Magyar Igazság és Élet Pártja
"Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar" 

Aktuális

kapcsolat:

Minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni..."       

Csurka István, 1997.

Tiszaeszlár akkor is magyar marad, ha az egész ország elvész! Ha egy talpalatnyi földünk van, megvetjük a lábunkat és az egész országot megszabadítjuk!

A Magyar Igazság és Élet Pártja feltámadt hamvaiból és egyre erősödik!"  

Nagy Tibor, 2017.

Nagy Tibor,

a Magyar Igazság és Élet Pártja

országos elnöke

Nemzetközi sajtótájékoztató a Parlament előtt

Nagy Tibor elnök 2017. november 15. 

 A Magyar Igazság és Élet Pártja nemzetközi sajtótájékoztatót tartott 2017. november 15-én az Országház oroszlános lépcsőjénél. Az eseményről számos magyarországi médium mellett a CNN és az Al Jazeera is tudósított, az MTI és a kormányzati felügyelet álló médiumok bojkottálták. A sajtótájékoztató felvételének megtekintéséhez kattintson:

 https://youtu.be/3H-oVFDE7Bc


 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Igazság és Élet Pártja alapításától fogva tiltakozik a korrupció minden formája ellen. Jó okunk van erre, mert amit örököltünk a pártállamtól, az a rendszerváltás során még súlyosabb lett. Az elmúlt két ciklusban állami monopóliummá vált a korrupció.
A miniszterelnök Fejlesztési Kabinetet állított föl, és abban egy személyben dönt sokmilliárdos középítési pályázatokról. Eddig is hozzá futottak a szálak, ám az nem volt a rendszer része. Mondhatom úgy is, hogy Magyarország a Fejlesztési Kabinettel Orbán-uradalommá vált, ahol ő hozza a törvényeket és ő dönt azokra hivatkozva saját köre gazdagodásáról.
Az ország sorsát befolyásoló adócsomagban konkrét emberekre szabják az adókedvezményt, ahol az átlagembertől mindent elvonnak, a kiválasztottak mindent visznek. Ez azt jelenti: Magyarországon megszűnt a jogállam! Mindent a Keresztapa dönt el, cserébe a szerencsések úgynevezett TAO-t utalnak Felcsútra stadion és vasút építésre, szállodára, és más Orbán-családi célokra. A pályázatok elbírálásánál a versenyképesség európai normái semmit nem számítanak. A nyugaton elfogadott árak többszöröséért épít a nyertes, akinek személyéről minden esetben Orbán Viktor dönt. Visszasüllyedtünk a középkorba, az adófizetők csak nyírandó és levágandó birkaként jelennek meg a hatalom gondolkodásmódjában. Az emberek alapvető jogai nem sérülnek, hanem megszűntek.
Nincs igazságszolgáltatás, a bírók lázadoznak Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal vezetője ellen, aki Szájer József fideszes európai képviselő feleségeként magánbirodalommá szervezte a bíróságokat. A bírók egy része majdnem nyíltan hord narancsos vagy szegfűs pártjelvényt. Aki nem áll be a sorba, azt kizárják, eltiltják. Szepesházi Pétert a Budai Központi Kerületi Bíróság bíráját Handó Tünde hivatalvezető asszony személyesen tiltotta le a média nyilatkozattól, mert egy ízben azt mondta:
"Handó Tünde nagyon tehetséges ember, bíró, vezető, de az a centralizáció és önkény, amit megvalósított, minden erényét, és kezdeti eredményét lerombolta."
Ez bizony nagyon enyhe észrevétel, de még ennyit sem lehet kimondani. Szepesházi bíró úr helyett a Magyar Igazság és Élet Pártja nevében mondom ki az igazságot: Magyarországon a törvényes rend része lett, hogy vannak első, másod és harmadosztályú állampolgárok.
Az első osztály a miniszterelnök családja és közvetlen üzleti köre.
A másod osztály a Fidesz támogatói, akik az állami állások révén vannak lefizetve.
A harmadosztályhoz tartozik több mint kilencmillió ember: ők a páriák, a kitaszítottak, akiknek ha látástól vakulásig dolgoznak, akkor sem jut annyi, hogy megéljenek. Jelentős részük külföldre menekül, vagy belerokkan a reménytelenségbe. Az Európai Unióban a Magyarországról menekültek nagyobb számban vannak jelen, mint az iszlám bevándorlók, de erről senki nem beszél. Nincs az Európai Unióban még egy ország, amely ekkora GDP termelés mellett afrikai szintű életminőséget nyújtana a többségnek.
Nincs ügyészség, mert az is gebinbe került az állampárti vérügyészségen egykoron tevékenykedő Polt apuka és Péter fiacskája révén. Az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ág helyett a Pintér-maffiózó rendőrséggel együtt az elnyomó hatalom részévé vált. Ugyanúgy mint az állampárti diktatúrában. Miközben a törvénygyárrá süllyesztett Országgyűlés közel kétharmados felhatalmazással átláthatatlan és egymásnak ellentmondó törvénycsomagok ezreit gyártja, a jog, az erkölcs és a jó ízlés megszűnt mértékadó lenni Magyarországon. 
Nem lennénk Csurka István alapítónk szellemi örökösei, ha csak a bajokat leltároznánk és nem adnánk megoldási javaslatot.

Javasoljuk: három ciklus után senki ne indulhasson országgyűlési választáson, és ne tölthessen be vezető állami tisztséget, ne lehessen miniszterelnök, miniszter, és országyűlési képviselő sem. Ennek érdekében a Magyar Igazság és Élet Pártja a nyilvánossághoz fordul, miután az Országyűlésben ülők saját érdekükben érdekszövetségbe tömörültek Gyurcsánytól Orbánig és mindenki aki közöttük van, ebben az erőtérben mozog. Mindannyian, kivétel nélkül. Semmit nem tesznek azért, hogy a korrupció valóban megszűnjön. A MIÉP társadalmi összefogást javasol:
Kezdeményezzük valamennyi parlamenten kívüli párt és civil szervezet egyeztetését a korrupció rendszerének felszámolására. Hozzuk létre a Korrupcióellenes Ligát! A résztvevők önmagukra kötelezően vállalják, hogy három ciklusnál nem tölthetnek többet a legmagasabb szintű köztisztségben, és ezt a jelenlegi vezetőktől is megköveteljük. Amint lehetőség lesz rá, törvénybe foglaljuk és érvényesítjük azokkal szemben akik ma szembe mennek a népakarattal. 
A Korrupcióellenes Liga bojkottálja a korrupciót tevőlegesen vagy tétlenséggel életben tartó valamennyi parlamenti pártot! A Korrupcióellenes Liga támogatói közül senki ne szavazzon rájuk! A felelősökbe minden eddigi állami vezető, minden jelenlegi országgyűlési képviselő beletartozik, és a kör koránt sem teljes: a támogatókat és haszonélvezőket néven kell neveznünk Simicskától Csintalan Sándorig, valamennyi politikai szélkakast egészen a tájékozatlan szavazóig, aki haszonszerzésből vagy tudatlanságból segít életbentartani a korrupció rendszerét. 
Elszámoltatjuk az offshore fejlesztési maffiát! Előre figyelmeztetjük az államszervezetbe épült maffiózókat: minden a Fejlesztési Kabinetben hozott versenyt kizáró közpénzmosó döntés, a letelepedési kötvény üzlettől a Magyarországról idegen országba vezetett pénzmozgásig érvénytelen, és azt el fogjuk számoltatni! A Korrupcióellenes Liga ma is az ország legnépesebb pártjára épül, megtestesíti a parlamenti rendszerből kiábrándultak legnagyobb tömegét, a közakaratot. 
Állítsuk bíróság elé azokat akik kialakították, fenntartják és működtetik a korrupció rendszerét! A feladatát betölteni nem képes államhatalommal párhuzamosan állítsunk jelölteket az Országos Bírói Hivatal, a Belügyminisztérium és az Országos Főügyészség élére. Állítsuk helyre a demokráciát! A MIÉP országjárásba kezd a Korrupcióellenes Liga megszervezésére és a kompromisszumos alternatív jelöltek kiválasztására. 


              Budapest, 2017. november 15-én. 


                                                            Nagy Tibor
                                                              a Magyar Igazság és Élet Párta elnöke

Nagy Tibor MIÉP elnök

az Orbán-Netanjahu paktumról

az ÁKTV-ben

megtekinthető az alábbi linkre kattintva:  

https://youtu.be/G8krfXQyaHU

Stúdiópercek Nagy Tibor MIÉP elnökkel:

https://youtu.be/8lNHWDXVI28


MIÉP fórum Drábik Jánossal

megtekinthető a linkre kattintva:

https://youtu.be/UC-IXpEZN58


Nagy Tibor elnöki beszéde
Október 23-án

 


Hölgyeim és Uraim!

Kedves Barátaim!

Mi, a Magyar Igazság és Élet Pártja tagjai, támogatói és szimpatizánsai ünnepelni jöttünk össze ma, 2017. október 23-án. Ünnepünk lényegét három szóban foglalhatom össze: heroizmus, radikalizmus és tragikum. E három szónak az értelmét magunkkal kell vinnünk nem csak a mai napon, hanem egész életünk során. A heroizmusnak a magyar történelemben komoly hagyományai vannak, gondoljunk a nemrég megszólalt déli harangszóra, ami bennünket a Corvin-közben tartott megemlékezésünkön ért. Körbe jártuk a várost és minden szent helyen a Corvin-köztől a Széna térig leróttuk kegyeletünket a hősök és mártírok előtt. A déli harangszó emlékeztet bennünket 1456 diadalára a török ellen. Nincs ennél időszerűbb üzenet akkor, amikor az iszlám ismét támad, és előőrsei megérkeztek Magyarországra. Az 1456-os diadal közvetlen kapcsolatban van 1956-tal, hiszen Hunyadi János testi és szellemi ereje mellett Kapisztrán János jelentette a lelki erőt, és ő pontosan ezen a napon, október 23-án halt meg 1456-ban. Átadta a stafétát az 500 évvel később érkező forradalmároknak. Az a félezer év nem telt nyomtalanul, hiszen szabadságharcaink során Bocskai István, Báthory István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Horthy Miklós neve fémjelezte nemzetünk olthatatlan szabadságvágyát. Ellenségeink azt szokták mondani, hogy a magyarok minden szabadságharcukat elveszítették, de én azt mondom: minden szabadságharcunkat megnyertük annyiban, hogy eleink hősies küzdelméből erőt merítettünk, mint ahogy ma is azt tesszük, és biztosak lehetünk abban, hogy a magyar nép addig nem nyugszik amíg ki nem vívja szabadságát. Társaink ebben a katalánok, baszkok, írek, skótok, dél-tiroliak, és részeseink a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyarok, akikkel együtt kell kivívnunk a magyar nemzet teljes szabadságát.

A második nagy fogalom a heroizmus után aminek az értelmét ma meg kell világítanom: a radikalizmus. A KGB és a CIA (Szi Áj Éi) évtizedek kutatásával állapította meg a radikalizálódás fokozatait. Ezek a demoralizáció, destabilizáció, válság, zavargások és forradalom. A demoralizáció, azaz az erkölcsi értékvesztés a Rákosi-Kádár rendszer óta folyamatos, gondoljunk az államvallássá tett istentagadásra, vagy a "tiéd a gyár, lopd haza" mozgalomra, amit országunk vezetői és kitartottjaik ma is gyakorolnak. Mindenki ismeri Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Leisztinger Tamás és sok más köztolvaj nevét. Az erkölcsi züllést követő destabilizációban az ország széthull, ennek is tanúi vagyunk. Az emberek nem bízhatnak egymásban, a rosszak még több bűncselekményt követnek el, a jók pedig úgy érzik, magukra maradtak, egyedül vannak. Ezt követi a válság, amiben most nyakig benne vagyunk, nem kell ismertetnem az oktatás, az egészségügy, a népesedés-elvándorlás kérdéseit, melyek megrengették társadalmunkat. Azt is tudjuk, ha nem sikerül megállítanunk ezt a folyamatot, zavargások és akár forradalom is következhet, amire a jelenkori politikai szereplők közül egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártjának van mélyreható elemzése azon egyszerű okból, hogy rajtunk kívül egyetlen radikális párt sem maradt, pedig korábban azt hittük, hogy többen is vagyunk. A magyar embernek lélegzetet vennie is csak radikálisan lehet, más szavakkal azt is mondhatnám, hogy egész történelmünk során ki akartak irtani bennünket, és ez most is így van. Statisztikák, tények és adatok tömege igazolja állításomat: a nemzetpusztító erők 1956-ban és ma is ugyanazok. Nem a külső ellenségre kell elsősorban figyelnünk, hanem a belsőre, amely több mint száz éve megkaparintotta országunk kulcspozícióit. Ezeket az elvtárs-urakat seprűvel és nádpálcával kell kizavarnunk az Országházból, és ha másképp nem megy, székestől kell kicipelnünk őket!

A Szovjetuniónak kapóra jött 1956 nemzeti elégedetlensége, mert éppen előtte egy évvel kellett kivonulnia Ausztriából, és soron volt a magyarországi kivonulásuk is. Az elvtársak olyannyira elvetemültek, hogy már évek óta egymást akasztották föl, ahogyan Rákosi tette Rajk Lászlóval 1949-ben, és arra is emlékezünk, hogy 1956. október 6-án milyen díszes újratemetést rendeztek a kommunista tömeggyilkos Rajk Lászlónak. A nép elégedetlensége egyre nagyobb lett, - akárcsak most - és gyökeres változások váltak elkerülhetetlenné - akárcsak most -, amit az elvtársak nem vettek észre - akár csak most. Az orosz megszállás folytatásához vált elkerülhetetlenné a népelégedetlenség meglovagolása. Hányszor megtörtént a szemünk előtt az elmúlt évtizedekben, hogy a nép jogos elégedetlenségére olyan választ adtak, amivel a népnek még rosszabb lett. Pontosan ez az alapja ma a Kádár-nosztalgiának, mert miközben vallattak és akasztottak, gondosan ügyeltek arra, hogy a népnek munkája és kenyere legyen. Észre kell vennünk, hogy a mostani tolvaj politikai elitnél még a föld-buta Kádár-kommunisták is magasabb szinten álltak, mert ők nem pusztítottak ki országrészeket, nem vitték haza a teljes nemzeti vagyont és nem törekedtek a magyarság teljes kiirtására! Ez persze nem jelenti azt, hogy visszasírnánk őket, sőt: mostani fiaikkal, unokáikkal együtt kell őket elzavarnunk mindet! Lengyelország ebben a kérdésben is előttünk jár, ők az állampárt kiszolgálóinak hatalmas nyugdíját visszavették, és ma már csak átlagnyugdíjat kapnak. Kövessük őket! Kényszerítsük ki a luxusnyugdíjak eltörlését, és adjuk azt a legszegényebb nyugdíjasoknak!

A maival kísértetiesen egyező 1956-os médiában a szovjet tankok rendfenntartóknak voltak nevezve, a Vörös Hadsereget pedig a törvényesség őreinek mondták a rádióban és újságokban. Fasiszta ellenségről beszéltek, ugyanúgy mint ma. 1956 leverői és utódaik manapság bennünket csúfolnak fasisztának, ezért tisztáznunk kell valamit. Nem az számít, hogy mit mondanak, hanem az, hogy ki mondja. Tapasztalatból tudjuk, hogy az igaz jó magyar embereket akkor is és most is fasisztának nevezik, ezért ha tőlük halljuk, le kell fordítanunk: a fasiszta azt jelenti, igaz jó magyar ember, és ettől fogva nem kell szomorkodnunk miatta.

Ejtenünk kell pár szót a Nyugatról is, mert akkor is és most is téves nézetek terjednek róla. Akkor azt mondták, hogy Amerika és Nyugat-Európa szemben áll a Szovjetunióval. Tudnunk kell, hogy a II. világháborúban szövetséges Amerika és Szovjetunió még az '56-os forradalmunk kitörése előtt megegyezett, hogy a szovjet zónán belül Amerika semmilyen módon nem fogja megakadályozni a katonai beavatkozást. Akkor Amerika és Nyugat-Európa elárult bennünket, mert miközben a Szabad Európa Rádión keresztül uszítottak, az amerikai elnök és külügyminisztere naponta biztosította szovjet kollégáit a be nem avatkozásukról. Itt a Hősök terén és a Dózsa György úton pedig a megtévesztett emberek várták az amerikai gépek érkezését, ahogyan a rádióban ígérték. Ne legyenek illúzióink, az amerikai Liberátor azaz felszabadító repülőgépek nem szabadságot, hanem globális rabságot jelentenek számunkra. A Szovjetunió és a Nyugat nem csak háborús szövetségesek voltak Magyarország ellen, hanem számos közös vonást fedezhetünk föl bennük: a hagyományos értékek tisztelete, a hagyományos társadalmak lerombolása és a hagyománytisztelő ember elpusztítása ma is szándékuk. A mai világ középpontjában a fogyasztó áll, és aki nem akarja a génmanipulált élelmiszerüket fogyasztani, aki nem akar a tömegmédia ostobaságainak hitelt adni, aki nem akar az általuk kitalált politikai rend működtetésében részt venni, azt minden eszközzel háttérbe szorítják, megsemmisítik!Az alábbi linkre kattintva megtekinthető a beszéd:

https://youtu.be/6H126fid68w


Tisztelt Ünneplők!

Azért kell fölvennünk a sárból 1956 lyukas zászlaját, mert mi vagyunk az egyetlen hiteles örökösei 1956-nak! Mi vagyunk a meggyötört, tönkre tett és pusztulásra ítélt magyar nép! Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amely hitelesen tudja felvállalni és tovább tudja vinni az örökséget. Sokan mondják, hogy gyengék vagyunk, hiszen szemben áll velünk egy világuralmi küldetéstudattal rendelkező globális hatalom, mérhetetlen pénz, mérhetetlen távolságok, mérhetetlen hadi és ipari erő, és mérhetetlen nagyságú legyőzött tömeg. Mindettől nem kell megijednünk. Ennek a hónapnak a végén van a reformáció 500. évfordulója, ami a mai napon Luther Márton szavára figyelmeztet bennünket, aki egyedül állt ki a világ minden gonoszságával szemben. "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!" kiáltotta Luther, és nekünk is meg kell értenünk: ha az igazság mellett állunk, nincs szükségünk fegyverre, tömegre, és győzelemre, mert mindaz meglesz, ha van igazságunk! A globális hatalomnak azért kell elbuknia, mert hazugságra épül. Gondoljunk a Szovjetunióra, a világ legnagyobb országa, a világ legerősebb hadserege, a világ leggonoszabb eszmerendszere. És mi lett belőle? Semmivé vált. A mai Oroszország keresztény alapokon ellensúlyt jelent a sátáni mélységekbe zuhant Nyugatnak, megtagadta vörös múltját, és igyekszik menteni az európai értékeket. Azt azért tisztáznunk kell, hogy Oroszországgal a megbékélésnek feltételei vannak. Meg kell kövessenek bennünket az 1849-es szabadságharcunk leverése, az 1919-es és 1945-ös kommunista rendszer behozatala és az 1956-os szabadságharcunk leverése miatt. A szép szavak nem sokat jelentenek, jóvátételre van szükség Magyarország kirablásáért, de nem úgy, ahogy Jelcin idején tették, amikor néhány kommunista felhizlalásával letudták a szovjet tartozásokat. Nem is úgy, ahogyan a jelenlegi rendszer teszi amikor a világon eladhatatlan orosz atomerőmű befogadásával kötelezi el Magyarországot a kezelhetetlen atomenergia mellett. A világhatalmak másképp gondolkodnak mint az európai népek. Mi átlátunk a szitán, észre vesszük ha befolyásolnak, meg akarják változtatni a véleményünket. A magyar ember nem fogékony a propagandára, sem náci, sem kommunista változatában! Elutasítjuk a propaganda jelenkori formáját, a politikai korrektséget, amikor a zsidót nem lehet zsidónak, a cigányt cigánynak neveznünk, ahogyan ezer éven át tettük. Elutasítunk mindenféle tudatipari módszert. Ahogy alapító elnökünk, Csurka István mondta: "Se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar!" Ma is ez a jelszavunk, ma is ki merjük mondani, hogy a világ sorsát a Tel Aviv - New York tengely határozza meg, és ma is kimondjuk, hogy ezt a globális terrort ugyanúgy fel fogjuk számolni, ahogyan térdre kényszerítettük 1956-ban a világ legerősebb hatalmát. Nem kellenek évtizedek ahhoz, hogy a globális rend önmagát felszámolja, és ehhez mi itt és most az első koporsószöget beütjük.

Jelképes a hely ahol állunk, itt van mögöttem a Homokóra, melyet hatalmas közpénzen állítottak föl, és amely természetesen nem működik. Megállt az idő Budapesten, és ennek emlékhelyén állunk. Pedig az időt nem lehet visszaforgatni, nem lehet megállítani és nem lehet semmilyen módon befolyásolni, még egy száztonnás monstrummal sem. Ugyanezen a téren állt Sztálin szobra, amit 1956-ban a felkelt nép ledöntött, és ezzel nagyot fordult az idő valódi kereke. Nekünk le kell döntenünk minden akadályt, el kell szakítanunk minden rabláncot, szabaddá kell tennünk Magyarországot! Erre szerződtünk. A heroizmus és a radikalizmus után megmagyarázom a tragikum értelmét. 1956-nak sokkal több áldozata van, mit amit velünk igyekeznek elhitetni. Nem tűnt föl senkinek, hogy ma is ugyanazokat a számokat mondják a kivégzettekről, börtönbe zártakról és a határon túlra üldözöttekről, mint amit a Kádár-rendszer alatt mondtak? Ez nem véletlen. A Kádár-rendszer még nem ért véget, és azt a rendszerváltást nekünk kell elkezdenünk. Emlékezünk arra, hogy az 1989-es Nagy Imre újratemetésnél négy vezető állta körül a koporsót: Szűrös Mátyás, Medgyessy Péter, Pozsgai Imre és Németh Miklós. Most ne beszéljünk arról, hogy Nagy Imre az NKVD besúgója volt Vologya néven, mert ez ma már nem újdonság. De kérdezem 2017-ben, melyikük öröksége vihető tovább? Tovább vitte azt az örökséget Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor és Gyurcsány-Bajnai, meg a többi szélhámos. Értsük meg: egy és ugyanazon rendszerről van szó Rákositól a mai napig, és az vállalhatatlan. A jelenkori államvezetés a 2018-as választások után, július elsején kívánja nyilvánosságra hozni az ügynöklistákat, ami azt jelenti, hogy 2018-ban is ügynökökre, izraeli-magyar kettős állampolgárokra és más besúgókra szavazhatnak mindazok, akik a Parlamentben ülő pártokra szavaznak. A parlamenten kívül pedig 400 pártra van osztva a magyarság ereje annak érdekében, hogy lehetőleg egy se kerüljön be. Történelmi alkut javaslok ennek a 400 pártnak: állítsuk föl az Igazságtételi Közös Listát, jussunk be az Országgyűlésbe és hajtsuk végre a rendszerváltást! Ha nem ezt tesszük, négy évre eltolódik a lehetőség, ám az alatt a négy év alatt a pusztítás visszafordíthatatlanná válik.

1956 tragikumához hozzá tartozik a gyermek hősök, a pesti srácok életáldozata. Mansfeld Péter 1941. március 10-én született, ma is itt lehetne közöttünk, de csak a testvére jöhet el. A forradalom alatt a Széna téri ellenállóknak fegyvert szállított, ő vezette a teherautót amelyen Piros László belügyminiszter villájából lopott fegyvereket vittek a szabadságharcosoknak. Legnagyobb akciója Vekerdi Elek rendőr törzsőrmester lefegyverzése volt, akitől a második kerületi Mártírok útján elloptak egy Pobjeda személyautót, amit egyébként a hatóság korábban egy magánszemélytől foglalt le. Úgy is mondhatnám, hogy Mansfeld Péter visszalopta azt a Pobjedát a hatóságtól. 1958. január 29-én egy év börtönre ítélték, a büntetést három évre felfüggesztve. 15 évesen átlátta a helyzetet amikor bírái szemébe mondta: "Csak egy kis balhét akartam csinálni, hogy a rendőr menjen dolgozni oda ahova való, a gyárba. Azt sem bántam volna, ha a balhé sikerül és a rendőr meghal, mert úgyis minden nap akasztanak."

Domokos József a Legfelsőbb Bíróság elnöke 1957-ben továbbította a Kádár Jánostól és Biszku Bélától kapott parancsot: "Elvtársak! Mi a Magyar népköztársaság bírái vagyunk, a proletárdiktatúra bírái, akiknek kötelességük, hogy a proletariátus államát erősítsék és annak minden ellenségét aki a proletárforradalomra kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük!"

A népi demokratikus államrend elleni szervezkedés miatt Mátsik György ügyész 1958. november 17-én Mansfeld Péterre halálbüntetést kért, amit a bíróság helyben hagyott. Megvárták amíg a gyermek betöltötte 18. évét és akkor végezték ki. Az ítélet-végrehajtáson jelen volt Guidi Béla a tanács elnöke, Balogh János fogalmazó, Doktor János ügyész, Fáber Viktor bírósági orvos, Szabó Ernő börtönorvos, Sárközy Tibor főhadnagy, Csúcs Mátyás ítélet-végrehajtó, Karácsonyi Sándor ítélet-végrehajtó segéd és Fülöp István ítélet-végrehajtó segéd. Mansfeld Pétert 9 óra 22 perckor kezdték el kivégezni. A jelenlévők követelték: "Lassabban! Lassabban!" A hóhérok 13 percig elhúzták a haláltusát. Az ítélet-végrehajtás során felmerült orvosi költséget, 100 forintot kifizették. A felsoroltak a legmagasabb nyugdíjat kapják ma is, aki ágyban és párnák között meghalt közülük, annak utódai örökölték nem kis vagyonukat. Mátsik György vérügyész ellen néhány éve még együtt tüntettünk budai lakóházánál az egyik parlamenti párttal, amely ma már a nevét sem mondja ki, és eltávolodott a nemzeti radikalizmustól. Biszku Béla tömeggyilkos belügyminiszter perét a miniszterelnök utasítására a pártérdek alá rendelt ügyészség és bíróság addig húzta, amíg ágyban és párnák között békésen elszenderült. Ez egyben azt is jelenti, hogy a diktatúra minden gyilkosa, tömeggyilkosa menlevelet kapott.

Kedves Barátaim!

1956 tragikuma mindannyiunkat kötelez. Fel kell állítanunk a forradalom és szabadságharc valódi tényeit, adatait feltáró intézetet és nyilvánosságra kell hoznunk az áldozatok valódi számát! Véget kell vetnünk ennek a velejéig romlott rendszernek amit 1956 leverői és bosszúállói működtetnek. Három szóról beszéltem, 1956 heroizmusáról, radikalizmusáról és tragikumáról. Mindhárom kötelez bennünket, hogy megfogyatkozva és megtörve, de az igazságot föl nem adva folytassuk a küzdelmet! Ha Isten velünk, ki ellenünk?! Győzni fogunk! A Magyar Igazság és Élet Pártja a Parlamentbe kerülés küszöbén áll. Egyedül nekünk van történelmi programunk. Egyedül mi ajánlunk minden tisztességes pártnak történelmi szövetséget. Egyedül mi tudjuk kimozdítani a történelem megállított időkerekét. Adjátok tovább ezt a hírt és küzdjünk együtt a végsőkig!

Se nem jobb, se nem bal! Keresztény és magyar!

Köszönöm a figyelmüket!  

A NETANJAHU-ORBÁN PAKTUM


A felvétel megtekintéséhez kattintson: Miközben a média a két ország miniszterelnökeinek csúcstalálkozójáról csupa olyan kölcsönösen előnyös tényeket közöl, melyet megnyugodva fogad a közvélemény, elhallgatják a titkos paktumot: milyen feltételek között enged Izrael egy újabb Orbán-ciklust Magyarországon?

A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal. A paktum lényege: Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.

Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban. Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál. Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra - stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. - és a korrupciót, hiszen minden fillér amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.

A kettős állampolgárság kérdésében Izrael elviseli a külhoni magyarok bevonását a politikába a csonkahazából elűzött magyarok helyén azért, hogy a statisztikákból ne derüljön ki a demográfiai és exodus-botrány, ha Magyarországon a következő ciklusban sem kerül napirendre az izraeli-magyar kettős állampolgárok jelenlétének kérdése a gazdasági-társadalmi és politikai életben. Az Országgyűlés kettős állampolgárait szigorúan tilos megnevezni, mert közöttük vannak azok a közszereplők és közméltóságok, akik garanciát jelentenek a folyamatosságra.

Nagy Tibor MIÉP-elnök felvetése, hogy ha a kormány komolyan gondolja a Soros Györggyel való szembenállást, akkor zárassa be a Soros-egyetemet Netanjahu szerint napirendre sem kerülhet, mert a nyitott társadalom elve, a nemzeti hagyományok és kultúra felszámolása mindkét zsidó oldal érdekét szolgálja. Ugyan Izraelbe nem engedik be Soros Györgyöt, de az ú.n. "egyetemén" és civilszervezeteiben olyan hatékony ügynökképzés folyik, amely számos eredményt ért el, legutóbb meg tudta akadályozni a Momentum pártképződményen keresztül a Budapesti Olimpia tervét, és egyre hatékonyabban szól bele a nagypolitikába, kinevelve az Orbán utáni időszak Izrael-hű vezetőit. Miután a kormányoldal és az ellenzék egyaránt zsidó pénzpórázon tevékenykedik, a Soros-ügy megfelelő szinten tartása Izrael érdekeit szolgálja.

A lényeg a zsidó beköltözés, visszaköltözés, hazatérés és új honfoglalás, ami a zsidóság ezeréves sérelmét orvosolja. A magyarok a kazár birodalommal való szembefordulásukkal már Álmos és Árpád idején példát mutattak arra, hogy képesek a legnagyobb erővel is szembeszállni, és ezt később a török, a Habsburg, a szovjet és a globális birodalommal is megtették, ami nem maradhat megtorlatlan: a magyarságot a Kárpát-medencéből ki kell irtani, majd pedig az emigrációban ismert módszerekkel a föld színéről is el kell tüntetni!

Végül Netanjahu és Orbán megállapodott arról, hogy a nemzeti programok korlátozottan működhetnek Magyarországon, így a családtámogatási terv időzítése a nyolcéves ciklus végén nem jelent érdemi kockázatot a beköltöző izraeliek számára, mert a népesedéspolitikai statisztikákban nem fog érdemi változást előidézni az elvándoroltak hazahívása, vagy a gyermekvállalás ösztönzése, elsősorban a megélhetési feltételek hiánya miatt.

Továbbra sem lehet elszámoltatás sem a rendszerváltás előtti sem az utáni korszakból, továbbá történelmi távlatban nem kerülhet sor a zsidó politikusok, különösen az 1919-es népbiztosok megnevezésére. Netanjahu zéró toleranciát kért és kapott az antiszemitizmus minden formájával szemben, és abban is egyetértettek a tárgyaló felek, hogy folytatni kell a zsidó kulturális kibontakozást. A média minden ága, a kereskedelmi és a közszolgálati egyaránt felsőbbrendű kultúraként kell bemutassa ismert celebek közreműködésével a zsidó kultúrát. A híripar továbbra is döntően rém- és katasztrófahírekkel kell hasson a magyar társadalomra, növelve a stresszt és elégedetlenséget.

Dicséretet érdemel az ország első szívkórházában folytatott tevékenység, amikor a beteg azért halt meg, mert rendszerszerűen nyitott mellkassal szállították másik kórházba CT-vizsgálatra. Egy-egy ilyen hír hihetetlen arányban képes fokozni az elvándorlási hajlandóságot, aminek eredményeként 2022-re hétmilliósra kell csökkenjen a magyarság, átadva helyét a beköltözőknek. Az afrikai és ázsiai bevándorlás megakadályozása akkor tartható fönn, ha arányuknak megfelelő zsidó népesség szerezhet helyettük magyar állampolgárságot.

Az Orbán-kormány dicséretesen megötszörözte az 1956-ban elvándorolt 200.000 magyar számát, és most a helyén maradás érdekében ígéretet tett a miniszterelnök az eddigi "eredmények" felülmúlására. Nagy Tibor MIÉP elnök szerint az izraeli miniszterelnök örömmel állapította meg, hogy Magyarországon folytatott tárgyalásai során izraeli-magyar kettős állampolgárokkal egyeztetett, akiknek kettős identitását a magyar választók elől a jövőben is védeni kell.

Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kötelességének tartja, hogy a Netanjahu-Orbán paktumot megossza a nyilvánossággal, ahogyan azt több mint húsz éve Csurka István alapító elnök előre jelezte.


MIÉP-ELNÖKSÉG

SOROS-BOTRÁNY 


A Simicska-Jobbik plakátkampányra válaszolva a kormányzat Soros György arcával plakátolta tele az országot, jelezve, hogy törés van a három évtizedes Soros Györgyhöz fűződő viszonyban, és jelezve Simicskának, hogy nélküle is képes a Fidesz totális óriásplakáttal befolyásolni a választókat. A Magyar Igazság és Élet Pártja szerint mindkét oligarcha csoport visszaélt a választási törvénnyel, és megsértette a hatályos jogszabályokat.

Az akció szervezettségét mutatja, hogy csütörtök éjfélre Orbán Viktor kiadta a parancsot: minden Soros-plakátot el kell távolítani! Ennek oka, hogy Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatását és a vízes vb pénteki nyitónapját ne árnyékolja be egy Soros György által is antiszemitának minősített plakátkampány. Noha a zsidó miniszterelnök cáfolta, hogy Soros bírálata antiszemitizmus lenne, hiszen a világ legnagyobb nemzetközi szélhámosa Izraelben sem szívesen látott vendég, ahogyan Csehországból, Horvátországból, Oroszországból és számos helyéről a világnak ki van tiltva. A kilencvenes években világméretűvé vált csalássorozata, amikor a brit fontot vagy a távol-keleti tőzsdéket megingatta, nem kívánatos személlyé tette őt. Azért került Magyarországra, mert itt szabályosan felvásárolta a politikai elitet, párthovatartozástól függetlenül. A mostani kakaskodás ellenére a magyar kormány kétszínű politikát folytat, mert a választók számára - akik nagy tömegükben egyértelműen elutasítják a tőzsdespekuláns befolyását - egyértelművé tette Orbán Viktor a szembenállást. Ugyanakkor semmilyen komoly lépés nem történt Soros György megállítására. Változatlanul működnek a terrorizmust segítő civilnek álcázott NGO-szervezetek Magyarországon, és változatlanul képezi a terrorizmust segítő aktivistákat a főváros szívében a Nádor utcában a Soros-egyetem, amelyről kiderült ugyan, hogy nem egyetem, mert nem folytat alapképzést, csak posztgraduális tanfolyamai vannak diplomások számára néhány, a tisztességes világban felesleges témakörben, mint gender-képzés, nemek és társadalmi rétegek közötti ellentétek szítása, szélsőséges liberális közgazdaság és hasonlók. Már Csurka István és Antall József is kimondta, hogy Soros György intézménye nem egyetem, csupán egy alapítvány, mégsem történt kormányzati szintű lépés ebben a kérdésben, noha az elmúlt évek bomlasztó tüntetései és pártalapításai - pl. Momentum és társai - mögött kimutathatóan ez a szűk csoport áll. Soros "egyetemén 66 magyar és 400 külföldi "diák" tanul, akiknek többsége törvénytelen tevékenységekben érintett.

Nagy Tibor a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kimondta az igazságot: a kormányzat akkor lenne egyenes, őszinte és becsületes, ha vizsgálatot indítana az álcivil és áloktatási intézmények ellen, és annak lezárásáig Soros György egyetemét még ezen a héten bezárná.

Tiszaeszlár, 2017. július 13.

A MIÉP Elnöksége


A tiszaeszlári Solymosi Eszter

történetéről olvashat itt:

http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/4704-z


MIÉP március 15.

megtekinthető az alábbi linkre kattintva:

https://youtu.be/luXCSmV-Mu4