mint az iszlám bevándorlók, de erről senki nem beszél. Nincs az Európai Unióban még egy ország, amely ekkora GDP termelés mellett afrikai szintű életminőséget nyújtana a többségnek.
Nincs ügyészség, mert az is gebinbe került az állampárti vérügyészségen egykoron tevékenykedő Polt apuka és Péter fiacskája révén. Az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ág helyett a Pintér-maffiózó rendőrséggel együtt az elnyomó hatalom részévé vált. Ugyanúgy mint az állampárti diktatúrában. Miközben a törvénygyárrá süllyesztett Országgyűlés közel kétharmados felhatalmazással átláthatatlan és egymásnak ellentmondó törvénycsomagok ezreit gyártja, a jog, az erkölcs és a jó ízlés megszűnt mértékadó lenni Magyarországon. 
Nem lennénk Csurka István alapítónk szellemi örökösei, ha csak a bajokat leltároznánk és nem adnánk megoldási javaslatot.

Javasoljuk: három ciklus után senki ne indulhasson országgyűlési választáson, és ne tölthessen be vezető állami tisztséget, ne lehessen miniszterelnök, miniszter, és országyűlési képviselő sem. Ennek érdekében a Magyar Igazság és Élet Pártja a nyilvánossághoz fordul, miután az Országyűlésben ülők saját érdekükben érdekszövetségbe tömörültek Gyurcsánytól Orbánig és mindenki aki közöttük van, ebben az erőtérben mozog. Mindannyian, kivétel nélkül. Semmit nem tesznek azért, hogy a korrupció valóban megszűnjön. A MIÉP társadalmi összefogást javasol:
Kezdeményezzük valamennyi parlamenten kívüli párt és civil szervezet egyeztetését a korrupció rendszerének felszámolására. Hozzuk létre a Korrupcióellenes Ligát! A résztvevők önmagukra kötelezően vállalják, hogy három ciklusnál nem tölthetnek többet a legmagasabb szintű köztisztségben, és ezt a jelenlegi vezetőktől is megköveteljük. Amint lehetőség lesz rá, törvénybe foglaljuk és érvényesítjük azokkal szemben akik ma szembe mennek a népakarattal. 
A Korrupcióellenes Liga bojkottálja a korrupciót tevőlegesen vagy tétlenséggel életben tartó valamennyi parlamenti pártot! A Korrupcióellenes Liga támogatói közül senki ne szavazzon rájuk! A felelősökbe minden eddigi állami vezető, minden jelenlegi országgyűlési képviselő beletartozik, és a kör koránt sem teljes: a támogatókat és haszonélvezőket néven kell neveznünk Simicskától Csintalan Sándorig, valamennyi politikai szélkakast egészen a tájékozatlan szavazóig, aki haszonszerzésből vagy tudatlanságból segít életbentartani a korrupció rendszerét. 
Elszámoltatjuk az offshore fejlesztési maffiát! Előre figyelmeztetjük az államszervezetbe épült maffiózókat: minden a Fejlesztési Kabinetben hozott versenyt kizáró közpénzmosó döntés, a letelepedési kötvény üzlettől a Magyarországról idegen országba vezetett pénzmozgásig érvénytelen, és azt el fogjuk számoltatni! A Korrupcióellenes Liga ma is az ország legnépesebb pártjára épül, megtestesíti a parlamenti rendszerből kiábrándultak legnagyobb tömegét, a közakaratot. 
Állítsuk bíróság elé azokat akik kialakították, fenntartják és működtetik a korrupció rendszerét! A feladatát betölteni nem képes államhatalommal párhuzamosan állítsunk jelölteket az Országos Bírói Hivatal, a Belügyminisztérium és az Országos Főügyészség élére. Állítsuk helyre a demokráciát! A MIÉP országjárásba kezd a Korrupcióellenes Liga megszervezésére és a kompromisszumos alternatív jelöltek kiválasztására. 


              Budapest, 2017. november 15-én. 


                                                            Nagy Tibor
                                                              a Magyar Igazság és Élet Párta elnöke

Stúdiópercek Nagy Tibor MIÉP elnökkel: 


MIÉP fórum Drábik Jánossal megtekinthető a linkre kattintva: